Процедура : 2018/2853(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0444/2018

Внесени текстове :

B8-0444/2018

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0383

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 497kWORD 52k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.122v01-00
 
B8-0444/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Йемен (2018/2853(RSP))


Чарлз Танък, Джефри Ван Орден, Анна Елжбета Фотига, Рафаеле Фито, Карол Карски, Болеслав Г. Пеха, Ружа Томашич, Уршула Крупа, Ядвига Вишневска, Валдемар Томашевски от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2018/2853(RSP))  
B8‑0444/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Йемен, включително резолюцията от 30 ноември 2017 г.(1),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно положението в Йемен, включително тези от 25 юни 2018 г.,

–  като взе предвид резолюции 2216, 2266, 2342 и 2402 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН) относно положението в Йемен,

–  като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 15 март 2018 г. относно положението в Йемен,

–  като взе предвид съвместното изявление от 4 август 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, г-жа Федерика Могерини, и на члена на Комисията, отговарящ по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи, г-н Христос Стилианидис, относно въздушните удари в град Ходейда,

–  като взе предвид изявлението на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Йемен от 5 септември 2018 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид Женевската конвенция от 1949 г. и допълнителните протоколи към нея,

–  като взе предвид Конвенцията на Организация на ООН от 1989 г. за правата на детето и Факултативния протокол към нея от 2000 г. относно участието на деца във въоръжен конфликт,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за определени конвенционални оръжия от 1983 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на Обединените нации за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване от септември 1997 г.,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

–  като взе предвид изявлението на изпълнителния директор на Световната продоволствена програма от 19 септември 2018 г.,

–  като взе предвид решението на Съвета на ООН по правата на човека от септември 2017 г. за разследване на всички твърдения за нарушения на правата на човека в Йемен по време на конфликта,

–  като взе предвид член 123 от своя правилник,

A.  като има предвид, че от четири години насам Йемен е опустошаван от все по-сложна по своя характер гражданска война, в резултат на която 23 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ, над два милиона души са вътрешно разселени, а осем милиона души са заплашени от глад, като броят на жертвите е 13 600, а ранените са над 40 000; като има предвид, че по приблизителна преценка броят на жертвите на глада, предизвикан от войната, надхвърля 50 000 души;

Б.  като има предвид, че конфликтът започна през 2015 г., когато бунтовническото шиитско движение на хутите, подкрепяно от Иран, свали международно признатия президент на страната, който впоследствие се обърна за помощ към международна коалиция, водена от Саудитска Арабия, за да се бори срещу бунтовниците и съюзените с тях военни сили;

В.  като има предвид, че войната доведе до разрушаването на инфраструктурата и до срив на йеменската икономика, като доведе до широкообхватно прекъсване на доставките на основни стоки и на предоставянето на комунални услуги, канализация и чиста питейна вода;

Г.  като има предвид, че конфликтът в Йемен доведе до най-голямата хуманитарна криза в света, създаде заплахи за световната сигурност и засили напрежението в региона;

Д.  като има предвид, че през август 2018 г. доклад, съставен от Върховния комисар на ООН по правата на човека, стигна до заключението, че са налице „разумни основания да се смята“, че всички страни в конфликта в Йемен са извършили военни престъпления;

Е.  като има предвид, че сили и от двете страни във войната са обвинявани, че са използвали тежко въоръжение в гъсто населени райони, включително нападения срещу болници и други невоенни структури; като има предвид, че бунтовниците хути са извършвали обстрел и отвъд международни граници, като преднамерено са нападали райони с цивилни лица и са разполагали артилерия и ракети в болници и училища;

Ж.  като има предвид, че действията на всички страни, отразени в проект на списък на ООН, са довели до убийството и осакатяването на деца;

З.  като има предвид, че от юни насам коалиция, ръководена от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, се опитва да си върне стратегическия пристанищен град Ходейда, превзет от бунтовниците хути през 2015 г.; като има предвид, че организацията „Спасете децата“ докладва за стотици цивилни жертви по време на тази операция;

И.  като има предвид обвиненията срещу бунтовниците хути, че са станали причина за многобройни цивилни жертви по време на тяхната обсада на Таиз, третия по големина град в Йемен; като има предвид, че те водиха война с цел изтощение срещу цивилното население в контролираните от правителството зони;

Й.  като има предвид, че през февруари 2018 г. Русия наложи вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, в която се изтъква, че Иран участва в конфликта, нарушава оръжейното ембарго и не възпрепятства прехвърлянето на забранени оръжия за бунтовниците хути;

К.  като има предвид, че войната в Йемен откри възможности за екстремистки групи, включително Ал Кайда на Арабския полуостров, да разширяват своя обхват, поради което създават заплаха за региона в по-широк план; като има предвид, че оръжията, с които Иран снабдява бунтовниците хути, може да се окажат в ръцете на други терористични групировки;

Л.  като има предвид съобщенията, че „Хизбула“ пряко обучава бунтовниците хути и контролира бунтовническите групи в Йемен; като има предвид съобщенията, че членове на терористичната шиитска групировка, подкрепяна от Иран, са били убити по време на конфликта;

М.  като има предвид, войната в Йемен се дължи на използването на икономическото и социалното недоволство, което подхранва разделението и насилието;

Н.  като има предвид, че преговорите под егидата на ООН, насочени към постигането на мир в Йемен, до момента не успяват да преустановят конфликта;

О.  като има предвид, че през април 2018 г. ООН и правителствата на Швеция и Швейцария свикаха проява на високо равнище с цел поемане на ангажименти в Женева, с което размерът на международната помощ за справяне с хуманитарната криза в Йемен беше увеличен на 2,4 милиарда USD за 2018 г., като най-големите донори са Саудитска Арабия (726 милиона USD) и ОАЕ (645 милиона USD), следвани от Обединеното кралство (212 милиона USD), Кувейт (202 милиона USD), САЩ (191 милиона USD), ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO)/Европейска комисия (100,6 милиона USD) и Германия (45 милиона USD), както и над 30 други държави, поели ангажимент;

П.  като има предвид, че Йемен е на едно от последните места в света по отношение на продоволствената сигурност, като уязвими групи от населението в една трета от областите са изправени пред повишен риск от глад, а 8,4 милиона души са класифицирани като лица с висока степен на продоволствена несигурност и изложени на риск от глад;

Р.  като има предвид, че наличието на стабилност и сигурност в Йемен е от ключово значение за международните усилия за борба срещу екстремизма и насилието в региона и в по-широк план, както и за самия Йемен;

1.  изразява съжаление във връзка с продължаващата война в Йемен, загубата на човешки живот, нападенията срещу невинни граждани и въздействието на войната върху тези граждани, както и загубите за икономиката и инфраструктурата и отрицателните последици за бъдещето на страната;

2.  счита, че устойчив мир в Йемен може да бъде постигнат само чрез преговори, със значимо участие на всички заявили интерес страни в конфликта, и подкрепя незабавното възобновяване на преговорите под егидата на ООН с цел създаването на мирен, плуралистичен и проспериращ Йемен в интерес на всички негови граждани, както и на регионалната стабилност;

3.  настоява всички страни в конфликта в Йемен да изпълнят задълженията си съгласно международното право по отношение на достъпа до хуманитарна помощ, защитата на цивилното население и съгласно международното право в областта на правата на човека и призовава да се търси отговорност на лицата, за които се установи, че не са изпълнили тези задължения; отбелязва ангажиментите, поети от Кралство Саудитска Арабия с цел да се гарантира, че „цивилните лица и цивилните обекти са защитени в съответствие с принципите на международното хуманитарно право“, както и усилията, които посочената държава полага за избягване на цивилни жертви;

4.  напомня на всички страни в конфликта за техните отговорности съгласно международното право и конвенциите, свързани с предаването и използването на въоръжението, както и за налагането на конкретни целенасочени мерки на лица и субекти;

5.  осъжда случаите на произволно задържане, изтезаване и малтретиране на цялата територия на Йемен и изисква да се проведе действително, безпристрастно и независимо разследване на твърденията за нарушения на правата на човека и за военни престъпления; призовава освен това срещу лицата, обвинени в извършване на такива престъпления, да бъдат заведени надлежно съдебни процеси в съответствие с международното право;

6.  подкрепя работата на пратеника на ООН в Йемен, г-н Мартин Грифитс, и на члена на Европейската комисия, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението на кризи, в рамките на усилията за прекратяване на конфликта и оказване на подкрепа на засегнатите от него лица;

7.  изразява дълбока загриженост във връзка със спирането на достъпа до пристанището Ходейда от страна на бунтовниците и последиците от тези действия за цивилното население, като отчита жизненоважното значение на това пристанище на Червено море;

8.  припомня на всички страни в конфликта, че болниците и медицинският персонал са изрично защитени по силата на международното хуманитарно право и че целенасочените нападения срещу цивилно население и цивилна инфраструктура съставляват военни престъпления; осъжда преднамерената стрелба с артилерия и ракети, извършвана от бунтовниците хути от болници и училища;

9.  отчита необходимостта да се защити старият град на Сана, който е обект от световното наследство на ЮНЕСКО, и призовава за избягване на по-нататъшното разрушаване; отбелязва поетия от Кралство Саудитска Арабия ангажимент да се избягват всякакви разрушителни нападения срещу Сана;

10.  осъжда изстрелването на произведени в Иран балистични ракети от бунтовниците хути срещу цели в Саудитска Арабия, включително в райони с цивилни лица, и безразборното използване от тяхна страна на морски мини и на противопехотни мини, които са обект на международна забрана;

11.  осъжда продължаващото прехвърляне на оръжейни технологии към бунтовниците хути от страна на Иран, включително радиоуправляеми самоделни взривни устройства;

12.  изразява съжаление във връзка със съобщенията за използване на деца войници, основно от бунтовниците хути, в рамките на конфликта в Йемен, и напомня на всички страни за техните задължения в това отношение съгласно международното право и конвенции;

13.  отбелязва, че Експертната група към Съвета за сигурност на ООН представи доказателства за това, че Иран участва в конфликта, нарушава оръжейното ембарго и не възпрепятства прехвърлянето на забранени оръжия за бунтовниците хути;

14.  приветства ангажиментите на международно равнище, заявени в рамките на събитието на високо равнище през април 2018 г., за подпомагане на усилията за предоставяне на хуманитарна помощ в Йемен и подчертава необходимостта от координирани действия, ръководени от ООН, с цел да се облекчи страданието на цивилните лица, засегнати от конфликта; приветства ангажимента от страна на ръководената от Саудитска Арабия всеобхватна хуманитарна операция в Йемен (Yemen Comprehensive Humanitarian Operations) да се осигурят на Йемен хуманитарна помощ и стоки;

15.  отбелязва, че Съветът за сигурност на ООН заяви подкрепата си за Механизма за проверки и инспекции на ООН (UNVIM), и насърчава цялостното и безпрепятствено изпълнение на неговия мандат;

16.  изисква гаранции за улесняване на движението на хуманитарни стоки, както и на медицинските евакуации, в зоните на конфликт;

17.  приветства отварянето на йеменските пристанища от страна на Кралство Саудитска Арабия за хуманитарна помощ; насърчава Саудитска Арабия да разреши на трети страни и на подходящи неправителствени организации (НПО) достъп до тези сигурни пристанища;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ЕСВД, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на президента на Йемен, на Съвета на депутатите на Йемен, както и на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0473.

Последно осъвременяване: 3 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност