Διαδικασία : 2018/2853(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0447/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0447/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0383

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 507kWORD 54k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.125v01-00
 
B8-0447/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))


Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))  
B8‑0447/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Υεμένη, και ιδίως τα ψηφίσματα της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη(1), της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη(2) και της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη(3), καθώς και το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, και του Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη, της 13ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα περίχωρα της Hodeidah, στην Υεμένη, καθώς και τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 10ης Αυγούστου 2018, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 17ης Αυγούστου 2018, στην οποία περιλαμβάνονται τα πορίσματα της ομάδας ανεξάρτητων διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων και καταπατήσεων από τον Σεπτέμβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ιδίως την απόφαση 2402 (2018) με την οποία παρατάθηκε το καθεστώς κυρώσεων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2018 ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε επίθεση με στόχο την κατάληψη της πόλης Hodeidah· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός υπό την καθοδήγηση του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, Martin Griffiths, κατέληξαν σε προσωρινή παύση της επίθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία της πιο πρόσφατης απόπειρας για διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών στη Γενεύη οδήγησε στην επανέναρξη των εχθροπραξιών στις 7 Σεπτεμβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο διάστημα που μεσολάβησε από την επίθεση, οι θάνατοι μεταξύ των αμάχων αυξήθηκαν κατά 164 %·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Υεμένης, με τη στήριξη του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, κατέλαβε την κύρια οδική αρτηρία που συνδέει τη Hodeidah με τη Sana’a τον Σεπτέμβριο του 2018, φράζοντας την οδό εφοδιασμού μεταξύ των δύο αυτών πόλεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % της βοήθειας και των εμπορικών εισαγωγών προς την Υεμένη εισέρχεται στη χώρα μέσω της Hodeidah και του κοντινού λιμένα Saleef, παρέχοντας τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια περαιτέρω επίθεση στη Hodeidah θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την ταχεία και απρόσκοπτη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων, τροφίμων και άλλων ειδών που είναι απαραίτητα για την επιβίωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ όρισε την Υεμένη ως τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, με πάνω από 22 εκατομμύρια ανθρώπους που χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας ή προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια, με περισσότερα από 8 εκατομμύρια εξ αυτών να διατρέχουν κίνδυνο λιμοκτονίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα της ομάδας ανεξάρτητων διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη, σημειώθηκαν τουλάχιστον 16 706 θάνατοι αμάχων μεταξύ του Μαρτίου του 2015 και του Ιουνίου του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αεροπορικές επιδρομές του συνασπισμού έχουν προκαλέσει τους περισσότερους τεκμηριωμένους θανάτους αμάχων, πλήττοντας σε κατοικημένες περιοχές, αγορές και ιατρικές εγκαταστάσεις, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των συμβάσεων της Γενεύης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα ανεξάρτητων διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης της Υεμένης και του συνασπισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), έχουν προβεί σε πράξεις οι οποίες ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, όπως βάναυση μεταχείριση, βασανιστήρια και χρήση κατευθυνόμενων με ακρίβεια πυρομαχικών με σκοπό να πληγούν μη στρατιωτικοί στόχοι·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά όπλων και η στρατιωτική στήριξη των μερών που εμπλέκονται στη σύγκρουση καθιστούν δυνατό τον αποκλεισμό και τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιχειρήσεις, ενώ επίσης συμβάλλουν στην ανθρωπιστική κρίση και στη συνεχιζόμενη αδυναμία εξεύρεσης πολιτικής λύσης στη σύγκρουση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kamel Jendoubi, πρόεδρος της ομάδας ανεξάρτητων διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη, αποτελεί θύμα εκστρατείας σπίλωσης που έχει στόχο τον εκφοβισμό της ομάδας και την αμφισβήτηση των πορισμάτων της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και η καταπολέμηση της ατιμωρησίας αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για μακροπρόθεσμη ειρήνη και για τις απόπειρες επίλυσης της σύγκρουσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια χώρα που εξαρτάται από τις εισαγωγές, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας προέβη σε ναυτικό και εναέριο αποκλεισμό εδαφών που ελέγχονται από τους αντάρτες Χούθι, γεγονός που εμποδίζει την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης στον άμαχο πληθυσμό, καθώς και τη δυνατότητα των αμάχων να ταξιδεύουν από και προς τη χώρα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει θεσπίσει μηχανισμό εξακρίβωσης και επιθεώρησης σε λιμένες της Ερυθράς Θάλασσας που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση της Υεμένης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός αυτό, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας διεξάγει πρόσθετες επιθεωρήσεις οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες και έχει αρνηθεί αυθαίρετα την είσοδο σε σκάφη, με αποτέλεσμα να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή η άρνηση της εισόδου σκαφών σε λιμένες της Υεμένης ισοδυναμεί με παράνομο μονομερές εξαναγκαστικό μέτρο βάσει του διεθνούς δικαίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υεμένη και τα ΗΑΕ έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά δεν το έχουν κυρώσει ακόμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει ούτε υπογράψει ούτε κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές διατάξεις του Καταστατικού της Ρώμης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα εγκλήματα πολέμου, αντικατοπτρίζουν το εθιμικό διεθνές δίκαιο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας, Salman bin Abdulaziz, εξέδωσε βασιλικό διάταγμα στις 10 Ιουλίου 2018, το οποίο αναφέρει σε γενικές γραμμές ότι οι στρατιώτες που υπηρετούν στην επιχείρηση «Αποκατάσταση της Ελπίδας» εξαιρούνται από όλες τις στρατιωτικές και πειθαρχικές κυρώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο διάταγμα παραβιάζει τις συμβάσεις της Γενεύης και την υποχρέωση επιβολής της ποινικής νομοθεσίας σε όλα τα άτομα που έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί δραματική αύξηση των θανατηφόρων εξωεδαφικών και εκτός δικαιοδοσίας επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην Υεμένη, ιδίως με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οι οποίες, σύμφωνα με αναφορές, έχουν οδηγήσει σε πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ενδείξεις, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχουν άμεση ή έμμεση στήριξη στις θανατηφόρες αυτές επιχειρήσεις, μέσω της συλλογής πληροφοριών, καθώς και με άλλα μέσα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας συνεχίζει να παρεμποδίζει το έργο των διεθνών οργανισμών ενημέρωσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτρέποντας την επιβίβαση του προσωπικού τους σε πτήσεις του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη την ανασφάλεια την οποία αντιμετωπίζουν, το μέτρο αυτό εμποδίζει την ανεξάρτητη και αξιόπιστη κάλυψη της κατάστασης στην Υεμένη και συμβάλλει στην παγκόσμια αδιαφορία για τη σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 κατά τη διάρκεια επιδρομής του συνασπισμού επλήγη ο ραδιοφωνικός σταθμός της Υεμένης Radio Al-Maraweah Radio Broadcasting Centre·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντάρτες Χούθι έχουν βομβαρδίσει αδιακρίτως περιοχές με άμαχο πληθυσμό, ιδίως στην πόλη Taiz, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες αμάχους, χρησιμοποιώντας απαγορευμένες νάρκες ξηράς κατά προσωπικού, στρατολογώντας παιδιά και προβαίνοντας σε παράνομες κρατήσεις πολιτών, πράξεις οι οποίες ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο στη Sana’a καταδίκασε πολίτες σε θάνατο έπειτα από δίκες οι οποίες δεν συμμορφώνονταν με τα διεθνή πρότυπα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές εκθέσεις αναφέρουν τη χρήση βασανιστηρίων και σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού ενήλικων αρρένων κρατουμένων, από προσωπικό των ΗΑΕ σε διάφορους χώρους κράτησης, συμπεριλαμβανομένων του χώρου κράτησης του συνασπισμού Bureiqa και της φυλακής Bir Ahmed·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη σεξουαλική βία έχει αυξηθεί ραγδαία από την έναρξη της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ήδη περιορισμένη δυνατότητα αντιμετώπισης της σεξουαλικής βίας και της έμφυλης βίας στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης έχει εκλείψει και ότι δεν έχει διεξαχθεί καμία έρευνα σε σχέση με πρακτικές όπως οι απαγωγές και οι βιασμοί γυναικών ή οι απειλές πραγματοποίησης τέτοιων πράξεων, ως μέσο για την απόσπαση χρημάτων από τις οικογένειες και τις τοπικές κοινωνίες τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν υποστεί αμείλικτη παρενόχληση, απειλές και εκστρατείες σπίλωσης από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι και οι ακτιβίστριες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη καταστολή με βάση το φύλο τους·

1.  καλεί όλα τα μέρη, και ιδίως τη Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους της, να παύσουν αμέσως τις επιθέσεις κατά αμάχων κατά παράβαση των ισχυόντων διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· καλεί όλα τα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για τη διευκόλυνση της ταχείας και απρόσκοπτης διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλων αγαθών που είναι απαραίτητα στον πληθυσμό, καθώς και της ακώλυτης πρόσβασης σε ιατρικές εγκαταστάσεις τόσο στην Υεμένη όσο και στο εξωτερικό·

2.  καταδικάζει τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, και συγκεκριμένα τις δυσανάλογες και αδιακρίτως πραγματοποιούμενες αεροπορικές επιδρομές, και τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει στην Υεμένη· τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές έχουν προκαλέσει χιλιάδες θύματα μεταξύ των αμάχων και επιδείνωσαν την αστάθεια της χώρας, γεγονός το οποίο εκμεταλλεύτηκαν τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις, όπως το ISIS/Daesh και η Αλ Κάιντα· καταγγέλλει τις βίαιες επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθι, συμπεριλαμβανομένης της πολιορκίας της πόλης Taiz·

3.  τονίζει τη σημασία του λιμένα της Hodeidah ως κόμβου διανομής για τα απαραίτητα εμπορικά και ανθρωπιστικά είδη και καλεί όλα τα μέρη να διασφαλίσουν την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία του ως σανίδας σωτηρίας για την ανθρωπιστική βοήθεια και ως σημείου εμπορικής πρόσβασης για βασικές προμήθειες· τονίζει ότι μια περαιτέρω επίθεση στον λιμένα της Hodeidah από τον συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό και θα εμποδίσει ακόμη περισσότερο τις απόπειρες διεξαγωγής ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων·

4.  υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική επίλυση της σύγκρουσης στην Υεμένη και ότι η κρίση μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω διαπραγματευτικής διαδικασίας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών· στηρίζει τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ, Martin Griffiths, για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και καλεί όλα τα μέρη να συμμετάσχουν στις προσπάθειες αυτές με εποικοδομητικό τρόπο και χωρίς προϋποθέσεις· παροτρύνει όλα τα μέρη να εξασφαλίσουν στον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα τμήματα της επικράτειας·

5.  καλεί όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις κατά της ελευθερίας της έκφρασης, μεταξύ άλλων μέσω της κράτησης, της αναγκαστικής εξαφάνισης και του εκφοβισμού, και να απελευθερώσουν όλους τους δημοσιογράφους και τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τελούν υπό κράτηση αποκλειστικά για την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· ζητεί από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να σταματήσουν να παρεμποδίζουν το έργο του προσωπικού διεθνών οργανισμών ενημέρωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας αναφορικά με τη σύγκρουση·

6.  θεωρεί λυπηρές τις σημαντικές συμφωνίες πώλησης όπλων που έχουν συναφθεί από κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ άλλων της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για τις εξαγωγές όπλων και με τη Συνθήκη για το Εμπόριο Όπλων· ζητεί, εκ νέου, να επιβληθεί σε όλη την ΕΕ απαγόρευση εξαγωγής, πώλησης, εκσυγχρονισμού και συντήρησης οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμού ασφαλείας στα μέλη του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, δεδομένων των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της διεθνούς νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι οποίες διαπράττονται στην Υεμένη· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συνεργασίας στον στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας από τα κράτη μέλη της ΕΕ με τα μέλη του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας·

7.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την πρόσφατη απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να προβεί στην πώληση 400 βομβών ακριβείας στη Σαουδική Αραβία, μετά την ανακοίνωσή της ότι η πώληση δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την έλλειψη αλληλεγγύης και θάρρους που επέδειξαν τα κράτη μέλη της ΕΕ, όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η απόφαση για την αναστολή της πώλησης·

8.  τονίζει ότι οι εξαγωγείς όπλων που τροφοδοτούν τη σύγκρουση στην Υεμένη κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν συνεργοί σε εγκλήματα πολέμου και δεν συμμορφώνονται με αρκετά κριτήρια της νομικά δεσμευτικής κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές όπλων· εκφράζει τη λύπη του για τη δραματική αύξηση των θανατηφόρων αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην Υεμένη· καλεί το Συμβούλιο, την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να επιβεβαιώσουν τη θέση της ΕΕ στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη δεν διαπράττουν, διευκολύνουν ή συμμετέχουν σε παράνομες θανατηφόρες επιχειρήσεις· καλεί την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες να δεσμευτούν για τη διεξαγωγή ερευνών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, σχετικά με αξιόπιστες καταγγελίες περί θανάτων που ενδεχομένως παραβιάζουν κάθε έννοια δικαίου, καθώς και για την έγκριση της κοινής θέσης περί της χρήσης οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

9.  επικροτεί το έργο της ομάδας ανεξάρτητων διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στον πρόεδρο της, Kamel Jendoubi· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανανέωση της εντολής του από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα διεξαχθεί ενδελεχής εξέταση όλων των παραβιάσεων και των καταπατήσεων της διεθνούς νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι θα λογοδοτήσουν όσοι είναι υπεύθυνοι για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την απογοήτευσή του για την έντονη αντίθεση των κυβερνήσεων της Υεμένης, των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας στην ανανέωση·

10.  καλεί τις χώρες και τους οργανισμούς που ανέλαβαν δεσμεύσεις κατά την υψηλού επιπέδου εκδήλωση χορηγών για την Υεμένη του 2018 να τις τηρήσουν άμεσα και να τις ενισχύσουν, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών που ανακοίνωσε ο ΟΗΕ·

11.  καλεί το Συμβούλιο να εφαρμόσει πλήρως την απόφαση 2216 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εντοπίζοντας τα άτομα που παρεμποδίζουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τα άτομα που σχεδιάζουν, καθοδηγούν ή διαπράττουν πράξεις που παραβιάζουν την ισχύουσα διεθνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ή πράξεις που συνιστούν καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη, και επιβάλλοντας στοχευμένα μέτρα εις βάρος τους· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Κυρώσεων δεν έχει κατονομάσει κανένα άτομο που ανήκει στον συνασπισμό με σκοπό την επιβολή κυρώσεων, παρά τις πληροφορίες σχετικά με τις επανειλημμένες παραβιάσεις από μέρους του συνασπισμού τις οποίες έχει συγκεντρώσει η ομάδα ανεξάρτητων διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη, η οποία παρέχει πληροφορίες με σκοπό να συμβάλει στην πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

12.  καταγγέλλει την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Υεμένης από τις αεροπορικές επιδρομές του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων της παλιάς πόλης της Sana’a και της ιστορικής πόλης Zabid· εκφράζει τη λύπη του και υπενθυμίζει την ευθύνη του συνασπισμού για την καταστροφή αυτή, ενώ επίσης τονίζει ότι ο τελευταίος θα λογοδοτήσει για τις εν λόγω πράξεις· ζητεί την αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ στα διοικητικά όργανα της UNESCO, εν αναμονή ανεξάρτητης και αμερόληπτης έρευνας σχετικά με τις ευθύνες των δύο χωρών όσον αφορά την καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, προκειμένου να εγκριθεί απόφαση για την προστασία όλων των χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος που απειλούνται από τη σύγκρουση στην Υεμένη·

13.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να θέσει θέμα συμμετοχής των κρατών με εξαιρετικά αμφισβητήσιμες επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί την αναστολή της συμμετοχής της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· προτρέπει τα κράτη με δικαίωμα ψήφου να λαμβάνουν υπόψη ως καταλυτικό παράγοντα τις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των χωρών που είναι υποψήφιες για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την ψήφο τους·

14.  προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι φερόμενοι ως δράστες, κυρίως μέσω της εφαρμογής της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας και μέσω της έρευνας και της δίωξης των φερόμενων ως δραστών στυγερών εγκλημάτων στην Υεμένη·

15.  επικροτεί το έργο των τοπικών και διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη συγκέντρωση στοιχείων που τεκμηριώνουν στυγερά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προσφέρουν περαιτέρω και πλήρη στήριξη σε αυτούς τους φορείς·

16.  καλεί το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο της Sana’a να αποφύγει την εφαρμογή της θανατικής ποινής και να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων τους οπαδούς της πίστης Baha’i, οι οποίοι τελούν επί του παρόντος υπό κράτηση λόγω της ειρηνικής άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων και αντιμετωπίζουν κατηγορίες οι οποίες επισύρουν τη θανατική ποινή·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, την κυβέρνηση της Υεμένης, την κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0473.

(2)

ΕΕ C 35 της 31.1. 2018, σ. 142.

(3)

ΕΕ C 265 της 11.8. 2017, σ. 93.

(4)

ΕΕ C 66 της 21.2. 2018, σ. 17.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου