PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 383kWORD 47k
14.9.2018
PE624.105v01-00
 
B8-0396/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl kalnų ūkių apsaugos nuo vilkų užpuolimų


Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl kalnų ūkių apsaugos nuo vilkų užpuolimų  
B8-0396/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Direktyva dėl buveinių 92/43/EB užtikrina vilko kaip saugomos rūšies statusą;

B.  kadangi Europos Parlamento rezoliucijoje 2017/2819 atkreipiamas dėmesys, kad vilkai gali daryti neigiamą poveikį tvariam ekosistemų, socialinės ir ekonominės veiklos vystymuisi gyvenamosiose kaimo vietovėse;

C.  kadangi kai kuriuose Europos regionuose, pvz., Venete ir Trentine-Alto Adidžėje, vilkams negresia išnykimo pavojus ir dėl šių gyvūnų paplitimo kyla pavojus kalnų ūkiams, nes vilkai dažnai juos užpuola, todėl ūkiai patiria didelių nuostolių;

D.  kadangi žemės ūkio, miškininkystės ir ganymo veikla atlieka esminį vaidmenį užtikrinant kalnų ir priekalnių teritorijų apsaugą ir naudojimą;

1.  ragina Komisiją įvertinti galimybę pakeisti vilkų apsaugos statusą Venete ir Trentine-Alto Adidžėje bei leisti regionams įgyvendinti vilkų kontrolės, medžiojimo ir atrankinio žudymo planą;

2.  ragina Komisiją apsvarstyti galimybę nustatyti tinkamas ūkių, kurie yra užpuldinėjami vilkų, apsaugos ir paramos jiems priemones.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika