Διαδικασία : 2018/2853(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0445/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0445/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0383

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 503kWORD 51k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0445/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))  
B8‑0445/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Υεμένη, και ιδίως τα ψηφίσματα της 25ης Φεβρουαρίου 2016(1) και της 15ης Ιουνίου 2017(2) σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, και της 9ης Ιουλίου 2015(3) και της 30ής Νοεμβρίου 2017(4) σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε στις 28 Αυγούστου 2018 η ομάδα διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την Υεμένη με θέμα την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων και καταπατήσεων των δικαιωμάτων αυτών από τον Σεπτέμβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 24ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Ιουνίου 2018 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα περίχωρα της Χοντέιντα, στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη, και συγκεκριμένα τα ψηφίσματα 2216 (2015), 2201 (2015) και 2140 (2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη εξακολουθεί να επιδεινώνεται καθημερινά, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι εκτοπίζονται και εγκαταλείπουν τον τόπο τους για να σωθούν από τις εν εξελίξει βιαιοπραγίες και τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μέτωπα των μαχών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν 470.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει το κυβερνείο της Χοντέιντα από τις αρχές Ιουνίου, ότι το 75 % του πληθυσμού εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια και ότι 17,8 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Νοέμβριο του 2017, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας προέβη σε αποκλεισμό όλων των εισαγωγών στα εδάφη που ελέγχονται από τους αντάρτες Χούθι, με εξαίρεση ανθρωπιστικό υλικό και υλικό αρωγής έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και αν τηρηθεί η εξαίρεση αυτή, η ανθρωπιστική βοήθεια από μόνη της δεν επαρκεί, καθώς ο πληθυσμός των αμάχων έχει ανάγκη τις εισαγωγές βασικών εμπορικών αγαθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το OCHA, από την έναρξη του αποκλεισμού η Υεμένη κατορθώνει να καλύψει μόνον το 21 % των αναγκών της σε καύσιμα και το 68 % των αναγκών της σε εισαγόμενα τρόφιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δυνάμεις των Χούθι εμπόδισαν την παροχή βασικών ιατρικών εφοδίων και επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση πόλεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αεροπορική επίθεση, την οποία πραγματοποίησε ο διεθνής συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και κατά την οποία σκοτώθηκαν 26 παιδιά και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 19 ακόμη εντός σχολικού λεωφορείου ή κοντά σε αυτό στις 9 Αυγούστου στη βόρεια Υεμένη, χαρακτηρίστηκε ως «πρόδηλο έγκλημα πολέμου» από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο του πολέμου απαγορεύει τις εσκεμμένες και τυφλές επιθέσεις εναντίον αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πορίσματα της ομάδας διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την Υεμένη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα μέρη που εμπλέκονται στις ένοπλες συγκρούσεις προέβησαν και εξακολουθούν να προβαίνουν σε παραβιάσεις και εγκλήματα του διεθνούς δικαίου και ότι, ως εκ τούτου, τα υπεύθυνα άτομα μπορούν να διωχθούν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Μάρτιο του 2015, έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.500 παιδιά, έχουν ακρωτηριαστεί ή τραυματιστεί πάνω από 3.500 παιδιά, ενώ ολοένα και περισσότερα παιδιά στρατολογούνται επιτόπου από τις ένοπλες δυνάμεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ευθύνεται για το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες τυφλές και δυσανάλογες αεροπορικές επιθέσεις, κατά τις οποίες έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί άμαχοι ενώ έχουν καταστραφεί σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και τζαμιά, κατά παράβαση του δικαίου του πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Υεμένη ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έχει δημιουργήσει δίκτυο τουλάχιστον 18 μυστικών κέντρων κράτησης στη νότια Υεμένη, στα οποία οι κρατούμενοι υφίστανται κακοποίηση, μεταξύ άλλων ξυλοδαρμούς, τη χρήση ηλεκτροσόκ και σεξουαλική βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι αιχμάλωτοι απεβίωσαν λίγο μετά τη σύλληψή τους, κατά τα φαινόμενα κατόπιν βασανισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατήσεις αυτές, εφόσον εντάσσονται στο πλαίσιο ένοπλης σύγκρουσης, θα πρέπει να διερευνηθούν ως εγκλήματα πολέμου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι de facto αρχές των Χούθι πραγματοποίησαν συστηματική εκστρατεία παρενόχλησης υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δημοσιογράφων και θρησκευτικών μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 24 πολίτες της Υεμένης από τη μειονότητα Μπαχάι, μεταξύ των οποίων και σε ένα παιδί, αποδόθηκαν κατηγορίες που ενδέχεται να επισύρουν τη θανατική ποινή, μόνο και μόνο λόγω των πεποιθήσεων και της ειρηνικής τους δράσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις των Χούθι έχουν βομβαρδίσει αδιακρίτως περιοχές με άμαχο πληθυσμό, ιδίως στην πόλη Taiz, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες αμάχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν, επίσης, χρησιμοποιήσει απαγορευμένες νάρκες ξηράς κατά προσωπικού και έχουν στρατολογήσει παιδιά·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kamel Jendoubi, πρόεδρος της ομάδας διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την Υεμένη, η οποία υπέβαλε στις 28 Αυγούστου 2018 έκθεση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, έπεσε θύμα εκστρατείας λασπολογίας, με στόχο τον εκφοβισμό της ομάδας και τη δημιουργία αμφιβολιών όσον αφορά τα πορίσματά της·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιβληθεί διεθνές εμπάργκο όπλων κατά των δυνάμεων των Χούθι που στηρίζονται από το Ιράν, και ότι, σύμφωνα με την 18η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων, κράτη μέλη της ΕΕ συνέχισαν να εγκρίνουν μεταφορές όπλων προς τη Σαουδική Αραβία από την κλιμάκωση της σύγκρουσης, κατά παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα ψηφίσματά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 και της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη, το Κοινοβούλιο κάλεσε την ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει πρωτοβουλία για την επιβολή εμπάργκο όπλων της ΕΕ κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για την υιοθέτηση ειρηνικής λύσης για την κρίση, η Σαουδική Αραβία έχει εντατικοποιήσει τις εκστρατείες εκφοβισμού κατά των χωρών που έχουν επιλέξει να θέσουν περιορισμούς στις πωλήσεις όπλων, τα οποία υποψιάζονται ότι θα χρησιμοποιηθούν στην Υεμένη κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

1.  καλεί τα εμπόλεμα μέρη να μεριμνήσουν ώστε όλες οι ένοπλες δυνάμεις που τελούν υπό τον έλεγχό τους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτοφυλακών ασφαλείας, να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· να σταματήσουν να στοχοποιούν τον άμαχο πληθυσμό και μη στρατιωτικά κτίρια, όπως νοσοκομεία, σχολεία, αγορές και τζαμιά· και να σταματήσουν να χρησιμοποιούν όπλα, τα οποία από τη φύση τους οδηγούν στην πραγματοποίηση τυφλών επιθέσεων, όπως τα πολεμοφόδια και οι νάρκες ξηράς·

2.  καταδικάζει σθεναρά τις αεροπορικές επιθέσεις και τον αποκλεισμό που επιβάλλει ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας διεθνής συνασπισμός στα εδάφη που ελέγχονται από τις δυνάμεις των Χούθι, καθώς στοχοποιούν και προκαλούν άμεσα βλάβες στον άμαχο πληθυσμό της Υεμένης και συνιστούν παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· σημειώνει ότι οι ενέργειες αυτές προκάλεσαν χιλιάδες θύματα μεταξύ των αμάχων και επιδείνωσαν την αστάθεια της χώρας, γεγονός το οποίο εκμεταλλεύτηκαν τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως το ISIS/Daesh και η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP)·

3.  καταδικάζει, επίσης, έντονα τις αποσταθεροποιητικές και βίαιες ενέργειες που πραγματοποιούν οι δυνάμεις των Χούθι, μεταξύ των οποίων η πολιορκία της πόλης Taiz, η οποία είχε καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες για τον πληθυσμό της·

4.  καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιτρέψουν την πλήρη και άμεση πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, προκειμένου να μπορέσει να φθάσει σε αυτούς που τη χρειάζονται· καλεί το Συμβούλιο και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, κατ’ εφαρμογήν της απόφασής του 2216 (2015), να εντοπίσουν τα άτομα που παρεμποδίζουν την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη και να τους επιβάλουν στοχευμένες κυρώσεις·

5.  υπενθυμίζει ότι όλες οι ξένες κυβερνήσεις που εμπλέκονται στη σύγκρουση στην Υεμένη, ιδίως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν την υποχρέωση να τηρούν, να προστατεύουν και να προασπίζουν τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο τους, και ότι τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού·

6.  καταδικάζει σθεναρά την τεκμηριωμένη ύπαρξη κέντρων κράτησης που λειτουργούν από παραστρατιωτικές ομάδες υποστηριζόμενες από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στα οποία οι αιχμάλωτοι, σύμφωνα με πληροφορίες, υφίστανται βασανιστήρια και κρατούνται χωρίς δίκη έως και για δύο χρόνια· προτρέπει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να θέσει τέτοιες εγκαταστάσεις υπό την εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα της Υεμένης, και να λογoδοτεί για τη μοίρα όσων τελούν υπό κράτηση·

7.  καλεί το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο που λειτουργεί στην ελεγχόμενη από τους Χούθι Σάνα να αθωώσει και να απελευθερώσει τους Asmaa al-Omeissy, Saeed al-Ruwaished και Ahmed Bawazeer, οι οποίοι έπεσαν θύματα βίαιης εξαφάνισης, βασανίστηκαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο μετά από μια εξαιρετικά άδικη δίκη με την κατηγορία της παροχής βοηθείας σε εχθρική χώρα·

8.  καλεί το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο της Σάνα, επιπλέον, να απελευθερώσει αμέσως τους 25 οπαδούς της πίστης Μπαχάι, οι οποίοι τελούν επί του παρόντος υπό κράτηση λόγω της ειρηνικής άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων και αντιμετωπίζουν κατηγορίες οι οποίες επισύρουν τη θανατική ποινή·

9.  επικροτεί την ετήσια έκθεση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη, στην οποία το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποφάσισε να παρατείνει την εντολή της ομάδας διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων για ένα ακόμη έτος, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

10.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη να παράσχουν συνεκτική, ταχεία και αποτελεσματική στήριξη στην ομάδα διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων σε όλους τους οικείους οργανισμούς του ΟΗΕ, και βέβαια στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

11.  παροτρύνει όλα τα μέρη της ένοπλης σύγκρουσης να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν αποτελεσματικές, αμερόληπτες και ανεξάρτητες έρευνες για όλες τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με σκοπό να δοθεί τέρμα στην ατιμωρησία·

12.  ζητεί να ανασταλεί η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ιδίως ενόψει της επερχόμενης συμμετοχής της στη διαδικασία της καθολικής περιοδικής εξέτασης και σύμφωνα με τα αιτήματα που έχει ήδη υποβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

13.  παροτρύνει την ΑΠ/ΥΕ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να πραγματοποιούν διάλογο με τη Σαουδική Αραβία με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· εκφράζει την προθυμία του να προβεί σε εποικοδομητικό και ανοικτό διάλογο με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με την εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεών τους όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· απευθύνει έκκληση για την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με δικαστικά και νομικά ζητήματα, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία·

14.  καλεί το Συμβούλιο να αναλάβει αποτελεσματική δράση προκειμένου να προωθήσει τη συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, την ανάγκη να εφαρμόζονται αυστηρά από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οι διατάξεις της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2016 και της 30ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη· παροτρύνει, στη συνάρτηση αυτή, την ΑΠ/ΥΕ να προτείνει την επιβολή εμπάργκο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε όπλα και εξοπλισμό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο διεθνούς καταστολής και για τη διατήρηση του υφιστάμενου αποκλεισμού, σε όλες τις χώρες που εμπλέκονται στη σύγκρουση στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων·

15.  καλεί την Επιτροπή, την ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να ενεργήσουν στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για να θέσουν τέρμα στις εχθροπραξίες·

16.  διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει το ζήτημα έως ότου βρεθεί λύση κατόπιν διαπραγμάτευσης· συνιστά στην υποεπιτροπή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην Υεμένη στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συντάξει έκθεση σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων που διαπράττονται στη χώρα·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τους Γενικούς Γραμματείς του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών και στην κυβέρνηση της Υεμένης.

(1)

ΕΕ C 35 της 31.1. 2018, σ. 142.

(2)

ΕΕ C 331 της 18.9. 2018, σ. 146.

(3)

ΕΕ C 265 της 11.8. 2017, σ. 93.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0473.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου