Postup : 2018/2853(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0448/2018

Předložené texty :

B8-0448/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0383

NÁVRH USNESENÍ
PDF 190kWORD 50k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.126v01-00
 
B8-0448/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,


o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP))


Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP))  
B8‑0448/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení týkající se Jemenu, zejména usnesení ze dne 30. listopadu 2017(1), 15. června 2017(2) a 25. února 2016(3) o humanitární situaci v Jemenu,

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 17. srpna 2018 obsahující zjištění skupiny nezávislých významných mezinárodních a regionálních odborníků týkající se situace v oblasti lidských práv v Jemenu, včetně jejich porušování a zneužívání od listopadu 2014,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2402 (2018), kterou se prodlužuje platnost sankcí proti režimu v Jemenu do 26. února 2019,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Jemenu, zejména na rezoluce 2342 (2017), 2266 (2016) 2216 (2015), 2201 (2015) a 2140 (2014),

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 15. března 2018 týkající se Jemenu,

–  s ohledem na stručnou zprávu, kterou dne 21. září 2018 poskytl zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární otázky a koordinátor nouzové pomoci OSN Mark Lowcock Radě bezpečnosti OSN a jež se týkaly humanitární situace v Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární otázky a koordinátor nouzové pomoci OSN Marka Lowcocka ze dne 24. srpna 2018 o situaci v Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost ze dne 10. srpna 2018 o situaci v Jemenu,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky“) Federicy Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 13. června 2018 o posledním vývoji situace v oblasti Hudajdy v Jemenu,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 25. června 2018 týkající se Jemenu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že situace v Jemenu dosahuje zlomového bodu, neboť jednání zprostředkovaná OSN dosud nevedla ke smysluplnému pokroku k politickému řešení, ani jedna strana nedosáhla vojenského vítězství a pravděpodobně v budoucnu ani nedosáhne, v celé zemi vznikají nové konflikty a boje, především pak v rozhodující oblasti Hudajda, a že se humanitární situace zhoršuje;

B.  vzhledem k tomu, že zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární otázky a koordinátor nouzové pomoci OSN ve své stručné zprávě Radě bezpečnosti věnované humanitární situaci v Jemenu varoval, že humanitární pomoc a podpora nemohou vyřešit hladomor a zhoršující se situaci a že přibližně 75 % obyvatelstva, asi 22 milionů lidí, potřebuje určitou formu humanitární pomoci nebo ochrany; vzhledem k tomu, že ke stávajícím 8 milionům lidí trpících závažným nedostatkem potravin se brzy může připojit dalších 3,5 milionu lidí, neboť konflikt a doznívající účinky blokády dusí tolik potřebný dovoz do země; vzhledem k tomu, že 500 000 dětem v Jemenu hrozí, že umřou hlady, a že podle odhadů zemře v této zemi každých deset minut jedno dítě;

C.  vzhledem k tomu, že zhoršující se ekonomická situace v zemi dále prohlubuje tuto dosud největší humanitární krizi na světě; vzhledem k tomu, že jemenská měna ztratila od roku 2015 polovinu své hodnoty a v poslední době se dostala do stavu volného pádu, v důsledku čehož v zemi prudce rostou ceny základních potravin; vzhledem k tomu, že tento negativní vývoj dále zhoršují vojenské operace u Hudajdy, hlavního jemenského uzlu pro dovoz; vzhledem k tomu, že v oblastech kontrolovaných Hútíy panuje vážný nedostatek paliva kvůli omezením prosazeným jemenskou vládou a Saúdskou Arábií, což má dopad na život občanů a zajišťování základních služeb;

D.  vzhledem k tomu, že v důsledku nedávného vyhrocení situace v okolí Hudajdy je hlavní silnice do San'á nepřístupná, což dále komplikuje přepravu humanitární pomoci, přičemž nedávné boje v této oblasti zasáhly zařízení poskytující zdravotní péči, vodu i hygienická zařízení, a rostou tak obavy z obnovy epidemie cholery, která Jemen v průběhu války dvakrát zpustošila a jíž se nakazilo více než milion Jemenců, přičemž od dubna 2017 na tuto nemoc zemřelo 2300 lidí;

E.  vzhledem k tomu, že podle OSN uprchlo od začátku června z provincie Hudajda téměř 470 000 lidí, 75 % obyvatelstva je závislých na humanitární pomoci a 17,8 milionů lidí trpí nedostatkem potravin;

F.  vzhledem k tomu, že i přes zahájení školního roku nechodí do školy 2 miliony dětí a dalším 4 milionům hrozí, že ztratí přístup ke vzdělávání, protože 67 % učitelů na státních školách již téměř dva roky nedostalo plat, 66 % škol bylo v důsledku konfliktu zničeno, 27 % jich bylo uzavřeno a 7 % škol používají ozbrojené skupiny nebo vysídlení lidé jako ubytování;

G.  vzhledem k tomu, že v důsledku kombinace těchto faktorů je ohrožena celá jedna generace Jemenců, neboť děti čelí vícenásobným hrozbám od bombových útoků po hladomor, epidemie a nucené odvody; vzhledem k tomu, že ozbrojené síly a ozbrojené skupiny naverbovaly více než 2635 dětí, samé chlapce, a používají je a že téměř 50 % dívek bylo provdáno před dosažením věku 15 let;

H.  vzhledem k tomu, že nálety vedené koalicí způsobují oběti mezi civilisty a ničí infrastrukturu; vzhledem k tomu, že nálet vedený Saúdskou Arábií dne 24. srpna usmrtil nejméně 22 dětí a 4 ženy v Jemenu a předchozí nálet dne 9. srpna zasáhl školní autobus a zabil desítky lidí, včetně dětí; vzhledem k tomu, že tyto události vyvolávají vážné pochyby o postupech koalice pro určení cílů náletů, jakož i o snaze koalice omezit počty obětí; vzhledem k tomu, že hútijští rebelové stále odpalují balistické rakety na Rijád a saúdské území;

I.  vzhledem k tomu, že válečné právo zakazuje úmyslné a nerozlišující útoky na civilisty; vzhledem k tomu, že tyto útoky jsou považovány za válečné zločiny, a osoby, které je páchají, mohou být za tyto zločiny souzeny; vzhledem k tomu, že podle Kanceláře OSN pro lidská práva bylo v Jemenu v období od března 2015 do 23. srpna 2018 zabito nejméně 6660 civilistů a 10 500 jich bylo zraněno;

J.  vzhledem k tomu, že skupina nezávislých významných mezinárodních a regionálních odborníků pro Jemen ve své zprávě ze dne 28. srpna 2018 o situaci v oblasti lidských práv v Jemenu upozornila, že nálety koalice způsobily většinu přímých civilních obětí, neboť útoky zasáhly obytné oblasti a veřejné prostory, a že existují oprávněné důvody k domněnce, že útoky byly vedeny v rozporu s principem rozlišování, zásadou proporcionality a předběžné opatrnosti; vzhledem k tomu, že současně je mimořádně znepokojující také údajné nerozlišující používání zbraní s nejrůznějšími účinky ze strany hútijských rebelů v bojích v městské zástavbě; vzhledem k tomu, že ze zprávy vyplývá, že strany konfliktu neprojevily žádnou vůli minimalizovat počet civilních obětí a že se podle mezinárodního práva dopustily a dopouštějí porušování práv a zločinů, které mohou být kvalifikovány jako válečné zločiny;

K.  vzhledem k tomu, že ve zprávě se uvádí také řada dalších případů porušování lidských práv, k nimž v zemi dochází a jichž se dopouštějí všechny strany konfliktu, mimo jiné všeobecně rozšířeného svévolného zatýkání, fyzického zneužívání a mučení v některých zařízeních, sexuálního násilí, odvodů dětí do ozbrojených sil a závažného omezování práva na svobodu projevu;

L.  vzhledem k tomu, že Kamel Jendoubi, předseda skupiny významných odborníků, která zprávu předložila Radě pro lidská práva, se stal obětí pomlouvačné kampaně, jejímž cílem je tuto skupinu zastrašovat a vyvolávat pochyby o jejích zjištěních;

M.  vzhledem k tomu, že navzdory tlaku řady zemí a nesouhlasu jemenské vlády s prodloužením mise odborníků, které obvinila z tendence k upřednostňování hútijských milicí, Rada pro lidská práva dne 28. září 2018 obnovila mandát skupiny významných odborníků v Jemenu;

N.  vzhledem k tomu, že pokus zahájit v Ženevě na začátku září 2018 rozhovory o Jemenu, první po třech letech, selhal, neboť hútijská delegace se nedostavila, přičemž obvinila koalici vedenou Saúdskou Arábií, že jí zabránila v cestě na mírové rozhovory;

O.  vzhledem k tomu, že vůči ozbrojeným skupinám v Jemenu, především hútijským rebelům, bylo uvaleno mezinárodní zbrojní embargo; vzhledem k tomu, že podle 19. výroční zprávy EU o vývozu zbraní pokračují členské státy i po vyhrocení konfliktu ve schvalování dodávek zbraní do Saúdské Arábie, čímž porušují společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008 ke kontrole vývozu zbraní; vzhledem k tomu, že ve svých usneseních ze dne 25. února 2016 a 30. listopadu 2017 o humanitární situaci v Jemenu vyzval Parlament místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku k zahájení iniciativy, jejímž cílem by bylo uvalit v souladu se společným postojem 2008/944/SZBP zbrojní embargo EU na Saúdskou Arábii;

1.  co nejdůrazněji odsuzuje přetrvávající násilí v Jemenu a znovu opakuje své nejhlubší obavy z ničivého dopadu konfliktu na jemenskou populaci a z dramaticky se zhoršující humanitární situace; znovu uznává, že tato krize se stala největší humanitární krizí na světě;

2.  vyjadřuje svou soustrast obětem; lituje skutečnosti, že se konfliktu stále nedostává pozornosti, kterou si zasluhuje; vyzývá všechny mezinárodní aktéry, aby situaci v Jemenu udrželi na předních místech mezinárodní agendy a spolupracovali při hledání schůdných řešení této situace;

3.  připomíná, že konflikt v Jemenu není možné vyřešit vojenskými prostředky a že řešení lze dosáhnout pouze pomocí jednání zúčastněných stran; opakuje svou plnou podporu úsilí generálního tajemníka OSN a zvláštního vyslance pro Jemen o obnovení jednání; vyzývá strany konfliktu, jakož i regionální aktéry, aby se do tohoto procesu v rámci OSN konstruktivně zapojily;

4.  lituje v této souvislosti neúspěchu prvního kola konzultací v Ženevě (6.–9. září 2018) a vyzývá všechny strany konfliktu, aby upustily od agresivních formulací a nesmyslného obviňování, aby znovu zavedla opatření k budování důvěry a opět se v dobré víře zapojily do mírového procesu zprostředkovaného OSN; doufá, že Valné shromáždění OSN poskytne potřebný impuls k obnovení jednání;

5.  vítá nedávnou návštěvu zvláštního vyslance OSN Martin Griffiths v San’á, která se uskutečnila dne 16. září 2018 s cílem obnovit mírové rozhovory a podpořit opatření k budování důvěry, např. kompletní znovuotevření letiště v San’á pro osobní i komerční leteckou přepravu či vyplacení platů státním úředním ve všech oblastech země jemenskou vládou, a podporuje jeho snahu oživit mírová jednání tím, že vytvoří podmínky pro plodné rozhovory stran konfliktu;

6.  znovu připomíná, že strany konfliktu mají povinnost chránit civilisty a civilní infrastrukturu a že útoky vůči nim představují válečné zločiny; vyzývá všechny zapojené strany, aby umožnily okamžitý a úplný humanitární přístup k oblastem zasaženým konfliktem, aby bylo možno pomoci obyvatelstvu ve stavu nouze; vyzývá Radu a Radu bezpečnosti OSN, aby v rámci provádění rezoluce 2216 (2015) zjistila, kdo brání poskytování humanitární pomoci v Jemenu, a aby na dotyčné osoby uvalila cílené sankce;

7.  naléhavě vyzývá všechny strany, aby přijaly opatření nezbytná k odstranění nepřiměřených omezení, která byla uvalena na bezpečný a rychlý vstup dodávek humanitární pomoci a dalšího zboží nepostradatelného pro civilní obyvatelstvo do země, a na pohyb osob, mimo jiné prostřednictvím mezinárodního letiště San’á, v souladu s mezinárodním humanitárním právem;

8.  důrazně odsuzuje nálety koalice vedené Saúdskou Arábií v Jemenu, které způsobily většinu přímých civilních obětí a jsou vedeny v rozporu s principem rozlišování, zásadou proporcionality a předběžné opatrnosti a jejich výsledky poukazují na nedostatečnou vůli omezit počet obětí; naléhavě vyzývá koalici vedenou Saúdskou Arábií, aby okamžitě zastavila své útoky vedené v Jemenu a uvolnila blokádu země; rovněž odsuzuje skutečnost, že hútijští rebelové používají zbraně s nejrůznějšími účinky v bojích v městské zástavbě a odpalují balistické rakety na území Saúdské Arábie; je přesvědčen, že tyto případy porušování, které jsou také uvedeny ve zprávě skupiny významných odborníků, jednoznačně představují válečné zločiny;

9.  vyzývá Saúdskou Arábii a další partnery v koalici, aby okamžitě šetřili každý incident, do něhož jsou v Jemenu zapojeni, přijali vhodná opatření k zajištění odpovědnosti a zveřejnili výsledky šetření; je přesvědčen, že by měla být zahájena nezávislá vyšetřování s cílem zjistit, kdo nese odpovědnost, neboť vyšetřovací orgán koalice pověřený touto činností, společná komise pro posuzování událostí, nesplňuje mezinárodní standardy týkající se transparentnosti, nestrannosti a nezávislosti;

10.  odsuzuje neopodstatněné snahy o poškození pověsti předsedy skupiny významných odborníků, jakož i rozhodnutí jemenské vlády o ukončení spolupráce s touto skupinou; vřele vítá rozhodnutí Rady pro lidská práva o prodloužení mandátu této skupiny, což jí umožní pokračovat ve shromažďování důkazů o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti spáchaných v Jemenu; domnívá se, že by se ze skupiny významných odborníků měla stát plnohodnotná mezinárodní vyšetřovací komise; požaduje, aby s ohledem na vážná obvinění vznesená proti Saúdské Arábii kvůli její úloze v Jemenu bylo pozastaveno její členství v Radě OSN pro lidská práva;

11.  je mimořádně znepokojen zesílením bojů v okolí Hudajdy, která je ústředním centrem operací humanitární pomoci a místem, kam směřuje většina potravin dovážených do Jemenu; naléhavě vyzývá strany konfliktu, aby plnily své závazky týkající se ochrany civilistů a civilní infrastruktury, a vyzývá je, aby přístav v Hudajdě a hlavní silniční komunikace zpřístupnily humanitární pomoci, přičemž současně trvá na tom, že místa poskytování humanitární pomoci nesmí být využívána k vojenským účelům;

12.  domnívá se, že je důležité najít praktická řešení, např. zřídit vzdušné mosty pro civilní obyvatelstvo, jak navrhuje OSN, přičemž konečným cílem je znovuotevření letiště v San’á; je přesvědčen, že tato opatření by neměla být považována za politicky motivovaná, ale za prostředky, které mají zmírnit utrpení civilního obyvatelstva;

13.  vyjadřuje uznání všem humanitárním pracovníkům, agenturám a organizacím občanské společnosti zapojeným do humanitárních akcí a oceňuje činnost organizací zaměřených na ochranu lidských práv a jejich prosazování a na shromažďování důkazů o jejich porušování stranami konfliktu, a to za mimořádně složitých podmínek;

14.  vyzývá Radu, aby účinně prosazovala dodržování mezinárodního humanitárního práva, jak je stanoveno v příslušných obecných zásadách EU; připomíná, že je zejména nutné, aby všechny členské státy EU důsledně uplatňovaly pravidla EU stanovená ve společném postoji 2008/944/SZBP; připomíná v této souvislosti svá usnesení ze dne 25. února 2016 a 30. listopadu 2017 o humanitární situaci v Jemenu, v nichž vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby iniciovala uvalení zbrojního embarga EU na Saúdskou Arábii na základě závažných tvrzení o porušování mezinárodního humanitárního práva Saúdskou Arábií v Jemenu a na základě skutečnosti, že pokud by byl i nadále povolen prodej zbraní do Saúdské Arábie, došlo by k porušení ustanovení společného postoje 2008/944/SZBP;

15.  vyzývá Komisi, místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a Radu, aby vyvíjely úsilí na mezinárodních fórech i v rámci dvoustranných vztahů a podnikly veškeré nezbytné kroky, které usnadní obnovení jednání mezi stranami konfliktu;

16.  zdůrazňuje význam úlohu EU od začátku tohoto konfliktu v březnu 2015; připomíná, že EU uvolnila na humanitární pomoc 233,7 milionů EUR prostřednictvím partnerských organizací; vyzývá Komisi a členské státy, aby navýšily svou humanitární pomoc pro jemenské obyvatelstvo;

17.  vyhrazuje si právo tuto problematiku znovu posoudit, dokud nebude nalezeno řešení prostřednictvím jednání; doporučuje, aby Podvýbor pro lidská práva sledoval vývoj v oblasti lidských práv v Jemenu a vypracoval zprávu o porušování lidských a občanských práv, k němuž v této zemi dochází;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0473.

(2)

Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 146.

(3)

Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 142.

Poslední aktualizace: 3. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí