Procedură : 2018/2853(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0444/2018

Texte depuse :

B8-0444/2018

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0383

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 416kWORD 51k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.122v01-00
 
B8-0444/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0444/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Yemen, inclusiv cea din 30 noiembrie 2017(1),

–  având în vedere concluziile Consiliului referitoare la situația din Yemen, inclusiv cele din 25 iunie 2018,

–  având în vedere Rezoluțiile 2216, 2266 și 2342 și 2402 ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind situația din Yemen,

–  având în vedere declarația din 15 martie 2018 a președintelui Consiliului de Securitate al ONU privind situația din Yemen,

–  având în vedere declarația comună din 4 august 2018 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, și a comisarului pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, privind atacurile aeriene din orașul Hodeidah,

–  având în vedere declarația trimisului special al Secretarului General al ONU în Yemen din 5 septembrie 2018,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Convenția de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la aceasta,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 1989 și Protocolul facultativ la aceasta din 2000 cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1983 privind anumite arme convenționale,

–  având în vedere Convenția Națiunilor Unite din septembrie 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere declarația directorului executiv al Programului Alimentar Mondial din 19 septembrie 2018,

–  având în vedere decizia Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din septembrie 2017 de a ancheta toate presupusele încălcări ale drepturilor omului din Yemen din timpul conflictului,

–  având în vedere articolul 123 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Yemen a fost devastat de patru ani de război civil tot mai complex, în urma căruia 23 de milioane de persoane au nevoie de ajutor umanitar, peste două milioane de persoane sunt strămutate intern, opt milioane de persoane sunt expuse riscului de foamete, 13 600 de persoane au decedat și peste 40 000 de persoane au fost rănite; întrucât se estimează că peste 50 000 de persoane au decedat ca urmare a foametei cauzate de război;

B.  întrucât conflictul a început în 2015 când rebelii șiiți Houthi, susținuți de Iran, l-au înlăturat pe președintele țării, recunoscut internațional, care a atras ulterior o coaliție multinațională condusă de Arabia Saudită pentru a lupta împotriva rebelilor și a trupelor aliate;

C.  întrucât războiul a determinat distrugerea infrastructurii și prăbușirea economiei în Yemen, cauzând perturbări la scară largă care au afectat produsele de bază și furnizarea utilităților, a canalizării și a apei potabile curate;

D.  întrucât conflictul din Yemen a cauzat cea mai mare criză umanitară din lume, a prezentat amenințări la adresa securității mondiale și a alimentat tensiuni regionale;

E.  întrucât, în august 2018, un raport compilat de Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului a concluzionat că „există motive întemeiate să se considere” că toate părțile implicate în conflictul din Yemen ar fi putut să comită crime de război;

F.  întrucât forțele din ambele tabere au fost acuzate că au tras cu artilerie grea în zone locuite și cu o populație ridicată, inclusiv că au efectuat raiduri asupra unor spitale și a altor structuri nemilitare; în timp ce rebelii Houthi au deschis focul, de asemenea, dincolo de frontierele internaționale, țintind în mod deliberat zone civile construite și poziționând în mod deliberat artilerie și rachete în incinta spitalelor și a școlilor;

G.  întrucât acțiunile tuturor părților, astfel cum sunt reflectate într-un proiect de listă a ONU, au condus la uciderea și mutilarea copiilor;

H.  întrucât, începând cu luna iunie, o coaliție condusă de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite a încercat să recupereze orașul-port strategic Hodeidah, capturat de rebelii Houthi în 2015; întrucât „Salvați copiii” a raportat sute de victime civile pe parcursul acestei operații;

I.  întrucât rebelii Houthi au fost acuzați de cauzarea unui număr mare de victime în rândul civililor cu ocazia asediului orașului Taiz, al treilea oraș ca mărime din Yemen; întrucât aceștia au purtat un război de uzură împotriva populației civile în zone controlate de guvern;

J.  întrucât în februarie 2018 Rusia și-a impus vetoul asupra unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care sublinia implicarea Iranului în conflict, încălcările embargoului asupra armelor de către Iran, precum și faptul că Iranul nu a prevenit transferul de armament interzis către rebelii Houthi;

K.  întrucât războiul din Yemen a creat oportunități pentru grupările extremiste, printre care se numără și Al-Qaida din Peninsula Arabică, de a-și extinde influența, amenințând astfel întreaga regiune; întrucât armele furnizate de Iran rebelilor Houthi ar putea ajunge în mâinile altor grupări teroriste;

L.  întrucât se raportează că Hezbollah a instruit direct rebeli Houthi și supraveghează unitățile de rebeli din Yemen; întrucât se raportează că membri ai grupării teroriste șiite sprijinite de Iran au fost uciși în timpul conflictului;

M.  întrucât războiul din Yemen își are originea în valorificarea nemulțumirilor economice și sociale, stimulând segregările și violența;

N.  întrucât discuțiile sponsorizate de ONU cu scopul instaurării păcii în Yemen nu au reușit până în prezent să pună capăt conflictului;

O.  întrucât în aprilie 2018, ONU și guvernele Suediei și Elveției au organizat la Geneva un eveniment la nivel înalt al donatorilor pentru criza umanitară din Yemen, intensificând ajutorul internațional pentru a soluționa criza umanitară din Yemen la peste 2,4 miliarde USD pentru 2018, cei mai mari donatori fiind Arabia Saudită (726 de milioane USD) și EAU (645 de milioane USD), urmate de Regatul Unit (212 milioane USD), Kuweit (202 milioane USD), SUA (191 de milioane USD), ECHO/Comisia Europeană (100,6 milioane USD), Germania (45 de milioane USD) și peste 30 de alți donatori;

P.  întrucât Yemen este una dintre cele mai nesigure țări din punct de vedere alimentar din lume, cu populații vulnerabile în unul din cele trei districte care se confruntă cu un risc crescut de foamete, iar 8,4 milioane de persoane sunt clasificate ca aflându-se în situație de insecuritate alimentară gravă și expuse riscului de foamete;

Q.  întrucât stabilitatea și pacea în Yemen sunt esențiale pentru eforturile internaționale de combatere a extremismului și a violenței în regiune și dincolo de aceasta, precum și pentru Yemen,

1.  regretă continuarea războiului în Yemen, pierderea de vieți omenești și vizarea civililor nevinovați și impactul asupra acestora, precum și costurile pentru economia, infrastructura și viitorul țării;

2.  consideră că pacea durabilă în Yemen poate fi realizată numai prin negocieri, cu participarea semnificativă a tuturor părților declarate, și sprijină reluarea imediată a discuțiilor purtate sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite, în vederea asigurării păcii, pluralismului și prosperității în Yemen, în interesul tuturor cetățenilor săi, precum și a stabilității regionale;

3.  insistă ca toate părțile implicate în conflictul din Yemen să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional în ceea ce privește accesul la ajutorul umanitar, protecția civililor și legislația internațională în domeniul drepturilor omului, și solicită responsabilizarea celor despre care s-a constatat că nu au făcut acest lucru; ia act de angajamentele asumate de Regatul Arabiei Saudite de a garanta că „civilii și obiectele civile sunt protejate în conformitate cu principiile dreptului umanitar internațional” și de eforturile depuse de acesta pentru a evita victimele civile;

4.  reamintește tuturor părților la conflict de responsabilitățile care le revin în temeiul dreptului internațional și al convențiilor privind transferul și utilizarea armamentului, precum și impunerea de măsuri specifice împotriva persoanelor și entităților;

5.  condamnă arestarea arbitrară, tortura și maltratarea pe întreg teritoriul Republicii Yemen și solicită efectuarea unor investigații eficiente, imparțiale și independente cu privire la presupusele încălcări ale drepturilor omului și crimele de război; solicită, de asemenea, ca persoanele acuzate de comiterea unor astfel de infracțiuni să fie supuse unui proces echitabil, în conformitate cu dreptul internațional;

6.  sprijină activitatea trimisului Națiunilor Unite în Yemen, Martin Griffiths, și a comisarului UE pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, în încercarea de a pune capăt conflictului și de a oferi sprijin celor afectați de acesta;

7.  este profund îngrijorat de capturarea portului Hodeidah de către rebeli și de impactul acestui fapt asupra populației civile, recunoscând importanța vitală a acestui port la Marea Roșie;

8.  reamintește tuturor părților la conflict că personalul din spitale și cel medical este protejat în mod explicit de dreptul internațional umanitar și că acțiunile deliberate care vizează populația și infrastructura civile constituie crime de război; condamnă utilizarea deliberată de către rebelii Houthi a artileriei și a rachetelor din incinta spitalelor și a școlilor;

9.  recunoaște necesitatea de a proteja situl patrimoniului mondial UNESCO din vechiul oraș Sana’a și solicită evitarea continuării distrugerii acestuia; ia act de angajamentul asumat de Regatul Arabiei Saudite de a evita toate atacurile distructive asupra orașului Sana’a;

10.  condamnă lansarea de rachete balistice construite în Iran, de către rebelii Houthi, împotriva țintelor din Arabia Saudită, inclusiv în zonele civile, și utilizarea fără discriminare a minelor marine și a minelor terestre antipersonal interzise la nivel internațional;

11.  condamnă transferul suplimentar de tehnologii de armament către rebelii Houthi de către Iran, inclusiv de dispozitive explozive improvizate, controlate prin radio;

12.  regretă utilizarea copiilor-soldați, în special de către rebelii Houthi, în conflictul din Yemen, și le reamintește tuturor părților de responsabilitățile lor în această privință în temeiul legilor și al convențiilor internaționale;

13.  ia act de faptul că grupul de experți al Consiliului de Securitate al ONU a prezentat dovezi privind implicarea Iranului în conflict, încălcările embargoului asupra armelor, precum și faptul că nu a prevenit transferul de armament interzis către rebelii Houthi;

14.  salută angajamentele internaționale asumate la evenimentul la nivel înalt din aprilie 2018 al donatorilor pentru criza umanitară din Yemen de a sprijini eforturile de ajutor umanitar în Yemen și subliniază necesitatea unei acțiuni coordonate, dirijate de ONU, pentru a ușura suferința civililor afectați de conflict; salută angajamentele asumate de operațiunile globale de ajutor umanitar conduse de Arabia Saudită în Yemen (YCHO) de a furniza Republicii Yemen ajutor umanitar și provizii;

15.  ia act de faptul că Consiliul de Securitate al ONU și-a afirmat sprijinul pentru Mecanismul ONU de verificare și inspecție (UNVIM) și încurajează punerea în aplicare deplină și neîngrădită a mandatului său;

16.  solicită garanții pentru facilitarea fluxului de produse umanitare, precum și a evacuărilor medicale, în zonele de conflict;

17.  salută deschiderea porturilor din Yemen de către Regatul Arabiei Saudite către ajutorul umanitar; îi încurajează pe saudiți să le permită părților terțe și ONG-urilor relevante accesul la aceste porturi securizate;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, SEAE, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Președintelui Yemenului, Camerei Reprezentanților din Yemen, precum și Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0473.

Ultima actualizare: 3 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate