Eljárás : 2018/2853(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0448/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0448/2018

Viták :

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0383

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 280kWORD 55k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.126v01-00
 
B8-0448/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP))


Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP))  
B8-0448/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Jemenről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Jemenben tapasztalt emberi jogi helyzetről szóló 2017. november 30-i(1), 2017. június 15-i(2) és 2016. február 25-i(3) állásfoglalásaira,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának 2018. augusztus 17-i jelentésére, amely tartalmazza a Jemennel foglalkozó elismert, független nemzetközi és regionális szakértőkből álló csoportnak a Jemenben tapasztalt emberi jogi helyzettel, többek között a 2014 szeptembere óta bekövetkező jogsértésekkel és visszaélésekkel kapcsolatos megállapításait;

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2402 (2018). számú határozatára, amely 2019. február 26-ig kiterjeszti a Jemen elleni szankciórendszert;

–  tekintettel a Biztonsági Tanács Jemenre vonatkozó határozataira, különösen a 2342. (2017), 2266. (2016), 2216. (2015), 2201. (2015) és 2140. (2014) számú határozatokra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének Jemenről szóló, 2018. március 15-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese és gyorssegélyekkel foglalkozó koordinátora, Mark Lowcock által 2018. szeptember 21-én az ENSZ Biztonsági Tanácsa részére nyújtott, a jemeni humanitárius helyzetről szóló tájékoztatóra,

–  tekintettel az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese és gyorssegélyekkel foglalkozó koordinátora, Mark Lowcock által 2018. augusztus 24-én tett, a jemeni helyzetről szóló nyilatkozatra,

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat szóvivőjének a jemeni helyzetről szóló, 2018. augusztus 10-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, Federica Mogherininek és a humanitárius segítségnyújtásért és a válságkezelésért felelős biztosnak, Hrisztosz Sztilianidesznek a jemeni Hudajda város környékén bekövetkezett legfrissebb fejleményekről szóló 2018. június 13-i közös nyilatkozatára,

–  tekintettel a Tanács Jemenre vonatkozó, 2018. június 25-i következtetéseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a jemeni helyzet holtpontra jutott, ugyanis az ENSZ közvetítésével folytatott tárgyalások egyelőre nem eredményeztek a politikai megoldás felé mutató érdemi előrelépést, egyik fél sem ért el és valószínűleg a jövőben sem fog elérni katonai győzelmet, országszerte új összecsapások és harcok robbannak ki, különösen a kulcsfontosságú Hudajda város környékén, és a humanitárius helyzet egyre romlik;

B.  mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa számára a jemeni humanitárius helyzetről nyújtott tájékoztatójában az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese és gyorssegélyekkel foglalkozó koordinátora figyelmeztetett arra, hogy a humanitárius segítség és a segélyek nem elegendőek az éhínség és az egyre romló helyzet kezelésére, és hogy a lakosság hozzávetőlegesen 75%-ának, 22 millió embernek, a humanitárius segítségnyújtás vagy védelem valamilyen formájára van szüksége; mivel hamarosan további 3,5 millió emberrel kell számolni a már most az élelmiszer-ellátás bizonytalanságával szembesülő 8 millió ember mellett, ugyanis a konfliktus és a blokád elhúzódó hatásai akadályozzák az országba irányuló, rendkívül fontos behozatalt; mivel Jemenben 500 000 gyermek az éhhalál kockázatának van kitéve, és mivel becslések szerint az országban tízpercenként meghal egy gyermek;

C.  mivel az ország romló gazdasági helyzete még inkább hozzájárul a világ legnagyobbjának tekintett humanitárius válsághoz; mivel a jemeni fizetőeszköz értéke 2015 óta a felére esett vissza, és jelenleg zuhanórepülésbe kezdett, ami felhajtja az alapvető javak árát az országban; mivel ezt a negatív tendenciát tovább erősíti a Jemen fő behozatali központjának helyt adó Hudajda városban zajló harc; mivel a húszik által ellenőrzött területeken súlyos üzemanyaghiány lépett fel, mivel a jemeni és a szaúd-arábiai kormány korlátozásokat léptetett életbe, ami kihat az állampolgárok életére és az alapvető szolgáltatások nyújtására;

D.  mivel Hudajda város környékén az események közelmúltbeli eszkalációja a Szanaa felé vezető főutat hozzáférhetetlenné tette, ami tovább bonyolítja a humanitárius segélyszállítmányok áthaladását, a területen zajló legutóbbi harcok pedig károkat okoztak az egészségügyi, vízellátási és szennyvízkezelő létesítményekben, ami miatt félő, hogy újból kolerajárvány tör ki, amely a háború során már kétszer is pusztított az országban, és 2017 áprilisa óta több mint 1 millió jemenit fertőzött meg és 2 300 ember halálát okozta;

E.  mivel az ENSZ szerint 2018. június eleje óta közel 470 000 ember menekült el a hudajdai kormányzóságból, és a lakosság 75%-a humanitárius segélyektől függ, 17,8 millió ember pedig bizonytalan élelmiszer-ellátással küzd;

F.  mivel bár az iskolai tanév elkezdődött, 2 millió gyermek kimarad az iskolából, 4 millió gyermek iskolába járása pedig bizonytalan, mivel az állami iskolák tanárainak mintegy 67%-a közel két éve nem kap fizetést, az iskolák 66%-a a konfliktusok során megsérült, 27%-a bezárt és 7%-át fegyveres csoportok használják vagy lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek menedékként;

G.  mivel ezek a tényezők összességükben a jemeniek egy teljes generációját veszélyeztetik, mivel a gyermekek különböző fenyegetésekkel – bombákkal, éhezéssel, járványokkal, kényszersorozással – kényszerülnek szembenézni; mivel a fegyveres erők és csoportok több mint 2 635 gyermeket – fiúkat – soroztak be vagy használtak fel katonai célokra, és a lányok mintegy 50%-át 15 éves koruk előtt férjhez adták;

H.  mivel a koalíció vezette légicsapások továbbra is számos polgári áldozatot követelnek és tönkreteszik az infrastruktúrát; mivel a szaúdi vezetéssel zajló augusztus 24-i légicsapás legalább 22 gyermeket és 4 nőt megölt Jemenben, a korábbi, augusztus 9-i pedig eltalált egy iskolabuszt, több tucat ember, köztük gyermekek halálát okozva; mivel az ilyen események komoly kétségeket vetnek fel a koalíció által folytatott légicsapások célpontkiválasztásával, valamint a koalíció azon szándékával kapcsolatban, hogy csökkentse a halálos áldozatok számát; mivel a húszi lázadók továbbra is ballisztikus rakétákat lőnek ki Rijádra és a szaúdi területre;

I.  mivel a háborús jog tiltja a polgári lakosság elleni szándékos és válogatás nélküli támadásokat; mivel az ilyen támadások háborús bűncselekményeknek minősülnek, és az ezeket elkövető személyek ellen eljárás indulhat; mivel az ENSZ Emberi Jogi Hivatala szerint 2015. március és 2018. augusztus között legalább 6 660 polgári lakost megöltek és 10 500-at megsebesítettek Jemenben;

J.  mivel a Jemennel foglalkozó elismert, független nemzetközi és regionális szakértőkből álló csoport a Jemenben tapasztalt emberi jogi helyzetről szóló 2018. augusztus 28-i jelentésében rámutat arra, hogy a koalíciós légicsapások felelősek a közvetlen polgári áldozatok legnagyobb részéért, mivel a támadások lakóterületeket és nyilvános helyeket értek, és alapos okkal feltételezhető, hogy az ilyen támadásokat a különbségtétel, az arányosság és az elővigyázatosság elveit megsértve hajtották végre; mivel ugyanakkor rendkívüli aggodalomra ad okot, hogy a húszi lázadók állítólag válogatás nélkül használtak nagy hatósugarú fegyvereket városi háborús helyzetekben; mivel a jelentésből az derül ki, hogy a konfliktusban részt vevő felek nem törekedtek a civil áldozatok számának csökkentésére, valamint a nemzetközi jog értelmében vett jogsértéseket és bűncselekményeket követtek el és követnek el mind a mai napig, amelyeket háborús bűncselekményeknek lehet tekinteni;

K.  mivel a jelentés számos más emberijog-sértést azonosít, amelyeket a konfliktusban részt vevő valamennyi fél folyamatosan elkövet, többek között széles körű önkényes fogva tartás, bántalmazás és kínzás bizonyos létesítményekben, szexuális erőszak, gyermekek fegyveres erőkhöz való besorozása és a szabad véleménynyilvánításhoz való jog súlyos korlátozása;

L.  mivel Kamel Dzsendubi, az elismert szakértők csoportjának elnöke, aki jelentést nyújtott be az Emberi Jogi Tanácsnak, olyan lejárató kampány áldozata lett, amely arra irányul, hogy megfélemlítse az elismert szakértők csoportját és kétségbe vonja az általuk feltárt észrevételeket;

M.  mivel számos ország nyomásgyakorlása és a jemeni kormány attól való elzárkózása ellenére, hogy kiterjessze a szakértők megbízatását, azzal vádolva őket, hogy részrehajlóak a húszi harcosok irányába, az Emberi Jogi Tanács 2018. szeptember 28-án megújította a Jemennel foglalkozó elismert szakértőkből álló csoport mandátumát;

N.  mivel az arra irányuló kísérlet, hogy 2018 szeptemberének elején Jemenről szóló megbeszéléseket tartsanak Genfben, amelyekre három év óta először került volna sor, megbukott a húszi delegáció távolmaradása miatt, ugyanis azzal vádolták a szaúdiak vezette koalíciót, hogy megakadályozták elutazásukat a béketárgyalásokra;

O.  mivel a jemeni fegyveres csoportok, és különösen a húszi lázadók ellen nemzetközi fegyverembargó van érvényben; mivel a fegyverkivitelről szóló 19. uniós éves jelentés szerint az uniós tagállamok a konfliktus kiéleződése után továbbra is engedélyezték a Szaúd-Arábiába történő fegyverszállítást, megszegve a fegyverkereskedelem ellenőrzéséről szóló, 2008. december 8-i 2003/468/KKBP tanácsi közös álláspontot; mivel a jemeni humanitárius helyzetről szóló 2016. február 25-i és 2017. november 30-i állásfoglalásában a Parlament felszólította az alelnököt/főképviselőt, hogy kezdeményezze a Szaúd-Arábiával szembeni európai uniós fegyverembargó bevezetését a 2008/944/KKBP közös állásponttal összhangban;

1.  a lehető leghatározottabban elítéli a Jemenben tapasztalható folyamatos erőszakot, és mélységes aggodalmának ad hangot a konfliktus jemeni lakosságra gyakorolt pusztító következményei és a humanitárius helyzet ijesztő romlása kapcsán; ismételten elismeri, hogy ez a válság a világ legnagyobb humanitárius válságává vált;

2.  részvétét fejezi ki az áldozatoknak; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a konfliktus még mindig nem részesül kellő figyelemben; felhívja valamennyi nemzetközi szereplőt, hogy a jemeni helyzetet tekintsék első számú nemzetközi tennivalónak és működjenek együtt a kivitelezhető megoldások megtalálásában;

3.  megismétli álláspontját, mely szerint a jemeni konfliktusnak nincs katonai megoldása, és az egyetlen lehetséges megoldás a felek közötti tárgyalási folyamat útján érhető el; ismételten kijelenti, hogy teljes mértékben támogatja az ENSZ főtitkárát és a jemeni különmegbízottat a tárgyalások újraindítása érdekében tett erőfeszítéseikben; felszólítja a konfliktusban részes valamennyi felet és a regionális szereplőket, hogy konstruktív módon vegyenek részt az ENSZ keretein belül zajló folyamatban;

4.  fájlalja, hogy a genfi egyeztetések első fordulója (2018. szeptember 6–9. között) nem járt sikerrel, és felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy tartózkodjon az agresszív megnyilvánulásoktól és értelmetlen lejárató kampányoktól, kezdeményezzen bizalomépítő intézkedéseket és jóhiszeműen vegyen részt az ENSZ közvetítésével zajló béketárgyalásokon; reméli, hogy az ENSZ-közgyűlés megadhatja a tárgyalások folytatásához szükséges lendületet;

5.  üdvözli az ENSZ Jemenért felelős különmegbízottjának 2018. szeptember 16-án Szanaa városába tett látogatását, amely arra irányult, hogy újraindítsa a béketárgyalásokat és ösztönözze a bizalomépítő intézkedéseket, például a szanaai repülőtér polgári és kereskedelmi járatok számára való teljes megnyitását és azt, hogy a jemeni kormány az ország valamennyi részén folyósítsa a közalkalmazottak bérét, továbbá támogatja a különmegbízott azon szándékát, hogy újraindítsa a béketárgyalásokat, megteremtve a felek közötti eredményes megbeszélések feltételeit;

6.  újra emlékeztet arra, hogy a konfliktus részes felei felelősséggel tartoznak a polgári személyek és infrastruktúra védelméért, és az ellenük irányuló támadások háborús bűncselekménynek minősülnek; felszólítja a részes feleket, hogy haladéktalanul és korlátlanul tegyék lehetővé a humanitárius hozzáférést a konfliktus által érintett területekhez, hogy segíteni lehessen a rászoruló lakosságon; felhívja a Tanácsot és az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy a 2216. számú határozata végrehajtásakor azonosítsa a Jemenben a humanitárius segítségnyújtást akadályozó személyeket és sújtsák őket célzott szankciókkal;

7.  sürgeti valamennyi felet, hogy a nemzetközi humanitárius joggal összhangban tegye meg a szükséges intézkedéseket azon aránytalan korlátozások felszámolása érdekében, amelyek a Jemenbe irányuló humanitárius ellátmány, illetve a civil lakosság számára nélkülözhetetlen egyéb áruk Jemenbe történő biztonságos és gyors bejuttatását, valamint a személyek, többek között a szanaai nemzetközi repülőtéren keresztül történő mozgását érintik;

8.  határozottan elítéli a szaúdi vezetésű koalíció Jement sújtó légicsapásait, amelyek a közvetlen polgári áldozatok legnagyobb részéért felelősek, és amelyeket a különbségtétel, az arányosság és az elővigyázatosság elveit megsértve hajtottak végre, ami azt mutatja, hogy hiányzik a halálos áldozatok számának csökkentésére irányuló szándék; sürgeti a szaúdi vezetésű koalíciót, hogy haladéktalanul állítsa le a Jemen ellen irányuló légicsapásait, és vessen véget az ország elleni blokádjának; hasonlóképpen elítéli, hogy a húszi lázadók nagy hatósugarú fegyvereket használnak városi háborús helyzetekben, valamint ballisztikus rakétákat lőnek ki Szaúd-Arábia ellen; meggyőződése, hogy ezek az erőszakos cselekedetek – ahogy azt az elismert szakértőkből álló csoport jelentése is megerősíti – egyértelműen háborús bűncselekményeknek minősülnek;

9.  felszólítja Szaúd-Arábiát és a koalíció többi partnerét, hogy a Jemenben végzett tevékenységeikkel kapcsolatos eseményeket azonnal vizsgálják ki, tegyék meg a megfelelő elszámoltathatósági intézkedéseket és tegyék közzé a vizsgálatok eredményeit; meggyőződése, hogy független vizsgálatokat kell indítani annak megállapítása érdekében, hogy kit terhel a felelősség, mivel az ezzel megbízott koalíciós vizsgálati szerv, a közös helyzetértékelő csoport nem tartotta be az átláthatóságra, a pártatlanságra és a függetlenségre vonatkozó nemzetközi normákat;

10.  elítéli az arra irányuló alaptalan kísérleteket, hogy meggyengítsék az elismert szakértőkből álló csoport elnökének helyzetét, valamint a jemeni kormány azon határozatát, hogy véget vet a csoporttal való együttműködésének; üdvözli az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának azon határozatát, hogy kiterjeszti az elismert szakértőkből álló csoport megbízatását, lehetővé téve számára, hogy továbbra is gyűjtse a Jemenben elkövetett háborús bűncselekményekkel és emberiesség elleni bűncselekményekkel kapcsolatos bizonyítékokat; úgy véli, hogy az elismert szakértőkből álló csoportot teljes jogú nemzetközi vizsgálóbizottsággá kell átalakítani; felszólít arra, hogy függesszék fel Szaúd-Arábia tagságát az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában, figyelembe véve a Szaúd-Arábiát ért súlyos vádakat a jemeni helyzetben játszott szerepét illetően;

11.  rendkívüli aggodalmának ad hangot a Hudajda körüli harcok egyre intenzívebbé válása kapcsán, mivel a város kulcsfontosságú központ a segítségnyújtási műveletek szempontjából, és Jemen legtöbb élelmiszerimportja is ide érkezik; sürgeti a konfliktusban részt vevő összes felet, hogy tartsák be a polgári személyek és infrastruktúra védelmével kapcsolatos kötelezettségeiket, valamint sürgeti őket, hogy tartsák nyitva Hudajda kikötőjét és a fő utakat a humanitárius segítség előtt, egyben hangsúlyozza, hogy a humanitárius telephelyeket nem szabad katonai célokra felhasználni;

12.  úgy véli, hogy fontos olyan gyakorlati megoldásokat találni, mint például a polgári lakosság számára az ENSZ által javasolt légihidak megnyitása, azzal a céllal, hogy végül újranyissák a szanaai repülőteret; meggyőződése, hogy az ilyen intézkedéseket nem politikai indíttatású, hanem a civil lakosság szenvedéseinek enyhítésére szolgáló eszközöknek kell tekinteni;

13.  elismeréssel adózik a segítségnyújtási törekvésekben szerepet vállaló valamennyi segélymunkásnak, ügynökségnek és társadalmi szervezetnek, és üdvözli az emberi jogok védelméért és előmozdításáért fellépő szervezetek munkáját, valamint a konfliktusban részes felek által elkövetett erőszakra utaló bizonyítékok rendkívül nehéz körülmények között történő összegyűjtését;

14.  felhívja a Tanácsot, hogy ténylegesen ösztönözze a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását, amint az a vonatkozó uniós iránymutatásokban szerepel; ismételten hangsúlyozza különösen a 2008/944/KKBP közös álláspontban rögzített szabályok EU általi szigorú alkalmazásának szükségességét; e tekintetben emlékeztet a jemeni humanitárius helyzetről szóló, 2016. február 25-i és 2017. november 30-i állásfoglalására, amelyben felszólította a főképviselőt/alelnököt, hogy kezdeményezze a Szaúd-Arábiával szembeni európai uniós fegyverembargó bevezetését, tekintettel azon súlyos vádakra, amelyek szerint az ország Jemenben megsértette a nemzetközi humanitárius jogot, valamint arra, hogy emiatt a fegyverek Szaúd-Arábia részére történő értékesítésének további engedélyezése sértené a 2008/944/KKBP közös álláspontot;

15.  felszólítja a főképviselőt/alelnököt és a Tanácsot, hogy lépjen a nemzetközi fórumokon és a kétoldalú kapcsolatokban, és tegye meg a felek közötti tárgyalások újraindításához szükséges valamennyi lépést;

16.  hangsúlyozza, hogy a jelenlegi konfliktus 2015. márciusi kirobbanása óta az EU fontos szerepet tölt be; emlékeztet arra, hogy az Unió 233,7 millió eurót különített el a partnerszervezetein keresztüli humanitárius segítségnyújtásra; emlékezteti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a jemeni népnek nyújtott humanitárius segítséget;

17.  fenntartja magának a jogot, hogy a tárgyaláson alapuló megoldás megtalálásáig újrafontolja az ügyet; javasolja, hogy az Emberi Jogi Albizottsága kövesse nyomon a jemeni emberi jogi fejleményeket, és készítsen jelentést az országban elkövetett emberi jogi és polgári jogi jogsértésekről;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az Öböl-menti Együttműködési Tanács főtitkárának, az Arab Államok Ligája főtitkárának, valamint Jemen kormányának.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0473.

(2)

HL C 331., 2018.9.18., 146. o.

(3)

HL C 35., 2018.1.31., 142. o.

Utolsó frissítés: 2018. október 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat