FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 48k
26.9.2018
PE624.115v01-00
 
B8-0398/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om afrikansk svinpest: en allvarlig livsmedelsrisk


Joëlle Mélin

Förslag till Europaparlamentets resolution om afrikansk svinpest: en allvarlig livsmedelsrisk  
B8‑0398/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Afrikansk svinpest drabbar endast svin och vildsvin.

B.  Det finns för närvarande varken behandling eller vaccin mot denna sjukdom.

C.  Europeiska unionen är den näst största exportören av griskött efter Kina.

D.  Flera fall av afrikansk svinpest upptäcktes i Europa i mitten av september 2018.

E.  De nationella offentliga myndigheterna i flera medlemsstater (Belgien, Frankrike och Luxemburg) har redan vidtagit vissa förebyggande åtgärder för att begränsa spridningen av sjukdomen.

F.  Det är i detta fall berättigat att ta upp frågorna om livsmedelssäkerhet och folkhälsa på EU-nivå.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att åtgärda detta nya gränsöverskridande hot mot jordbruket och livsmedelssäkerheten, och att säkerställa en strikt tillämpning av importbestämmelserna för livsmedelsprodukter från länder utanför unionen, inbegripet olagligt importerade livsmedelsprodukter.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa försiktighetsprincipen.

Senaste uppdatering: 19 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy