Postupak : 2018/2853(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0444/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0444/2018

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0383

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 274kWORD 52k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.122v01-00
 
B8-0444/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Jemenu (2018/2853(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Jemenu (2018/2853(RSP))  
B8-0444/2018

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u Jemenu, uključujući Rezoluciju od 30. studenog 2017.(1),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o stanju u Jemenu, uključujući one od 25. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2216, 2266, 2342 i 2402 o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 15. ožujka 2018. o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa od 4. kolovoza 2018. o zračnim napadima u gradu Hodeidi,

–  uzimajući u obzir izjavu posebnog izaslanika glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za Jemen od 5. rujna 2018.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1949. i njezine dodatne protokole,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. i njezin Fakultativni protokol o uključivanju djece u oružane sukobe iz 2000.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o određenom konvencionalnom oružju iz 1983.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništenju iz rujna 1997.,

–  uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir izjavu izvršnog direktora Svjetskog programa za hranu od 19. rujna 2018.,

–  uzimajući u obzir odluku Vijeća UN-a za ljudska prava iz rujna 2017. da se istraže sve navodne povrede ljudskih prava u Jemenu tijekom sukoba,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Jemen devastiran nakon četiri godine sve složenijeg građanskog rata zbog kojega je potrebna humanitarna pomoć za 23 milijuna ljudi, više od dvoje milijuna ljudi interno je raseljeno, osam milijuna ljudi na rubu je gladi, 13 600 ljudi izgubilo je život i više od 40 000 ljudi je ranjeno; budući da je prema procjeni više od 50 000 ljudi umrlo od gladi uzrokovane ratom;

B.  budući da je sukob počeo 2015. kada su šijitski hutski pobunjenici koje podupire Iran svrgnuli međunarodno priznatog predsjednika Jemena, koji je potom okupio međunarodnu koaliciju pod vodstvom Saudijske Arabije koja se bori protiv pobunjenika i snaga povezanih s njima;

C.  budući da je rat doveo do uništenja infrastrukture i propasti jemenske ekonomije te onemogućuje pristup osnovnim potrepštinama, pružanje komunalnih i sanitarnih usluga te opskrbu čistom pitkom vodom;

D.  budući da je sukob u Jemenu uzrokovao najveću svjetsku humanitarnu krizu, donio globalne sigurnosne prijetnje i potaknuo regionalne napetosti;

E.  budući da je u izvješću iz kolovoza 2018. koje je sastavio visoki povjerenik UN-a za ljudska prava zaključeno da se „zbog opravdanih razloga smatra” da su sve sukobljene strane u Jemenu počinile ratne zločine;

F.  budući da su snage na objema stranama u tom ratu optužene za upotrebu teškog naoružanja u izgrađenim i izrazito naseljenim područjima, uključujući zračne napade na bolnice i druge nevojne objekte; budući da su hutski pobunjenici ispaljivali projektile preko međunarodnih granica, namjerno ciljajući izgrađena civilna područja i namjerno postavljajući topove i projektile na prostorima bolnica i škola;

G.  budući da su postupci svih uključenih strana, kako je i navedeno u nacrtu UN-ova popisa, doveli do ubijanja i sakaćenja djece;

H.  budući da od lipnja koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pokušava ponovno uspostaviti kontrolu nad strateškim lučkim gradom Hodeidom, koji su hutski pobunjenici osvojili 2015.; budući da je organizacija Save the Children izvijestila o stotinama civilnih žrtava tijekom te operacije;

I.  budući da su hutski pobunjenici optuženi za uzrokovanje masovnih civilnih žrtava u svojem sjedištu Taizu, trećem gradu po veličini u Jemenu; budući da su vodili rat iscrpljivanja civilnog stanovništva u područjima pod kontrolom vlade;

J.  budući da je u veljači 2018. Rusija uložila veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a u kojoj se ističe uloga Irana u tom sukobu, njegovo kršenje embarga na oružje i činjenica da nije spriječio prijenos zabranjenog oružja hutskim pobunjenicima;

K.  budući da je ratom u Jemenu otvoren prostor za to da ekstremističke skupine, uključujući al-Kaidu na Arapskom poluotoku, prošire svoj dohvat i time zaprijete široj regiji; budući da bi oružje kojim Iran opskrbljuje hutske pobunjenike moglo završiti u rukama drugih terorističkih skupina;

L.  budući da, prema izvještajima, Hezbollah izravno obučava hutske pobunjenike i nadgleda pobunjeničke postrojbe u Jemenu; budući su tijekom sukoba navodno ubijeni članovi šijitske terorističke skupine koju podupire Iran;

M.  budući da su uzroci rata u Jemenu iskorištavanje lošeg gospodarskog stanja i socijalnog nezadovoljstva, plodnog tla za podjele i nasilje;

N.  budući da razgovori pod pokroviteljstvom UN-a usmjereni na uspostavu mira u Jemenu dosad nisu rezultirali okončanjem sukoba;

O.  budući da su u travnju 2018. u Ženevi UN i vlade Švedske i Švicarske organizirali donatorski skup na visokoj razini, zahvaljujući kojemu je međunarodna pomoć u cilju rješavanja humanitarne krize u Jemenu dosegla više od 2,4 milijarde USD za 2018., pri čemu su Saudijska Arabija (726 milijuna USD) i UAE (645 milijuna USD) najveći donatori, nakon kojih slijede Ujedinjena Kraljevina (212 milijuna USD), Kuvajt (202 milijuna USD), SAD (191 milijun USD), ECHO/Europska komisija (100,6 milijuna USD), Njemačka (45 milijuna USD) i više od 30 drugih donatora;

P.  budući da je Jemen jedna od zemalja s najnesigurnijim pristupom hrani na svijetu, pri čemu je visokom riziku od gladi izloženo ugroženo stanovništvo u svakom trećem okrugu, te je 8,4 milijuna ljudi svrstano u kategoriju osoba s izrazito nesigurnim pristupom hrani kojima prijeti izgladnjivanje;

Q.  budući da je stabilan i miran Jemen ključan za međunarodne napore u borbi protiv ekstremizma i nasilja u regiji i šire, kao i za sam Jemen;

1.  osuđuje rat u Jemenu koji i dalje traje, izgubljene živote, usmjerenost na nevine civile i utjecaj na njih, kao i na trošak za gospodarstvo, infrastrukturu i budućnost zemlje;

2.  smatra da se održivi mir u Jemenu može postići samo pregovorima, uz značajno sudjelovanje svih uključenih strana, te podržava hitan nastavak pregovora pod pokroviteljsvom Ujedinjenih naroda u cilju stvaranja mirnog, pluralističnog i prosperitetnog Jemena u interesu svih njegovih građana, ali i regionalne stabilnosti;

3.  ustraje u tome da sve sukobljene strane u Jemenu ispune svoje obveze u skladu s međunarodnim pravom u pogledu pristupa humanitarnoj pomoći, zaštite civila i međunarodnog prava o ljudskim pravima, te poziva na privođenje pravdi osoba koje dokazano to ne čine; prima na znanje obveze koje je preuzela Kraljevina Saudijska Arabija kako bi osigurala da su „civili i civilni objekti zaštićeni u skladu s načelima međunarodnog humanitarnog prava” te napore koje poduzima kako bi izbjegla civilne žrtve;

4.  podsjeća sve sukobljene strane na njihove odgovornosti u okviru međunarodnog prava i konvencija kad je riječ o prijenosu i upotrebi oružja te nametanju konkretnih i usmjerenih mjera protiv pojedinaca i subjekata;

5.  osuđuje proizvoljna pritvaranja, mučenja i zlostavljanja diljem Jemena te zahtijeva provedbu učinkovitih, nepristranih i neovisnih istraga navodnih povreda ljudskih prava i ratnih zločina; nadalje, poziva se da se nad osobama optuženima za takve zločine provede valjani postupak u skladu s međunarodnim pravom;

6.  podržava rad Martina Griffithsa, izaslanika Ujedinjenih naroda za Jemen, te povjerenika EU-a za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama, u pokušaju da okončaju sukob i pruže potporu onima koji su njime zahvaćeni;

7.  izražava duboku zabrinutost zbog činjenice da su pobunjenici zauzeli luku Hodeidu te utjecaja koji to ima na civilno stanovništvo, primajući na znanje iznimnu važnost te luke na Crvenom moru;

8.  podsjeća sve sukobljene strane da je bolničko i medicinsko osoblje izrijekom zaštićeno međunarodnim humanitarnim pravom te da svjestan odabir civila i civilne infrastrukture kao ciljeva predstavlja ratni zločin; osuđuje hutske pobunjenike zbog namjernog ispaljivanja artiljerije i projektila iz prostora bolnica i škola;

9.  uviđa da je potrebno zaštititi stari dio grada Sane, koji se nalazi na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine, te poziva na izbjegavanje daljnjeg uništenja; napominje da se Kraljevina Saudijska Arabija obvezala izbjeći sve destruktivne napade na Sanu;

10.  osuđuje činjenicu da su hutski pobunjenici lansirali balističke projektile proizvedene u Iranu na mete u Saudijskoj Arabiji, uključujući na civilnim područjima, te da neselektivno koriste morske mine i međunarodno zabranjene protupješačke mine;

11.  osuđuje daljnji prijenos naoružanja hutskim pobunjenicima iz Irana, uključujući improvizirane eksplozivne naprave na radijsko upravljanje;

12.  osuđuje činjenicu da prema izvještajima, ponajprije hutski pobunjenici koriste djecu vojnike u sukobu u Jemenu te podsjeća sve strane da su u tom pogledu odgovorne u okviru međunarodnih zakona i konvencija;

13.  napominje da je skupina stručnjaka Vijeća sigurnosti UN-a dostavila dokaze o uključenosti Irana u taj sukob, njegovu kršenju embarga na oružje i činjenici da nije spriječio prijenos zabranjenog oružja hutskim pobunjenicima;

14.  pozdravlja međunarodne obveze preuzete u travnju 2018. na donatorskom skupu na visokoj razini organiziranom radi prikupljanja humanitarne pomoći za Jemen i naglašava potrebu za koordiniranim djelovanjem pod vodstvom UN-a kako bi se ublažile patnje civila zahvaćenih sukobom; pozdravlja obveze preuzete u okviru programa sveobuhvatne humanitarne pomoći za Jemen (YCHO), koji predvodi Saudijska Arabija, kako bi se Jemenu pružili humanitarna pomoć i zalihe;

15.  napominje da je Vijeće sigurnosti UN-a istaknulo svoju potporu mehanizmu UN-a za provjeru i praćenje (UNVIM) i podržava punu i nesmetanu provedbu njegova mandata;

16.  zahtijeva jamstva kako bi se u područjima sukoba olakšao tok humanitarnih dobara, kao i medicinske evakuacije;

17.  pozdravlja činjenicu da je Kraljevina Saudijska Arabija otvorila jemenske luke za humanitarnu pomoć; potiče Saudijsku Arabiju da omogući trećim stranama i odgovarajućim nevladinim organizacijama pristup tim sigurnim lukama;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, ESVD-u, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, predsjedniku Jemena, jemenskom Zastupničkom domu i glavnom tajniku Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0473.

Posljednje ažuriranje: 3. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti