FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 47k
14.9.2018
PE624.105v01-00
 
B8-0396/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om skydd av bergsjordbruk mot vargangrepp


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om skydd av bergsjordbruk mot vargangrepp   
B8‑0396/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Genom habitatdirektivet 92/43/EEG har vargen status som skyddad art.

B.  Europaparlamentet påminner i sin resolution nr 2017/2819 om att förekomsten av varg kan få negativa effekter på ekosystemens och den socioekonomiska verksamhetens hållbara utveckling i befolkade landsbygdsområden.

C.  I vissa regioner i Europa, t.ex. Veneto och Trentino Alto-Adige, är vargen inte utrotningshotad och dess spridning utgör en fara för bergsjordbrukens överlevnad på grund av de många angrepp som orsakar omfattande skador för uppfödarna.

D.  Jordbruksverksamhet, mark- och skogsbruk och djuruppfödning spelar en grundläggande roll för tillgängligheten och utnyttjandet av bergsområden och omgivningar vid foten av bergsmassiv.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att ändra vargens skyddsstatus i regionerna Veneto och Trentino Alto-Adige och ge dessa regioner tillåtelse att genomföra planer för begränsning, infångande och selektiv avlivning av vargar.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga lämpliga åtgärder till skydd och stöd för jordbruk som utsätts för vargangrepp.

Senaste uppdatering: 3 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy