Postup : 2018/2853(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0445/2018

Predkladané texty :

B8-0445/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0383

NÁVRH UZNESENIA
PDF 273kWORD 49k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.123v01-00
 
B8-0445/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Jemene (2018/2853(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene (2018/2853(RSP))  
B8‑0445/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene, najmä uznesenie z 25. februára 2016(1) a z 15. júna 2017(2) o humanitárnej situácii v Jemene, a na uznesenie z 9. júla 2015(3) a 30. novembra 2017(4) o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na správu Skupiny významných medzinárodných a regionálnych odborníkov na Jemen Rady OSN pre ľudské práva z 28. augusta 2018 o situácii v oblasti ľudských práv v Jemene vrátane ich porušovania a zneužívania od septembra 2014,

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 24. septembra 2018 o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady o Jemene z 25. júna 2018,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 13. júna 2018 o nedávnych udalostiach v okolí jemenského Hudajdá,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Jemene, najmä na rezolúcie č. 2216 (2015), č. 2201 (2015) a č. 2140 (2014),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) sa humanitárna situácia v Jemene zhoršuje zo dňa na deň, keď je čoraz viac ľudí vysídlených a uteká pred pretrvávajúcim násilím a posúvaním bojovej línie;

B.  keďže podľa OSN z oblasti Hudajá od začiatku júna utieklo takmer 470 000 ľudí, 75 % obyvateľstva závisí od humanitárnej pomoci a 17,8 milióna hrozí hladomor;

C.  keďže od novembra 2017 koalícia pod vedením Saudskej Arábie uvalila blokádu na všetok dovoz na územie kontrolované húthíami s výnimkou naliehavej humanitárnej pomoci a dodávok; keďže aj keď sa táto výnimka rešpektuje, samotná humanitárna pomoc nie je dostatočná, pretože civilné obyvateľstvo potrebuje komerčne dovážaný základný tovar; keďže podľa OCHA Jemen má od začiatku blokády pokrytých len 21 % svojich palivových potrieb a 68 % svojich potrieb v oblasti dovozu potravín; keďže v určitých prípadoch sily húthíovcov blokujú poskytovanie základných zdravotníckych potrieb, potravinovej a humanitárnej pomoci pre vládou kontrolované mestá;

D.  keďže 9. augusta 2018 zahynulo 26 detí a ďalších prinajmenšom 19 bolo zranených v školskom autobuse alebo v jeho v blízkosti v severnom Jemene v dôsledku leteckého útoku koalície pod vedením Saudskej Arábie, čo organizácia Human Rights Watch označila za „zjavný vojnový zločin“;

E.  keďže vojnové právo zakazuje úmyselné a plošné útoky na civilné obyvateľstvo; keďže zistenia Skupiny významných medzinárodných a regionálnych odborníkov na Jemen Rady OSN pre ľudské práva dôrazne naznačujú, že sa strany ozbrojeného konfliktu dopustili – a aj naďalej dopúšťajú – porušovania a trestných činov podľa medzinárodného práva a že jednotlivci, ktorí ich spáchali, môžu byť z tohto dôvodu trestne stíhaní;

F.  keďže od marca 2015 bolo zabitých viac ako 2 500 detí, viac ako 3 500 detí bolo zmrzačených alebo zranených a čoraz viac detí je najímaných ozbrojenými silami v teréne;

G.  keďže koalícia pod vedením Saudskej Arábie je zodpovedná za desiatky nerozlišujúcich a neprimeraných vzdušných útokov, ktoré zabili a zranili civilné obyvateľstvo a zničili domovy, školy, nemocnice a mešity v rozpore s vojnovým právom; keďže situácia v Jemene prináša aj závažné riziko pre stabilitu širšieho regiónu;

H.  keďže koalícia pod vedením Saudskej Arábie vytvorila sieť najmenej 18 tajných záchytných centier v južnom Jemene, v ktorých boli zaistené osoby zneužívané, bité, vystavované elektrickým šokom a sexuálnemu násiliu; keďže niektorí väzni zomreli krátko po zatknutí, pričom boli zrejme mučení; keďže tieto zadržania, pokiaľ sa uskutočnili v kontexte ozbrojeného konfliktu, by sa mali vyšetriť ako vojnové zločiny;

I.  keďže húthijská de facto vláda viedla systematickú kampaň za prenasledovanie obhajcov ľudských práv, novinárov a náboženských menšín; keďže 24 Jemenčanov bahájskej menšiny, vrátane jedného dieťaťa, čelí obvineniam, ktoré by mohli viesť k trestu smrti, a to len za svoje vierovyznanie a mierové konanie;

J.  keďže húthijské sily bez rozlišovania ostreľovali oblasti obývané civilistami, najmä v Taíze, a zabili a zranili stovky civilistov; keďže využívali aj zakázané nášľapné míny a naverbované deti;

K.  keďže predseda Skupiny významných medzinárodných a regionálnych odborníkov na Jemen Kamál Džandúbí, ktorá 28. augusta 2018 vydala správu o situácii v oblasti ľudských práv v Jemene, sa stal obeťou ohováračskej kampane, ktorej cieľom je zastrašiť túto skupinu a spochybniť jej zistenia;

L.  keďže na ozbrojené sily húthíovcov pod záštitou Iránu sa uplatňuje medzinárodné zbrojné embargo a podľa 18. výročnej správy EÚ o vývoze zbraní členské štáty EÚ pokračovali v povoľovaní transferov zbraní do Saudskej Arábie od eskalácie konfliktu, čo je v rozpore so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/CFSP z 8. decembra 2008 o kontrole vývozu zbraní;

M.  keďže Európsky parlament vo svojich uzneseniach z 25. februára 2016 a 30. novembra 2017 o situácii v Jemene vyzval PK/VP Federicu Mogheriniovú, aby presadila zbrojné embargo EÚ voči Saudskej Arábii v súlade so spoločnou pozíciou 2008/944/SZBP;

N.  keďže napriek opakovaným výzvam na mierové riešenie krízy Saudská Arábia zintenzívnila svoje kampane zastrašovania zamerané na tie krajiny, ktoré sa rozhodli obmedziť predaj zbraní, o ktorých je podozrenie, že by sa mohli v Jemene používať v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom;

1.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby zaistili, aby všetky ozbrojené sily pod ich velením, vrátane bezpečnostných milícií, dodržiavali medzinárodné humanitárne právo; prestali s útokmi na civilné obyvateľstvo a civilné budovy vrátane nemocníc, škôl, trhov a mešít a aby sa zdržali používania zbraní, ktoré sú zo zásady nerozlišujúce, ako sú kazetová munícia a nášľapné míny;

2.  rozhodne odsudzuje útoky a blokádu medzinárodnej koalície pod vedením Saudskej Arábie na území kontrolovanom húthíjskými silami, pretože sú namierené proti a priamo spôsobujú škodu civilnému obyvateľstvu Jemenu a sú v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom; poznamenáva, že takéto akcie zapríčinili smrť tisícov civilistov a zhoršili nestabilitu v krajine, ktorú využívajú teroristické a extrémistické organizácie, ako je ISIS/Dá’iš a sieť al-Káida na arabskom polostrove (AQAP);

3.  dôrazne odsudzuje destabilizujúce a násilné akty húthíjskými silami, aj pri obliehaní mesta Taíz, ktoré mali katastrofálne humanitárne dôsledky na jeho obyvateľov;

4.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby umožnili úplný a okamžitý prístup humanitárnej pomoci do oblastí postihnutých konfliktom, aby sa pomoc mohla dostať k tým, ktorí ju potrebujú; vyzýva Radu a Bezpečnostnú radu OSN, aby v rámci vykonávania rezolúcie BR OSN č. 2216 identifikovali osoby, ktoré bránia poskytovaniu humanitárnej pomoci v Jemene, a uvalili na ne cielené sankcie;

5.  pripomína, že všetky zahraničné vlády zapojené do konfliktu v Jemene, najmä Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, sú povinné rešpektovať, chrániť a plniť práva všetkých osôb pod ich kontrolou a že tak Saudská Arábia, ako aj Spojené arabské emiráty sú signatármi Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a Dohovoru OSN o právach dieťaťa;

6.  dôrazne odsudzuje dokumentovanú existenciu záchytných centier, ktoré prevádzkujú milície podporované vládou Spojených arabských emirátov, kde sú zadržané osoby údajne mučené a zadržiavané a bez súdu už takmer dva roky; naliehavo vyzýva vládu Spojených arabských emirátov, aby podrobila takéto zariadenia dohľadu jemenského generálneho prokurátora a aby zohľadnila osud zadržiavaných osôb;

7.  vyzýva špecializovaný trestný súd v oblasti kontrolovanej húthíami v Saná, aby oslobodil a prepustil na slobodu Asmáa al-Umajsího, Saída ar-Ruwajšida a Ahmada Báwazíra, ktorí sa stali obeťami násilného zmiznutia, mučenia a boli odsúdení na trest smrti po zjavne nespravodlivom procese v súvislosti za údajné napomáhanie nepriateľskej krajine;

8.  vyzýva ďalej špecializovaný trestný súd v meste Saná, aby okamžite na slobodu 25 osôb vyznávajúcich bahájskú vieru, ktoré sú v súčasnosti zadržiavané za pokojné praktizovanie svojho náboženstva a sú obvinení z činov, za ktoré im hrozí trest smrti;

9.  víta výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o situácii v Jemene , v ktorej Rada OSN pre ľudské práva rozhodla o predĺžení mandátu Skupiny významných medzinárodných a regionálnych odborníkov na obdobie ďalšieho roka, ktorý je na základe oprávnenia Rady pre ľudské práva obnoviteľný;

10.  vyzýva Európsku úniu a všetky členské štáty, aby Skupine významných medzinárodných a regionálnych odborníkov poskytovali súdržnú, rýchlu a účinnú podporu vo všetkých príslušných orgánoch OSN, v neposlednom rade aj v Rade pre ľudské práva;

11.  naliehavo vyzýva všetky strany ozbrojeného konfliktu, aby prijali všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného, nestranného a nezávislého vyšetrovania všetkých údajných porušení a zneužívania ľudských práv a údajných porušení medzinárodného humanitárneho práva, a to v súlade s medzinárodnými normami a s cieľom skončenia beztrestnosti;

12.  vyzýva na pozastavenie členstva Saudskej Arábie v Rade OSN pre ľudské práva, najmä s ohľadom na nadchádzajúce zapojenie krajiny do procesu všeobecného pravidelného preskúmania a v súlade s požiadavkami, ktoré už boli predložené Európskym parlamentom;

13.  naliehavo vyzýva PK/VP, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby pokračovali v dialógu so Saudskou Arábiou o ľudských právach a základných slobodách; vyjadruje pripravenosť viesť konštruktívny a otvorený dialóg s orgánmi Saudskej Arábie o plnení ich medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv; vyzýva na výmenu odborných znalostí týkajúcich sa spravodlivosti a právnych záležitostí s cieľom posilniť ochranu práv jednotlivcov v Saudskej Arábii;

14.  vyzýva Radu, aby prijala účinné kroky na presadzovanie dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, ako je stanovené v príslušných usmerneniach EÚ; predovšetkým opätovne zdôrazňuje, že všetky členské štáty EÚ musia prísne uplatňovať pravidlá stanovené v spoločnej pozícii 2008/944/SZBP; pripomína v tejto súvislosti, uznesenia Európskeho parlamentu o situácii v Jemene z 25. februára 2016 a 30. novembra 2017; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva PK/VP, aby navrhla Európskej rade embargo na akékoľvek zbrane a vybavenie, ktoré možno použiť na vnútornú represiu a zachovanie súčasnej blokády pre všetky krajiny zapojené do konfliktu v Jemene vrátane Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov;

15.  vyzýva Komisiu, PK/VP a Radu, aby konali na medzinárodných fórach a prijali všetky potrebné kroky na ukončenie násilností;

16.  vyhradzuje si právo opätovne posúdiť túto záležitosť, kým rokovania neprinesú riešenie; odporúča, aby jeho podvýbor pre ľudské práva monitoroval vývoj ľudských práv v Jemene a vypracoval správu o porušovaní ľudských a občianskych práv páchanom v krajine;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov, Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.

(1)

Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 142.

(2)

Ú. v. EÚ C 331, 18.9.2018, s. 146.

(3)

Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 93.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0473.

Posledná úprava: 3. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia