FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 48k
26.9.2018
PE624.115v01-00
 
B8-0398/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om afrikansk svinepest: en betydelig trussel mod fødevareindustrien


Joëlle Mélin

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om afrikansk svinepest: en betydelig trussel mod fødevareindustrien  
B8‑0398/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at afrikansk svinepest kun berører svin og vildsvin;

B.  der henviser til, at det i øjeblikket ikke er muligt at behandle eller vaccinere mod denne sygdom;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Union efter Kina er verdens næststørste eksportør af svinekød;

D.  der henviser til, at der i Europa er konstateret en række tilfælde af afrikansk svinepest i midten af september 2018;

E.  der henviser til, at de nationale offentlige myndigheder i flere medlemsstater (Belgien, Frankrig og Luxembourg) allerede har truffet foranstaltninger til at begrænse spredningen af sygdommen;

F.  der henviser til, at det i denne sag er hensigtsmæssigt at adressere spørgsmålene om fødevaresikkerhed og folkesundhed på europæisk plan;

1.  opfordrer Kommissionen til at tage hånd om denne nye grænseoverskridende trussel mod landbruget og fødevaresikkerheden og til at sikre, at bestemmelserne om import af fødevarer fra lande uden for Europa fuldt ud håndhæves, herunder for fødevarer, der importeres ulovligt;

2.  opfordrer medlemsstaterne til at anvende forsigtighedsprincippet.

 

Seneste opdatering: 19. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik