Postopek : 2018/2720(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0399/2018

Predložena besedila :

B8-0399/2018

Razprave :

PV 01/10/2018 - 20
CRE 01/10/2018 - 20

Glasovanja :

PV 03/10/2018 - 9.9
CRE 03/10/2018 - 9.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0374

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 319kWORD 50k
26.9.2018
PE624.116v01-00
 
B8-0399/2018

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o obravnavanju posebnih potreb podeželskih, gorskih in oddaljenih območij (2018/2720(RSP))


Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova) v imenu Odbora za regionalni razvoj
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o obravnavanju posebnih potreb podeželskih, gorskih in oddaljenih območij (2018/2720(RSP))  
B8-0399/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2016 o kohezijski politiki v gorskih regijah EU(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2017 o gradnikih kohezijske politike EU po letu 2020(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2018 o krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Evropski uniji: sedmo poročilo Evropske komisije(3),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker podeželska, gorska in oddaljena območja predstavljajo 80 % ozemlja EU, na teh območjih živi 57 % njenega prebivalstva, iz njih pa izhaja 46 % bruto dodane vrednosti;

B.  ker lahko BDP na mestnega prebivalca doseže celo 123 % povprečja EU, medtem ko BDP na prebivalca na zunajmestnih območjih znaša zgolj 70 % povprečja EU;

C.  ker je stopnja brezposelnosti na zunajmestnih območjih med leti 2008 in 2012 zrasla s 7 % na 10,4 %;

D.  ker četrtina prebivalstva na podeželskih, gorskih in oddaljenih območjih nima dostopa do interneta;

E.  ker je treba podeželska, gorska in oddaljena območja pri premagovanju izzivov podpreti; ker je eden od teh izzivov odseljevanje s podeželja, saj starejši ljudje (več kot 65 let) predstavljajo 20 % celotnega prebivalstva teh območij, mladi pa še naprej odhajajo; ker bi zato morali mnogim državljanom iz zunajmestnih območij zagotoviti, da imajo lahko podobne možnosti kot tisti, ki živijo na mestnih območjih;

F.  ker je le 24 % zaposlitev na zunajmestnih območjih v storitvenem sektorju;

G.  ker so ta območja za evropsko gospodarstvo, mesta, industrijo (vključno s turizmom) in državljane v veliki meri glavni vir hrane, uporabe tal, energije, vode, čistega zraka in surovin;

H.  ker so podeželska, gorska in oddaljena območja pogosto v obmejnih regijah držav članic in blizu zunanjih meja EU, in ker bi bilo treba za obravnavanje njihovih posebnih potreb, spodbujanje kohezije in podpiranje dobrih sosedskih odnosov v celoti uporabiti možnosti, ki jih ponujajo čezmejno sodelovanje, makroregionalne strategije in drugi instrumenti, kot je evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EGTC);

I.  ker so predstavniki 40 evropskih držav podpisali deklaracijo iz Venhorsta, ki jo je leta 2017 objavil evropski podeželski parlament in katere namen je spodbujanje sodelovanja na področjih, kot so povezljivost, infrastruktura, storitve, krepitev lokalnih gospodarstev in odprava revščine in ter družbene izključenosti;

1.  poudarja pomembnost podeželskih, gorskih in oddaljenih območij za uravnotežen ozemeljski razvoj v Evropi ter potrebo po njihovi krepitvi prek obravnave njihovih posebnih potreb v politikah EU;

2.  meni, da je spodbujanje lokalnega razvoja bistveno za stabilizacijo in uravnoteženje negativnih trendov na lokalnih trgih, demografske dinamike in naravnih dobrin;

3.  poleg tega poziva k uskladitvi politik EU, da bi zagotovili razvoj podeželskih ozemelj;

4.  poudarja, da so potrebne naložbe v vključevanje podeželskih, gorskih in oddaljenih območij v vse politike, da bi izpolnili prednostne naloge EU, ki so med drugim pametna, trajna in vključujoča rast, varnost hrane in prehranska varnost, družbeno vključevanje, enakost spolov, podnebne spremembe, ustvarjanje delovnih mest, prehod na digitalno tehnologijo in učinkovit notranji trg;

5.  poziva, naj agenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja spodbuja družbenogospodarski razvoj, gospodarsko rast in diverzifikacijo, družbeno blagostanje, varstvo narave in sodelovanje ter medsebojno povezovanje z mestnimi območji, da bi spodbudili kohezijo in preprečili nevarnost ozemeljske razdrobljenosti; poziva k ustanovitvi pakta za pametne vasi, s katerim bi zagotovili učinkovitejši, celovitejši in bolj usklajen pristop k politikam EU, ki vplivajo na podeželska območja, z vključitvijo vseh državnih ravni, v skladu z načelom subsidiarnosti in z agendo EU za mesta, določeno v amsterdamskem paktu;

6.  nadalje poziva, naj omenjena agenda EU za podeželska, gorska in oddaljena območja vključuje strateški okvir za trajnostni razvoj podeželskih, gorskih in oddaljenih območij, ki bo usklajen s posebnimi strategijami za regije, ki zaostajajo v razvoju, in obrobne regije, da bi izpolnili cilje večje odpornosti podeželja, vzpostavitve pametnih vasi, dostopa do javnih storitev, prehoda na digitalno tehnologijo, usposabljanja in inovacij; poleg tega poziva h krepitvi pametnega sodelovanja in partnerstva med podeželskim in mestnim polom, da bi uravnotežili razmerje med podeželjem in mesti;

7.  spodbuja podeželska območja in skupnosti, naj razvijejo projekte, kot so pametne vasi, in pri tem uporabijo svoje prednosti in močne plati, prav tako pa naj razvijejo nove možnosti, kot so decentralizirane storitve, energetske rešitve in digitalne tehnologije ter inovacije;

8.  poudarja, da je treba podpreti nadaljnji razvoj podeželskega turizma in gorskega turizma na kmetijah, obenem pa ohraniti posebnosti teh območij, npr. tradicij in tradicionalnih lokalnih proizvodov, saj ima turizem pomemben družbeni, gospodarski in kulturni vpliv;

9.  poziva Komisijo, naj v prihodnje zakonodajne predloge vključi določbe, ki bodo obravnavale posebnosti omenjenih območij in omogočile zadostno financiranje, zlasti prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov, za kohezijsko politiko po letu 2020;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru regij in državam članicam.

 

 

(1)

UL C 76, 28.2.2018, str. 11.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0254.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0105.

Zadnja posodobitev: 1. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov