Postup : 2018/2853(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0445/2018

Předložené texty :

B8-0445/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0383

NÁVRH USNESENÍ
PDF 276kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0445/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP))  
B8-0445/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu, zejména na usnesení ze dne 25. února 2016(1) a 15. června 2017(2) o humanitární situaci v Jemenu a ze dne 9. července 2015(3) a 30. listopadu 2017(4) o situaci v Jemenu,

–  s ohledem na zprávu, kterou dne 28. srpna 2018 zveřejnila skupina předních mezinárodních a regionálních odborníků při Radě OSN pro lidská práva o lidskoprávní situaci v Jemenu, včetně porušování těchto práv a pronásledování osob od září 2014,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci v Jemenu, která byla zveřejněna dne 24. září 2018,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 25. června 2018 týkající se Jemenu,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka“) Federiky Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 13. června 2018 o nedávných událostech poblíž jemenského města Hudajdá,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Jemenu, zejména na rezoluce 2216 (2015), 2201 (2015) a 2140 (2014),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) se humanitární situace v Jemenu i nadále setrvale zhoršuje a čím dál tím více lidí je přesídlováno nebo prchá před neustálým násilím a měnícími se frontovými liniemi;

B.  vzhledem k tomu, že podle OSN uprchlo od počátku června z provincie Hudajdá téměř 470 000 lidí, 75 % obyvatel závisí na humanitární pomoci a 17,8 milionu osob nemá zajištěn přístup k potravinám;

C.  vzhledem k tomu, že od listopadu 2017 zavedla koalice pod vedením Saúdské Arábie blokádu, která znemožňuje veškerý dovoz na území, které kontrolují hútíjští bojovníci, s výjimkou naléhavé humanitární pomoci a dodávek; vzhledem k tomu, že i když je tato výjimka dodržována, humanitární pomoc není sama o sobě dostatečná, neboť civilní obyvatelstvo potřebuje komerčně dovezené základní zboží; vzhledem k tomu, že podle organizace OCHA byl od počátku blokády Jemen schopen pokrýt jen 21 % svých palivových potřeb a 68 % svého dovozu potravin; vzhledem k tomu, že hútíjské síly zablokovaly v některých případech dodávky zásadního lékařského materiálu, potravin a humanitární pomoci městům, která kontroluje vláda;

D.  vzhledem k tomu, že bombardování z 9. srpna 2018, při němž bylo zabito 26 dětí a zraněno nejméně 19 dalších uvnitř a poblíž školního autobusu v severním Jemenu, označila organizace Human Rights Watch za „zřejmě válečný zločin“;

E.  vzhledem k tomu, že válečné právo zakazuje úmyslné a nerozlišující útoky na civilisty; vzhledem k tomu, že zjištění skupiny předních mezinárodních a regionálních odborníků k Jemenu při OSN důrazně naznačují, že se strany ozbrojeného konfliktu dopustily a i nadále dopouštějí porušování mezinárodního práva a zločinů vůči němu a že jednotlivci, kteří se jich dopustili, tedy mohou být předmětem stíhání;

F.  vzhledem k tomu, že od března 2015 bylo více než 2500 dětí zabito, více než 3500 dětí bylo zmrzačeno nebo zraněno a rostoucí počet dětí se stal obětí náboru do místních ozbrojených sil;

G.  vzhledem k tomu, že koalice vedená Saúdskou Arábií nese odpovědnost za desítky plošných a disproporčních leteckých úderů, které zabily a zranily civilisty a zničily obytné domy, školy, nemocnice a mešity, čímž porušily válečné právo; vzhledem k tomu, že situace v Jemenu představuje vážné riziko pro stabilitu v širším regionu;

H.  vzhledem k tomu, že koalice vedená Saúdskou Arábií vytvořila síť nejméně 18 tajných vězeňských zařízení v jižním Jemenu, v nichž se zadržované osoby stávají obětí násilností, včetně bití, elektrošoků a sexuálního násilí; vzhledem k tomu, že někteří vězni zemřeli krátce po svém zatčení, přičemž byli zřejmě mučeni; vzhledem k tomu, že protože k tomuto zadržování dochází v rámci ozbrojeného konfliktu, mělo by být vyšetřováno jakožto válečný zločin;

I.  vzhledem k tomu, že hútíjská de facto vláda vede systematickou kampaň pronásledování obránců lidských práv, novinářů a osob z řad náboženských menšin; vzhledem k tomu, že 24 Jemenců z řad menšiny Bahá'í bylo obviněno ze spáchání trestných činů, za něž hrozí trest smrti, přičemž se nedopustili ničeho jiného než svého náboženského přesvědčení a pokojných akcí;

J.  vzhledem k tomu, že hútíjské síly plošně ostřelovaly oblasti s civilním obyvatelstvem, zejména v Taizu, přičemž zabily a zranily stovky civilistů; vzhledem k tomu, že rovněž použily zakázané protipěchotní nášlapné miny a nabíraly děti;

K.  vzhledem k tomu, že proti předsedovi skupiny předních mezinárodních a regionálních odborníků k Jemenu při OSN, která dne 28. srpna 2018 vydala zprávu o stavu lidských práv v Jemenu určenou Radě pro lidská práva, Kamálu Džandúbímu je vedena pomlouvačná kampaň, která má tuto skupinu zastrašit a zpochybnit její zjištění;

L.  vzhledem k tomu, že bylo zavedeno mezinárodní zbraňové embargo namířené proti hútíjským silám (které podporuje Írán) a že podle 18. výroční zprávy EU o vývozu zbraní pokračují členské státy EU i po vyhrocení konfliktu ve schvalování dodávek zbraní do Saúdské Arábie, čímž porušují společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008 o kontrole vývozu zbraní;

M.  vzhledem k tomu, že ve svých usneseních ze dne 25. února 2016 a 30. listopadu 2017 o situaci v Jemenu vyzval Parlament místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku k zahájení iniciativy, jejímž cílem by bylo uvalit v souladu se společným postojem Rady 2008/944/SZBP zbrojní embargo EU na Saúdskou Arábii;

N.  vzhledem k tomu, že navzdory opakovaným výzvám k nalezení mírového řešení této krize Saúdská Arábie dále posílila svou kampaň odstrašování zaměřenou na země, které se rozhodly omezit prodej zbraní, u nichž mají podezření, že by mohly být využity v Jemenu v rozporu s mezinárodním humanitárním právem;

1.  vyzývá všechny strany konfliktu, aby zajistily, aby veškeré ozbrojené složky, které kontrolují, včetně ozbrojených milic, dodržovaly mezinárodní humanitární právo, přestaly útočit na civilní obyvatelstvo a civilní budovy (včetně nemocnic, škol, trhů a mešit) a nepoužívaly zbraně, které jsou ze své podstaty nerozlišující, jako jsou např. kazetová munice a nášlapné miny;

2.  důrazně odsuzuje letecké útoky a blokádu ze strany koalice vedené Saúdskou Arábií vůči území ovládanému hútíjskými silami, neboť se zaměřují na civilní obyvatelstvo Jemenu, které také přímo poškozují, a porušují mezinárodní humanitární právo; konstatuje, že těmto činům padly za oběť tisíce civilistů a že dále vyostřily nestabilitu země, kterou zneužívají teroristické organizace, jako jsou ISIS/Dá´iš a al-Káida na Arabském poloostrově (AQAP);

3.  důrazně odsuzuje destabilizující a násilné činy hútíjských sil, mimo jiné obléhání města Taiz, které mělo na jeho obyvatele katastrofální humanitární dopady;

4.  vyzývá všechny zapojené strany, aby umožnily úplný a okamžitý humanitární přístup do oblastí zasažených konfliktem, aby se pomoc dostala ke všem potřebným; vyzývá Radu a Radu bezpečnosti OSN, aby v rámci provádění rezoluce Rady bezpečnosti 2216 (2015) zjistila, kdo brání poskytování humanitární pomoci v Jemenu, a aby na dotyčné osoby uvalila cílené sankce;

5.  připomíná, že všechny zahraniční vlády, které jsou zapojeny do konfliktu v Jemenu, zejména Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, mají povinnost dodržovat a chránit práva všech osob, nad nimiž vykonávají kontrolu, a umožňovat jim jejich výkon a že jak Saúdská Arábie, tak Spojené arabské emiráty jsou signatáři Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Úmluvy OSN o právech dítěte;

6.  důrazně odsuzuje zdokumentovanou existenci vězeňských zařízení, která spravují milice podporované vládou Spojených arabských emirátů, přičemž osoby, které jsou v nich zadržovány, jsou údajně obětí mučení a jsou zadržovány bez soudního řízení po dobu až dvou let; naléhavě vybízí vládu Spojených arabských emirátů, aby tato zařízení umístila pod dohled jemenského nejvyššího státního zastupitelství a aby informovala o osudech osob ve vazbě;

7.  vyzývá zvláštní trestní soud na území ovládaném Hútíi v San´á, aby zprostil obžaloby a propustil Asmáa al-Umajsího, Saída ar-Ruwajšida a Ahmada Báwazíra, kteří se stali obětí násilného zmizení, byli mučeni a na základě zjevně nespravedlivého procesu odsouzeni k trestu smrti za údajnou pomoc nepřátelské zemi;

8.  vyzývá dále zvláštní trestní soud v San´á, aby neprodleně propustil všech 25 věřících z řad společenství Bahá'í, kteří jsou v současnosti zadržováni za pokojné vyznávání svého náboženství a kteří jsou obviněni z trestných činů, za něž jim hrozí trest smrti;

9.  vítá výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci v Jemenu, v níž se Rada OSN pro lidská práva rozhodla prodloužit mandát skupiny předních mezinárodních a regionálních odborníků, který je na základě schválení Radou pro lidská práva obnovitelný, o jeden další rok;

10.  vyzývá Evropskou unii a všechny členské státy, aby skupině předních mezinárodních a regionálních odborníků poskytovaly soudržnou, rychlou a účinnou podporu ve všech příslušných orgánech OSN a v neposlední řadě také v Radě pro lidská práva;

11.  naléhavě vybízí všechny strany konfliktu, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k zajištění účinného, nestranného a nezávislého vyšetření veškerých obvinění z porušování lidských práv a páchání násilností a z porušování mezinárodního humanitárního práva, a to v souladu s mezinárodními standardy a s cílem ukončit beztrestnost;

12.  vyzývá k pozastavení členství Saúdské Arábie v Radě OSN pro lidská práva, a to zejména s ohledem na nadcházející zapojení této země do postupu všeobecného pravidelného přezkumu a v souladu s tím, co již dříve požadoval Evropský parlament;

13.  naléhá na místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, ESVČ a členské státy, aby pokračovaly v dialogu se Saúdskou Arábií o lidských právech a základních svobodách; prohlašuje, že je připraven vést se saúdskými orgány konstruktivní a otevřený dialog o dodržování mezinárodních závazků Saúdské Arábie na poli lidských práv; vyzývá k výměně odborných znalostí o justičních a právních otázkách s cílem posílit ochranu práv jednotlivců v Saúdské Arábii;

14.  vyzývá Radu, aby přijala účinné kroky s cílem prosazovat dodržování mezinárodního humanitárního práva, jak je stanoveno v příslušných obecných zásadách EU; připomíná, že je zejména nutné, aby všechny členské státy EU důsledně uplatňovaly pravidla EU stanovená ve společném postoji 2008/944/SZBP; v tomto ohledu připomíná usnesení Parlamentu o situaci v Jemenu ze dne 25. února 2016 a 30. listopadu 2017; v této souvislosti naléhavě vybízí místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby Evropské radě navrhla uvalit embargo na veškeré zbraně a zařízení, které lze použít pro účely domácí represe a pro zachovávání stávající blokády, a to u všech zemí zapojených do konfliktu v Jemenu, včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů;

15.  vyzývá Komisi, místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a Radu, aby jednaly na mezinárodních fórech a přijaly veškerá nezbytná opatření s cílem ukončit boje;

16.  vyhrazuje si právo opětovně tuto otázku přezkoumat, dokud nebude dosaženo dohodnutého řešení; doporučuje, aby podvýbor Parlamentu pro lidská práva monitoroval vývoj v oblasti lidských práv v Jemenu a vypracoval zprávu o porušování lidských a občanských práv, k němuž v této zemi dochází;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.

(1)

Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 142.

(2)

Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 146.

(3)

Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 93.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0473.

Poslední aktualizace: 3. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí