ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 48k
26.9.2018
PE624.115v01-00
 
B8-0398/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων: ένας σοβαρός κίνδυνος για τα γεωργικά είδη διατροφής


Joëlle Mélin

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων: ένας σοβαρός κίνδυνος για τα γεωργικά είδη διατροφής  
B8‑0398/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφρικανική πανώλη των χοίρων προσβάλλει μόνο τους χοίρους και τους αγριόχοιρους·

Β  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει, επί του παρόντος, ούτε θεραπεία ούτε εμβόλιο κατά της νόσου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας χοιρινού κρέατος μετά την Κίνα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα μέσα Σεπτεμβρίου 2018, εντοπίστηκαν πολλά κρούσματα αφρικανικής πανώλης στην Ευρώπη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές δημόσιες αρχές πολλών κρατών μελών (Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο) έχουν ήδη λάβει προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης της ασθένειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι σκόπιμη η εξέταση ζητημάτων σχετικά με τη διατροφική ασφάλεια και τη δημόσια υγεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

1.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτόν τον νέο διασυνοριακό υγειονομικό κίνδυνο για την κτηνοτροφία και να διασφαλίσει την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την εισαγωγή, παράτυπη και μη, τροφίμων από χώρες εκτός Ευρώπης·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την αρχή της προφύλαξης.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου