Procedură : 2018/2853(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0447/2018

Texte depuse :

B8-0447/2018

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0383

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 418kWORD 51k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.125v01-00
 
B8-0447/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP))


Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon, Igor Šoltes în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP))  
B8‑0447/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale referitoare la Yemen, în special cea din 30 noiembrie 2017 referitoare la situația din Yemen(1), cea din 25 februarie 2016 referitoare la situația umanitară din Yemen(2), cea din 9 iulie 2015 referitoare la situația din Yemen(3), precum și Rezoluția sa din 28 aprilie 2016 referitoare la atacurile asupra spitalelor și școlilor, încălcări ale dreptului internațional umanitar(4) ,

–  având în vedere declarația din 13 iunie 2018 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și a comisarului Christos Stylianides referitoare la ultimele evoluții din orașul Hodeidah, Yemen, și declarația din 10 august 2018 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă referitoare la situația din Yemen,

–  ‎având în vedere concluziile Consiliului privind Yemenul din 25 iunie 2018,

–  având în vedere raportul înaltului comisar al ONU pentru drepturile omului din 17 august 2018 care conține constatările Grupului de experți eminenți independenți de la nivel internațional și regional privind situația drepturilor omului în Yemen, inclusiv încălcările și abuzurile comise începând din septembrie 2014,

–  având în vedere rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, în special Rezoluția 2402(2018) prin care se prelungește regimul de sancțiuni,

–  având în vedere Orientările UE privind promovarea respectării dreptului internațional umanitar,

–  având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în iunie 2018 coaliția condusă de Arabia Saudită a lansat o ofensivă pentru cuceri orașul Hodeidah; întrucât negocierile de încetare a focului, conduse de trimisul special al ONU pentru Yemen, Martin Griffiths, au dus la oprirea temporară a ofensivei; întrucât eșecul ultimei încercări de purtare a unor negocieri de pace la Geneva a dus la reluarea ostilităților la 7 septembrie 2018; întrucât numărul deceselor în rândul civililor a crescut cu 164% de la începerea ofensivei;

B.  întrucât guvernul yemenit, susținut de coaliția condusă de Arabia Saudită, a pus stăpânire pe drumul principal care leagă Hodeidah de Sana'a în septembrie 2018, blocând ruta de aprovizionare dintre aceste două orașe

C.  întrucât 70% din ajutoarele destinate Yemenului și din importurile comerciale ale Yemenului intră prin Hodeidah și prin portul Saleef, aflat în apropiere, furnizând alimente, combustibil și medicamente de care populația are nevoie pentru a supraviețui; întrucât un alt atac asupra orașului Hodeidah ar avea consecințe dezastruoase pentru civili; întrucât părțile implicate în conflict sunt obligate să permită și să faciliteze trecerea rapidă și nestânjenită a ajutorului umanitar, care include medicamente, alimente și alte bunuri necesare supraviețuirii;

D.  întrucât Oficiul ONU pentru coordonarea problemelor umanitare a desemnat Yemenul drept locul în care are loc cea mai mare criză umanitară din lume, peste 22 de milioane de persoane având nevoie de ajutor umanitar sau de protecție; întrucât 17 milioane de persoane suferă de pe urma insecurității alimentare, dintre care peste 8 milioane sunt expuse riscului de foamete;

E.  întrucât, potrivit constatărilor Grupului de experți eminenți independenți de la nivel internațional și regional al ONU privind Yemenul, în perioada martie 2015-iunie 2018 au existat cel puțin 16 706 victime civile; întrucât este probabil ca numărul real al victimelor să fie semnificativ mai mare; întrucât loviturile aeriene ale coaliției au făcut majoritatea victimelor documentate în rândul civililor, lovind zone rezidențiale, piețe și spații medicale, încălcând în mod clar Convențiile de la Geneva;

F.  întrucât Grupul de experți eminenți independenți de la nivel internațional și regional al ONU privind Yemenul a concluzionat că persoane din guvernul yemenit și din coaliție, inclusiv din Arabia Saudită și din Emiratele Arabe Unite, au săvârșit acte care ar putea constitui crime de război, inclusiv tratamente crude și tortură, precum și folosirea de muniție ghidată pentru a lovi ținte civile;

G.  întrucât transferul de arme și sprijinul militar acordat părților implicate în conflict susțin blocada și campania de atacuri aeriene aflată în desfășurare și contribuie la criza umanitară și la eșuarea în permanență a eforturilor de a găsi o soluție politică la conflict;

H.  întrucât Kamel Jendoubi, președintele Grupului de experți eminenți independenți de la nivel internațional și regional al ONU privind Yemenul, este victima unei campanii de denigrare care urmărește să intimideze grupul și să pună sub semnul întrebării constatările acestuia;

I.  întrucât justiția, statul de drept și combaterea impunității reprezintă elemente esențiale pentru pacea de durată și pentru eforturile de soluționare a conflictului;

J.  întrucât, într-o țară dependentă de importuri, coaliția condusă de Arabia Saudită a instituit o blocadă navală și aeriană asupra teritoriului controlat de rebelii Houthi, blocadă care a împiedicat furnizarea de bunuri esențiale pentru supraviețuirea populației civile, precum și posibilitatea civililor de a intra și a ieși din țară;

K.  întrucât ONU a stabilit un mecanism de verificare și inspecție în porturile de la Marea Roșie care nu sunt controlate de guvernul yemenit; întrucât, în pofida acestui fapt, coaliția condusă de Arabia Saudită efectuează inspecții suplimentare care pot dura săptămâni întregi și a refuzat în mod arbitrar să permită intrarea navelor, periclitând serios acordarea de ajutor umanitar populației civile; întrucât întârzierile nejustificate sau refuzul de a permite intrarea navelor în porturile din Yemen reprezintă o măsură coercitivă unilaterală ilegală în temeiul dreptului internațional;

L.  întrucât Yemenul și Emiratele Arabe Unite au semnat Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, dar nu l-au ratificat încă; întrucât Arabia Saudită nu a semnat nici nu a ratificat Statutul de la Roma; întrucât mai multe prevederi ale Statutului de la Roma, inclusiv cele referitoare la crimele de război, reflectă dreptul internațional cutumiar;

M.  întrucât regele Salman bin Abdulaziz al Arabiei Saudite a emis un decret regal la 10 iulie 2018 care afirmă, în linii mari, că soldații care participă la operațiunea „Restoring Hope” sunt scutiți de orice sancțiune militară și disciplinară; întrucât decretul respectiv încalcă Convențiile de la Geneva și obligația de a promulga legislație penală aplicabilă tuturor persoanelor care au comis încălcări grave ale dreptului internațional umanitar;

N.  întrucât a crescut dramatic numărul operațiunilor letale extrateritoriale și extrajudiciare ale Statelor Unite în Yemen, în special cu drone, operațiuni care, conform relatărilor, au condus la numeroase victime civile; întrucât există dovezi că anumite state membre ale UE oferă sprijin direct sau indirect pentru astfel de operațiuni letale, fie furnizând informații, fie prin alte mijloace;

O.  întrucât coaliția condusă de Arabia Saudită a continuat să obstrucționeze activitatea mass-mediei internaționale și a organizațiilor pentru drepturile omului, împiedicând personalul acestora să se deplaseze cu zborurile Organizației Națiunilor Unite; întrucât, luând în considerare insecuritatea întâmpinată, această măsură împiedică acoperirea mediatică independentă și credibilă a situației din Yemen și contribuie la neglijarea globală a conflictului; întrucât la 17 septembrie 2018 un atac al coaliției a lovit centrul de radiodifuziune yemenit Al-Maraweah;

P.  întrucât rebelii Houthi au bombardat în mod nediscriminatoriu zone cu populație civilă, în special în Taiz, ucigând și rănind sute de civili, folosind mine antipersonal interzise, recrutând copii și ținând ilegal persoane în detenție, acțiuni ce ar putea constitui crime de război; întrucât instanța penală specializată din Sana’a a condamnat la moarte persoane în urma unor procese care nu au respectat standardele internaționale;

Q.  întrucât, potrivit mai multor rapoarte, personal provenind din Emiratele Arabe Unite a folosit tortura și a săvârșit acte de violență sexuală, printre care acte de viol asupra bărbaților adulți arestați din mai multe centre de detenție, inclusiv în centrul de detenție al coaliției de la Bureiqa și în închisoarea Bir Ahmed;

R.  întrucât violența sexuală bazată pe gen a crescut exponențial de la debutul conflictului; întrucât capacitatea deja limitată a sistemului de justiție penală de a combate violența sexuală și de gen a dispărut complet și nu s-au desfășurat investigații în legătură cu practici precum răpirea și violarea femeilor sau amenințarea cu acestea ca metodă de a extorca bani de la familiile și comunitățile acestora;

S.  întrucât apărătorii drepturilor omului s-au confruntat neîncetat cu hărțuiri, amenințări și campanii de denigrare din partea tuturor părților implicate în conflict; întrucât apărătoarele drepturilor omului, jurnalistele și activistele s-au confruntat cu acte de represiune specifice, bazate pe genul lor,

1.  cere tuturor părților, în special Arabiei Saudite și aliaților săi, să își înceteze imediat atacurile asupra civililor, atacuri care încalcă drepturile internaționale ale omului și dreptul internațional umanitar aplicabil; solicită tuturor părților să își îndeplinească obligațiile de a facilita trecerea rapidă și nestânjenită a ajutorului umanitar și a altor bunuri indispensabile populației și accesul neîngrădit la structurile medicale atât din Yemen, cât și din străinătate;

2.  condamnă acțiunile coaliției conduse de Arabia Saudită, și anume loviturile aeriene nediscriminatorii și disproporționate și blocada navală pe care coaliția a impus-o Yemenului; subliniază că aceste acțiuni au cauzat mii de victime civile și au agravat instabilitatea țării, exploatată de organizații teroriste și extremiste precum ISIS/Daesh și Al-Qaeda; denunță atacurile violente ale rebelilor Houthi, inclusiv asediul orașului Taiz;

3.  subliniază importanța portului Hodeidah ca centru de distribuție a bunurilor comerciale și umanitare necesare și invită toate părțile să asigure funcționarea deplină și eficace a portului Hodeidah ca legătură vitală pentru ajutorul umanitar și ca punct de acces comercial pentru provizii esențiale; subliniază că lansarea unui alt atac asupra portului din Hodeidah de către coaliția condusă de Arabia Saudită ar avea consecințe catastrofale asupra civililor și ar împiedica și mai mult încercarea de a organiza negocieri de pace;

4.  reamintește că nu poate exista o soluție militară pentru criza din Yemen și că criza poate fi soluționată numai printr-un proces de negociere la care să participe toate părțile implicate; sprijină eforturile trimisului special al ONU, Martin Griffiths, de a relua negocierile și îndeamnă toate părțile să se angajeze în aceste eforturi într-o manieră constructivă și fără a impune condiții prealabile; îndeamnă toate părțile să îi acorde trimisului special al ONU acces deplin și neîngrădit la toate părțile teritoriului;

5.  invită toate părțile să își înceteze imediat toate atacurile împotriva libertății de exprimare, desfășurate inclusiv prin arestări, prin dispariții forțate și prin intimidare, și să elibereze toți jurnaliștii și toți apărătorii drepturilor omului care se află în detenție doar pentru că și-au exercitat drepturile omului; cere autorităților saudite să înceteze să obstrucționeze activitatea legată de acest conflict a mass-mediei și a personalului umanitar internațional;

6.  regretă vânzările semnificative de arme făcute de unele state membre ale UE, printre care Spania, Franța, Germania și Regatul Unit, către Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, vânzări care contravin Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului privind exporturile de arme și Tratatului privind comerțul cu arme; solicită, încă o dată, să se interzică la nivel european exportul, vânzarea, actualizarea și întreținerea tuturor echipamentelor de securitate către membrii coaliției conduse de Arabia Saudită, inclusiv către Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, având în vedere încălcările grave ale dreptului internațional umanitar și ale dreptului internațional al drepturilor omului comise în Yemen; invită VP/ÎR să raporteze cu privire la stadiul actual al cooperării militare și în domeniul securității dintre statele membre ale UE și membrii coaliției conduse de Arabia Saudită;

7.  este consternat de decizia recentă a guvernului spaniol de a vinde în continuare 400 de bombe de precizie către Arabia Saudită, după ce a anunțat că vânzarea nu va avea loc; regretă profund lipsa de solidaritate și de curaj manifestată de statele membre ale UE atunci când s-a anunțat pentru prima dată decizia de a opri vânzarea;

8.  subliniază că exportatorii de arme care alimentează conflictul din Yemen riscă să fie complici la crime de război și nu respectă mai multe criterii din Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului privind exporturile de arme; deplânge înmulțirea dramatică a operațiunilor antiteroriste letale desfășurate de SUA în Yemen; îndeamnă Consiliul, VP/ÎR și statele membre să reafirme poziția UE în conformitate cu dreptul internațional și să se asigure că statele membre nu desfășoară, nu facilitează nici nu participă în alt mod la operațiuni letale ilegale; îndeamnă VP/ÎR, statele membre și țările terțe să se angajeze să efectueze investigații, în conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional, cu privire la acuzațiile credibile referitoare la decese potențial ilegale și să adopte poziția comună cu privire la utilizarea dronelor armate;

9.  elogiază activitatea desfășurată de Grupul de experți eminenți independenți de la nivel internațional și regional al ONU privind Yemenul și își exprimă solidaritatea deplină cu președintele acestuia, Kamel Jendoubi; salută reînnoirea mandatului acestui grup de către Consiliul pentru Drepturile Omului, pentru a se asigura că se examinează în detaliu toate încălcările dreptului internațional al drepturilor omului și toate abuzurile împotriva acestuia și că persoanele responsabile de încălcările grave ale drepturilor omului pot fi trase la răspundere; este consternat de faptul că guvernele Yemenului, Emiratelor Arabe Unite și Arabiei Saudite se opun acestei reînnoiri;

10.  invită țările și organizațiile care și-au asumat angajamente la evenimentul de la nivel înalt din 2018 al donatorilor pentru criza umanitară din Yemen să onoreze fără întârziere aceste angajamente și să își asume și alte angajamente pentru a acoperi toate nevoile comunicate de ONU;

11.  invită Consiliul să pună pe deplin în aplicare Rezoluția 2216 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU prin identificarea persoanelor care obstrucționează acordarea de ajutor umanitar și a celor ce plănuiesc, comandă sau săvârșesc acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar aplicabil sau acte care constituie încălcări ale drepturilor omului în Yemen și prin adoptarea de măsuri specifice împotriva acestor persoane; reamintește că nicio persoană din coaliție nu a fost desemnată pentru sancțiuni de către Comitetul pentru sancțiuni, în ciuda informațiilor cu privire la încălcările repetate comise de coaliție adunate de Grupul de experți eminenți independenți de la nivel internațional și regional al ONU privind Yemenul, care oferă informații pentru a ajuta la punerea deplină în aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate al ONU;

12.  denunță distrugerea patrimoniului cultural al Yemenului de atacurile coaliției conduse de Arabia Saudită, inclusiv distrugerea orașului vechi Sana’a și a orașului istoric Zabid; regretă și reamintește responsabilitatea coaliției pentru aceste distrugeri și subliniază că va fi trasă la răspundere și pentru astfel de acte; solicită suspendarea drepturilor de vot ale Arabiei Saudite și ale Emiratelor Arabe Unite în cadrul organismelor de conducere ale UNESCO în așteptarea unei investigații independente și imparțiale privind responsabilitățile ambelor țări în ceea ce privește distrugerea patrimoniului cultural; solicită Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite să sesizeze Consiliul de Securitate în vederea redactării unei rezoluții pentru protejarea tuturor siturilor culturale amenințate de conflictul din Yemen;

13.  invită statele membre ale UE să ia inițiativa de a aduce în discuție calitatea de membru în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului a statelor care au un palmares cu adevărat îndoielnic în materie de drepturi ale omului cu ocazia următoarei reuniuni a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU; solicită să se suspende participarea Arabiei Saudite și a Emiratelor Arabe Unite în calitate de membri în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului; îndeamnă statele care votează să ia în considerare palmaresul în materie de drepturi ale omului al țărilor candidate la Consiliul pentru Drepturile Omului, acesta fiind de o importanță capitală atunci când decid asupra votului lor;

14.  îndeamnă statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a trage la răspundere presupușii făptași, în special prin aplicarea principiului jurisdicției universale și prin cercetarea și urmărirea penală a presupușilor făptași vinovați de atrocități în Yemen;

15.  elogiază activitatea organizațiilor locale și internaționale ale societății civile de colectare a probelor privind atrocitățile comise, inclusiv distrugerea patrimoniului cultural; invită UE și statele sale membre să acorde o asistență suplimentară și completă acestor actori;

16.  invită instanța penală specializată din Sana’a să nu recurgă la pronunțarea pedepsei capitale și să elibereze imediat și necondiționat adepții religiei Baha’i, care sunt în prezent deținuți pentru practicarea pașnică a religiei și care se confruntă cu acuzații care pot fi pedepsite cu moartea;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, secretarului general al Consiliului de Cooperare al Golfului, secretarului general al Ligii Statelor Arabe, Guvernului Yemenului, Guvernului Regatului Arabiei Saudite și Guvernului Emiratelor Arabe Unite;

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0473.

(2)

JO C 35, 31.1.2018, p. 142.

(3)

JO C 265, 11.8.2017, p. 93.

(4)

JO C 66, 21.2.2018, p. 17.

Ultima actualizare: 3 octombrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate