Διαδικασία : 2018/2853(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0448/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0448/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0383

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 501kWORD 53k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.126v01-00
 
B8-0448/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))


Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))  
B8‑0448/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Υεμένη, και ιδίως τα ψηφίσματα της 30ής Νοεμβρίου 2017(1), της 15ης Ιουνίου 2017(2) και της 25ης Φεβρουαρίου 2016(3) σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 17ης Αυγούστου 2017, στην οποία περιλαμβάνονται τα πορίσματα της ομάδας ανεξάρτητων διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων και καταπατήσεων των δικαιωμάτων αυτών από τον Σεπτέμβριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2402 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με την οποία παρατάθηκε το καθεστώς κυρώσεων εναντίον της Υεμένης έως τις 26 Φεβρουαρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Υεμένη, και ιδίως τις αποφάσεις 2342 (2017), 2266 (2016) 2216 (2015), 2201 (2015) και 2140 (2014),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με την Υεμένη στην οποία προέβη στις 15 Μαρτίου 2018 ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της 21ης Σεπτεμβρίου 2018, του Γενικού Υπογραμματέα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Συντονιστή Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ, Mark Lowcock προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 24ης Αυγούστου 2018, του Γενικού Υπογραμματέα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Συντονιστή Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ Mark Lowcock σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της 10ης Αυγούστου 2018, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Ιουνίου 2018 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα περίχωρα της Χοντέιντα, στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Υεμένη πλησιάζει σε σημείο καμπής, καθώς οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν με διαμεσολάβηση του ΟΗΕ δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής λύσης, ότι καμία από τις πλευρές δεν έχει επιτύχει στρατιωτική νίκη, πράγμα που για καμία δεν είναι πιθανό να συμβεί στο μέλλον, ότι σημειώνονται νέες συγκρούσεις και μάχες στην περιοχή γύρω από τη χώρα και ιδίως στην κομβικής σημασίας περιοχή Χοντέιντα και ότι η ανθρωπιστική κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ενημερωτικό σημείωμά του προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, ο Γενικός Υπογραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Συντονιστής Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν η πείνα και η επιδείνωση της κατάστασης και ότι περίπου το 75 % του πληθυσμού, δηλαδή περίπου 22 εκατομμύρια άνθρωποι, χρειάζονται κάποιου είδους ανθρωπιστική βοήθεια ή προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πιθανό να προστεθούν ακόμα 3.5 εκατομμύρια άτομα στα 8 εκατομμύρια που ήδη υποφέρουν από σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια, καθώς οι συγκρούσεις και οι παρατεταμένες συνέπειες του αποκλεισμού παρεμποδίζουν τις απόλυτα αναγκαίες εισαγωγές στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 500 000 παιδιά στην Υεμένη κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα και ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στη χώρα αυτή, πεθαίνει ένα παιδί κάθε 10 λεπτά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα συμβάλλει περαιτέρω στην ανθρωπιστική κρίση, η οποία είναι ήδη η μεγαλύτερη στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νόμισμα της Υεμένης έχει χάσει το 50% της αξίας του από το 2015 και ότι, πρόσφατα, σημείωσε ελεύθερη πτώση, εκτοξεύοντας στα ύψη τις τιμές των βασικών αγαθών στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αρνητική τάση ενισχύεται από τη μάχη στην Χοντέιντα, τον κύριο κόμβο εισαγωγών της Υεμένης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι πάσχουν από σοβαρή έλλειψη καυσίμων λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η κυβέρνηση της Υεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίοι επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών και έχουν αντίκτυπο στην παροχή βασικών υπηρεσιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη κλιμάκωση της κατάστασης στα περίχωρα της Χοντέιντα έχει καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση στην κύρια οδική αρτηρία προς την Σαναά, δυσχεραίνοντας περαιτέρω τη διέλευση των οχημάτων ανθρωπιστικής βοήθειας και ότι οι πρόσφατες μάχες στην περιοχή έχουν πλήξει εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, ύδρευσης και αποχέτευσης, εντείνοντας έτσι τους φόβους για αναζωπύρωση της επιδημίας χολέρας που έχει πλήξει δύο φορές την Υεμένη κατά τη διάρκεια του πολέμου και από την οποία προσβλήθηκαν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι της Υεμένης και πέθαναν 2 300 άνθρωποι από τον Απρίλιο 2017·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν 470 000 άτομα έχουν εγκαταλείψει το κυβερνείο της Χοντέιντα από τις αρχές Ιουνίου, ότι το 75 % του πληθυσμού εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια και ότι 17.8 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την έναρξη του σχολικού έτους, 2 εκατομμύρια παιδιά παραμένουν εκτός σχολείου και άλλα 4 εκατομμύρια κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, επειδή περίπου το 67 % των δασκάλων των δημόσιων σχολείων δεν έχουν πληρωθεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, το 66 % των σχολείων έχει υποστεί ζημιές λόγω των συγκρούσεων, το 27 % είναι κλειστά και το 7 % χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες ή από εκτοπισμένα άτομα ως καταφύγιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων θέτει σε κίνδυνο μια ολόκληρη γενιά της Υεμένης, καθώς τα παιδιά αντιμετωπίζουν πολλαπλές απειλές, όπως βόμβες, πείνα, επιδημίες και αναγκαστική στράτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 2 635 παιδιά, όλα αγόρια, έχουν επιστρατευθεί και χρησιμοποιηθεί από ένοπλες δυνάμεις και ένοπλες ομάδες, και ότι σχεδόν το 50 % των κοριτσιών έχουν αναγκαστεί να παντρευτούν πριν από την ηλικία των 15·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αεροπορικές επιθέσεις του συνασπισμού εξακολουθούν να προκαλούν απώλειες αμάχων και την καταστροφή υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 22 παιδιών και τεσσάρων γυναικών στην Υεμένη και ότι σε προηγούμενη αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Αυγούστου χτυπήθηκε σχολικό λεωφορείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια περιστατικά εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με τις διαδικασίες στόχευσης των αεροπορικών επιθέσεων του συνασπισμού καθώς και για την πρόθεση του συνασπισμού να περιορίσει τον αριθμό των θυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντάρτες Χούθι συνεχίζουν να εκτοξεύουν βαλλιστικούς πυραύλους στο Ριάντ και στην επικράτεια της Σαουδικής Αραβίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο του πολέμου απαγορεύει τις εσκεμμένες και τυφλές επιθέσεις εναντίον αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές θεωρούνται εγκλήματα πολέμου και ότι τα άτομα που τις διαπράττουν μπορεί να διωχθούν για τα εγκλήματα αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τουλάχιστον 6 660 πολίτες σκοτώθηκαν και 10 500 τραυματίστηκαν στην Υεμένη μεταξύ Μαρτίου 2015 και 23ης Αυγούστου 2018·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή της, της 28ης Αυγούστου 2018 για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υεμένη, η ομάδα ανεξάρτητων διακεκριμένων διεθνών και περιφερειακών εμπειρογνωμόνων για την Υεμένη, επισημαίνει ότι οι αεροπορικές επιθέσεις του συνασπισμού έχουν προκαλέσει τις πιο άμεσες απώλειες αμάχων, δεδομένου ότι οι επιθέσεις έχουν πλήξει κατοικημένες περιοχές και δημόσιους χώρους, και ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που οδηγούν στην άποψη ότι οι επιθέσεις αυτές διαπράχθηκαν κατά παράβαση των αρχών της διάκρισης, της αναλογικότητας και της προφύλαξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, η εικαζόμενη αδιάκριτη χρήση από τους αντάρτες Χούθι όπλων μεγάλου βεληνεκούς σε περιπτώσεις πολεμικών επιχειρήσεων σε πόλεις είναι εξαιρετικά ανησυχητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση, τα αντιμαχόμενα μέρη δεν έχουν καταβάλει καμία προσπάθεια ελαχιστοποίησης των απωλειών αμάχων και έχουν διαπράξει, και εξακολουθούν να διαπράττουν παραβάσεις και εγκλήματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, που ισοδυναμούν ενδεχομένως με εγκλήματα πολέμου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση προσδιορίζονται επίσης ορισμένες άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες παρατηρούνται σε διαρκή βάση στη χώρα, διαπράττονται σε όλες τις πλευρές της σύγκρουσης και συμπεριλαμβάνουν εκτεταμένες αυθαίρετες κρατήσεις, κακομεταχείριση και βασανιστήρια σε ορισμένες εγκαταστάσεις, σεξουαλική βία, επιστράτευση παιδιών και σοβαρούς περιορισμούς του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kamel Jendoubi, πρόεδρος της Ομάδα Διακεκριμένων Εμπειρογνωμόνων, η οποία υπέβαλε έκθεση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έπεσε θύμα εκστρατείας λασπολογίας, με στόχο τον εκφοβισμό της ομάδας και τη δημιουργία αμφιβολιών όσον αφορά τα πορίσματά της·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, παρά την πίεση που ασκήθηκε από ορισμένες χώρες και το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Υεμένης αρνήθηκε να παρατείνει την αποστολή των εμπειρογνωμόνων, κατηγορώντας τους για προκατειλημμένη στάση έναντι της παραστρατιωτικής ομάδας Χούθι, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανανέωσε την εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στην Υεμένη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια προσπάθεια διεξαγωγής συνομιλιών σχετικά με την Υεμένη στη Γενεύη στις αρχές Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη σε τρία χρόνια, κατέρρευσε όταν δεν εμφανίστηκε η αντιπροσωπεία των Χούθι, η οποία κατηγόρησε τον συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ότι παρεμπόδισε το ταξίδι της στον τόπο διεξαγωγής των ειρηνευτικών συνομιλιών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται διεθνές εμπάργκο όπλων εις βάρος ενόπλων ομάδων στην Υεμένη, και συγκεκριμένα των ανταρτών Χούθι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 19η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων, κράτη μέλη της ΕΕ συνέχισαν να εγκρίνουν μεταφορές όπλων προς τη Σαουδική Αραβία από την κλιμάκωση της σύγκρουσης και μετά, κατά παράβαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τους ελέγχους των εξαγωγών όπλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα ψηφίσματά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 και της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη, το Κοινοβούλιο κάλεσε την ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει πρωτοβουλία για την επιβολή εμπάργκο όπλων της ΕΕ κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη βία στην Υεμένη και επαναβεβαιώνει την βαθύτατη ανησυχία του για τις καταστροφικές συνέπειες της σύγκρουσης στον πληθυσμό της Υεμένης και για την ανησυχητική επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης· αναγνωρίζει εκ νέου ότι η κρίση αυτή έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στα θύματα· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα δοθεί στη σύγκρουση η προσοχή που της αξίζει· καλεί όλους τους διεθνείς φορείς να θέσουν την κατάσταση στην Υεμένη στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας και να συνεργαστούν για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων·

3.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση στην Υεμένη και ότι η μόνη δυνατή λύση είναι μέσω διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ των μερών· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει απολύτως τις προσπάθειες που καταβάλλουν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ο Ειδικός Απεσταλμένος για την Υεμένη για να επιτύχουν επανέναρξη των διαπραγματεύσεων· καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη και τους περιφερειακούς φορείς να συμμετάσχουν με εποικοδομητικό πνεύμα στη διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ·

4.  αποδοκιμάζει, εν προκειμένω, την αποτυχία του πρώτου γύρου διαβουλεύσεων στη Γενεύη (6-9 Σεπτεμβρίου 2018) και καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να απόσχουν από επιθετικό λόγο και άσκοπα παιχνίδια απόδοσης ευθυνών, να λάβουν εκ νέου μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να επανέλθουν με πνεύμα καλής πίστης στην ειρηνευτική διαδικασία που ξεκίνησε με τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ· ελπίζει ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα δώσει την αναγκαία ώθηση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων·

5.  εκφράζει επιδοκιμασία για την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών Martin Griffiths στη Σαναά στις 16 Σεπτεμβρίου 2018, με στόχο την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών και την ενθάρρυνση της λήψης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως το πλήρες άνοιγμα του αεροδρομίου της Sana’a στις επιβατικές και εμπορικές πτήσεις, καθώς και την καταβολή από την κυβέρνηση της Υεμένης των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων σε όλες τις περιοχές της Υεμένης και υποστηρίζει τις προσπάθειές του να εμφυσήσει νέα πνοή στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, δημιουργώντας τις συνθήκες για καρποφόρες συνομιλίες μεταξύ των μερών·

6.  υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά ότι τα αντιμαχόμενα μέρη έχουν ευθύνη να προστατέψουν τον άμαχο πληθυσμό και τις μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ότι οι επιθέσεις εναντίον τους συνιστούν εγκλήματα πολέμου· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιτρέψουν την άμεση και πλήρη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές που πλήττονται από τη σύγκρουση, προκειμένου να βοηθηθούν οι πληθυσμοί που τη χρειάζονται· καλεί το Συμβούλιο και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, κατ’ εφαρμογήν της απόφασής του 2216 (2015), να εντοπίσουν τα άτομα που παρεμποδίζουν την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη και να τους επιβάλουν στοχευμένες κυρώσεις·

7.  παροτρύνει όλα τα μέρη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να άρουν τους δυσανάλογους περιορισμούς στην ασφαλή και ταχεία είσοδο στην Υεμένη των ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλων αγαθών που είναι απολύτως απαραίτητα για τον άμαχο πληθυσμό, καθώς και στην κυκλοφορία των προσώπων, μεταξύ άλλων και μέσω του διεθνούς αερολιμένα της Σαναά, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

8.  καταδικάζει έντονα τις αεροπορικές επιθέσεις του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που προκάλεσαν τις πιο άμεσες απώλειες αμάχων και διαπράχθηκαν κατά παράβαση των αρχών της διάκρισης, της αναλογικότητας και της προφύλαξης και των οποίων τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση περιορισμού των απωλειών ανθρώπινων ζωών· προτρέπει τον συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του στην Υεμένη και να άρει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στη χώρα· επίσης, καταδικάζει την χρήση από τους αντάρτες Χούθι όπλων μεγάλου βεληνεκούς σε περιπτώσεις πολεμικών επιχειρήσεων σε πόλεις καθώς και την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον της Σαουδικής Αραβίας· είναι πεπεισμένο ότι οι παραβάσεις αυτές συνιστούν σαφώς εγκλήματα πολέμου, όπως αναφέρεται επίσης στην έκθεση της Ομάδας Διακεκριμένων Εμπειρογνωμόνων·

9.  καλεί τη Σαουδική Αραβία και τους άλλους εταίρους του συνασπισμού να διερευνήσουν χωρίς καθυστέρηση κάθε συμβάν που σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους στην Υεμένη, να λάβουν κατάλληλα μέτρα λογοδοσίας και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα· είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να κινηθούν ανεξάρτητες έρευνες προκειμένου να εξακριβωθεί ποιος φέρει την ευθύνη, δεδομένου ότι το διερευνητικό όργανο του συνασπισμού στο οποίο έχει ανατεθεί αυτό το καθήκον, η κοινή ομάδα αξιολόγησης περιστατικών, δεν τηρεί τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τη διαφάνεια, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία·

10.  καταδικάζει τις αβάσιμες προσπάθειες υπονόμευσης του προέδρου της Ομάδας Διακεκριμένων Εμπειρογνωμόνων και την απόφαση της κυβέρνησης της Υεμένης να διακόψει τη συνεργασία με την ομάδα· εκφράζει θερμή επιδοκιμασία για την απόφαση του UNHRC να παρατείνει την εντολή της Ομάδας Διακεκριμένων Εμπειρογνωμόνων και να της επιτρέψει να συνεχίσει να συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στην Υεμένη· πιστεύει ότι η Ομάδα Διακεκριμένων Εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να μετατραπεί σε λειτουργικά αυτόνομη διεθνή εξεταστική επιτροπή· ζητεί, υπό το φως των σοβαρών κατηγοριών κατά της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά το ρόλο της στην Υεμένη, την αναστολή της συμμετοχής της ως μέλους στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

11.  ανησυχεί ιδιαίτερα για την εντατικοποίηση των συγκρούσεων στα περίχωρα της Χοντέιντα, η οποία αποτελεί κόμβο κρίσιμης σημασίας για τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας και είναι το μέρος όπου φτάνουν τα περισσότερα τρόφιμα που εισάγονται στην Υεμένη· παροτρύνει τα αντιμαχόμενα μέρη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και των μη στρατιωτικών υποδομών και τα παρακινεί να διατηρήσουν το λιμάνι της Χοντέιντα και τους κύριους δρόμους ανοικτά στην ανθρωπιστική βοήθεια, επιμένοντας ταυτόχρονα ότι κανένας χώρος ανθρωπιστικής βοήθειας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς·

12.  πιστεύει ότι είναι σημαντικό να βρεθούν πρακτικές λύσεις, όπως η δημιουργία αερογεφυρών για τους άμαχους πληθυσμούς, όπως πρότεινε ο ΟΗΕ, με στόχο την ενδεχόμενη επαναλειτουργία του αερολιμένα στη Σαναά· είναι πεπεισμένο ότι τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέτρα που υπαγορεύονται από πολιτικά κίνητρα αλλά ως ένα μέσο που μπορεί να μετριάσει τα δεινά του άμαχου πληθυσμού·

13.  αποτίνει φόρο τιμής σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, στους οργανισμούς και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν στις προσπάθειες παροχής βοήθειας και χαιρετίζει το έργο των οργανώσεων που ασχολούνται με την υπεράσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για παραβιάσεις που διαπράττονται από τα αντιμαχόμενα μέρη, υπό εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες·

14.  καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, την ανάγκη να εφαρμόζονται αυστηρά από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ οι διατάξεις της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, τα ψηφίσματά του για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη της 25ης Φεβρουαρίου και της 30ής Νοεμβρίου 2017, τα οποία καλούν την ΑΠ/ΥΕ να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να επιβληθεί εμπάργκο όπλων της ΕΕ στη Σαουδική Αραβία, λόγω των σοβαρών καταγγελιών για παραβιάσεις από τη χώρα αυτή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Υεμένη και του γεγονότος ότι, για τους λόγους αυτούς, η συνέχιση της χορήγησης αδειών για πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία θα συνιστούσε παραβίαση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ·

15.  καλεί την Επιτροπή, την ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να ενεργήσουν στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και σε διμερές επίπεδο, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών·

16.  τονίζει τη σημασία του ρόλου της ΕΕ από τότε που ξεκίνησε η σημερινή σύγκρουση, και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2015· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει διαθέσει 233.7 εκατ. EUR για ανθρωπιστική βοήθεια μέσω των οργανισμών-εταίρων της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν περαιτέρω την ανθρωπιστική τους βοήθεια προς τον πληθυσμό της Υεμένης·

17.  διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει το ζήτημα έως ότου βρεθεί λύση κατόπιν διαπραγμάτευσης· συνιστά στην υποεπιτροπή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην Υεμένη στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συντάξει έκθεση σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων που διαπράττονται στη χώρα·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, και στην κυβέρνηση της Υεμένης.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0473.

(2)

ΕΕ C 331 της 18.9. 2018, σ. 146.

(3)

ΕΕ C 35 της 31.1. 2018, σ. 142.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου