Процедура : 2018/2853(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0448/2018

Внесени текстове :

B8-0448/2018

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0383

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 491kWORD 52k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.126v01-00
 
B8-0448/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Йемен (2018/2853(RSP))


Иняцио Корао, Роландас Паксас, Фабио Масимо Касталдо от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2018/2853(RSP))  
B8‑0448/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Йемен, и по-специално резолюциите от 30 ноември 2017 г.(1), от 15 юни 2017 г.(2) и от 25 февруари 2016 г.(3) относно хуманитарното положение в Йемен,

–  като взе предвид доклада на Върховния комисар по правата на човека на ООН от 17 август 2018 г., съдържащ констатациите на Групата от независими водещи международни и регионални експерти относно положението с правата на човека в Йемен, в т.ч. нарушенията и злоупотребите от септември 2014 г. насам,

–  като взе предвид Резолюция 2402 (2018 г.) на Съвета за сигурност на ООН, с която се удължава режимът на санкции срещу Йемен до 26 февруари 2019 г.,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен, по-специално резолюции № 2342 (2017 г.), № 2266 (2016 г.), № 2216 (2015 г.), № 2201 (2015 г.) и № 2140 (2014 г.),

–  като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 15 март 2018 г.,

–  като взе предвид общия преглед, представен на 21 септември 2018 г. пред Съвета за сигурност на ООН от заместник генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешната хуманитарна помощ Марк Лоукок, относно хуманитарното положение в Йемен,

–  като взе предвид изявлението от 24 август 2018 г. на заместник генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешната хуманитарна помощ Марк Лоукок относно положението в Йемен,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност от 10 август 2018 г. относно положението в Йемен,

–  като взе предвид съвместното изявление от 13 юни 2018 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), г-жа Федерика Могерини, и на отговарящия по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи член на Комисията, г-н Христос Стилианидис, относно последните събития около град Ходейда, Йемен,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2018 г. относно Йемен,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че положението в Йемен достига повратна точка, тъй като преговорите в рамките на ООН все още не са довели до значителен напредък към постигането на политическо решение, нито една от страните не е постигнала военна победа и всяка една от тях е малко вероятно да направи това в бъдеще, има нови конфронтации и сражения из страната, особено в решаващата област Ходейда, и хуманитарното положение продължава да се влошава;

Б.  като има предвид, че в общия си преглед пред Съвета за сигурност на ООН относно хуманитарното положение в Йемен заместник генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешната помощ предупреди, че хуманитарната помощ не може да се справи с глада и с влошаването на положението и че около 75% от населението – около 22 милиона души – се нуждаят от някакъв вид хуманитарна помощ или закрила; като има предвид, че още 3,5 милиона души скоро могат да бъдат добавени към 8-те милиона, които вече страдат от тежка продоволствена несигурност, тъй като конфликтът и трайните последици от блокадата задушават така необходимия внос в страната; като има предвид, че 500 000 деца в Йемен са изложени на риск от гладна смърт и че по изчисления в страната на всеки 10 минути умира по едно дете;

В.  като има предвид, че влошаването на икономическата ситуация в страната допринася допълнително за това, което вече е най-голямата хуманитарна криза в света; като има предвид, че от 2015 г. насам валутата на Йемен е изгубила половината от стойността си, а наскоро е започнала стремително да спада още, което е довело до повишаване на цените на основните стоки в страната; като има предвид, че тази отрицателна тенденция се засилва от битката в Ходейда, главния център на вноса в Йемен; като има предвид, че контролираните от хутите зони страдат от тежък недостиг на горива поради ограничения, наложени от правителството на Йемен и от Саудитска Арабия, което засяга живота на гражданите и оказва въздействие върху предоставянето на основни услуги;

Г.  като има предвид, че поради скорошната ескалация около Ходейда главният път към Сана е станал недостъпен, което допълнително усложнява транзитното преминаване на хуманитарния трафик, а неотдавнашните боеве в района са ударили съоръженията, които предоставят здравни грижи, вода и канализация, което поражда опасения за засилване на епидемията от холера, която е опустошила Йемен два пъти по време на войната, е заразила повече от един милион йеменци и е убила 2 300 души от април 2017 г. насам;

Д.  като има предвид, че според ООН от началото на юни близо 470 000 души са избягали от провинция Ходейда, 75% от населението зависи от хуманитарната помощ, а 17,8 милиона от населението са в положение на продоволствена несигурност;

Е.  като има предвид, че въпреки откриването на учебната година 2 милиона деца остават извън училище, а други 4 милиона са изложени на риск от загуба на достъп до образование, тъй като около 67% от учителите в държавните училища не са получавали заплати в продължение на почти две години, 66% от училищата са с щети от конфликти, 27% са затворени, а 7% се използват от въоръжени групировки или като подслон от разселени лица;

Ж.  като има предвид, че комбинацията от тези елементи излага на риск цяло поколение йеменци, тъй като децата са изправени пред множество заплахи – от бомби до глад, до епидемии и до принудителна военна мобилизация; като има предвид, че над 2 635 деца, всички момчета, са набрани и използвани от въоръжените сили и въоръжените групировки, а почти 50% от момичетата са принудени да се омъжат преди 15-годишна възраст;

З.  като има предвид, че предвожданите от коалицията въздушни нападения продължават да вземат цивилни жертви и да разрушават инфраструктурата; като има предвид, че предвождано от Саудитска Арабия въздушно нападение уби на 24 август най-малко 22 деца и четири жени в Йемен, а предишно въздушно нападение на 9 август удари училищен автобус, като уби десетки хора, включително деца; като има предвид, че такива епизоди пораждат сериозни съмнения по отношение на процедурите за насочване на въздушните нападения на коалицията, както и по отношение на желанието на коалицията за ограничаване на броя на жертвите; като има предвид, че бунтовниците хути продължават да изстрелват балистични ракети към Рияд и към територията на Саудитска Арабия;

И.  като има предвид, че правото на въоръжените конфликти забранява умишлените и безразборни нападения срещу цивилни граждани; като има предвид, че тези нападения се считат за военни престъпления и лицата, които ги извършват, могат да бъдат подложени на наказателно преследване за тях; като има предвид, че според Службата на ООН по правата на човека между март 2015 г. и 23 август 2018 г. в Йемен поне 6 660 цивилни лица са били убити, а 10 500 – ранени;

Й.  като има предвид, че в доклада си от 28 август 2018 г. относно положението с правата на човека в Йемен Групата от независими водещи международни и регионални експерти за Йемен изтъква, че коалиционните въздушни нападения са причинили повече преки цивилни жертви, тъй като нападенията са ударили жилищни райони и обществени пространства, както и че са налице основателни причини да се счита, че такива атаки са били извършени в нарушение на принципите на разграничение, на пропорционалност и на предпазливост; като има предвид, че в същото време твърденията за безразборно използване от бунтовниците хути на оръжия с обширни зони на поразяване в ситуации на военни действия в градовете са изключително обезпокоителни; като има предвид, че в доклада се посочва, че страните в конфликта не са показали никакъв опит за свеждане до минимум на броя на цивилните жертви и са извършили, и продължават да извършват, нарушения и престъпления съгласно международното право, които могат да съставляват военни престъпления;

К.  като има предвид, че в доклада се установяват и редица други продължаващи нарушения на правата на човека в страната, които са извършвани от всички страни в конфликта, включително широкоразпространени произволни задържания, малтретиране и изтезания в някои съоръжения, сексуално насилие, набиране на деца във въоръжените сили и сериозни ограничения на правото на свобода на изразяване;

Л.  като има предвид, че Камел Джендуби, председател на групата от водещи експерти, която представи доклад пред Съвета по правата на човека, е жертва на кампания на оклеветяване, целяща сплашване на групата от водещи експерти и хвърляне на съмнение във връзка с констатациите ѝ;

М.  като има предвид, че на 28 септември 2018 г., въпреки натиска от редица държави, въпреки отказа на правителството на Йемен да продължи мисията на експертите и въпреки обвиненията към тях в предубеденост спрямо милициите на хутите, Съветът по правата на човека поднови мандата на групата от водещи експерти в Йемен;

Н.  като има предвид провала на първия от три години насам опит да се проведат преговори за Йемен в Женева в началото на септември 2018 г., след като делегацията на хутите не присъства, като обвини предвожданата от Саудитска Арабия коалиция във възпрепятстване на пътуването ѝ към мирните преговори;

О.  като има предвид, че спрямо въоръжените групировки в Йемен, и по-специално бунтовниците хути, е наложено международно оръжейно ембарго; като има предвид, че според 19-ия годишен доклад на ЕС относно износа на оръжие държавите – членки на ЕС, са продължили да разрешават трансфера на оръжия за Саудитска Арабия след ескалирането на конфликта в нарушение на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. относно контрола върху износа на оръжие; като има предвид, че в резолюциите на Парламента от 25 февруари 2016 г. и от 30 ноември 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен се призовава ЗП/ВП да започне инициатива за налагане на оръжейно ембарго на ЕС по отношение на Саудитска Арабия в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС;

1.  осъжда най-категорично продължаващото насилие в Йемен и отново потвърждава най-сериозната си загриженост относно опустошителните последици от конфликта за населението на Йемен и обезпокоителното влошаване на хуманитарната ситуация; отново признава, че тази криза се е превърнала в най-голямата хуманитарна криза в света;

2.  изразява своите съболезнования на жертвите; изразява съжаление относно факта, че конфликтът все още не получава вниманието, което заслужава; призовава всички международни участници да държат положението в Йемен на челно място в международния дневен ред и да работят заедно за намирането на жизнеспособни решения;

3.  отново заявява позицията си, че не може да има военно решение на конфликта в Йемен и че единственото възможно решение е процес на преговори между страните; отново изразява пълната си подкрепа за усилията на генералния секретар на ООН и на специалния пратеник за Йемен за постигане на възобновяване на преговорите; призовава всички страни в конфликта, както и регионалните участници, да участват конструктивно в процеса в рамките на ООН;

4.  изразява съжаление в този контекст за неуспеха на първия кръг от консултации в Женева (6 – 9 септември 2018 г.) и призовава всички страни в конфликта да се въздържат от агресивен дискурс и безсмислени игри на обвинения, да възобновят мерките за изграждане на доверие и да участват отново на добра воля в мирния процес с посредничеството на ООН; изразява надежда, че Общото събрание на ООН може да даде необходимия тласък за възобновяването на преговорите;

5.  приветства неотдавнашното посещение на специалния пратеник на ООН Мартин Грифитс в Сана на 16 септември 2018 г. с цел възобновяване на мирните преговори и насърчаване на мерки за изграждане на доверие, като пълното отваряне на летището в Сана за пътнически и търговски полети и изплащането от страна на правителството на Йемен на заплатите на държавните служители във всички области на страната, и подкрепя неговите опити за съживяване на мирните преговори чрез създаване на условия за плодотворни преговори между страните;

6.  отново припомня, че страните в конфликта носят отговорност за защита на цивилното население и гражданската инфраструктура и че нападенията срещу тях съставляват военни престъпления; призовава всички страни в конфликта да позволят незабавен и пълен достъп на хуманитарните работници до засегнатите от конфликта области, за да могат да помагат на нуждаещите се; призовава Съвета и Съвета за сигурност на ООН, при изпълнението на неговата Резолюция 2216 (2015 г.), да идентифицират лицата, които възпрепятстват предоставянето на хуманитарна помощ в Йемен, и да наложат целенасочени санкции срещу тях;

7.  настоятелно призовава всички страни да предприемат необходимите мерки за премахване на прекомерните ограничения за безопасното и бързо влизане в Йемен на хуманитарните доставки и на други стоки, абсолютно необходими на цивилното население, и за движението на хора, включително през международното летище в Сана, в съответствие с международното хуманитарно право;

8.  остро осъжда въздушните нападения на ръководената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, които са причинили повечето преки цивилни жертви и са извършени в нарушение на принципите на разграничение, пропорционалност и предпазливост, резултатите от което показват липса на желание за ограничаване на жертвите; настоятелно призовава ръководената от Саудитска Арабия коалиция да преустанови незабавно нападенията си в Йемен и да премахне блокадата си от страната; осъжда също използването от бунтовниците хути на оръжия с обширни зони на поразяване в ситуации на военни действия в градовете, както и изстрелването на балистични ракети, насочени към Саудитска Арабия; изразява убеждение, че както е заявено и в доклада на групата от водещи експерти, тези нарушения очевидно съставляват военни престъпления;

9.  призовава Саудитска Арабия и другите партньори от коалицията да разследват незабавно всеки инцидент, свързан с техните дейности в Йемен, да предприемат подходящи мерки за отчетност и да оповестяват резултатите публично; изразява убеждение, че следва да бъдат започнати независими разследвания за установяване на отговорността, тъй като разследващият орган на коалицията, на който е възложена тази задача – екипът за съвместна оценка на инциденти – не спазва международните стандарти по отношение на прозрачността, безпристрастността и независимостта;

10.  осъжда неоснователните опити за уронване на авторитета на председателя на групата от водещи експерти и решението на правителството на Йемен за преустановяване на сътрудничеството с групата; приветства взетото от Съвета на ООН по правата на човека решение за удължаване на мандата на групата от водещи експерти, което ѝ позволява да продължи да събира доказателства за военните престъпления и за престъпленията срещу човечеството, извършени в Йемен; счита, че групата от водещи експерти следва да се превърне в истинска международна анкетна комисия; в светлината на сериозните обвинения срещу Саудитска Арабия относно ролята ѝ в Йемен призовава за временното преустановяване на членството ѝ в Съвета на ООН по правата на човека;

11.  изразява изключителна загриженост относно засилването на борбата около Ходейда – ключов център за операциите по предоставяне на помощ и точка, в която пристига по-голямата част от вноса на храни в Йемен; настоятелно призовава страните в конфликта да спазват своите задължения за защита на цивилното население и гражданската инфраструктура и ги призовава да запазят пристанището на Ходейда и главните пътища отворени за хуманитарната помощ, като в същото време настоява, че не следва да се използват хуманитарни обекти за военни цели;

12.  счита, че е важно да се намерят практически решения, като например отваряне на въздушни мостове за цивилното население, както е предложено от ООН, с цел евентуално отваряне на летището в Сана; изразява убеждение, че такива мерки не трябва да се разглеждат като политически мотивирани, а като средство за облекчаване на страданието на цивилното население;

13.  отдава дължимото на всички хуманитарни работници, агенции и организации на гражданското общество, които участват в усилията за предоставяне на помощ, и приветства работата на организациите, занимаващи се със защита и насърчаване на правата на човека и събиране на доказателства за нарушения от страна на страните в конфликта при изключително трудни условия;

14.  призовава Съвета ефективно да насърчава спазването на международното хуманитарно право съгласно съответните насоки на ЕС; отново заявява по-специално необходимостта от строго прилагане от всички държави – членки на ЕС, на правилата, установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС; в тази връзка припомня своите резолюции от 25 февруари 2016 г. и 30 ноември 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен, в които ЗП/ВП се призовава за започване на инициатива за налагане от страна на ЕС на оръжейно ембарго на Саудитска Арабия с оглед на сериозните твърдения за нарушения на международното хуманитарно право от Саудитска Арабия в Йемен и обстоятелството, че продължаването на издаване на разрешения за продажба на оръжия на Саудитска Арабия съответно би било в нарушение на общата позиция 2008/944/ОВППС;

15.  призовава Комисията, ЗП/ВП и Съвета да действат на международните форуми и на двустранна основа, като вземат всички необходими мерки за улесняване на възобновяването на преговорите между страните;

16.  подчертава значението на ролята на ЕС от началото на настоящия конфликт през март 2015 г.; припомня, че ЕС е предоставил хуманитарна помощ в размер на 233,7 млн. евро чрез партньорски организации; призовава Комисията и държавите членки да засилят допълнително хуманитарната си помощ за населението на Йемен;

17.  запазва си правото да разгледа отново въпроса до постигането на преговорно решение; препоръчва на своята подкомисия по правата на човека да наблюдава развитието на правата на човека в Йемен и да изготви доклад относно извършените в страната нарушения на правата на човека и гражданските права;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен.

 

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0473.

(2)

ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 146.

(3)

ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 142.

Последно осъвременяване: 3 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност