PROJEKT REZOLUCJI
PDF 224kWORD 47k
14.9.2018
PE624.105v01-00
 
B8-0396/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


sprawie ochrony hodowli w obszarach górskich przed atakami wilków


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony hodowli w obszarach górskich przed atakami wilków  
B8‑0396/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że na mocy z dyrektywy siedliskowej 92/43/CEE wilki objęte są ochroną;

B.  mając na uwadze dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2017/2819, w której stwierdza się, że wilki mogą negatywnie wpływać na zrównoważony rozwój ekosystemów i działalność społeczno-ekonomiczną w zamieszkałych obszarach wiejskich;

C.  mając na uwadze, że w niektórych regionach Europy, na przykład w Wenecji Euganejskiej i Górnej Adydze, wilki nie są zagrożone wyginięciem, a ich dalsze rozmnażanie stanowi zagrożenie dla hodowli w obszarach górskich z powodu strat powodowanych atakami;

D.  mając na uwadze, że rolnictwo i działalność rolno-leśno-pasterska odgrywają kluczową rolę w ochronie obszarów górskich i wykorzystywaniu ich potencjału;

1.  wzywa Komisję do rozważenia zmian statusu wilka w Wenecji Euganejskiej i Górnej Adydze oraz udzielenia zgody na podjęcie kroków w celu ograniczenia liczby wilków poprzez ich wyłapywanie i wybiórczy odstrzał;

2.  wzywa Komisję do rozważenia odpowiednich sposobów zapewniania ochrony i wsparcia hodowcom odnoszącym straty spowodowane atakami wilków.

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności