Процедура : 2018/2853(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0447/2018

Внесени текстове :

B8-0447/2018

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0383

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 499kWORD 52k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.125v01-00
 
B8-0447/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Йемен (2018/2853(RSP))


Бодил Валеро, Барбара Лохбилер, Моли Скот Кейто, Флорент Марсейеси, Яник Жадо, Ана Миранда, Мишел Раймон, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2018/2853(RSP))  
B8‑0447/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Йемен, и по-конкретно тези от 30 ноември 2017 г. относно положението в Йемен(1), от 25 февруари 2016 г. относно хуманитарното положение в Йемен(2) и от 9 юли 2015 г. относно положението в Йемен(3), както и резолюцията си от 28 април 2016 г. относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право(4),

–  като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Федерика Могерини и на члена на Комисията Христос Стилианидис от 13 юни 2018 г. във връзка с актуалното положение в Ходейда, Йемен, както и изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност от 10 август 2018 г. относно положението в Йемен,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2018 г. относно Йемен,

–  като взе предвид доклада на Върховния комисар по правата на човека на ООН от 17 август 2018 г., съдържащ констатациите на Групата от независими водещи международни и регионални експерти относно положението с правата на човека в Йемен, в т.ч. нарушенията и злоупотребите от септември 2014 г. насам,

–  като взе предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен и по-специално резолюция 2402 (2018), с която се удължава режимът на санкции,

–  като взе предвид насоките на ЕС за насърчаване на спазването на международното хуманитарно право,

–  като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

–  като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че през юни 2018 г. коалицията, ръководена от Саудитска Арабия, започна офанзива за завземане на град Ходейда; като има предвид, че преговорите за прекратяване на огъня, водени от специалния пратеник на ООН Мартин Грифитс, доведоха до временно спиране на офанзивата; като има предвид, че провалът на най-новия опит за провеждане на мирни преговори в Женева доведе до възобновяване на военните действия на 7 септември; като има предвид, че от започването на офанзивата смъртните случаи на цивилни лица са се увеличили със 164%;

Б.  като има предвид, че йеменското правителство, подкрепено от ръководената от Саудитска Арабия коалиция, през септември 2018 г. завзе главния път, свързващ Ходейда със Сана, като блокира маршрута за снабдяване между тези два града;

В.  като има предвид, че 70% от помощта за Йемен и от търговския внос на Йемен влизат в страната през Ходейда и близкото пристанище Салеф, като осигуряват храна, гориво и лекарства, които са необходими за оцеляването на населението; като има предвид, че едно ново нападение над Ходейда би имало опустошителни последици за цивилното население; като има предвид, че страните в конфликта са задължени да разрешават и улесняват бързото и безпрепятствено преминаване на хуманитарна помощ, включително лекарства, храна и други материали, необходими за оцеляването;

Г.  като има предвид, че Службата на ООН за координация на хуманитарните дейности определи Йемен като най-голямата хуманитарна криза в света, при която над 22 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ или помощ за закрила; като има предвид, че 17 милиона души са засегнати от продоволствена несигурност, от които над 8 милиона души са застрашени от глад;

Д.  като има предвид, че според констатациите на Групата на ООН от независими водещи международни и регионални експерти относно Йемен, между март 2015 г. и юни 2018 г. е имало най-малко 16706 цивилни жертви; като има предвид, че реалният брой вероятно е значително по-висок; като има предвид, че най-много от документираните цивилни жертви са причинени от ударите на коалицията, които засягат жилищни райони, пазари и лечебни заведения в явно нарушение на Женевските конвенции;

Е.  като има предвид, че Групата на ООН от независими водещи международни и регионални експерти относно Йемен стигна до заключението, че отделни лица в йеменското правителство и коалицията, включително от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ), са извършили действия, които могат да бъдат приравнени към военни престъпления, в т.ч. жестоко отношение и изтезания и използване на боеприпаси с прецизно насочване за удари срещу цивилни цели;

Ж.  като има предвид, че трансферът на оръжия и военната подкрепа за страните в конфликта правят възможна блокадата и текущата въздушна кампания и допринасят за хуманитарната криза и продължаващата липса на политическо решение на конфликта;

З.  като има предвид, че Камел Джендуби, председател на Групата на ООН от независими водещи международни и регионални експерти относно Йемен, е жертва на кампания на оклеветяване, целяща сплашване на групата от водещи експерти и хвърляне на съмнения относно констатациите ѝ;

И.  като има предвид, че правосъдието, принципите на правовата държава и борбата срещу безнаказаността са съществени елементи за дългосрочен мир и усилия за разрешаване на конфликти;

Й.  като има предвид, че в страната, зависима от вноса, водената от Саудитска Арабия коалиция е установила морска и въздушна блокада на територията, контролирана от бунтовниците хути, което е пречка за доставянето на животоспасяващи стоки на цивилното население и за възможността цивилни лица да пътуват във или извън страната;

К.  като има предвид, че ООН е установил Механизъм за проверки и инспекции в пристанищата на Червено море, които не са под контрола на йеменското правителство; като има предвид, че въпреки това водената от Саудитска Арабия коалиция извършва допълнителни проверки, които могат да продължават седмици, и на произволна основа отказва на плавателни съдове да влизат в пристанищата, като по този начин сериозно вреди на предоставянето на хуманитарна помощ на цивилното население; като има предвид, че необоснованото забавяне или отказ за влизане на плавателни съдове в пристанищата на Йемен представлява неправомерна едностранна принудителна мярка съгласно международното право;

Л.  като има предвид, че Йемен и ОАЕ са подписали Римския статут на Международния наказателен съд, но още не са го ратифицирали; като има предвид, че Саудитска Арабия не е подписала и не е ратифицирала Римския статут; като има предвид, че няколко разпоредби на Римския статут, включително тези, свързани с военните престъпления, отразяват международното обичайно право;

М.  като има предвид, че кралят на Саудитска Арабия Салман бин Абдулазиз на 10 юли 2018 г. е издал кралски указ, по смисъла на който войниците, служещи в операция „Възстановяване на надеждата“, не подлежат на никакви военни и дисциплинарни наказания; като има предвид, че този указ е в нарушение на Женевските конвенции и на задължението за прилагане на наказателно законодателство към всички лица, които са извършили сериозни нарушения на международното хуманитарно право;

Н.  като има предвид, че се наблюдава драстично увеличение на извънтериториалните и извънсъдебните операции на САЩ в Йемен, по-специално с безпилотни летателни апарати, за които се твърди, че са довели до многобройни цивилни жертви; като има предвид, че са налице доказателства, че някои държави – членки на ЕС предоставят пряка или косвена подкрепа за подобни смъртоносни операции посредством разузнавателни данни и други средства;

О.  като има предвид, че ръководената от Саудитска Арабия коалиция продължава да възпрепятства работата на международните медии и организации в областта на правата на човека, като не позволява на техни служители да пътуват с полети на ООН; като има предвид, че предвид несигурността, тази мярка пречи на независимото и достоверно отразяване на ситуацията в Йемен и допринася за глобалното пренебрегване на конфликта; като има предвид, че на 17 септември 2018 г. при нападение на коалицията беше засегната сградата на йеменското радио Ал-Маравех;

П.  като има предвид, че бунтовниците хути безразборно са обстрелвали населени с цивилно население райони, особено в Таиз, като са убили и наранили стотици граждани и са използвали забранени противопехотни мини, набирали са деца за войници и незаконно са задържали хора – действия, които могат да се считат за военни престъпления; като има предвид, че Специализираният наказателен съд в Сана е осъдил на смърт лица след съдебни процеси, които не спазват международните норми;

Р.  като има предвид, че в няколко доклада се посочва използването на изтезания и сексуално насилие, включително изнасилвания на задържани възрастни мъже, извършени от служители от ОАЕ в няколко места за задържане, в т. ч. в ръководеното от коалицията място за задържане Бурейка и затвора Бир Ахмед;

С.  като има предвид, че основаното на пола насилие се е увеличило експоненциално от началото на конфликта; като има предвид, че и без това ограниченият капацитет за борба със сексуалното и основано на пола насилие в системата за наказателното правосъдие се е сринал и не се провеждат разследвания във връзка с практики като отвличане и изнасилване на жени или заплаха за това като начин за принудително събиране на пари от техните семейства и общности;

Т.  като има предвид, че защитниците на правата на човека са изправени пред непрестанен тормоз, заплахи и кампании за оклеветяване от всички страни в конфликта; като има предвид, че жените – защитници на правата на човека, журналисти и активисти, са изправени пред специфични репресии въз основа на техния пол;

1.  призовава всички страни, и особено Саудитска Арабия и нейните съюзници, да прекратят незабавно нападенията срещу цивилни лица в нарушение на приложимите международни права на човека и международното хуманитарно право; призовава всички страни да изпълнят задълженията си за улесняване на бързото и безпрепятствено преминаване на хуманитарни и други материали от първа необходимост за населението, а така също и за безпрепятствен достъп до медицински съоръжения в Йемен и в чужбина;

2.  осъжда действията, предприети от ръководената от Саудитска Арабия коалиция, и особено безразборните и непропорционални въздушни удари и наложената от коалицията морска блокада на Йемен; подчертава, че тези действия са причинили хиляди цивилни жертви и са обострили нестабилността на страната, което е използвано от терористични и екстремистки организации като ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда; осъжда съпроводените с насилие атаки, предприети от бунтовниците хути, включително обсадата на град Таиз;

3.  подчертава значението на пристанището на Ходейда като разпределителен център за необходимите търговски и хуманитарни стоки, и призовава всички страни да гарантират пълното му и ефективно функциониране като жизненоважен път за хуманитарна помощ и точка за търговски достъп за стоки от първа необходимост; подчертава, че едно ново нападение на пристанището на Ходейда от ръководената от Саудитска Арабия коалиция би имало катастрофални последици за цивилното население и би затруднило допълнително опитите за провеждане на мирни преговори;

4.  припомня, че не може да има военно решение на конфликта в Йемен и че кризата може да бъде разрешена само чрез процес на преговори с участието на всички засегнати страни; подкрепя усилията на специалния пратеник на ООН Мартин Грифитс за възобновяване на преговорите и призовава всички страни да се ангажират с тези усилия по конструктивен начин и без предварителни условия; настоятелно призовава всички страни да предоставят на специалния пратеник на ООН пълен и безпрепятствен достъп до всички части на територията;

5.  призовава всички страни незабавно да преустановят всички атаки срещу свободата на изразяване, включително чрез задържане, принудително изчезване и сплашване, и да освободят всички журналисти и защитници на правата на човека, които са задържани единствено за упражняването на своите права на човека; призовава органите на Саудитска Арабия да спрат да възпрепятстват работата на международните медии и хуманитарни служители във връзка с конфликта;

6.  изразява съжаление за сключените значителни договори за износ на оръжия от някои държави – членки на ЕС, сред които Испания, Франция, Германия и Обединеното кралство, със Саудитска Арабия и ОАЕ, които са в противоречие с Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета относно износа на оръжия и Договора за търговията с оръжие; отново призовава за обща за ЕС забрана за износ, продажба, модернизиране и поддържане на каквато и да е форма на оборудване за сигурност на членове на ръководената от Саудитска Арабия коалиция, включително Саудитска Арабия и ОАЕ, предвид сериозните нарушения на международното хуманитарно право и на правото в областта на правата на човека, извършени в Йемен; призовава ЗП/ВП да докладва за текущото състояние на военното сътрудничество и сътрудничеството в областта на сигурността от страна на държавите – членки на ЕС с членовете на ръководената от Саудитска Арабия коалиция;

7.  изразява особена тревога от неотдавнашното решение на испанското правителство да пристъпи към продажбата на 400 бомби с прецизно насочване на Саудитска Арабия, след като бе съобщило, че продажбата няма да се осъществи; изразява дълбоко съжаление за липсата на солидарност и смелост на държавите – членки на ЕС при първоначалното обявяване на решението за спиране на продажбата;

8.  подчертава, че износителите на оръжие, които подхранват конфликта в Йемен, рискуват да бъдат съучастници във военни престъпления и не спазват няколко критерия на правно обвързващата Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета относно износа на оръжия; изразява съжаление относно драматичния ръст на смъртоносните операции на САЩ за борба с тероризма в Йемен; настоятелно призовава Съвета, ЗП/ВП и държавите членки да потвърдят отново позицията на ЕС по силата на международното право и да гарантират, че държавите членки не извършват, не улесняват или не участват по друг начин в незаконни смъртоносни операции; настоятелно призовава ЗП/ВП, държавите членки и третите държави да се ангажират – в съответствие със своите задължения съгласно международното право – с провеждането на разследвания на достоверни твърдения за потенциално незаконни смъртни случаи и с приемането на обща позиция относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати;

9.  изразява похвала за работата, извършена от Групата на ООН от независими водещи международни и регионални експерти относно Йемен, и изразява пълната си солидарност с нейния председател Камел Джендуби; приветства подновяването на нейния мандат от Съвета по правата на човека, за да се гарантира, че се извършва задълбочено проучване на всички нарушения и злоупотреби с международното право в областта на правата на човека и че отговорните за сериозни нарушения на правата на човека могат да бъдат подведени под отговорност; разтревожен е от активното противопоставяне на правителствата на Йемен, ОАЕ и Саудитска Арабия на това подновяване;

10.  призовава държавите и организациите, поели ангажимент на проявата на високо равнище през 2018 г. за донорство за Йемен, да спазят обещанията си без забавяне и да засилят ангажиментите си, за да се покрият общите потребности, обявени от ООН;

11.  призовава Съвета да изпълни изцяло резолюция 2216 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, като идентифицира лицата, възпрепятстващи доставянето на хуманитарна помощ, и тези, които планират, ръководят или извършват действия, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или международно хуманитарно право, или действия, които представляват нарушения на правата на човека в Йемен, и като наложи срещу тях целенасочени действия; припомня, че Комитетът по санкциите не е определил лица от коалицията, които да бъдат санкционирани, въпреки информацията за повтарящи се нарушения от страна на коалицията, събрана от Групата на ООН от независими водещи международни и регионални експерти относно Йемен, която предоставя информация с цел спомагане за пълното прилагане на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН;

12.  осъжда разрушаването на обекти на йеменското културно наследство от въздушни удари на ръководената от Саудитска Арабия коалиция, включително стария град на Сана и историческия град Забид; изразява съжаление и припомня отговорността на коалицията за това разрушаване и подчертава, че от нея ще се търси отговорност и за подобни действия; призовава за спиране на правата на глас на Саудитска Арабия и ОАЕ в ръководните органи на ЮНЕСКО, докато не бъде проведено независимо и безпристрастно разследване на отговорността на двете държави за унищожаването на културното наследство; призовава генералния секретар на ООН да сезира Съвета за сигурност по въпроса за защитата на всички културни обекти, застрашени от конфликта в Йемен, с оглед приемането на резолюция по този въпрос;

13.  призовава ЕС на следващото заседание на Съвета на ООН по правата на човека да поеме инициативата да постави въпроса за членството на държави със силно съмнителни постижения в областта на правата на човека; призовава за спиране на членството на Саудитска Арабия и на ОАЕ в Съвета на ООН по правата на човека; призовава държавите с право на глас да разглеждат постиженията в областта на правата на човека на държавите – кандидатки за членство в Съвета на ООН по правата на човека, като имащи определящо значение за гласуването;

14.  настоятелно призовава държавите членки да предприемат всички необходими мерки за подвеждане под отговорност на предполагаемите извършители, по-конкретно чрез прилагане на принципа на универсална юрисдикция и чрез разследване и наказателно преследване на предполагаемите извършители на жестоки престъпления в Йемен;

15.  изразява похвала за работата на местните и международните организации на гражданското общество при документирането на доказателства за жестоки престъпления, включително унищожаването на културно наследство; призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят допълнително и цялостно подпомагане на тези участници;

16.  призовава Специализирания наказателен съд в Сана да се въздържа от налагане на смъртно наказание и да освободи незабавно и безусловно последователите на бахайската вяра, които в момента са задържани за мирно практикуване на тяхната религия и са изправени пред обвинения, наказуеми със смърт;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на Върховния комисар по правата на човека на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави, на правителството на Йемен, на правителството на Кралство Саудитска Арабия и на правителството на Обединените арабски емирства.

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0473.

(2)

ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 142.

(3)

ОВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 93.

(4)

ОВ C 66, 21.2.2018 г., стр. 17.

Последно осъвременяване: 3 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност