Postopek : 2018/2853(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0444/2018

Predložena besedila :

B8-0444/2018

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0383

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 338kWORD 52k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.122v01-00
 
B8-044/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta  o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP))  
B8-044/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Jemnu, tudi tiste z dne 30. novembra 2017(1),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o razmerah v Jemnu, med njimi tistih z dne 25. junija 2018,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN št. 2216, št. 2266, št. 2342 in št. 2402 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju izjave predsednika varnostnega sveta OZN z dne 15. marca 2018 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 4. avgusta 2018 o zračnih napadih na Hudajdo,

–  ob upoštevanju izjave posebnega odposlanca generalnega sekretarja OZN za Jemen z dne 5. septembra 2018,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Ženevske konvencije iz leta 1949 in njenih dodatnih protokolov,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah iz leta 1989 ter njenega izbirnega protokola glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih iz leta 2000,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o nekaterih vrstah klasičnega orožja iz leta 1983,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min in o njihovem uničenju iz septembra 1997,

–  ob upoštevanju Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča,

–  ob upoštevanju izjave izvršnega direktorja Svetovnega programa za hrano z dne 19. septembra 2018,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta OZN za človekove pravice iz septembra 2017, da se preiščejo vse domnevne kršitve človekovih pravic v Jemnu, zagrešene v času konflikta,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je po štirih letih vse bolj zapletene državljanske vojne, zaradi katere 23 milijonov ljudi potrebuje humanitarno pomoč, več kot dva milijona jih je notranje razseljenih, osem milijonov ljudi je na robu lakote, 13 600 ljudi je izgubilo življenje, ranjenih pa je bilo več kot 40 000, Jemen povsem opustošen; ker je po ocenah več kot 50 000 ljudi umrlo zaradi lakote, ki jo je povzročila vojna;

B.  ker se je konflikt začel leta 2015, ko so šiitski hutijevski uporniki, ki jih podpira Iran, odstavili mednarodno priznanega predsednika, ki je nato sestavil večnacionalno koalicijo, ki jo vodi Saudova Arabija, da se bojuje proti upornikom in njihovim zavezniškim silam;

C.  ker je zaradi vojne prišlo do uničenja infrastrukture in zloma jemenskega gospodarstva ter obširnih motenj v oskrbi z osnovnimi dobrinami ter zagotavljanju javnih in sanitarnih storitev ter čiste pitne vode;

D.  ker je konflikt v Jemnu povzročil največjo humanitarno krizo na svetu, ki pomeni svetovno varnostno grožnjo in podžiga regionalne napetosti;

E.  ker poročilo, ki ga je avgusta 2018 pripravil visoki komisar OZN za človekove pravice, ugotavlja, da obstajajo „utemeljeni razlogi za domnevo“, da so vse stranke v konfliktu v Jemnu storilci vojnih hudodelstev;

F.  ker so sile na obeh straneh te vojne obtožene, da so uporabile težko orožje v pozidanih in gosto naseljenih območjih, vključno z napadi na bolnišnice, civilne zgradbe in drugo nevojaško infrastrukturo; ker so hutijevski uporniki streljali tudi čez mednarodne meje, ko so namenoma merili na pozidana civilna območja in namerno postavili artilerijo in rakete na zemljišča bolnišnic in šol;

G.  ker so vse strani, kot je razvidno z osnutka seznama OZN, zagrešile dejanja, zaradi katerih so bili ubiti in pohabljeni otroci;

H.  ker si koalicija pod vodstvom Saudove Arabije in Združenih arabskih emiratov od junija prizadeva znova pridobiti strateško pristaniško mesto Hudajda, ki so ga hutijevski uporniki zajeli leta 2015; ker je organizacija Save the Children poročala o stotinah civilnih smrtnih žrtvev med to operacijo;

I.  ker so bili hutijevski uporniki obtoženi, da so med obleganjem Taiza, ki je tretje največje jemensko mesto, povzročili množične smrtne žrtve med civilisti; ker vodijo vojno izčrpavanja proti civilnemu prebivalstvu na območjih, ki so pod vladnim nadzorom;

J.  ker je Rusija februarja 2018 vložila veto na resolucijo varnostnega sveta OZN, ki poudarja, da je Iran vpleten v konflikt, da krši embargo na orožje ter da ni uspel preprečiti, da bi prepovedano orožje prišlo v roke hutijevskih upornikov;

K.  ker je vojna v Jemnu odprla prostor za skrajne skupine, vključno z Al Kaido na Arabskem polotoku, in jim omogočila, da povečajo območje svojega vpliva in tako ogrožajo širšo regijo; ker bi lahko orožje, ki ga je Iran dobavil hutijevcem, končalo v rokah drugih terorističnih skupin;

L.  ker naj bi Hezbolah po poročilih neposredno usposabljal hutijevske upornike in nadziral uporniške enote v Jemnu; ker naj bi bili v konfliktu ubiti člani šiitske teroristične skupine, ki jo podpira Iran;

M.  ker vojna v Jemnu temelji na izkoriščanju ekonomskega in socialnega nezadovoljstva, podžiganju razdvojenosti in nasilja;

N.  ker pogovori pod okriljem OZN, namenjeni vzpostavitvi miru v Jemnu, doslej niso uspeli končati konflikta;

O.  ker so OZN ter vladi Švedske in Švice aprila 2018 sklicali srečanje na visoki ravni v Ženevi, da bi mednarodno pomoč za reševanje humanitarne krize v Jemnu za leto 2018 dvignili na več kot 2,4 milijarde USD, med največjimi donatorji pa so bili Savdska Arabija (726 milijonov USD) in Združeni arabski emirati (645 milijonov USD), sledili pa so jima Združeno kraljestvo (212 milijonov USD), Kuvajt (202 milijonov USD), ZDA (191 milijonov USD), GD ECHO/Evropska komisija (100,6 milijonov USD), Nemčija (45 milijonov USD) in še več kot 30 drugih;

P.  ker je Jemen ena od držav, v kateri je preskrba s hrano najbolj negotova na svetu, kjer se ranljive skupine prebivalstva v vsakem tretjem okrožju soočajo s povečanim tveganjem lakote in je 8,4 milijona ljudi uvrščenih v skupino, ki se sooča s hudo negotovostjo preskrbe s hrano in nevarnostjo lakote;

Q.  ker je stabilen, miren Jemen izjemno pomemben za mednarodna prizadevanja v boju proti ekstremizmu in nasilju v tej regiji in širše, pa tudi v državi sami;

1.  obžaluje vojno v Jemnu, izgubo življenj, da je usmerjena na nedolžne civiliste in vpliva nanje, obžaluje pa tudi stroške, ki jih ima za gospodarstvo, infrastrukturo in prihodnost države;

2.  meni, da se lahko doseže trajnostni mir v Jemnu le s pogajanji in plodno udeležbo vseh sodelujočih strank ter podpira takojšnje nadaljevanje pogovorov pod okriljem Združenih narodov, da bi ustvarili miren, pluralističen in uspešen Jemen v dobro vseh njegovih državljanov, pa tudi regionalne stabilnosti;

3.  vztraja, da morajo vse strani, udeležene v konfliktu v Jemnu, izpolniti svoje obveznosti v skladu z mednarodnim pravom o dostopu do humanitarne pomoči, zaščiti civilnega prebivalstva in mednarodnim pravom človekovih pravic, ter poziva, da tisti, za katere je bilo ugotovljeno, da tega niso storili, prevzamejo odgovornost; je seznanjen z zavezami, ki jih je dala Kraljevina Saudova Arabija za zagotovitev, da bodo civilisti in civilni objekti zaščiteni v skladu z načeli mednarodnega humanitarnega prava, in prizadevanji, da bi se izognili smrtnim žrtvam med civilisti;

4.  vse strani opozarja na njihovo odgovornost v skladu z mednarodnim pravom in konvencijami o prenosu in uporabi orožja ter o uvedbi posebnih ciljno usmerjenih ukrepov proti posameznikom in subjektom;

5.  obsoja samovoljna pridržanja, mučenje in slabo ravnanje, ki se dogajajo povsod v Jemnu, ter zahteva učinkovite, nepristranske in neodvisne preiskave domnevnih kršitev človekovih pravic in vojnih hudodelstev; poleg tega poziva, naj se proti obtoženim takih kaznivih dejanj začnejo ustrezni postopki v skladu z mednarodnim pravom;

6.  podpira delo odposlanca Združenih narodov v Jemnu Martina Griffitha in komisarja EU za humanitarno pomoč in krizno upravljanje pri iskanju končne rešitve za konflikt in zagotavljanju podpore tistim, ki jih je konflikt prizadel;

7.  je globoko zaskrbljen, ker so uporniki zavzeli pristanišče Hudajda in zaradi posledic, ki jih imato zavzetje za civilno prebivalstvo, pri čemer se zaveda strateškega pomena, ki ga ima to pristanišče ob Rdečem morju;

8.  želi vse strani v konfliktu spomniti, da mednarodno humanitarno pravo izrecno varuje bolnišnično in zdravstveno osebje ter da so namerni napadi na civiliste in civilno infrastrukturo vojna hudodelstva; obsoja, da hutijevski uporniki z artilerijo in raketami namerno obstreljujejo bolnišnice in šole;

9.  priznava, da je treba zaščititi celotno območje svetovne dediščine Unesca v starem mestu Sana, in poziva, naj se prepreči nadaljnje uničenje; je seznanjen z zavezo Kraljevine Saudove Arabije, da se bo izognila vsem uničujočim napadom na Sano;

10.  obsoja, da so hutijevski uporniki izstrelili balistične rakete, narejene v Iranu, na cilje v Saudovi Arabiji, tudi na civilnih območjih, in da brez izbire cilja uporabljajo morske mine ter mednarodno prepovedane protipehotne mine;

11.  obsoja, da Iran omogoča nadaljnji prenos oborožitvenih tehnologij hutijevskim upornikom, tudi radijsko nadzorovanih improviziranih eksplozivnih naprav;

12.  obžaluje poročila o uporabi otrok vojakov v konfliktu v Jemnu, zlasti med hutijevskimi uporniki, ter opozarja vse strani na njihovo odgovornost glede tega v skladu z mednarodnimi zakoni in konvencijami;

13.  je seznanjen s tem, da je skupina strokovnjakov varnostnega sveta OZN predložila dokaze o udeležbi Irana v konfliktu, njegovih kršitvah embarga na orožje in o tem, da ni preprečil, da bi prepovedano orožje prišlo med hutijevske upornike;

14.  pozdravlja mednarodne zaveze, sprejete aprila 2018 na donatorski prireditvi na visoki ravni za podporo prizadevanjem v zvezi s humanitarno pomočjo Jemnu, in poudarja potrebo po usklajenem ukrepanju pod vodstvom OZN, da bi zmanjšali trpljenje civilistov, ki jih je prizadel konflikt; pozdravlja zaveze celovite humanitarne operacije v Jemnu pod vodstvom Saudove Arabije za zagotavljanje humanitarne pomoči in oskrbe v Jemnu;

15.  ugotavlja, da je varnostni svet OZN izrazil podporo mehanizmu OZN za preverjanje in inšpekcijske preglede ter spodbuja polno in neovirano izvajanje njegovega mandata;

16.  zahteva jamstva, da se bo olajšal pretok humanitarnega blaga ter zdravstvene evakuacije na območjih spopadov;

17.  pozdravlja, da je Kraljevina Saudova Arabije odprla jemenska pristanišča za humanitarno pomoč; spodbuja Saudovo Arabijo, naj tretjim stranem in ustreznim nevladnim organizacijam omogoči dostop do teh varnih pristanišč;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Evropske komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, predsedniku Jemna, jemenski poslanski zbornici in generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0473.

Zadnja posodobitev: 3. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov