Postupak : 2018/2853(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0447/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0447/2018

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0383

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 277kWORD 55k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.125v01-00
 
B8-0447/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o stanju u Jemenu (2018/2853(RSP))


Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon, Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Jemenu (2018/2853(RSP))  
B8-0447/2018

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Jemenu, a posebno one od 30. studenoga 2017. o stanju u Jemenu(1), od 25. veljače 2016. o humanitarnoj situaciji u Jemenu(2), od 9. srpnja 2015. o stanju u Jemenu(3) i od 28. travnja 2016. o napadima na bolnice i škole kao povredama međunarodnoga humanitarnog prava(4),

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika Christosa Stylianidesa od 13. lipnja 2018. o nedavnim zbivanjima u okolici grada Hodeide u Jemenu i izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje od 10. kolovoza 2018. o stanju u Jemenu,

–  ‎uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Jemenu od 25. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir izvješće visoke povjerenice UN-a za ljudska prava od 17. kolovoza 2018. koje sadrži zaključke UN-ove skupine neovisnih uglednih međunarodnih i regionalnih stručnjaka o stanju ljudskih prava u Jemenu, među ostalim o kršenjima i povredama počinjenima od rujna 2014.,

–  uzimajući u obzir relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, a posebice rezoluciju 2402 (2018) kojom se produžuje režim sankcija,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o promicanju usklađenosti s međunarodnim humanitarnim pravom,

–  uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1949. i njezine dodatne protokole,

–  uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije u lipnju 2018. započela ofenzivu kako bi zauzela grad Hodeidu; budući da su pregovori o prekidu vatre koje je vodio posebni izaslanik UN-a za Jemen Martin Griffiths rezultirali privremenim prekidom ofenzive; budući da je nakon što je propao nedavni pokušaj održavanja mirovnih pregovora u Ženevi 7. rujna došlo do ponovnog pokretanja sukoba; budući da je od početka ofenzive broj poginulih civila porastao za 164 %;

B.  budući da je jemenska vlada koju podupire koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije u rujnu 2018. okupirala glavnu cestu koja povezuje Hodeidu sa Sanom, blokirajući time rutu opskrbe između tih dvaju gradova;

C.  budući da 70 % pomoći i komercijalnog uvoza u Jemen ulazi preko Hodeide i obližnje luke Salef, čime se omogućuje opskrba hranom, gorivom i lijekovima koji su stanovništvu potrebni za preživljavanje; budući da bi novi napad na Hodeidu imao katastrofalne posljedice za civile; budući da su sukobljene strane obvezne omogućiti i olakšati brz i neometan prolaz humanitarne pomoći, uključujući lijekove, hranu i ostale potrepštine nužne za preživljavanje;

D.  budući da je Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova stanje u Jemenu proglasio najvećom humanitarnom krizom u svijetu, s obzirom na to da više od 22 milijuna ljudi treba humanitarnu pomoć ili pomoć u zaštiti; budući da 17 milijuna ljudi trpi zbog nesigurnosti opskrbe hranom, pri čemu 8 milijuna njih prijeti smrt od gladi;

E.  budući da je prema zaključcima UN-ove skupine neovisnih uglednih međunarodnih i regionalnih stručnjaka za Jemen od ožujka 2015. do lipnja 2018. zabilježeno najmanje 16 706 civilnih žrtava; budući da će stvarni broj žrtava vjerojatno biti znatno veći; budući da su koalicijski zračni napadi prouzročili najviše dokumentiranih civilnih žrtava, pogađajući stambena područja, tržnice i zdravstvene objekte, čime se jasno krši Ženevska konvencija;

F.  budući da je UN-ova skupina neovisnih uglednih međunarodnih i regionalnih stručnjaka za Jemen zaključila da su pojedinci iz jemenske vlade i koalicije, među ostalim i iz Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), počinili radnje koje bi se mogle smatrati ratnim zločinima, uključujući okrutno postupanje i mučenje te korištenje precizno navođenog streljiva za napad na civilne mete;

G.  budući da transfer oružja i vojna potpora sukobljenim stranama omogućuju blokadu i aktualne zračne napade te pridonose nastavku humanitarne krize i kontinuiranom neuspjehu u pronalaženju političkog rješenja sukoba;

H.  budući da je Kamel Jendoubi, predsjednik UN-ove skupine neovisnih uglednih međunarodnih i regionalnih stručnjaka za Jemen žrtva kampanje sramoćenja čiji je cilj zastrašivanje UN-ove skupine i pobuđivanje sumnje u njezine zaključke;

I.  budući da pravda, vladavina prava i borba protiv nekažnjavanja predstavljaju ključne elemente za dugotrajni mir i napore usmjerene na rješavanje sukoba;

J.  budući da je u zemlji koja ovisi o uvozu koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije uspostavila pomorsku i zračnu blokadu na teritoriju koji kontroliraju hutski pobunjenici, što je onemogućilo dostavu životno važne robe civilnom stanovništvu i spriječilo da civili putuju u zemlju i iz nje;

K.  budući da je UN uspostavio mehanizam za provjeru i inspekcije u lukama na Crvenom moru koje nisu pod kontrolom jemenske vlade; budući da, unatoč tomu, koalicija pod saudijskim vodstvom provodi dodatne inspekcije koje mogu trajati tjednima te proizvoljno brani ulazak plovilima, čime je ozbiljno ugrožena dostava humanitarne pomoći civilnom stanovništvu; budući da neopravdana kašnjenja ili odbijanje ulaska plovila u jemenske luke prema međunarodnom pravu predstavljaju nezakonitu jednostranu mjeru prisile;

L.  budući da su Jemen i UAE potpisali Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda, ali ga još nisu ratificirali; budući da Saudijska Arabija nije potpisala niti ratificirala Rimski statut; budući da nekoliko odredbi Rimskog statuta, uključujući one o ratnim zločinima, odražava međunarodno običajno pravo;

M.  budući da je kralj Saudijske Arabije Salman bin Abdulaziz 10. srpnja 2018. objavio kraljevski ukaz kojim se u širim crtama navodi da su vojnici koji služe u operaciji „Vraćanje nade” izuzeti od svih vojnih i disciplinskih kazni; budući da se tim ukazom krši Ženevska konvencija i obveza provođenja kaznenog zakonodavstva za sve pojedince koji su teško prekršili međunarodno humanitarno pravo;

N.  budući da je došlo do drastičnog povećanja broja smrtonosnih izvanteritorijalnih i izvansudskih američkih operacija u Jemenu, posebno uz korištenje bespilotnih letjelica, u kojima su prema dojavama živote izgubili brojni civili; budući da postoje dokazi da određene države članice EU-a izravno i neizravno podržavaju takve smrtonosne operacije pružanjem obavještajnih podataka i drugim sredstvima;

O.  budući da koalicija pod saudijskim vodstvom i dalje ometa rad međunarodnih medija i organizacija za ljudska prava tako što njihovu osoblju brani da putuju zrakoplovima Ujedinjenih naroda; budući da, s obzirom na nesigurnost s kojom se susreću, ta mjera sprječava neovisno i vjerodostojno izvještavanje o stanju u Jemenu te doprinosi globalnom zanemarivanju sukoba; budući da je u koalicijskom napadu 17. rujna 2018. pogođen jemenski radiodifuzijski centar Al-Maraweah;

P.  budući da su hutski pobunjenici neselektivno granatirali područja na kojima živi civilno stanovništvo, osobito u Taizu, te su ubili i ozlijedili stotine civila koristeći zabranjene protupješačke mine, novačili djecu i nezakonito zadržavali osobe, a te bi se radnje mogle smatrati ratnim zločinima; budući da je specijalizirani kazneni sud u Sani određene pojedince osudio na smrt nakon sudskog procesa koji nije bio u skladu s međunarodnim standardima;

Q.  budući da postoji više izvješća o korištenju mučenja i seksualnog nasilja, uključujući silovanje odraslih muških pritvorenika, koje je počinilo osoblje iz UAE-a u nekoliko objekata za pritvor, uključujući koalicijski objekt Bureiqa i zatvor Bir Ahmed;

R.  budući da se broj slučajeva rodno uvjetovanog seksualnog nasilja od početka sukoba eksponencijalno povećao; budući da je već ionako ograničen kapacitet za borbu protiv seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja u kaznenopravnom sustavu propao i da nisu provedene nikakve istrage o praksama poput otmice i silovanja žena ili prijetnji tim radnjama kao načina za iznuđivanje novca od njihovih obitelji i zajednica;

S.  budući da se borci za ljudska prava suočavaju s neumoljivim uznemiravanjem, prijetnjama i kampanjama sramoćenja koje provode sve sukobljene strane; budući da borkinje za ljudska prava, novinarke i aktivistice trpe posebnu represiju na temelju spola;

1.  poziva sve strane, a posebno Saudijsku Arabiju i njezine saveznike, da smjesta prestanu s napadima na civile kojima se krši primjenjivo međunarodno pravo o ljudskim pravima i međunarodno humanitarno pravo; poziva sve strane da ispune svoje obveze olakšavanja brzog i neometanog prolaza humanitarne pomoći i druge robe koja je neophodna za stanovništvo, kao i neometanog pristupa zdravstvenim objektima kako u Jemenu tako i u inozemstvu;

2.  osuđuje mjere koje je poduzela koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije, a posebno neselektivne i nerazmjerne zračne napade i pomorsku blokadu koju je nametnula Jemenu; naglašava da su takve mjere prouzročile tisuće civilnih žrtava i pogoršale nestabilnost zemlje, što su iskoristile terorističke i ekstremističke organizacije kao što su ISIS/Daiš i Al-Kaida; osuđuje nasilne napade koje su proveli hutski pobunjenici, uključujući opsadu grada Taiza;

3.  naglašava važnost luke Hodeide kao distribucijskog središta za komercijalne i humanitarne potrepštine te poziva sve strane da zajamče potpuno i djelotvorno funkcioniranje te luke kao vitalnog mjesta za humanitarnu pomoć i komercijalne pristupne točke za osnovne potrepštine; ističe da bi ponovni napad koalicije pod vodstvom Saudijske Arabije na luku Hodeidu imao katastrofalne posljedice za civile te bi dodatno ometao pokušaj održavanja mirovnih pregovora;

4.  podsjeća na to da se sukob u Jemenu ne može riješiti vojnim putem i da se kriza može nadvladati samo s pomoću pregovaračkog procesa uz sudjelovanje svih uključenih strana; podržava napore posebnog izaslanika UN-a Martina Griffithsa da pokrene nastavak pregovora i potiče sve strane da se uključe u te napore na konstruktivan način i bez preduvjeta; potiče sve strane da posebnom izaslaniku UN-a omoguće pun i neometan pristup svim dijelovima državnog područja;

5.  poziva sve strane da smjesta prekinu napade na slobodu izražavanja, među ostalim i putem pritvaranja, prisilnih nestanaka i zastrašivanja, i da oslobode sve novinare i borce za ljudska prava koji su pritvoreni samo zato što su uživali svoja ljudska prava; poziva vlasti Saudijske Arabije da prekinu ometati rad međunarodnih medija i humanitarnog osoblja u vezi sa sukobom;

6.  žali zbog značajnih dogovora o trgovini oružjem koje su države članice EU-a, među ostalima Španjolska, Francuska, Njemačka i Ujedinjena Kraljevina, sklopile sa Saudijskom Arabijom i UAE-om, a koji su u suprotnosti sa Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/ZVSP o izvozu oružja i Ugovorom o trgovini oružjem; ponovno poziva na to da se na razini EU-a zabrane izvoz, prodaja, ažuriranje i održavanje svih oblika sigurnosne opreme članovima koalicije pod saudijskim vodstvom, uključujući Saudijsku Arabiju i UAE, s obzirom na ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava i prava o ljudskim pravima u Jemenu; poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije da izvijesti o aktualnom stanju vojne i sigurnosne suradnje država članica EU-a s članovima koalicije pod saudijskim vodstvom;

7.  posebno je zgrožen nedavnom odlukom španjolske vlade da ipak proda 400 preciznih bombi Saudijskoj Arabiji, nakon što je najavila da do prodaje neće doći; duboko žali zbog nedostatka solidarnosti i hrabrosti država članica EU-a u trenutku kad je prvotno donesena odluka o obustavi prodaje;

8.  naglašava da se izvoznici oružja koji potpiruju sukob u Jemenu izlažu riziku od sudioništva u ratnim zločinima i da ne poštuju nekoliko kriterija pravno obvezujućeg Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP o izvozu oružja; žali zbog drastičnog povećanja smrtonosnih protuterorističkih operacija SAD-a u Jemenu; apelira na Vijeće, potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije i države članice da ponovno potvrde stajalište EU-a u okviru međunarodnog prava i da osiguraju da države članice ne počine ili omoguće nezakonite smrtonosne operacije ili na neki drugi način u njima sudjeluju; apelira na potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije, države članice i treće zemlje da se u skladu sa svojim obvezama u okviru međunarodnog prava obvežu na provođenje istraga vjerodostojnih navoda o potencijalno nezakonitim smrtnim slučajevima i na donošenje zajedničkog stajališta o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica;

9.  pohvaljuje rad UN-ove skupine neovisnih uglednih međunarodnih i regionalnih stručnjaka za Jemen i izražava punu solidarnost s njezinim predsjednikom Kamelom Jendoubijem; pozdravlja činjenicu da je Vijeće za ljudska prava toj skupini produljilo mandat kako bi se osiguralo da se temeljito ispitaju sva kršenja i povrede međunarodnog prava o ljudskim pravima i da se počinitelji teških kršenja ljudskih prava privedu pravdi; zgrožen je činjenicom da se vlade Jemena, UAE-a i Saudijske Arabije aktivno protive tom produljenju;

10.  poziva zemlje i organizacije koje su se obvezale na donacije za Jemen na donatorskoj konferenciji na visokoj razini održanoj 2018. da poštuju te obveze bez odlaganja i da ih povećaju kako bi se podmirile sveukupne potrebe koje je najavio UN;

11.  poziva Vijeće da u potpunosti provede Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a 2216 (2015) identifikacijom osoba koje ometaju dostavu humanitarne pomoći i osoba koje planiraju, vode ili poduzimaju radnje kojima se krši primjenjivo međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo ili radnje koje predstavljaju povrede ljudskih prava u Jemenu te poduzimanjem ciljanih mjera protiv tih osoba; podsjeća na to da Odbor za sankcije nije izdvojio nijednog pojedinca iz koalicije za nametanje sankcija, unatoč tome što je UN-ova skupina neovisnih uglednih međunarodnih i regionalnih stručnjaka za Jemen prikupila informacije o opetovanom kršenju prava od strane koalicije, čime su pružene informacije za pomoć pri potpunoj provedbi rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a;

12.  osuđuje uništenje jemenske kulturne baštine u zračnim napadima koalicije pod saudijskim vodstvom, uključujući stari grad u Sani i povijesni grad Zabid; podsjeća na odgovornost koalicije za to uništenje i žali zbog toga te naglašava da će koalicija odgovarati za te činove; poziva na to da se Saudijskoj Arabiji i UAE-u suspendira pravo glasovanja u upravljačkim tijelima UNESCO-a dok se ne provede neovisna i nepristrana istraga odgovornosti obiju zemalja u vezi s uništenjem kulturne baštine; traži od glavnog tajnika UN-a da se obrati Vijeću sigurnosti u pogledu pitanja zaštite svih kulturnih lokaliteta koji su ugroženi sukobom u Jemenu, u cilju donošenja rezolucije na tu temu;

13.  poziva EU da preuzme inicijativu na sljedećem zasjedanju Vijeća za ljudska prava kako bi se pokrenulo pitanje članstva država s izrazito upitnom poviješću u pogledu poštovanja ljudskih prava; poziva na suspenziju članstva Saudijske Arabije i UAE-a u Vijeću za ljudska prava; potiče države koje glasuju da pri donošenju odluke o glasovanju kao glavni kriterij uzmu stanje u pogledu poštovanja ljudskih prava u zemljama kandidatkinjama;

14.  apelira na države članice da poduzmu sve potrebne mjere kako bi navodni počinitelji bili privedeni pravdi, naročito primjenom načela univerzalne jurisdikcije te istragom i kaznenim progonom navodnih počinitelja najtežih zločina počinjenih u Jemenu;

15.  pohvaljuje rad lokalnih i međunarodnih organizacija civilnog društva u prikupljanju dokaza o najtežim zločinima, uključujući uništavanje kulturne baštine; poziva EU i njegove države članice da pruže dodatnu i potpunu pomoć tim akterima;

16.  poziva specijalizirani kazneni sud u Sani da se suzdrži od primjene smrtne kazne i da smjesta i bezuvjetno oslobodi sljedbenike bahaizma, koji su trenutačno pritvoreni zbog mirnog prakticiranja svoje religije te im prijeti smrtna kazna;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku UN-a, Visokoj povjerenici UN-a za ljudska prava, glavnom tajniku Vijeća za suradnju u Zaljevu, glavnom tajniku Lige arapskih država, vladi Jemena, vladi Kraljevine Saudijske Arabije i vladi Ujedinjenih Arapskih Emirata;

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0473.

(2)

SL C 35, 31.1.2018., str. 142.

(3)

SL C 265, 11.8.2017., str. 93.

(4)

SL C 66, 21.2.2018., str. 17.

Posljednje ažuriranje: 3. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti