Διαδικασία : 2018/2853(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0444/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0444/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0383

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 499kWORD 52k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.122v01-00
 
B8-0444/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))  
B8‑0444/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στην Υεμένη, και ιδίως το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την κατάσταση στην Υεμένη, και ιδίως της 25ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υπ’ αριθ. 2216, 2266, 2342 και 2402 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini και του Επιτρόπου αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων Χρήστου Στυλιανίδη, της 4ης Αυγούστου 2018, σχετικά με τις αεροπορικές επιθέσεις στην πόλη Χοντέιντα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, της 5ης Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1949, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του 1989, και το προαιρετικό της πρωτόκολλο του 2000 σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για ορισμένα συμβατικά όπλα, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1983,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους, του Σεπτεμβρίου 1997,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκτελεστικού διευθυντή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του Σεπτεμβρίου 2017, για τη διερεύνηση όλων των καταγγελιών περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη έχει πληγεί από τέσσερα έτη ολοένα και πιο περίπλοκου εμφυλίου πολέμου, εξαιτίας του οποίου 23 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, πάνω από δύο εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά, οκτώ εκατομμύρια βρίσκονται στα όρια του λιμού, 13 600 έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 40 000 έχουν τραυματιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από 50 000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα του λιμού που προκάλεσε ο πόλεμος·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση άρχισε το 2015, όταν σιίτες αντάρτες Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, ανέτρεψαν τον αναγνωρισμένο από τη διεθνή κοινότητα πρόεδρο της χώρας, ο οποίος στη συνέχεια προκάλεσε την επέμβαση ενός πολυεθνικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, για να πολεμήσει τους αντάρτες και τις δυνάμεις που είχαν συμμαχήσει μαζί τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος προκάλεσε την καταστροφή υποδομών, την κατάρρευση της οικονομίας της Υεμένης και την εκτεταμένη διακοπή της ροής βασικών προϊόντων και της παροχής αγαθών κοινής ωφελείας, αποχέτευσης και καθαρού πόσιμου νερού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση στην Υεμένη προκάλεσε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, δημιούργησε παγκόσμιες απειλές για την ασφάλεια και τροφοδότησε περιφερειακές εντάσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2018, έκθεση που συντάχθηκε από τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν «βάσιμες υποψίες» για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση στην Υεμένη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμεις και των δυο πλευρών έχουν κατηγορηθεί πως χρησιμοποιούν βαρέα όπλα κατά πυκνοκατοικημένων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων κατά νοσοκομείων και άλλων μη στρατιωτικών δομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντάρτες Χούθι έβαλαν επίσης εκτός εθνικών συνόρων, πλήττοντας σκόπιμα κατοικημένες μη στρατιωτικές περιοχές και τοποθετώντας σκόπιμα πυροβολικό και πυραύλους σε χώρους νοσοκομείων και σχολείων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέρη προκάλεσαν το θάνατο και τον ακρωτηριασμό παιδιών, όπως αποτυπώνεται σε σχέδιο καταλόγου των Ηνωμένων Εθνών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προσπαθεί από τον Ιούνιο να ανακτήσει τη στρατηγική πόλη-λιμάνι Χοντέιντα, η οποία καταλήφθηκε από αντάρτες Χούθι το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση «Save the Children» κάνει λόγο για εκατοντάδες απώλειες αμάχων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντάρτες Χούθι έχουν κατηγορηθεί ως υπεύθυνοι για μαζικές απώλειες αμάχων κατά την πολιορκία της Ταΐζ, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Υεμένης· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεξάγουν πόλεμο φθοράς κατά του άμαχου πληθυσμού σε περιοχές υπό κυβερνητικό έλεγχο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2018, η Ρωσία άσκησε βέτο σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που υπογράμμιζε την ιρανική εμπλοκή στη σύγκρουση, τις παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων εκ μέρους του Ιράν και το ότι δεν απέτρεψε τη μεταφορά απαγορευμένων όπλων στους αντάρτες Χούθι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος στην Υεμένη πρόσφερε χώρο σε εξτρεμιστικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Αλ Κάιντα της Αραβικής Χερσονήσου, να επεκτείνουν την ακτίνα δράσης τους, απειλώντας έτσι την ευρύτερη περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι όπλα που προμηθεύει το Ιράν στους αντάρτες Χούθι θα μπορούσαν να καταλήξουν στα χέρια άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Χεζμπολάχ εμπλέκεται άμεσα στην εκπαίδευση ανταρτών Χούθι και στην επίβλεψη ανταρτικών μονάδων στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη της σιιτικής τρομοκρατικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοτωθεί στις συγκρούσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόλεμος στην Υεμένη έχει τις ρίζες του στην εκμετάλλευση της οικονομικής και κοινωνικής δυσαρέσκειας, η οποία τροφοδότησε τις διαιρέσεις και τη βία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την εγκαθίδρυση της ειρήνης στην Υεμένη έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να επιλύσουν τη διαμάχη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2018, τα Ηνωμένη Έθνη και οι κυβερνήσεις της Σουηδίας και της Ελβετίας συγκάλεσαν εκδήλωση δωρητών υψηλού επιπέδου στη Γενεύη, επιτυγχάνοντας η διεθνής βοήθεια για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Υεμένη να υπερβεί τα 2,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ για το 2018, με μεγαλύτερους δωρητές τη Σαουδική Αραβία (726 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (645 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), ακολουθούμενους από το Ηνωμένο Βασίλειο (212 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), το Κουβέιτ (202 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), τις ΗΠΑ (191 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), την ECHO/Ευρωπαϊκή Επιτροπή (100,6 εκατ. δολάρια ΗΠΑ), τη Γερμανία (45 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) και πάνω από 30 ακόμη δωρητές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη είναι μία από τις χώρες όπου επικρατεί η εντονότερη επισιτιστική ανασφάλεια στον κόσμο, με τους ευπαθείς πληθυσμούς στο ένα τρίτο των περιφερειών της χώρας να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο λιμού και με 8,4 εκατομμύρια ανθρώπους στην κατηγορία της σοβαρής επισιτιστικής ανασφάλειας και του κινδύνου λιμοκτονίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σταθερή και ειρηνική Υεμένη είναι ζωτικής σημασίας για τις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης του εξτρεμισμού και της βίας στην περιοχή και πέραν αυτής, καθώς και για την ίδια την Υεμένη·

1.  θεωρεί λυπηρή τη συνέχιση του πολέμου στην Υεμένη, τις απώλειες ζωών, τη στόχευση αθώων αμάχων και τις επιπτώσεις επί αυτών, καθώς και το κόστος για την οικονομία, τις υποδομές και το μέλλον της χώρας·

2.  πιστεύει ότι η βιώσιμη ειρήνη στην Υεμένη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, με την ουσιαστική συμμετοχή όλων των διακηρυγμένων μερών, και στηρίζει την άμεση επανάληψη των συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό τη δημιουργία μιας ειρηνικής, πλουραλιστικής και ευημερούσας Υεμένης προς το συμφέρον όλων των πολιτών της, καθώς και της περιφερειακής σταθερότητας·

3.  επιμένει ότι όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση στην Υεμένη οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο όσον αφορά την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, την προστασία των αμάχων και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί να υπάρξει απόδοση ευθυνών για όσους αποδειχθεί ότι έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις τους· λαμβάνει υπό σημείωση τις δεσμεύσεις του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας ότι «οι άμαχοι και οι πολιτικοί στόχοι προστατεύονται σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλει για την αποφυγή απώλειας ζωής αμάχων·

4.  υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση τις ευθύνες τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις για τη μεταφορά και τη χρήση οπλισμού, και την επιβολή ειδικών μέτρων που στοχεύουν συγκεκριμένα άτομα και οντότητες·

5.  καταδικάζει τις αυθαίρετες κρατήσεις, τα βασανιστήρια και την κακή μεταχείριση σε όλη την Υεμένη, και απαιτεί τη διεξαγωγή αποτελεσματικής, αμερόληπτης και ανεξάρτητης διερεύνησης των εικαζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εγκλημάτων πολέμου· ζητεί, επιπλέον, την ανάληψη της δέουσας διαδικασίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για όσους κατηγορηθούν για τη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων·

6.  στηρίζει το έργο του απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη Martin Griffiths και του Επιτρόπου της ΕΕ αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων σχετικά με τις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης και παροχής υποστήριξης σε όσους πλήττονται από αυτήν·

7.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάληψη εκ μέρους των ανταρτών του λιμανιού της Χοντέιντα και των επιπτώσεων αυτής για τον άμαχο πληθυσμό, σε αναγνώριση της ζωτικής σημασίας του λιμανιού αυτού της Ερυθράς Θάλασσας·

8.  υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση ότι το νοσοκομειακό και το ιατρικό προσωπικό προστατεύεται ρητά βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι η σκόπιμη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών συνιστά έγκλημα πολέμου· καταδικάζει τη σκόπιμη ρίψη βολών πυροβολικού και πυραύλων από χώρους νοσοκομείων και σχολείων εκ μέρους των ανταρτών Χούθι·

9.  αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας του χώρου πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO της παλαιάς πόλης της Σαναά και απευθύνει έκκληση για την αποφυγή περαιτέρω καταστροφής· λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμευση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή κάθε καταστροφικής επίθεσης κατά της Σαναά·

10.  καταδικάζει τη ρίψη βαλλιστικών πυραύλων ιρανικής κατασκευής από τους αντάρτες Χούθι κατά στόχων στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων περιοχών αμάχων, και την αδιάκριτη χρήση θαλάσσιων ναρκών και διεθνώς απαγορευμένων ναρκών ξηράς κατά προσωπικού εκ μέρους τους·

11.  καταδικάζει την περαιτέρω μεταφορά οπλικής τεχνολογίας στους αντάρτες Χούθι από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τηλεχειρισμό (RCIED)·

12.  εκφράζει τη λύπη του για την, κατά πληροφορίες, χρήση παιδιών στρατιωτών στη σύγκρουση στην Υεμένη, κυρίως από τους αντάρτες Χούθι, και υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη τις ευθύνες τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και από διεθνείς συμβάσεις·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει παρουσιάσει αποδείξεις σχετικά με την ανάμειξη του Ιράν στη σύγκρουση, τις παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων εκ μέρους του και την αποφυγή αποτροπής της μεταφοράς απαγορευμένου εξοπλισμού στους αντάρτες Χούθι·

14.  χαιρετίζει τις διεθνείς δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν τον Απρίλιο του 2018 στο πλαίσιο της υψηλού επιπέδου εκδήλωσης χορηγών για τη στήριξη των προσπαθειών ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη, και τονίζει την ανάγκη ανάληψης συντονισμένης δράσης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για την ανακούφιση των αμάχων που επλήγησαν από τη σύγκρουση· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της, υπό σαουδαραβική καθοδήγηση, Ολοκληρωμένης Ανθρωπιστικής Δράσης για την Υεμένη (YCHO) με στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και προμηθειών στην Υεμένη·

15.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε την υποστήριξή του προς τον μηχανισμό ελέγχου και επιθεώρησης των Ηνωμένων Εθνών (UNVIM) και ενθαρρύνει την πλήρη και απρόσκοπτη εφαρμογή της εντολής του·

16.  ζητεί εγγυήσεις για τη διευκόλυνση της ροής των ανθρωπιστικών αγαθών, καθώς και της ιατρικής διακομιδής, στις περιοχές των συγκρούσεων·

17.  χαιρετίζει το άνοιγμα των λιμανιών της Υεμένης από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για ανθρωπιστική βοήθεια· ενθαρρύνει τους Σαουδάραβες να επιτρέψουν την πρόσβαση σε αυτά τα ασφαλή λιμάνια σε τρίτα μέρη και σε κατάλληλες ΜΚΟ·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Πρόεδρο της Υεμένης, την Βουλή των Αντιπροσώπων της Υεμένης και τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0473.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου