Процедура : 2018/2853(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0445/2018

Внесени текстове :

B8-0445/2018

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0383

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 494kWORD 51k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0445/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Йемен (2018/2853(RSP))


Елена Валенсиано, Виктор Боштинару, Пиер Антонио Панцери, Кнут Флекенщайн, Енрике Гереро Салом от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2018/2853(RSP))  
B8‑0445/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции, и по-специално тези от 25 февруари 2016 г.(1) и 15 юни 2017 г.(2) относно хуманитарното положение в Йемен и от 9 юли 2015 г.(3) и 30 ноември 2017 г.(4) относно положението в Йемен,

–  като взе предвид доклада, публикуван на 28 август 2018 г. от Групата на Съвета на ООН по правата на човека от независими водещи международни и регионални експерти за Йемен относно положението с правата на човека в Йемен, в т.ч. нарушенията и злоупотребите от септември 2014 г. насам,

–  като взе предвид годишния доклад на Върховния комисар по правата на човека на ООН от 24 септември 2018 г. относно положението в Йемен,

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Йемен от 25 юни 2018 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление от 13 юни 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), г-жа Федерика Могерини, и на отговарящия по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи член на Комисията, г-н Христос Стилианидис, относно последните развития около град Ходеидах, Йемен,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен и по-специално резолюции №2216 (2015 г.), №2201 (2015 г.) и №2140 (2014 г.),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси (OCHA) хуманитарната ситуация в Йемен продължава да се влошава ежедневно, като все повече хора се разселват и бягат от продължаващото насилие и променящите се линии на фронта;

Б.  като има предвид, че според ООН от началото на юни близо 470 000 души са избягали от провинция Ходеидах, 75% от населението зависи от хуманитарната помощ, а 17,8 милиона от населението са в положение на продоволствена несигурност;

В.  като има предвид, че от ноември 2017 г. насам водената от Саудитска Арабия коалиция е установила блокада за целия внос към контролираните от хути територии, с изключение на спешните хуманитарни материали; като има предвид, че дори ако това изключение се спазва, хуманитарната помощ сама по себе си не е достатъчна, тъй като цивилното население се нуждае от търговски внос на основни стоки; като има предвид, че според OCHA в периода след началото на блокадата Йемен е получил само 21% от необходимото му гориво и 68% от необходимия внос на храни; като има предвид, че в някои случаи силите на хутите са блокирали доставката на основни медицински материали, храни и хуманитарна помощ за контролирани от правителството градове;

Г.  като има предвид, че въздушно нападение от водената от Саудитска Арабия международна коалиция, при което са убити 26 деца и са ранени поне 19 деца в близост до училищен автобус в северната част на Йемен на 9 август 2018 г., беше счетено за „явно военно престъпление“ от страна на Human Rights Watch;

Д.  като има предвид, че правото на въоръжените конфликти забранява умишлените и безразборни нападения срещу цивилни граждани; като има предвид, че констатациите на Групата от водещи международни и регионални експерти за Йемен силно подсказват, че страни във въоръжения конфликт са извършвали и продължават да извършват нарушения и престъпления съобразно международното право, и следователно извършителите може да бъдат преследвани;

Е.  като има предвид, че от март 2015 г. до сега са били убити над 2500 деца, над 3500 деца са били осакатени или ранени, а все по-голям брой деца са били наети от въоръжените сили на място;

Ж.  като има предвид, че водената от Саудитска Арабия коалиция е отговорна за десетки произволни и непропорционални въздушни удари, при които са убити и ранени цивилни граждани, разрушени са домове, училища, болници и джамии, в нарушение на правото на въоръжените конфликти; като има предвид, че положението в Йемен носи сериозни рискове за стабилността на региона в по-широк план;

З.  като има предвид, че водената от Саудитска Арабия коалиция е създала мрежа от най-малко осемнадесет тайни центъра за задържане в южната част на Йемен, в които задържаните лица са били подложени на злоупотреби, включително побои, използване на електрически шок и сексуално насилие; като има предвид, че някои от затворниците са починали скоро след арестуването си, очевидно след като са били изтезавани; като има предвид, че тези задържания, доколкото се извършват в контекста на въоръжен конфликт, следва да се разследват като военни престъпления;

И.  като има предвид, че хутски де факто органи са извършили систематична кампания на тормоз срещу защитници на правата на човека, журналисти и религиозни малцинства; като има предвид, че 24 йеменски граждани от бахайското малцинство, включително едно дете, са били изправени пред обвинения, които биха могли да доведат до смъртно наказание, единствено поради техните убеждения и мирни действия;

Й.  като има предвид, че сили на хутите са обстрелвали населени от цивилно население райони, особено в Таиз, като са убили и наранили стотици граждани; като има предвид, че те са използвали също така забранени противопехотни мини и деца войници;

К.  като има предвид, че Камел Джендуби, председател на Групата на ООН от водещи международни и регионални експерти за Йемен, която на 28 август 2018 г. представи доклад пред Съвета по правата на човека относно положението на правата на човека в страната, е жертва на кампания на оклеветяване, целяща сплашване на групата от водещи експерти и хвърляне на съмнения във връзка с констатациите ѝ;

Л.  като има предвид, че съществува международно оръжейно ембарго срещу подкрепяните от Иран хутски сили, и според 18-ия годишен доклад на ЕС за износа на оръжие държавите-членки на ЕС са продължили да разрешават прехвърлянето на оръжие към Саудитска Арабия след ескалацията на конфликта, в нарушение на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. относно контрола върху износа на оръжие;

М.  като има предвид, че резолюциите на Парламента от 25 февруари 2016 г. и от 30 ноември 2017 г. относно положението в Йемен призоват заместник-председателя/върховен представител да започне инициатива за налагане на оръжейно ембарго на ЕС по отношение на Саудитска Арабия, в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС;

Н.  като има предвид, че въпреки многократните призиви за мирно решение на кризата Саудитска Арабия е засилила кампаниите си за сплашване, насочени към тези страни, които са избрали да ограничат продажбата на оръжия, за които са имали подозрения, че може да се използват в Йемен в нарушение на международното хуманитарно право;

1.  призовава всички воюващи да гарантират, че всички въоръжени сили под техен контрол, включително милициите по сигурността, се придържат към международното хуманитарно право; да спрат действията, насочени срещу цивилното население и гражданските сгради, включително болници, училища, пазари и джамии; и да се въздържат от използване на оръжия, които са в същината си произволни, като например касетъчни боеприпаси и мини;

2.  решително осъжда въздушните нападения и блокадата, наложена от водената от Саудитска Арабия международна коалиция на територията, контролирана от сили на хутите, тъй като те са насочени срещу и причиняват преки щети на цивилното население на Йемен и противоречат на международното хуманитарно право; отбелязва, че тези действия са причинили хиляди цивилни жертви и са обострили нестабилността на страната, което е използвано от терористични организации като ИДИЛ/Даиш и „Ал-Кайда на Арабския полуостров“ (АКАП);

3.  решително осъжда дестабилизиращите и насилствени действия, предприети от сили на хутите, включително обсадата на град Таиз, която също така имаше катастрофални хуманитарни последици за неговите жители;

4.  призовава всички участващи страни да позволят пълен и незабавен достъп на хуманитарните работници до засегнатите от конфликта области, за да могат да помагат на нуждаещите се; призовава Съвета и Съвета за сигурност на ООН, при изпълнението на своята резолюция 2216 (2015), да идентифицират лицата, които възпрепятстват предоставянето на хуманитарна помощ в Йемен, и да наложат целенасочени санкции срещу тях;

5.  припомня, че всички чуждестранни правителства, участващи в конфликта в Йемен, по-специално Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, са задължени да зачитат, защитават и изпълняват правата на всички лица под техен контрол, и че както Саудитска Арабия, така и Обединените арабски емирства са подписали Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и Конвенцията на ООН за правата на детето;

6.  решително осъжда съществуването, което е документирано, на центрове за задържане, които се управляват от милиции с подкрепа от правителството на Обединените арабски емирства и за които се твърди, че в тях пленниците са изтезавани и задържани без съдебен процес за период до две години; настоятелно призовава правителството на Обединените арабски емирства да постави тези съоръжения под надзора на йеменския главен прокурор и да обясни съдбата на задържаните лица;

7.  призовава Специализирания наказателен съд в контролирана от хутите територия в Сана да оправдае и пусне на свобода Асма ал-Омеиси, Саид ал-Руваишед и Ахмед Бавазир, които са насилствено изчезнали, изтезавани и осъдени на смърт след провеждането на съдебен процес, представляващ явна злоупотреба, с обвинение в оказване на помощ на вражеска страна;

8.  призовава Специализирания наказателен съд в Сана, наред с това, да освободи незабавно 25-те последователи на бахайската вяра, които в момента са задържани за мирно практикуване на тяхната религия и са изправени пред обвинения, наказуеми със смърт;

9.  приветства годишния доклад на Върховния комисар на ООН по правата на човека относно положението в Йемен, съдържащ решението на Съвета на ООН по правата на човека за удължаване на мандата на Групата от водещи международни и регионални експерти за допълнителен период от една година, с възможност за подновяване с разрешение от Съвета по правата на човека;

10.  призовава Европейския съюз и всички държави членки да оказват съгласувана, бърза и ефективна подкрепа на Групата от водещи международни и регионални експерти във всички съответни органи на ООН, не на последно място в Съвета по правата на човека;

11.  настоятелно призовава всички страни във въоръжения конфликт да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира ефективно, безпристрастно и независимо разследване на всички предполагаеми нарушения и случаи на погазване на правата на човека и на всички предполагаеми нарушения на международното хуманитарно право, в съответствие с международните стандарти, с оглед на прекратяването на безнаказаността;

12.  призовава за спиране на членството на Саудитска Арабия в Съвета на ООН по правата на човека, особено с оглед на предстоящото участие на страната в процеса на всеобщия периодичен преглед и в съответствие с исканията, които вече са представени от Европейския парламент;

13.  настоятелно призовава ЗП/ВП, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да продължат провеждането на диалог със Саудитска Арабия по отношение на правата на човека и основните свободи; изразява готовността си да провежда конструктивен и открит диалог с компетентните органи на Саудитска Арабия относно изпълнението на техните международни ангажименти в областта на правата на човека; призовава за обмен на експертен опит в областта на правосъдието и правните въпроси, за да се засили защитата на индивидуалните права в Саудитска Арабия;

14.  призовава Съвета да предприема ефективни мерки, за да насърчава спазването на международното хуманитарно право съобразно съответните насоки на ЕС; отново заявява по-специално необходимостта от строго прилагане от всички държави – членки на ЕС, на правилата, установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС; припомня в тази връзка резолюциите на Парламента относно положението в Йемен от 25 февруари 2016 г. и 30 ноември 2017 г.; настоятелно призовава, във връзка с това, ЗП/ВП да предложи, за установяване от Европейския съвет, на ембарго върху оръжията и оборудването, които може да се използват за вътрешни репресии и за поддържане на текущата блокада, за всички страни, участващи в конфликта в Йемен, включително Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства;

15.  призовава Комисията, ЗП/ВП и Съвета да действат в рамките на международни форуми, като предприемат всички необходими стъпки за прекратяване на вражеските действия;

16.  запазва си правото да разгледа отново въпроса до постигането на договорено решение; препоръчва на своята Подкомисия по правата на човека да наблюдава развитието на правата на човека в Йемен и да изготви доклад относно извършените в страната нарушения на правата на човека и гражданските права;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави, и правителството на Йемен.

(1)

ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 142.

(2)

ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 146.

(3)

ОВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 93.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2017)0473.

Последно осъвременяване: 3 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност