Procedūra : 2018/2853(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0444/2018

Pateikti tekstai :

B8-0444/2018

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0383

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 420kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.122v01-00
 
B8-0444/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Jemene (2018/2853(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene (2018/2853(RSP))  
B8-0444/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Jemene, įskaitant 2017 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl padėties Jemene, įskaitant 2018 m. birželio 25 d. išvadas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2216, 2266, 2342 ir 2402 dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pirmininko 2018 m. kovo 15 d. pareiškimą dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianideso 2018 m. rugpjūčio 4 d. bendrą pareiškimą dėl aviacijos smūgių Chudaidoje,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemene 2018 m. rugsėjo 5 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvenciją ir jos papildomus protokolus,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir į jos 2000 m. fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose,

–  atsižvelgdamas į 1983 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl tam tikrų įprastinių ginklų,

–  atsižvelgdamas į 1997 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į Pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus 2018 m. rugsėjo 19 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos 2017 m. rugsėjo mėn. sprendimą tirti įtariamus dėl visų konflikto metu Jemene padarytų žmogaus teisių pažeidimų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Jemenas buvo nusiaubtas per ketverius metus trukusį vis sudėtingesnį pilietinį karą, po kurio 23 mln. žmonių prireikė humanitarinės pagalbos, daugiau kaip du milijonai žmonių buvo perkelti viduje, aštuoni milijonai žmonių beveik pasiekė bado ribą, 13 600 žuvo ir daugiau nei 40 000 buvo sužeisti; kadangi manoma, kad iš bado, kurį sukėlė karas, mirė daugiau kaip 50 000 žmonių;

B.  kadangi konfliktas prasidėjo 2015 m., kai Irano remiami šiitų Houthi grupuotės sukilėliai išvarė tarptautiniu mastu pripažintą šalies prezidentą, kuris vėliau prisidėjo prie Saudo Arabijos vadovaujamos daugiašalės koalicijos, kovojančios su sukilėliais ir jų sąjungininkais;

C.  kadangi dėl karo buvo sunaikinta Jemeno infrastruktūra, žlugo jo ekonomika ir plačiu mastu sutriko pagrindinių prekių ir švaraus geriamojo vandens tiekimas ir komunalinių ir sanitarinių paslaugų teikimas;

D.  kadangi dėl konflikto Jemene kilo didžiausia pasaulyje humanitarinė krizė, iškilo grėsmė pasaulio saugumui ir padidėjo įtampa regione;

E.  kadangi 2018 m. rugpjūčio mėn. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro parengtoje ataskaitoje padaryta išvada, kad yra „pagrįstų priežasčių manyti“, jog visos konflikto Jemene šalys gali būti įvykdžiusios karo nusikaltimų;

F.  kadangi abiejų karo šalių pajėgos kaltinamos šaudžiusios iš sunkiosios artilerijos į gyvenamas apstatytas ir tankiai apgyvendintas vietoves, įskaitant ligonines ir kitus nekarinius objektus; kadangi Houthi grupuotės sukilėliai taip pat šaudė per tarptautines sienas, tyčia taikydami į civilių apgyvendintas vietoves ir sąmoningai išdėstydami artilerijos pabūklus ir raketas ligoninių ir mokyklų teritorijose;

G.  kadangi per visų šalių veiksmus, nurodytus JT sąrašo projekte, buvo žudomi ir žalojami vaikai;

H.  kadangi nuo birželio mėn. Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų vadovaujama koalicija bandė atgauti Chudaidos miesto strateginį uostą, kurį 2015 m. užėmė Houthi grupuotės sukilėliai; kadangi organizacija „Save the Children“ praneša, kad šios operacijos aukomis tapo šimtai civilių;

I.  kadangi Houthi grupuotės sukilėliai buvo kaltinami vykdę masines civilių žudynes trečiame pagal dydį Jemeno mieste Taize, kuriame yra sukilėlių būstinė; kadangi jie vykdė sekinantį karą prieš civilius gyventojus vyriausybės kontroliuojamose vietovėse;

J.  kadangi 2018 m. vasario mėn. Rusija vetavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, kurioje buvo pabrėžiamas Irano dalyvavimas konflikte, jo ginklų embargo pažeidimai ir negebėjimas užkirsti kelio draudžiamų ginklų perdavimui Houthi grupuotės sukilėliams;

K.  kadangi karas Jemene suteikė galimybių ekstremistinėms grupuotėms, įskaitant „Arabijos pusiasalio Al Kaida“, išplėsti savo veiksmus ir atitinkamai kelti grėsmę platesniame regione; kadangi Irano Houthi grupuotės sukilėliams tiekiami ginklai gali patekti į kitų teroristinių grupių rankas;

L.  kadangi, kaip pranešama, „Hezbollah“ tiesiogiai apmokė Houthi grupuotės sukilėlius ir prižiūrėjo sukilėlių padalinius Jemene; kadangi, kaip pranešama, per konfliktą žuvo Irano remiamos šiitų teroristinės grupės narių;

M.  kadangi karas Jemene kilo pasinaudojus nepasitenkinimu ekonomine ir socialine padėtimi, kuris paskatino susiskaldymą ir smurtą;

N.  kadangi JT remiamos derybos, kuriomis siekiama įtvirtinti taiką Jemene, kol kas nepadėjo išspręsti konflikto;

O.  kadangi 2018 m. balandžio mėn. Ženevoje JT ir Švedijos bei Šveicarijos vyriausybės surengė aukšto lygio paramos teikėjų renginį, siekdamos padidinti tarptautinę pagalbą kovojant su humanitarine krize Jemene ir 2018 m. skirdamos daugiau kaip 2,4 mlrd. JAV dolerių, kartu su Saudo Arabija (726 mln. JAV dolerių) ir JAE (645 mln. JAV dolerių), kurie yra didžiausi paramos teikėjai, po jų eina Jungtinė Karalystė (212 mln. JAV dolerių), Kuveitas (202 mln. JAV dolerių), JAV (191 mln. JAV dolerių), Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų GD / Europos Komisija (100,6 mln. JAV dolerių), Vokietija (45 mln. JAV dolerių) ir daugiau nei 30 kitų paramos teikėjų;

P.  kadangi Jemenas yra viena iš labiausiai maisto stokojančių šalių pasaulyje, nes vienoje iš trijų apygardų, kurios patiria didesnę bado riziką, esama pažeidžiamų gyventojų, o 8,4 mln. žmonių patiria itin didelį maisto stygių ir jiems gresia badas;

Q.  kadangi stabilumas ir taika Jemene yra labai svarbūs tarptautinėms pastangoms kovojant su ekstremizmu ir smurtu šiame regione ir platesniu mastu, taip pat ir pačiam Jemenui;

1.  apgailestauja dėl besitęsiančio karo Jemene, žūčių ir išpuolių prieš nekaltus civilius, kurie jaučia jų pasekmes, taip pat dėl karo poveikio šalies ekonomikai, infrastruktūrai ir ateičiai;

2.  mano, kad tvari taika Jemene gali būti pasiekta tik derybomis, kuriose reikšmingai dalyvautų visos deklaruotos šalys, ir pritaria minčiai nedelsiant atnaujinti derybas vadovaujant Jungtinėms Tautoms, kad būtų sukurtas taikus, pliuralistinis ir klestintis Jemenas siekiant naudos visiems piliečiams ir stabilumo regione;

3.  primygtinai reikalauja, kad visos konflikto šalys Jemene vykdytų pagal tarptautinę teisę prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su galimybe gauti humanitarinę pagalbą, civilių apsauga ir tarptautine žmogaus teisių teise, ir ragina užtikrinti, kad įsipareigojimų nevykdžiusieji už tai atsakytų; atkreipia dėmesį į Saudo Arabijos Karalystės įsipareigojimus užtikrinti civilių gyventojų ir civilinių objektų apsaugą pagal tarptautinės humanitarinės teisės principus ir jos pastangas išvengti civilių aukų;

4.  primena visoms konflikto šalims apie jiems tenkančią atsakomybę pagal tarptautinę teisę ir konvencijas, susijusias su ginkluotės perdavimu ir naudojimu, ir konkrečių tikslinių priemonių prieš pavienius asmenis ir subjektus taikymą;

5.  smerkia savavališkus sulaikymus, kankinimus ir netinkamą elgesį visame Jemene ir reikalauja, kad būtų vykdomi veiksmingi, nešališki ir nepriklausomi tyrimai dėl įtarimų dėl žmogaus teisių pažeidimų ir karo nusikaltimų; be to, ragina užtikrinti, kad asmenims, kaltinamiems įvykdžius tokius nusikaltimus, būtų surengti tinkami procesai pagal tarptautinę teisę;

6.  remia Jungtinių Tautų pasiuntinio Jemene Martino Griffithso ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario darbą siekiant išspręsti konfliktą ir teikti paramą nuo konflikto nukentėjusiems asmenims;

7.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad sukilėliai yra užėmę Chudaidos uostą, ir dėl to užėmimo pasekmių uosto civiliams gyventojams, pripažindamas, kad šis Raudonosios jūros uostas yra gyvybiškai svarbus;

8.  primena visoms konflikto šalims, kad ligoninių ir medicinos darbuotojai yra tiesiogiai saugomi pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir kad tyčiniai išpuoliai prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą yra karo nusikaltimai; smerkia Houthi grupuotės sukilėlių tyčia iš ligoninių ir mokyklų teritorijų vykdomus šaudymus naudojant artilerijos pabūklus ir raketas;

9.  pripažįsta, kad būtina apsaugoti Sanos senamiestį – UNESCO pasaulio paveldo objektą – ir ragina daugiau nebegriauti jo; atkreipia dėmesį į Saudo Arabijos Karalystės įsipareigojimą nebevykdyti jokių išpuolių, kurie griautų Saną;

10.  smerkia tai, kad Houthi grupuotes sukilėliai leidžia Irano pagamintas balistines raketas, nutaikytas į taikinius Saudo Arabijoje, įskaitant civilių gyvenamas vietoves, ir nesirinkdami taikinių naudoja jūrų minas ir tarptautiniu mastu uždraustas priešpėstines minas;

11.  smerkia tolesnį ginklų technologijų perdavimą Houthi grupuotės sukilėliams iš Irano, įskaitant radijo bangomis valdomus savadarbius sprogstamuosius užtaisus;

12.  apgailestauja dėl to, kad konflikte Jemene naudojamasi vaikais kareiviais, daugiausia tą daro Houthi grupuotės sukilėliai, ir primena visoms šalims apie jų atsakomybę šiuo klausimu pagal tarptautinės teisės aktus ir konvencijas;

13.  pažymi, kad JT Saugumo Tarybos ekspertų grupė pateikė įrodymų dėl Irano dalyvavimo konflikte, jo ginklų embargo pažeidimų ir negebėjimo užkirsti kelią draudžiamų ginklų perdavimui Houthi grupuotės sukilėliams;

14.  palankiai vertina 2018 m. balandžio mėn. vykusiame aukšto lygio paramos teikėjų renginyje prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus remti humanitarinės pagalbos pastangas Jemene ir pabrėžia, kad būtina koordinuoti JT vadovaujant vykdomą veiklą, kuria siekiama palengvinti nuo konflikto nukentėjusių civilių kančias; palankiai vertina įsipareigojimus, prisiimtus įgyvendinant Saudo Arabijos vadovaujamas bendrąsias humanitarinės pagalbos Jemenui operacijas (YCHO), teikti Jemenui humanitarinę pagalbą ir aprūpinti maistu;

15.  pažymi, kad JT Saugumo Taryba pareiškė remianti JT tikrinimo ir patikrų mechanizmą (UNVIM), ir skatina visapusišką ir netrukdomą jo įgaliojimų vykdymą;

16.  reikalauja garantijų, kad konflikto zonose būtų sudarytos sąlygos humanitarinių prekių judėjimui ir medicininei evakuacijai;

17.  palankiai vertina tai, jog Saudo Arabijos Karalystė atidaro Jemeno uostus, kad jie galėtų gauti humanitarinę pagalbą; skatina Saudo Arabiją leisti trečiosioms šalims ir atitinkamoms nevyriausybinėms organizacijoms patekti į šiuos saugius uostus;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, EIVT, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jemeno prezidentui, Jemeno Atstovų Rūmams ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0473.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika