Postup : 2018/2853(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0444/2018

Předložené texty :

B8-0444/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0383

NÁVRH USNESENÍ
PDF 279kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.122v01-00
 
B8-0444/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP))  
B8-0444/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Jemenu, například usnesení ze dne 30. listopadu 2017(1),

–  s ohledem na závěry Rady o situaci v Jemenu, včetně závěrů ze dne 25. června 2018,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2216, 2266, 2342 a 2402 o situaci v Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 15. března 2018 o situaci v Jemenu,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 4. srpna 2018 o leteckých útocích v městě Hudajdá,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro Jemen ze dne 5. září 2018,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1949 a na její dodatkové protokoly,

–  s ohledem Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989 a na její opční protokol z roku 2000 o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o některých konvenčních zbraních z roku 1983,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o zákazu použití, skladování, výroby a přepravě protipěchotních nášlapných min a o jejich zničení ze září 1997,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na prohlášení výkonného ředitele Světového potravinového programu ze dne 19. září 2018,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady OSN pro lidská práva ze září 2017 vyšetřit všechna údajná porušení lidských práv, k nimž mělo dojít během konfliktu v Jemenu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Jemen je čtyři roky sužován občanskou válkou, která se stává stále komplikovanější a v jejímž důsledku 23 milionů osob potřebuje humanitární pomoc, počet vnitřně vysídlených osob přesahuje dva miliony, osm milionů osob se ocitá na pokraji hladomoru, 13 600 osob zemřelo a více než 40 000 osob bylo zraněno; vzhledem k tomu, že podle odhadů zemřelo na následky hladomoru způsobeného válkou více než 50 000 osob;

B.  vzhledem k tomu, že konflikt vypukl v roce 2015, kdy povstalci z řad šíitských Hútiů podporovaní Íránem sesadili mezinárodním společenstvím uznávaného prezidenta, který do boje proti vzbouřencům a jejich spojencům následně zapojil mezinárodní koalici vedenou Saúdskou Arábií;

C.  vzhledem k tomu, že válka vedla ke zničení infrastruktury a zhroucení jemenské ekonomiky a na mnoha místech znemožnila přístup k základním komoditám a nezávadné pitné vodě a zamezila poskytování veřejných a sanitárních služeb;

D.  vzhledem k tomu, že konflikt v Jemenu vyvolal největší humanitární krizi na světě, ohrožuje globální bezpečnost a zvyšuje napětí v regionu;

E.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva ve své zprávě ze srpna 2018 uvádí, že je „důvodné se domnívat“, že se válečných zločinů dopustily všechny strany konfliktu v Jemenu;

F.  vzhledem k tomu, že jsou obě válčící strany obviňovány z používání těžkých zbraní v zastavěných, hustě obydlených oblastech, včetně útoků na nemocnice a další nevojenské struktury; vzhledem k tomu, že hútíjští povstalci vysílají střely také přes mezinárodní hranice, přičemž záměrně cílí na zastavěné civilní oblasti a záměrně podnikají dělostřelecké a raketové útoky z nemocnic a škol;

G.  vzhledem k tomu, že kroky, které podle návrhu seznamu OSN podnikají obě strany, vedou k zabíjení a mrzačení dětí;

H.  vzhledem k tomu, že koalice vedená Saudskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty se od června pokouší dobýt zpět strategický přístav Hudajdá, jehož se hútíjští povstalci zmocnili v roce 2015; vzhledem k tomu, že podle údajů organizace Save the Children (Zachraňte děti) si tato operace vyžádala stovky civilních obětí;

I.  vzhledem k tomu, že hútíjští povstalci jsou obviňováni z toho, že při obléhání třetího největšího města Jemenu Taiz zahynul velký počet civilního obyvatelstva; vzhledem k tomu, že vedou opotřebovací válku proti civilnímu obyvatelstvu žijícímu v oblastech kontrolovaných vládou;

J.  vzhledem k tomu, že Rusko v únoru 2018 vetovalo rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která upozorňovala na to, že Írán se do tohoto konfliktu vměšuje, porušuje zbrojní embargo a nebrání dodávkám zakázaných zbraní pro hútíjské povstalce;

K.  vzhledem k tomu, že válka v Jemenu otevřela prostor extremistickým skupinám, včetně al-Káidy na Arabském poloostrově, k rozšiřování své sféry vlivu, což ohrožuje celý širší region; vzhledem k tomu, že zbraně dodávané hútíjským povstalcům z Íránu by mohly skončit v rukou dalších teroristických skupin;

L.  vzhledem k tomu, že se uvádí, že na výcviku hútíjských povstalců a dohledu nad povstaleckými jednotkami se přímo podílí Hizballáh; vzhledem k tomu, že během konfliktu přišli údajně o život členové šíitské teroristické skupiny podporované Íránem;

M.  vzhledem k tomu, že za vypuknutím války v Jemenu stojí zneužívání nespokojenosti s hospodářskou a sociální situací a rozdmýchávání sporů a násilí;

N.  vzhledem k tomu, že rozhovory pod záštitou OSN zaměřené na nastolení míru v Jemenu zatím nevedly k ukončení konfliktu;

O.  vzhledem k tomu, že OSN a vlády Švédska a Švýcarska v dubnu 2018 uspořádaly v Ženevě dárcovskou konferenci na vysoké úrovni, a přiměly tak mezinárodní společenství k poskytnutí pomoci k řešení humanitární krize v Jemenu ve výši více než 2,4 miliardy USD, přičemž největšími dárci se staly Saudská Arábie (726 milionů USD) a Spojené arabské emiráty (645 milionů USD) následovány Spojeným královstvím (212 milionů USD), Kuvajtem (202 milionů USD), Spojenými státy (191 milionů USD), úřadem ECHO / Evropskou komisí (100,6 milionů USD), Německem (45 milionů USD) a dalšími více než 30 dárci;

P.  vzhledem k tomu, že Jemen patří mezi země potýkající se s největším nedostatkem potravin na světě, přičemž v jedné třetině oblastí čelí obyvatelstvo zvýšenému riziku hladomoru a 8,4 milionu osob lze označit jako obyvatelstvo trpící závažným nedostatkem potravin a ohrožené hladověním;

Q.  vzhledem k tomu, že stabilní a válkou nezmítaný Jemen má zásadní význam pro mezinárodní úsilí v boji proti extremismu a násilí v tomto regionu i za jeho hranicemi, ale také v samotném Jemenu;

1.  vyjadřuje politování nad pokračováním války v Jemenu, ztrátou na životech civilního obyvatelstva a nad tím, že se stávají terčem útoků a že válka poznamenává jejich život, ale také nad jejím dopadem na hospodářství, infrastrukturu a budoucnost země;

2.  je přesvědčen, že udržitelného míru v Jemenu lze dosáhnout pouze jednáním, kterého se budou účastnit všechny strany konfliktu, a podporuje okamžité obnovení dialogu pod záštitou OSN s cílem vytvořit v zájmu všech občanů této země mírový, pluralitní a prosperující Jemen a zajistit stabilitu v regionu;

3.  trvá na tom, že všechny strany konfliktu musí plnit své povinnosti podle mezinárodního práva, pokud jde o přístup k humanitární pomoci, ochranu civilistů a mezinárodní právo upravující lidská práva, a vyzývá k tomu, aby byli hnáni k odpovědnosti všichni ti, kteří tyto povinnosti neplní; bere na vědomí závazek Království Saúdská Arábie, že zajistí ochranu civilního obyvatelstva a civilních objektů v souladu se zásadami mezinárodního humanitárního práva, a úsilí, které vynakládá s cílem zabránit obětem z řad civilistů;

4.  připomíná všem stranám konfliktu, že z mezinárodního práva pro ně vyplývají povinnosti týkající se transferu a používání zbraní a přijímání zvláštních cílených opatření vůči jednotlivcům i subjektům;

5.  odsuzuje svévolné zadržování, mučení a špatné zacházení, k nimž dochází v celém Jemenu, a požaduje účinné, nestranné a nezávislé vyšetření údajných případů porušení lidských práv a válečných zločinů; dále vyzývá k zajištění spravedlivého procesu s osobami, které jsou obviněny z páchání takových činů, v souladu s mezinárodním právem;

6.  vyjadřuje podporu činnosti vyslance Spojených národů pro Jemen Martina Griffithse a komisaře EU pro humanitární pomoc a řešení krizí, kteří usilují o ukončení konfliktu a poskytování pomoci osobám, které jsou jím zasaženy;

7.  je hluboce znepokojen zabráním přístavu Hudajdá povstalci a dopadem, který má tato situace na civilní obyvatelstvo, neboť si je dobře vědom životně důležitého významu tohoto přístavu v Rudém moři;

8.  připomíná všem stranám konfliktu, že nemocnice a zdravotnický personál jsou pod výslovnou ochranou mezinárodního humanitárního práva a že úmyslné útoky na civilisty a civilní infrastrukturu jsou válečným zločinem; odsuzuje dělostřelecké a raketové útoky hútíjských povstalců, které záměrně vedou z nemocnic a škol;

9.  uznává, že je nutné chránit historické centrum v San´á, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, a vyzývá k upuštění od jeho dalšího ničení; bere na vědomí závazek Království Saúdská Arábie, že zamezí veškerým ničivým útokům na San´á;

10.  odsuzuje útoky na Saudskou Arábii, včetně civilních oblastí, které podnikají hútíjští povstalci prostřednictvím balistických raket íránské výroby, a nerozlišující používání námořních min a mezinárodně zakázaných protipěchotních min;

11.  odsuzuje pokračující předávání zbrojních technologií do rukou hútíjských povstalců, kterého se dopouští Írán, a to i pokud jde o rádiem ovládaná improvizovaná výbušná zařízení (RCIEDs);

12.  vyjadřuje politování nad tím, že při konfliktu v Jemenu jsou zejména ze strany hútíjských povstalců nasazováni dětští vojáci, a připomíná všem stranám, že jsou v tomto ohledu vázány povinnostmi vyplývajícími z mezinárodního práva a mezinárodních úmluv;

13.  bere na vědomí důkazy předložené skupinou odborníků Rady bezpečnosti OSN o tom, že Írán se do tohoto konfliktu vměšuje, porušuje zbrojní embargo a nebrání dodávkám zakázaných zbraní pro hútíjské povstalce;

14.  vítá mezinárodní závazky přijaté v dubnu 2018 na dárcovské konferenci na vysoké úrovni pořádané na podporu řešení humanitární krize a zdůrazňuje, že je třeba pod vedením OSN uskutečnit koordinovanou humanitární akci s cílem zmírnit utrpení civilních obyvatel zasažených konfliktem; vítá závazek přijatý v rámci saudského programu Komplexních humanitárních operací pro Jemen (YCHO) a spočívající v dodávkách humanitární pomoci a dalších potřeb do Jemenu;

15.  bere na vědomí, že Rada bezpečnosti OSN vyjádřila svou podporu mechanismu OSN pro ověřování a inspekce (UNVIM), a vybízí k plnému a neomezenému provádění jeho mandátu;

16.  žádá záruky, které umožní, aby v oblastech konfliktu probíhaly dodávky materiální humanitární pomoci a záchranné evakuace;

17.  vítá, že Království Saúdská Arábie otevřela jemenské přístavy pro účely humanitární pomoci; vybízí Saudy, aby přístup do těchto bezpečných přístavů umožnili třetím stranám a příslušným nevládním organizacím;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ESVČ, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, prezidentovi Jemenu, jemenskému parlamentu a generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0473.

Poslední aktualizace: 3. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí