Procedură : 2018/2853(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0445/2018

Texte depuse :

B8-0445/2018

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0383

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 414kWORD 50k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0445/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boștinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0445/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Yemen, îndeosebi cele din 25 februarie 2016(1) și din 15 iunie 2017(2) referitoare la situația umanitară din Yemen, și cele din 9 iulie 2015(3) și 30 noiembrie 2017(4) referitoare la situația din Yemen,

–  având în vedere raportul referitor la situația drepturilor omului în Yemen, inclusiv în ce privește încălcările și abuzurile comise începând din septembrie 2014, publicat la 28 august 2018 de Grupul de experți eminenți internaționali și regionali privind Yemenul al Consiliului ONU pentru drepturile omului;

–  având în vedere raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului din 24 septembrie 2018 privind situația drepturilor omului în Yemen,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 25 iunie 2018 referitoare la Yemen,

–  având în vedere declarația comună din 13 iunie 2018 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și a comisarului pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, privind ultimele evoluții din zona orașului Hodeidah din Yemen,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Yemen, în special rezoluțiile nr. 2216 (2015), nr. 2201 (2015) și nr. 2140 (2014),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit Oficiului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), situația umanitară din Yemen continuă să se deterioreze în fiecare zi, având în vedere că din ce în ce mai multe persoane sunt strămutate și fug din calea violenței continue și a liniilor în mișcare ale frontului;

B.  întrucât, potrivit ONU, aproape 470 000 de persoane au fugit din guvernoratul Hodeidah de la începutul lunii iunie, 75 % din populație depinde de ajutorul umanitar, iar 17,8 milioane de persoane sunt afectate de insecuritatea alimentară;

C.  întrucât, din noiembrie 2017, coaliția condusă de Arabia Saudită a stabilit o blocadă a tuturor importurilor către teritoriul controlat de Houthi, cu excepția materialelor umanitare și de salvare urgente; întrucât, chiar dacă se respectă această excepție, numai ajutorul umanitar în sine nu este suficient, deoarece populația civilă are nevoie de bunuri esențiale importate în scop comercial; întrucât, potrivit OCHA, de la începutului blocadei, Yemenul dispune numai de 21 % din necesarul de combustibil și de 68 % din necesarul de alimente; întrucât, în anumite cazuri, forțele Houthi au blocat furnizarea de materiale medicale esențiale, de alimente și de ajutor umanitar în orașele controlate de guvern;

D.  întrucât atacul aerian efectuat la 9 august 2018 de coaliția internațională condusă de Arabia Saudită, care a provocat moartea a 26 de copii și rănirea a cel puțin încă 19 într-un autobuz școlar, sau în apropierea acestuia, în nordul Yemenului, a fost considerat „o prezumtivă crimă de război” de către Human Rights Watch;

E.  întrucât dreptul războiului interzice atacurile deliberate și generalizate asupra populației civile; întrucât constatările Grupului de experți eminenți internaționali și regionali privind Yemenul al ONU sugerează cu fermitate că părțile la conflictul armat au comis - și continuă să comită - încălcări și crime prevăzute de dreptul internațional și că persoanele care le-au comis pot fi, prin urmare, urmărite penal;

F.  întrucât, din martie 2015, peste 2 500 de copii au fost uciși, peste 3 500 de copii au fost mutilați sau răniți, iar un număr tot mai mare de copii au fost recrutați de forțele armate pe teren;

G.  întrucât coaliția condusă de Arabia Saudită poartă răspunderea pentru zeci de atacuri aeriene aleatorii și disproporționate, care au ucis și au rănit civili și au distrus locuințe, școli, spitale și moschei, încălcând legile războiului; întrucât situația din Yemen prezintă riscuri grave pentru stabilitatea regiunii în sens mai larg;

H.  întrucât coaliția condusă de Arabia Saudită a creat o rețea de cel puțin 18 centre secrete de detenție în sudul Yemenului, în care deținuții au fost supuși abuzurilor, inclusiv bătăilor, utilizării șocurilor electrice și violenței sexuale; întrucât unii prizonieri au murit la scurt timp după arestarea lor, se pare după ce au fost torturați; întrucât aceste detenții, în măsura în care au avut loc în contextul unui conflict armat, ar trebui investigate ca și crime de război;

I.  întrucât autoritățile de facto ale Houthi au desfășurat o campanie sistematică de hărțuire împotriva apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor și a minorităților religioase; întrucât 24 yemeniți din minoritatea Baha’i, inclusiv un copil, s-au confruntat cu acuzații care ar putea avea ca rezultat pedeapsa cu moartea, pentru nimic altceva decât convingerile și acțiunile pașnice ale acestora;

J.  întrucât forțele Houthi au bombardat fără discriminare zonele locuite de populația civile, în special la Taiz, ucigând și rănind sute de civili; întrucât acestea au folosit, de asemenea, mine antipersonal interzise și copii recrutați;

K.  întrucât Kamel Jendoubi, președintele Grupului de experți eminenți internaționali și regionali privind Yemenul al ONU, care, la 28 august 2018, a publicat un raport către Consiliul pentru drepturile omului cu privire la situația drepturilor omului în această țară, este victima unei campanii de denigrare care are ca scop să intimideze Grupul de experți și să pună la îndoială concluziile sale;

L.  întrucât există un embargo internațional privind armele împotriva forțelor Houthi sprijinite de Iran și, în conformitate cu al 18-lea raport anual al UE privind exporturile de arme, statele membre ale UE au continuat să autorizeze transferurile de arme către Arabia Saudită de la escaladarea conflictului, încălcând poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind controlul exporturilor de arme;

M.  întrucât rezoluțiile Parlamentului European din 25 februarie 2016 și 30 noiembrie 2017 referitoare la situația din Yemen au invitat VP/ÎR să lanseze o inițiativă care să vizeze aplicarea de către UE a unui embargo asupra armelor împotriva Arabiei Saudite, în conformitate cu Poziția comună 2008/944/PESC;

N.  întrucât, în ciuda apelurilor repetate la o soluționare pașnică a crizei, Arabia Saudită și-a intensificat campaniile de intimidare ce vizează acele țări care au ales să restricționeze vânzarea de arme suspectate că ar putea fi utilizate în Yemen, cu încălcarea dreptului internațional umanitar;

1.  invită toate părțile beligerante să garanteze că toate forțele armate aflate sub controlul lor, inclusiv milițiile de securitate, respectă dreptul internațional umanitar; să pună capăt vizării populației civile și clădirilor civile, inclusiv a spitalelor, școlilor, piețelor și moscheilor; și să se abțină de la utilizarea de arme care lovesc în mod inerent fără discriminare, cum ar fi munițiile de tip „cluster” și minele antipersonal;

2.  condamnă în mod ferm atacurile aeriene și blocadele impuse de coaliția internațională condusă de Arabia Saudită pe teritoriul controlat de forțele Houthi, având în vedere faptul că acestea au ca țintă și aduc prejudicii în mod direct populației civile din Yemen, și contravin dreptului umanitar internațional; observă că astfel de acțiuni au cauzat mii de victime în rândul populației civile și au exacerbat instabilitatea țării, lucru care a fost exploatat de organizații teroriste precum ISIS/Daesh și Al-Qaida în Peninsula Arabică (AQAP);

3.  condamnă în mod ferm acțiunile violente și destabilizatoare ale forțelor Houthi, inclusiv asediul orașului Taiz, care a avut consecințe umanitare dezastruoase pentru locuitorii acestuia;

4.  invită toate părților implicate să permită accesul total și imediat al convoaielor umanitare la zonele afectate de conflict, pentru a putea oferi ajutor celor care au nevoie; invită Consiliul și Consiliul de Securitate al ONU ca, la implementarea Rezoluției 2216(2015), să identifice persoanele care împiedică furnizarea asistenței umanitare în Yemen și să le impună acestora sancțiuni specifice;

5.  reamintește că toate guvernele străine implicate în conflictul din Yemen, îndeosebi Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, au obligația de a respecta, proteja și îndeplini drepturile tuturor persoanelor aflate sub controlul lor și că atât Arabia Saudită, cât și Emiratele Arabe Unite sunt semnatare ale Convenției împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și ale Convenției ONU privind drepturile copilului;

6.  condamnă cu fermitate existența dovedită a unor centre de detenție administrate de milițiile susținute de guvernul Emiratelor Arabe Unite, unde, potrivit relatărilor, persoanele deținute sunt torturate și deținute fără proces pentru o perioadă de până la doi ani; îndeamnă guvernul Emiratelor Arabe Unite să aducă aceste structuri sub supravegherea procurorului general yemenit și să fie răspunzător pentru soarta deținuților;

7.  invită instanța penală specializată de pe teritoriul controlat de forțele Houthi la Sana’a să îi achite și să îi elibereze pe Asmaa al-Omeissy, Saeed al-Ruwaished și Ahmed Bawazeer, care au răpiți cu forța, torturați și condamnați la moarte în urma unui proces extrem de inechitabil pentru un presupus ajutor acordat unei țări inamice;

8.  invită, de asemenea, instanța penală specializată din Sana’a să îi elibereze imediat pe cei 25 adepți ai religiei Baha’i care sunt în prezent deținuți pentru practicarea pașnică a religiei lor și care se confruntă cu acuzații care pot fi pedepsite cu moartea;

9.  salută raportul anual al Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului cu privire la situația din Yemen, în care Consiliul ONU pentru drepturile omului a decis să prelungească mandatul Grupului de experți eminenți internaționali și regionali pentru o perioadă suplimentară de un an, care poate fi reînnoită, astfel cum a fost autorizat de Consiliul pentru drepturile omului;

10.  solicită Uniunii Europene și tuturor statelor membre să ofere un sprijin coerent, prompt și eficient Grupului de experți eminenți internaționali și regionali în cadrul tuturor organismelor pertinente ale ONU, nu în ultimul rând în cadrul Consiliului pentru drepturile omului;

11.  îndeamnă toate părțile implicate în conflict să ia toate măsurile necesare pentru a asigura anchetarea eficace, imparțială și independentă a tuturor presupuselor abuzuri și încălcări ale drepturilor omului și presupuselor încălcări ale dreptului internațional umanitar, în conformitate cu standardele internaționale și cu scopul de a pune capăt impunității;

12.  solicită suspendarea calității de membru al Consiliului ONU pentru drepturile omului a Arabiei Saudite, în special în perspectiva participării viitoare a țării la procesul de evaluare periodică universală și în conformitate cu solicitările deja formulate de către Parlamentul European;

13.  îndeamnă VP/ÎR, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să continue să poarte un dialog cu Arabia Saudită privind drepturile omului și libertățile fundamentale; își exprimă disponibilitatea de a purta un dialog constructiv și deschis cu autoritățile saudite cu privire la îndeplinirea angajamentelor lor internaționale în domeniul drepturilor omului; solicită realizarea unui schimb de experiență în domeniul juridic și al justiției, pentru a întări protecția drepturilor individuale în Arabia Saudită;

14.  invită Consiliul să ia măsuri eficace pentru a promova respectarea dreptului internațional umanitar, conform orientărilor UE pertinente; subliniază în special că se impune stricta aplicare de către toate statele membre ale UE a normelor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC; reamintește, în această privință, rezoluțiile Parlamentului din 25 februarie 2016 și 30 noiembrie 2017 privind situația din Yemen; îndeamnă, în acest sens, vicepreședintele/ÎR să propună, pentru a fi instituit de către Consiliul European, un embargo asupra armelor și echipamentelor care pot fi utilizate pentru a desfășura acțiuni represive interne, și să mențină blocada în curs împotriva tuturor țărilor implicate în conflictul din Yemen, inclusiv Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite;

15.  invită Comisia, VP/ÎR și Consiliul să acționeze în cadrul forurilor internaționale, luând toate măsurile necesare pentru a pune capăt ostilităților;

16.  își rezervă dreptul de a reexamina problema până când se ajunge la o soluție negociată; recomandă ca Subcomitetul pentru drepturile omului să monitorizeze evoluția drepturilor omului din Yemen și să elaboreze un raport privind încălcările drepturilor omului și ale drepturilor civile comise în țară;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General ai Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe și guvernului din Yemen.

(1)

JO C 35, 31.1.2018, p. 142.

(2)

JO C 331, 18.9.2018, p. 146.

(3)

JO C 265, 11.8.2017, p. 93.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0473.

Ultima actualizare: 3 octombrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate