PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 302kWORD 47k
14.9.2018
PE624.105v01-00
 
B8-0396/2018

v skladu s členom 133 Poslovnika


o zaščiti gorske živinoreje pred napadi volkov


Mara Bizzotto

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zaščiti gorske živinoreje pred napadi volkov  
B8-0396/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker Direktiva o habitatih 92/43/EGS volku zagotavlja status zaščitene vrste;

B.  ker je v resoluciji Evropskega parlamenta 2017/2819 navedeno, da lahko volk v nekaterih regijah negativno vpliva na trajnostni razvoj ekosistemov in na družbeno-gospodarske dejavnosti naseljenega podeželja;

C.  ker v nekaterih evropskih regijah, kot sta deželi Veneto in Trentinsko-Zgornje Poadižje, volku ne preti izumrtje, njegovo razmnoževanje pa ogroža preživetje gorske živinoreje zaradi pogostega plenjenja in napadov, ki rejcem povzročajo veliko škodo;

D.  ker so kmetijska, gozdarska in pastirska dejavnost temeljnega pomena za zaščito in izkoriščanje gorskih in podgorskih območij;

1.  poziva Komisijo, naj preuči možnosti za spremembo zaščitenega statusa volka v deželah Veneto in v Trentinsko-Zgornje Poadižje, da se tem regijam omogoči sprejetje načrtov za omejitev števila, ulov in selektivni odstrel volkov;

2.  poziva Komisijo, naj opredeli ustrezne ukrepe za zaščito in podporo rejcev, ki so jih prizadeli napadi volkov.

Zadnja posodobitev: 4. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov