PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 154kWORD 48k
26.9.2018
PE624.115v01-00
 
B8-0398/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


afrikkalaisesta sikarutosta: merkittävä maatalouselintarvikeriski


Joëlle Mélin

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys afrikkalaisesta sikarutosta: merkittävä maatalouselintarvikeriski  
B8‑0398/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että afrikkalainen sikarutto koskee ainoastaan sikoja ja villisikoja;

B.  ottaa huomioon, että tähän tautiin ei ole vielä olemassa hoitokeinoa eikä rokotetta;

C.  ottaa huomioon, että EU on Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin sianlihan viejä;

D.  ottaa huomioon, että syyskuun 2018 puolivälissä Euroopassa on todettu useita afrikkalaisen sikaruton tapauksia;

E.  ottaa huomioon, että kansalliset viranomaiset useissa eri jäsenvaltioissa (Belgia, Ranska, Luxemburg) ovat jo ryhtyneet joihinkin ennaltaehkäiseviin toimiin rajoittaakseen taudin leviämistä;

F.  katsoo, että tässä tapauksessa on perusteltua käsitellä elintarviketurvallisuus- ja kansanterveyskysymyksiä eurooppalaisella tasolla;

1.  kehottaa komissiota käsittelemään tätä uutta maatalouselintarvikkeisiin liittyvää kansainvälistä vaaraa ja valvomaan Euroopan ulkopuolelta tulevien elintarvikkeiden laittomaan tai lailliseen tuontiin liittyvän sääntelyn tiukkaa soveltamista;

2.  pyytää jäsenvaltioita soveltamaan ennalta varautumisen periaatetta.

Päivitetty viimeksi: 18. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö