Procedūra : 2018/2853(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0448/2018

Pateikti tekstai :

B8-0448/2018

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0383

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 418kWORD 54k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.126v01-00
 
B8-0448/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Jemene (2018/2853(RSP))


Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene  (2018/2853(RSP))  
B8-0448/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno, visų pirma į 2017 m. lapkričio 30 d.(1), 2017 m. birželio 15 d.(2) ir 2016 m. vasario 25 d.(3) rezoliucijas dėl humanitarinės padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2018 m. rugpjūčio 17 d. ataskaitą, kurioje pateiktos nepriklausomų žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės išvados dėl žmogaus teisių padėties Jemene, įskaitant nuo 2014 m. rugsėjo mėn. užfiksuotus pažeidimus ir smurto atvejus,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2402 (2018), kuria Jemenui taikomų sankcijų režimas pratęsiamas iki 2019 m. vasario 26 d.,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į rezoliucijas Nr. 2342 (2017), 2266 (2016), 2216 (2015), 2201 (2015) ir 2140 (2014),

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos pirmininko 2018 m. kovo 15 d. pareiškimą dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus pavaduotojo humanitariniams reikalams ir pagalbos nepaprastosios padėties atveju koordinatoriaus Marko Lowcocko 2018 m. rugsėjo 21 d. trumpą pranešimą JT Saugumo Tarybai dėl humanitarinės padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus pavaduotojo humanitariniams reikalams ir pagalbos nepaprastosios padėties atveju koordinatoriaus Marko Lowcocko 2018 m. rugpjūčio 24 d. pareiškimą dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai 2018 m. rugpjūčio 10 d. pareiškimą dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianideso 2018 m. birželio 13 d. bendrą pareiškimą dėl pastarojo meto įvykių šalia Chudaidos (Jemenas),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi padėtis Jemene greitai pasieks lūžio tašką, kadangi derybose, kurioms tarpininkauja JT, nepadaryta jokios prasmingos pažangos link politinio sprendimo, nė viena šalis nepasiekė karinės pergalės ir nėra tikėtina, kad ją pasieks ateityje, visoje šalyje kyla nauji susidūrimai ir kovos, ypač itin svarbioje Chudaidos vietovėje, o humanitarinė padėtis vis blogėja;

B.  kadangi savo trumpame pranešime JT Saugumo Tarybai dėl humanitarinės padėties Jemene JT generalinio sekretoriaus pavaduotojo humanitariniams reikalams ir pagalbos nepaprastosios padėties atveju koordinatorius įspėjo, kad humanitarinė pagalba ir parama negali įveikti bado ir pagerinti blogėjančios padėties ir kad apie 75 proc. gyventojų (apie 22 mln. žmonių) reikia tam tikros humanitarinės pagalbos arba apsaugos; kadangi greitai 8 mln. žmonių, patiriančių didelį maisto stygių, skaičius netrukus gali padidėti dar 3,5 mln. žmonių, kadangi konfliktas ir užsitęsęs blokados poveikis stabdo labai reikiamą importą į šalį; kadangi 500 000 Jemeno vaikų kyla pavojus mirti nuo bado ir kadangi manoma, kad šalyje kas 10 minučių miršta po vaiką;

C.  kadangi blogėjanti ekonominė padėtis šalyje dar labiau gilina humanitarinę krizę, kuri jau yra didžiausia pasaulyje; kadangi Jemeno valiuta nuo 2015 m. prarado pusę savo vertės ir neseniai pradėjo kristi laisvojo kritimo greičiu ir šalyje padidino pagrindinių prekių kainas; kadangi šį neigiamą poveikį dar labiau didina mūšis, vykstantis Chudaidoje – pagrindiniame Jemeno importo mazge; kadangi Houthi grupuotės kontroliuojamose teritorijose dėl Jemeno vyriausybės ir Saudo Arabijos taikomų apribojimų labai trūksta kuro, o dėl to daromas poveikis piliečių gyvenimui ir pagrindinių paslaugų teikimui;

D.  kadangi dėl pastarojo meto eskalacijos aplink Chudaidą pagrindinis kelias į Saną tapo neprieinamas ir dar humanitarinio eismo tranzitas tapo dar sudėtingesnis, o neseniai įvykę mūšiai šioje vietovėje padarė žalos sveikatos priežiūros, vandens tiekimo ir higienos paslaugų objektams ir dėl to baiminamasi, kad vėl gali kilti choleros epidemija, balandžio mėn. Jemeną šį karą nusiaubusi jau du kartus – nuo 2017 m. balandžio mėn. cholera užsikrėtė daugiau kaip milijonas Jemeno gyventojų ir nuo jos mirė 2 300 žmonių;

E.  kadangi, JT duomenimis, nuo birželio pradžios beveik 470 000 žmonių paliko Chudaidos guberniją ir 75 proc. gyventojų priklauso nuo humanitarinės pagalbos, o 17.8 mln. gyventojų neužtikrinamas aprūpinimas maistu;

F.  kadangi, nepaisant to, kad prasidėjo mokslo metai, 2 mln. vaikų nelanko mokyklos, o dar 4 mln. kyla grėsmė prarasti galimybę įgyti išsilavinimą, nes beveik 67 proc. viešųjų mokyklų mokytojų negavo atlyginimo beveik dvejus metus, 66 proc. mokyklų buvo apgriautos dėl konflikto, 27 proc. – uždarytos, o 7 proc. jų naudoja ginkluotos grupuotės arba yra apsigyvenę perkeltieji asmenys;

G.  kadangi visi kartu šie dalykai kelia pavojų visai Jemeno gyventojų kartai, nes vaikai susiduria su daugybe pavojų, nuo bombų iki alkio, epidemijų ir prievartinio ėmimo į ginkluotąsias pajėgas; kadangi ginkluotosios pajėgos ir ginkluotas grupuotės užverbavo daugiau kaip 2 635 vaikų (visi berniukai) ir jais naudojosi, o beveik 50 proc. mergaičių buvo priverstos ištekėti nesulaukusios 15 metų;

H.  kadangi dėl koalicijos vykdomų oro antpuolių ir toliau žūsta civiliai ir griaunama infrastruktūra; kadangi per Saudo Arabijos rugpjūčio 24 d. įvykdytą oro antpuolį Jemene žuvo ne mažiau kaip 22 vaikai ir keturios moterys, o per ankstesnį rugpjūčio 9 d. oro antpuolį buvo subombarduotas mokyklinis autobusas ir žuvo dešimtys žmonių, tarp kurių buvo ir vaikų; kadangi tokie įvykiai kelia rimtų abejonių dėl koalicijos oro antpuolių taikinių pasirinkimo procedūrų ir dėl koalicijos noro riboti aukų skaičių; kadangi Houthi grupuotės sukilėliai toliau leidžia į Rijadą ir Saudo Arabijos teritoriją nutaikytas balistines raketas;

I.  kadangi pagal ginkluotų konfliktų teisę draudžiama prieš civilius rengti tyčinius išpuolius nesirenkant taikinių; kadangi tokie išpuoliai laikomi karo nusikaltimais, o juos vykdantys asmenys gali būti už juos persekiojami; kadangi, Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuro duomenimis, nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2018 m. rugpjūčio 23 d. žuvo mažiausiai 6 660 civilių gyventojų ir 10 500 buvo sužeista;

J.  kadangi 2018 m. rugpjūčio 28 d. ataskaitoje dėl žmogaus teisių padėties Jemene nepriklausomų žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupė pažymėjo, kad dėl koalicijos oro antpuolių buvo daugiausia tiesioginių civilių aukų, nes antpuoliai buvo įvykdyti gyvenamose vietovėse ir viešosiose erdvėse, ir kad yra pagrįstų priežasčių manyti, kad tokie išpuoliai buvo vykdomi pažeidžiant atskyrimo, proporcingumo ir atsargumo principus; kadangi tuo pačiu metu didžiulį rūpestį kelia kaltinimai, kad Houthi grupuotės sukilėliai mūšiuose miestuose nesirinkdami taikinių naudoja ginklus, kurių poveikis apima didelį plotą; kadangi ataskaitoje nurodoma, kad konflikto šalys net nebandė sumažinti civilių aukų skaičių ir įvykdė bei toliau vykdo tarptautinės teisės pažeidimus ir nusikaltimus, kurie gali būti laikomi karo nusikaltimais;

K.  kadangi ataskaitoje taip pat nurodomi keli kiti žmogaus teisių pažeidimai, kurie vyksta šalyje ir kurie yra vykdomi visose konflikto pusėse, įskaitant plačiai paplitusius savavališkus sulaikymus, netinkamą elgesį ir kankinimus kai kuriuose objektuose, seksualinį smurtą, vaikų įtraukimą į ginkluotas pajėgas ir rimtus teisės į saviraiškos laisvę apribojimus;

L.  kadangi prieš žinomų ekspertų grupės, pateikusios ataskaitą Žmogaus teisių tarybai, pirmininką Kamelį Jendoubi, yra vykdoma šmeižto kampanija, kuria siekiama bauginti žinomų ekspertų grupę ir sukelti abejonių dėl jos išvadų;

M.  kadangi 2018 m. rugsėjo 28 d., nepaisant daugelio šalių spaudimo ir Jemeno Vyriausybės atsisakymo pratęsti ekspertų misiją, apkaltinus juos palankumu Houthi karinėms grupuotėms, Žmogaus teisių taryba atnaujino žinomų ekspertų grupės įgaliojimus Jemene;

N.  kadangi 2018 m. rugsėjo mėn. pradžioje mėginimas pirmą kartą per trejus metus Ženevoje surengti derybas dėl Jemeno žlugo, kai Houthi grupuotės delegacija į jas neatvyko ir apkaltino Saudo Arabijos vadovaujamą koaliciją sutrukdžius jos kelionei į taikos derybas;

O.  kadangi ginkluotoms grupuotėms Jemene, ypač Houthi grupuotės sukilėliams taikomas ginklų embargas; kadangi, remiantis 19-ąja ES metine ataskaita dėl ginklų eksporto, valstybės narės nuo konflikto eskalacijos pradžios ir toliau leidžia perduoti ginklus Saudo Arabijai ir taip pažeidžia 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP dėl ginklų eksporto kontrolės; kadangi 2016 m. vasario 25 d. ir 2017 m. lapkričio 30 d. Parlamento rezoliucijose dėl humanitarinės krizės Jemene Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė raginama imtis iniciatyvos, kuria siekiama nustatyti Saudo Arabijai ES ginklų embargą, vadovaujantis Bendrąja pozicija 2008/944/BUSP;

1.  kuo griežčiausiai smerkia tebesitęsiantį smurtą Jemene ir dar kartą patvirtina, kad yra itin susirūpinęs dėl niokojančio konflikto poveikio Jemeno gyventojams ir dėl nerimą keliančio humanitarinės padėties blogėjimo; dar kartą pripažįsta, kad ši krizė tapo didžiausia pasaulyje humanitarine krize;

2.  Išreiškia užuojautą nukentėjusiems asmenims; apgailestauja dėl to, kad konfliktui vis dar neskiriamas dėmesys, kurio jis nusipelno; ragina visus tarptautinius subjektus laikyti padėties Jemene klausimą vienu svarbiausių tarptautinių prioritetų ir bendradarbiauti siekiant rasti perspektyvių sprendimų;

3.  dar kartą pakartoja savo poziciją, kad konflikto Jemene karinio sprendimo būti negali ir kad vienintelis galimas sprendimas yra šalių derybos; dar kartą pakartoja, kad visiškai remia JT generalinio sekretoriaus ir specialiojo pasiuntinio Jemenui pastangas atnaujinti derybas; ragina visas konflikto šalis ir regiono subjektus konstruktyviai dalyvauti šiame JT vykdomame procese;

4.  todėl apgailestauja, kad pirmasis konsultacijų raundas Ženevoje (2018 m. rugsėjo 6–9 d.) žlugo, ir ragina visas konflikto šalis susilaikyti nuo agresyvios retorikos ir beprasmio mėtymosi kaltinimais, vėl imtis priemonių, kuriomis didinamas pasitikėjimas ir vėl geranoriškai dalyvauti taikos procese, kuriam tarpininkauja JT; tikisi, kad JT Generalinė Asamblėja suteiks reikiamą postūmį atnaujinti derybas;

5.  palankiai vertina neseniai surengtą JT specialiojo pasiuntinio Martin Griffix vizitą į Saną 2018 m. rugsėjo 16 d., kuriuo siekiama atnaujinti taikos derybas ir skatinti priemones, kuriomis didinamas pasitikėjimas, pvz., visiškai atnaujinti Sanos oro uosto veikimą leidžiant keleivinius ir komercinius skrydžius, Jemeno vyriausybei sumokėti valstybės tarnautojų atlyginimus visose šios šalies teritorijose, ir remia jo pastangas atgaivinti taikos derybas sukuriant sąlygas vaisingoms šalių deryboms;

6.  dar kartą primena, kad konflikto šalys yra atsakingos už civilių ir civilinės infrastruktūros apsaugą ir kad išpuoliai prieš juos yra karo nusikaltimai; ragina visas susijusias šalis sudaryti galimybę visapusiškai humanitarinei pagalbai skubiai patekti į konfliktų apimtas vietoves, kad ji padėtų tiems, kuriems jos reikia; ragina Tarybą ir JT Saugumo Tarybą, įgyvendinant JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2216 (2015), nustatyti asmenis, trukdančius teikti humanitarinę pagalbą Jemenui, ir taikyti jiems tikslingas sankcijas;

7.  ragina visas šalis imtis būtinų priemonių, kad būtų pašalinti neproporcingi apribojimai saugiai ir operatyviai į Jemeną įvežti humanitarinius išteklius ir kitas prekes, būtinas civiliams gyventojams, ir asmenų judėjimo apribojimai, be kita ko, per Sanos tarptautinį oro uostą, laikantis tarptautinės humanitarinės teisės;

8.  griežtai smerkia Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos vykdomus oro antpuolius Jemene, kurie sukėlė daugiausia tiesioginių civilių aukų, kurie buvo vykdomi pažeidžiant atskyrimo, proporcingumo ir atsargumo principus ir kurių rezultatai rodo, kad aukų skaičiaus riboti nenorima; ragina Saudo Arabijos vadovaujamą koaliciją nedelsiant sustabdyti savo antpuolius Jemene ir nutraukti prieš šią šalį nukreiptą blokadą; taip pat smerkia tai, kad Houthi grupuotės sukilėliai naudoja ginklus, kurių poveikis apima didelį plotą, net ir mūšiuose mieste, ir leidžia į Saudo Arabija nukreiptas balistines raketas; yra įsitikinęs, kad šie pažeidimai, taip pat nurodyti žinomų ekspertų grupės ekspertų grupės ataskaitoje, aiškiai yra karo nusikaltimai;

9.  ragina Saudo Arabiją ir kitas koalicijos partneres nedelsiant ištirti visus su jų veikla Jemene susijusius incidentus, imtis tinkamų priemonių dėl atskaitomybės ir viešai paskelbti tyrimų rezultatus; yra įsitikinęs, kad turėtų būti pradėti nepriklausomi tyrimai, kad būtų nustatyta atsakomybė, nes koalicijos tyrimo organas – jungtinė incidentų tyrimo grupė, kuriai buvo pavesta tai atlikti, neatitiko tarptautinių skaidrumo, nešališkumo ir nepriklausomumo standartų;

10.  smerkia nepagrįstus bandymus pakenkti žinomų ekspertų grupės pirmininkui ir Jemeno vyriausybės sprendimą nutraukti bendradarbiavimą su grupe; palankiai vertina UNHRC sprendimą pratęsti žinomų ekspertų grupės įgaliojimus, kad ji galėtų toliau rinkti Jemene padarytų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui įrodymus; mano, kad žinomų ekspertų grupė turėtų būti pertvarkyta į visavertę tarptautinę tyrimo komisiją; ragina, atsižvelgiant į rimtus kaltinimus Saudo Arabijai dėl jos vaidmens Jemene, sustabdyti jos narystę JT žmogaus teisių taryboje;

11.  yra ypač susirūpinęs dėl suintensyvėjusių mūšių aplink Chudaidos miestą, kuris yra svarbus pagalbos operacijų centras ir į kurį įvežama didžiausia maisto importo į Jemeną dalis; primygtinai ragina konflikto šalis laikytis savo įsipareigojimų saugoti civilius gyventojus ir civilinės infrastruktūros objektus, primygtinai ragina jas neuždaryti Chudaidos uosto ir pagrindinių kelių humanitarinei pagalbai gabenti ir tuo pat metu primygtinai reikalauja, kad jokiais humanitariniais objektais nebūtų naudojamasi kariniais tikslais;

12.  mano, kad svarbu rasti praktinių sprendimų, pvz., suorganizuoti oro tiltus civiliams gyventojams, kaip siūlo JT, siekiant, kad galiausiai būtų vėl atidarytas Sanos oro uostas; yra įsitikinęs, kad tokios priemonės turėtų būti laikomos ne politinėmis, o priemonėmis palengvinti civilių gyventojų kančias;

13.  dėkoja visiems pagalbos darbuotojams, agentūroms ir pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios dalyvauja teikiant pagalbą ir palankiai vertina organizacijų, kurios itin sunkiomis sąlygomis gina ir skatina žmogaus teises, ir renka įrodymus dėl konflikto šalių padarytus pažeidimus, darbą;

14.  ragina Tarybą veiksmingai skatinti laikytis tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų, kaip numatyta atitinkamose ES gairėse; pirmiausia pakartoja, kad visos ES valstybės narės turi griežtai taikyti Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytas taisykles; atsižvelgdamas į tai, dar kartą primena savo 2016 m. vasario 25 d. ir 2017 m. lapkričio 30 d. rezoliucijas dėl humanitarinės padėties Jemene, kurioje primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę pradėti iniciatyvą, siekiant įvesti ES ginklų embargą Saudo Arabijai, atsižvelgiant į sunkius kaltinimus Saudo Arabijai dėl Jemene vykdomų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų ir į tai, kad toliau teikiant leidimus parduoti ginklus Saudo Arabijai būtų pažeista Bendroji pozicija 2008/944/BUSP;

15.  ragina Komisiją, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę ir Tarybą veikti tarptautiniuose forumuose ir dvišaliuose santykiuose ir imtis visų reikiamų veiksmų, kuriais būtų stengiamasi padėti atnaujinti šalių derybas;

16.  pabrėžia ES vaidmens svarbą nuo dabartinio konflikto pradžios 2015 m. kovo mėn.; primena, kad ES skyrė 233,7 mln. EUR humanitarinei pagalbai per savo partnerių organizacijas; ragina Komisiją ir valstybes nares toliau didinti humanitarinę pagalbą Jemeno gyventojams;

17.  pasilieka teisę vėl svarstyti šį klausimą, kol derybų proceso metu nebus pasiektas sprendimas; rekomenduoja, kad Žmogaus teisių pakomitetis stebėtų žmogaus teisių raidą Jemene ir parengtų pranešimą dėl žmogaus ir pilietinių teisių pažeidimų, įvykdytų šioje valstybėje;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Jemeno vyriausybei.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0473.

(2)

OL C 331, 2018 9 18, p. 146.

(3)

OL L 35, 2018 1 31, p. 142.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika