Postup : 2018/2853(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0444/2018

Predkladané texty :

B8-0444/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0383

NÁVRH UZNESENIA
PDF 276kWORD 50k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.122v01-00
 
B8-0444/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Jemene (2018/2853(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene (2018/2853(RSP))  
B8‑0444/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Jemene vrátane uznesenia z 30. novembra 2017(1),

–  so zreteľom na závery Rady o situácii v Jemene vrátane záverov z 25. júna 2018,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) č. 2216, č. 2266, 2342 a 2402 o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 15. marca 2018 o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa zo 4. augusta 2018 o leteckých útokoch na mesto Hudajdá,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Jemen z 5. septembra 2018,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nemu,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989 a opčný protokol k nemu z roku 2000 o účasti detí v ozbrojených konfliktoch,

–  so zreteľom na dohovor OSN o používaní určitých konvenčných zbraní z roku 1983,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o zákaze použitia, skladovania, výroby a dodávok protipechotných mín a o ich zničení zo septembra 1997,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na vyhlásenie výkonného riaditeľa Svetového potravinového programu z 19. septembra 2018,

–  so zreteľom na rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN zo septembra 2017 vyšetriť všetky obvinenia z údajného porušovania ľudských práv v Jemene počas konfliktu;

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Jemen je zničený po štyroch rokoch čoraz komplexnejšej občianskej vojny, v dôsledku ktorej potrebuje 23 miliónov ľudí humanitárnu pomoc, viac ako dva milióny ľudí je vnútorne vysídlených, ôsmim miliónom ľudí hrozí hladomor, 13 600 ľudí prišlo o život a viac ako 40 000 ľudí bolo zranených; keďže podľa odhadov zomrelo v dôsledku hladomoru spôsobeného vojnou viac ako 50 000 ľudí;

B.  keďže konflikt sa začal v roku 2015, keď šiítski húthíovia s podporou Iránu zvrhli medzinárodne uznávaného prezidenta, ktorý následne na boj proti rebelom a ich spojencom privolal mnohonárodnú koalíciu pod vedením Saudskej Arábie;

C.  keďže vojna viedla k zničeniu infraštruktúry a zrúteniu hospodárstva Jemenu a spôsobila rozsiahle narušenie základných komodít a dodávok verejných služieb, sanitácie a čistej pitnej vody;

D.  keďže konflikt v Jemene spôsobil najväčšiu humanitárnu krízu vo svete, predstavuje hrozbu pre globálnu bezpečnosť a zvyšuje napätie v regióne;

E.  keďže správa z augusta 2018, ktorú vypracoval vysoký komisár OSN pre ľudské práva, dospela k záveru, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že všetky strany konfliktu v Jemene sa mohli dopustiť vojnových zločinov;

F.  keďže obe strany konfliktu boli obvinené z ostreľovania zastavaných a husto osídlených oblastí ťažkými zbraňami vrátane útokov na nemocnice a ďalšie nevojenské objekty; keďže húthíovskí rebeli útočia aj za medzinárodnými hranicami, pričom sa zameriavajú na zastavané civilné oblasti, a zámerne umiestňujú delostrelectvo a rakety do areálov nemocníc a škôl;

G.  keďže akcie všetkých strán, ako sú uvádza v návrhu zoznamu OSN, vedú k zabíjaniu a mrzačeniu detí;

H.  keďže od júna sa koalícia pod vedením Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov pokúša získať späť strategické prístavné mesto Hudajdá, ktoré v roku 2015 obsadili húthíovia; keďže podľa aliancie Save the Children boli počas tejto operácie zabité stovky civilistov;

I.  keďže húthíovskí rebeli sú obviňovaní zo spôsobenia veľkého počtu civilných obetí počas obliehania tretieho najväčšieho jemenského mesta Taíz; keďže v oblastiach kontrolovaných vládou vedú vyčerpávajúcu vojnu voči civilnému obyvateľstvu;

J.  keďže Rusko vo februári 2018 vetovalo rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, v ktorej sa zdôrazňuje účasť Iránu na konflikte, porušovanie zbrojného embarga na Irán a nezamedzenie dodávok zakázaných zbraní húthíovským rebelom;

K.  keďže vojna v Jemene otvorila dvere extrémistickým skupinám (vrátane al-Káidy na Arabskom polostrove), ktoré tak môžu rozširovať svoju sféru vplyvu a ohrozovať širší región; keďže zbrane, ktoré Irán dodáva húthíom, sa môžu dostať do rúk iných teroristických skupín;

L.  keďže Hizballáh údajne priamo cvičí húthíovských rebelov a dohliada na činnosť ich jednotiek v Jemene; keďže v konflikte boli údajne zabití členovia šiítskych teroristických skupín, ktoré podporuje Irán;

M.  keďže príčiny vojny v Jemene treba hľadať v zneužití ekonomickej a sociálnej nespokojnosti, ktorá prehlbuje rozdiely a vyvoláva násilie;

N.  keďže rozhovory pod záštitou OSN zamerané na obnovenie mieru v Jemene zatiaľ neviedli k ukončeniu konfliktu;

O.  keďže v apríli 2018 OSN a vlády Švédska a Švajčiarska zvolali darcovské podujatie na vysokej úrovni v Ženeve na zvýšenie medzinárodnej pomoci na riešenie humanitárnej krízy v Jemene na viac ako 2,4 miliardy USD v roku 2018, pričom najväčšími darcami sú Saudská Arábia (726 miliónov USD) a Spojené arabské emiráty (645 miliónov USD), za ktorými nasleduje Spojené kráľovstvo (212 miliónov USD), Kuvajt (202 miliónov USD), USA (191 miliónov USD), ECHO/Európska komisia (100,6 milióna USD), Nemecko (45 miliónov USD) a ďalší viac ako 30 darcovia;

P.  keďže Jemen je jednou z krajín vo svete s najnižšou potravinovou bezpečnosťou, pričom zraniteľným skupinám obyvateľstva v jednom z troch okresov hrozí zvýšené riziko hladomoru a 8,4 milióna ľudí patrí do kategórie osôb s vážnym nedostatkom potravín a rizikom vyhladovania;

Q.  keďže stabilita a mier v Jemene sú nevyhnutné pre medzinárodné úsilie zamerané na boj proti extrémizmu a násiliu v regióne aj mimo neho, ako aj pre Jemen samotný;

1.  vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcou vojnou v Jemene, stratami na životoch a jej zameraním a dosahom na nevinné civilné obyvateľstvo, ako aj nad nákladmi, ktoré predstavuje pre hospodárstvo, infraštruktúru a budúcnosť krajiny;

2.  je presvedčený, že udržateľný mier v Jemene možno dosiahnuť len prostredníctvom rokovaní so zmysluplnou účasťou všetkých zúčastnených strán, a podporuje bezodkladné obnovenie rokovaní pod záštitou Organizácie Spojených národov s cieľom zabezpečiť, aby sa Jemen stal mierovou, pluralistickou a prosperujúcou krajinou v záujme všetkých jeho občanov, ako aj regionálnej stability;

3.  trvá na tom, aby si všetky strany konfliktu v Jemene plnili svoje záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodného práva v oblasti prístupu k humanitárnej pomoci, ochrany civilného obyvateľstva a ľudských práv, a požaduje vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí ich neplnia; berie na vedomie odhodlanie Saudskoarabského kráľovstva zabezpečiť ochranu civilistov a civilných objektov v súlade so zásadami medzinárodného humanitárneho práva a úsilie, ktoré vyvíja v snahe predísť civilným obetiam;

4.  pripomína všetkým stranám konfliktu ich povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva a dohovorov, pokiaľ ide o dodávky a používanie zbraní, a prijatie osobitných cielených opatrení proti jednotlivcom a subjektom;

5.  odsudzuje svojvoľné zadržiavanie, mučenie a zlé zaobchádzanie s ľuďmi v celom Jemene a požaduje účinné, nestranné a nezávislé vyšetrenie údajných prípadov porušovania ľudských práv a vojnových zločinov; požaduje tiež, aby osoby, ktoré sú obvinené zo spáchania týchto trestných činov, boli postavené pred riadny súd v súlade s medzinárodným právom;

6.  podporuje prácu vyslanca OSN v Jemene Martina Griffithsa a komisára EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa v snahe ukončiť konflikt a poskytnúť podporu ľuďom, ktorých životy ovplyvňuje;

7.  je hlboko znepokojený obsadením prístavu Hudajdá rebelmi a jeho dosahom na civilné obyvateľstvo, vzhľadom na zásadný význam tohto prístavu na brehu Červeného mora;

8.  pripomína všetkým stranám konfliktu, že nemocnice a zdravotnícky personál sú výslovne chránené na základe medzinárodného humanitárneho práva a že úmyselné útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru sú vojnovým zločinom; odsudzuje úmyselné delostrelecké a raketové útoky húthíov z nemocničných a školských areálov;

9.  zdôrazňuje, že treba chrániť lokalitu svetového dedičstva UNESCO – starobylé centrum mesta Saná, a vyzýva, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu ničeniu; berie na vedomie odhodlanie Saudskej Arábie predchádzať všetkým zničujúcim útokom na mesto Saná;

10.  odsudzuje použitie balistických riadených striel iránskej výroby húthíovskými rebelmi proti cieľom v Saudskej Arábii, a to aj v civilných oblastiach, ako aj ich bezohľadné používanie morských mín a medzinárodne zakázaných protipechotných nášľapných mín;

11.  odsudzuje ďalšie dodávky vojenských technológií húthíovským rebelom z Iránu vrátane rádiovo ovládaných improvizovaných výbušných zariadení (RCIED);

12.  vyjadruje poľutovanie nad správami, že najmä húthíovskí rebeli využívajú v jemenskom konflikte detských vojakov, a pripomína všetkým stranám v tejto súvislosti ich záväzky vyplývajúce z medzinárodných právnych predpisov a dohovorov;

13.  upozorňuje, že skupina expertov Bezpečnostnej rady OSN predložila dôkazy o účasti Iránu na konflikte, porušovaní zbrojného embarga na Irán a nezamedzení dodávok zakázaných zbraní húthíovským rebelom;

14.  víta medzinárodné záväzky prijaté na darcovskom podujatí na vysokej úrovni v apríli 2018 na podporu úsilia v oblasti humanitárnej pomoci v Jemene a zdôrazňuje potrebu koordinovaných opatrení pod vedením OSN s cieľom zmierniť utrpenie civilných obyvateľov postihnutých konfliktom; víta odhodlanie jemenských komplexných humanitárnych operácií (YCHO) pod vedením Saudskej Arábie poskytnúť Jemenu humanitárnu pomoc a zásoby;

15.  poznamenáva, že Bezpečnostná rada OSN zdôraznila svoju podporu mechanizmu OSN pre overovanie a inšpekcie (UNVIM), a vyzýva na riadne a neobmedzené vykonávanie jeho mandátu;

16.  požaduje záruky na umožnenie toku humanitárneho tovaru, ako aj zdravotníckej evakuácie v oblastiach konfliktu;

17.  víta otvorenie jemenských prístavov Saudskoarabským kráľovstvom na účely humanitárnej pomoci; vyzýva Saudskú Arábiu, aby tretím stranám a príslušným MVO umožnili prístup do týchto bezpečných prístavov;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ESVČ, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi Jemenu, jemenskej snemovni reprezentantov a generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0473.

Posledná úprava: 3. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia