Postopek : 2018/2853(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0448/2018

Predložena besedila :

B8-0448/2018

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0383

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 251kWORD 54k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.126v01-00
 
B8-0448/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP))


Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP))  
B8-0448/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Jemnu, zlasti resolucij z dne 30. novembra 2017(1), 15. junija 2017(2) in 25. februarja 2016(3) o humanitarnih razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju poročila visokega komisarja Organizacije združenih narodov za človekove pravice z dne 17. avgusta 2018, ki vsebuje ugotovitve skupine neodvisnih uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov o stanju na področju človekovih pravic v Jemnu, vključno s kršitvami in zlorabami, ki so se zgodile od septembra 2014,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 2402(2018) o podaljšanju sistema sankcij do 26. februarja 2019,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN o Jemnu, zlasti resolucij št. 2342(2017), št. 2266(2016), št. 2216(2015), št. 2201(2015) in št. 2140(2014),

–  ob upoštevanju izjave predsednika varnostnega sveta OZN z dne 15. marca 2018 o Jemnu,

–  ob upoštevanju preglednega poročila generalnega podsekretarja OZN za humanitarne zadeve in koordinatorja za nujno pomoč Marka Lowcocka varnostnemu svetu OZN z dne 21. septembra 2018 o humanitarnih razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju izjave generalnega podsekretarja OZN za humanitarne razmere in koordinatorja za njuno pomoč Marka Lowcocka z dne 24. avgusta 2018 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 10. avgusta 2018 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 13. junija 2016 o najnovejših dogodkih v okolici Hudajde v Jemnu,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 25. junija 2018 o Jemnu,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so razmere v Jemnu tik pred vreliščem, saj pogajanja pod okriljem OZN še niso napredovala v smeri politične rešitve, nobena stran ni dosegla vojaške zmage in je v prihodnje verjetno tudi ne bo, povsod po državi, zlasti na pomembnem območju Hudajde, prihaja do novih sporov in spopadov, humanitarne razmere pa so vse slabše;

B.  ker je generalni podsekretar OZN za humanitarne razmere in koordinator za nujno pomoč v preglednem poročilu varnostnemu svetu OZN o razmerah v Jemnu posvaril, da humanitarna pomoč ni kos lakoti in vse slabšim razmeram in da približno 75 % prebivalstva, kar je približno 22 milijonov ljudi, potrebuje neke vrste humanitarno pomoč ali zaščito; ker bo kmalu poleg osmih milijonov ljudi, ki so že tako skoraj popolnoma brez hrane, brez oskrbe s hrano še dodatnih 3,5 milijona ljudi, saj konflikt in dolgotrajni učinki blokade preprečujejo uvoz v državo; ker je v Jemnu zaradi lakote ogroženih 500.000 otrok, ocenjuje se namreč, da vsakih deset minut umre en otrok;

C.  ker vse slabše gospodarske razmere v državi še dodatno prispevajo k že največji humanitarni krizi na svetu; ker je jemenska valuta vredna pol manj, kot je bila leta 2015, in je pred kratkim začela strmo padati, zaradi česar se cene osnovnih dobrin v tej državi zvišujejo; ker je ta negativni trend še večji zaradi bitke v Hudajdi, ki je jemensko glavno uvozno vozlišče; ker je na območjih pod nadzorom hutijevcev veliko pomanjkanje goriva zaradi omejitev, ki jih izvajata jemenska vlada in Savdska Arabija, kar vpliva na življenje običajnih državljanov in zagotavljanje osnovnih storitev;

D.  ker je zaradi nedavne zaostritve razmer na območju Hudajde nedostopna glavna pot do Sane, kar še dodatno otežuje humanitarni prevoz, med nedavnimi spopadi na tem območju pa so bili poškodovani objekti za zdravstveno oskrbo in oskrbo z vodo ter komunalna infrastruktura, kar vzbuja bojazni za ponovno epidemijo kolere, ki je med vojno v Jemnu izbruhnila že dvakrat, pri čemer se je okužilo več kot milijon Jemencev, od aprila 2017 pa je zaradi te bolezni umrlo 300 ljudi;

E.  ker je po podatkih OZN od začetka junija iz province Hudajda zbežalo že skoraj 470.000 ljudi, 75 % prebivalstva je odvisnega od humanitarne pomoči, 17,8 milijona ljudi pa nima zagotovljene preskrbe s hrano;

F.  ker kljub začetku šolskega leta dva milijona otrok ne obiskuje šole, štiri milijone otrok pa lahko izgubi dostop do izobraževanja, saj približno 67 % učiteljev javnih šol že skoraj dve leti ni prejelo plače, 66 % šol je bilo poškodovanih v spopadih, 27 % je zaprtih, 7 % šol pa uporabljajo oborožene skupine ali so se vanje zatekli razseljeni prebivalci;

G.  ker je zaradi vseh teh dejavnikov ogrožena cela generacija Jemencev, saj se otroci soočajo s številnimi nevarnostmi, kot so bombe, epidemije in prisilni vpoklic v vojsko; ker so oborožene sile in skupine rekrutirale več kot 2635 dečkov, medtem ko se je moralo 50 % deklic poročiti pred dopolnjenim 15. letom starosti;

H.  ker zračni napadi koalicijskih sil sejejo smrt med civilisti in uničujejo infrastrukturo; ker je bilo 24. avgusta v zračnem napadu pod okriljem Savdske Arabije v Jemnu ubitih najmanj 22 otrok in štiri ženske, v prejšnjem zračnem napadu 9. avgusta je bil zadet šolski avtobus, pri čemer je bilo ubitih na desetine ljudi, tudi otrok; ker taki dogodki vzbujajo resne dvome o tem, kako koalicijske sile v zračnih napadih izbirajo tarče in ali si dovolj prizadevajo, da bi čim bolj omejile število smrtnih žrtev; ker hutijevski uporniki še naprej izstreljujejo balistične izstrelke na Riad in savdsko ozemlje;

I.  ker so namerni in neselektivni napadi na civiliste prepovedani z vojnim pravom; ker se ti napadi obravnavajo kot vojna hudodelstva in se lahko posameznike, odgovorne zanje, sodno preganja; ker je bilo po podatkih Urada Združenih narodov za človekove pravice od marca 2015 do 23. avgusta 2018 v Jemnu ubitih najmanj 6660 civilistov, 10500 pa ranjenih;

J.  ker je skupina uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen v svojem poročilu z dne 28. avgusta o razmerah v Jemnu poudarila, da so največ smrtnih žrtev med civilisti neposredno povzročili zračni napadi koalicijskih sil, saj so bila v teh napadih zadeta stanovanjska območja in javni prostori, in da je mogoče utemeljeno sklepati, da so bili napadi izvedeni v nasprotju z načeli razlikovanja, sorazmernosti in previdnosti; ker je obenem izjemno zaskrbljujoče, da hutijevske sile v spopadih v mestih domnevno neselektivno uporabljajo orožje širokega dometa; ker strani v konfliktu po poročanjih ne kažejo, da si prizadevajo čim bolj omejiti smrtne žrtve med civilisti, ter so storile in še izvajajo kršitve in kazniva dejanja po mednarodnem pravu, ki bi lahko pomenila vojna hudodelstva;

K.  ker je v poročilu navedenih tudi več drugih kršitev človekovih pravic, ki so v tej državi stalnica in jih izvajajo vse strani v konfliktu, vključno z razširjenimi samovoljnimi pridržanji, slabim ravnanjem in mučenjem v nekaterih zaporih, spolnim nasiljem, vpoklicem otrok v oborožene sile in grobim kratenjem pravice do svobodnega izražanja;

L.  ker je predsednik skupine uglednih strokovnjakov za Jemen Kamel Džendubi, ki je izdal poročilo Svetu za človekove pravice, žrtev blatenja, s čimer želijo to skupino ustrahovati in zasejati dvom v njene ugotovitve;

M.  ker je Svet za človekove pravice 28. septembra kljub pritisku številnih držav in kljub temu, da jemenska vlada ni podaljšala misije strokovnjakov in jih je obtožila, da so poročali pristransko v prid hutijevskih milic, vendarle podaljšal mandat skupine uglednih strokovnjakov v Jemnu;

N.  ker se je poskus pogajanj o Jemnu, ki naj bi bila v začetku septembra v Ženevi in bi bila prva pogajanja v zadnjih treh letih, izjalovil, saj se jih delegacija hutijevcev ni udeležila in je savdsko koalicijo obtožila, da ji je preprečila potovanje na mirovna pogajanja;

O.  ker je v veljavi mednarodni embargo na prodajo orožja oboroženim skupinam v Jemnu, zlasti hutijevskim upornikom; ker so na podlagi 19. letnega poročila EU o izvozu orožja države članice EU izdajale dovoljenja za dobavo orožja Savdski Arabiji tudi po zaostritvi konflikta, s čimer so kršile Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008 o nadzoru nad izvozom orožja; ker je Parlament v resolucijah z dne 25. februarja 2016 in 30. novembra 2017 o humanitarnih razmerah v Jemnu pozval podpredsednico/visoko predstavnico, naj začne pobudo, da EU v skladu s Skupnim stališčem 2008/944/SZVP uvede embargo na izvoz orožja v Savdsko Arabijo;

1.  najstrožje obsoja trajajoče nasilje v Jemnu in ponavlja, da je izredno zaskrbljen zaradi pogubnih posledic tega konflikta za prebivalce in zaradi hudega poslabšanja tamkajšnjih humanitarnih razmer; ponovno priznava, da je ta kriza prerasla v največjo humanitarno krizo na svetu;

2.  izreka sožalje žrtvam; obžaluje, da ta konflikt še vedno ni deležen pozornosti, ki bi je moral biti; poziva vse mednarodne akterje, naj razmere v Jemnu še naprej uvrščajo na sam vrh obravnave mednarodnih vprašanj ter naj sodelujejo in poiščejo možne rešitve;

3.  ponovno poudarja, da konflikta v Jemnu ni mogoče rešiti z vojsko, temveč le s pogajanji med sprtimi stranmi; ponavlja, da popolnoma podpira prizadevanja generalnega sekretarja OZN in posebnega odposlanca generalnega sekretarja za Jemen za nadaljevanje pogajanj; poziva vse strani v konfliktu, pa tudi regionalne akterje, naj konstruktivno sodelujejo v mirovnem procesu v okviru OZN;

4.  v zvezi s tem obžaluje, da je prvi krog posvetovanj v Ženevi (od 6. do 9. septembra 2018) padel v vodo, in poziva vse sprte strani, naj se ne poslužujejo verbalnih napadov in brezsmiselnega obtoževanja ter naj si prizadevajo za krepitev zaupanja in naj ponovno začnejo v dobri veri sodelovati v mirovnem procesu pod okriljem OZN; upa, da bo generalna skupščina OZN lahko zagotovila potrebno spodbudo za nadaljevanje pogajanj;

5.  pozdravlja, da je posebni odposlanec OZN Martin Griffiths pred kratkim, 16. septembra 2018, obiskal Sano, da bi spodbudil nadaljevanje pogajanj in ukrepe za krepitev zaupanja, kot so ponovno odprtje letališča v Sani za potniške in komercialne lete ter izplačilo plač s strani jemenske vlade javnim uslužbencem povsod po državi, ter podpira njegove poskuse za ponovno oživitev mirovnih pogajanj z ustvarjanjem dobrih razmer za konstruktivne pogovore med sprtimi stranmi;

6.  ponovno opozarja, da so strani v konfliktu dolžne zaščititi civiliste in civilno infrastrukturo in da so napadi nanje vojno hudodelstvo; poziva vse vpletene strani, naj dovolijo takojšen in popoln humanitarni dostop do območij, ki jih je prizadel konflikt, da bo mogoče pomagati prebivalcem v stiski; poziva Svet in varnostni svet OZN, naj pri izvajanju resolucije št. 2216(2015) ugotovita, kateri posamezniki ovirajo dostavo humanitarne pomoči v Jemnu, in uvedeta ciljne sankcije proti njim;

7.  poziva vse strani, naj sprejmejo potrebne ukrepe za odpravo nesorazmernih omejitev za varno in hitro dostavo humanitarne pomoči in drugega blaga, ki ga civilno prebivalstvo nujno potrebuje, v Jemen ter za gibanje oseb, tudi prek mednarodnega letališča v Sani, v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom;

8.  ostro obsoja zračne napade savdske koalicije v Jemnu, ki so neposredno povzročili največ smrtnih žrtev med civilisti in so bili izvedeni v nasprotju z načeli razlikovanja, sorazmernosti in previdnosti, kar kaže, da si koalicija ni prizadevala, da bi smrtne žrtve čim bolj omejila; poziva savdsko koalicijo, naj takoj konča napade v Jemnu in odpravi blokado proti tej državi; enako obsoja, da so hutijevski uporniki v spopadih v mestih uporabili orožje širokega dometa, pa tudi, da so proti Savdski Arabiji izstreljevali balistične izstrelke; je prepričan, da so te kršitve očitno vojno hudodelstvo, kar je v svojem poročilu navedla tudi skupina uglednih strokovnjakov;

9.  poziva Savdsko Arabijo in druge partnerice koalicije, naj nemudoma preiščejo morebitne incidente zaradi svojih dejavnosti v Jemnu, sprejmejo ustrezne ukrepe za prevzem odgovornosti ter objavijo rezultate; je prepričan, da je treba začeti neodvisno preiskavo, da se ugotovi, kdo je odgovoren, saj skupina za skupno oceno incidentov, ki je koalicijsko preiskovalno telo in je zadolžena za to, ne izpolnjuje mednarodnih standardov preglednosti, nepristranskosti in neodvisnosti;

10.  obsoja neutemeljene poskuse spodkopavanja predsednika skupine uglednih strokovnjakov in odločitev jemenske vlade o prekinitvi sodelovanja s skupino; toplo pozdravlja odločitev Sveta za človekove pravice, da mandat skupine podaljša, tako da bo lahko še naprej zbirala dokaze o vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost v Jemnu; meni, da bi bilo treba to skupino preoblikovati v mednarodno preiskovalno komisijo, ki bo imela vsa potrebna pooblastila; glede na hude obtožbe zoper Savdsko Arabijo zaradi njene vloge v Jemnu poziva, naj se začasno prekine njeno članstvo v Svetu za človekove pravice;

11.  je izredno zaskrbljen zaradi zaostrovanja spopadov na območju Hudajde, ki je ključno vozlišče za ukrepe pomoči in kraj, kjer se uvozi večina hrane v Jemen; poziva strani v konfliktu, naj spoštujejo svoje obveznosti in zaščitijo civiliste in civilno infrastrukturo, poziva jih tudi, naj pustijo pristanišče v Hudajdi in glavne ceste odprte za humanitarno pomoč, obenem pa vztraja, da se humanitarni objekti ne smejo uporabiti za vojaške namene;

12.  meni, da je treba poiskati praktične rešitve, kot je odprtje zračnih mostov za civilno prebivalstvo, kot je predlagal OZN, da bi navsezadnje ponovno odprli letališče v Sani; je prepričan, da teh ukrepov ne bi smeli obravnavati kot politično motivirane, temveč kot sredstvo za zmanjšanje trpljenja civilnega prebivalstva;

13.  izraža spoštovanje vsem humanitarnim delavcem, agencijam in organizacijam civilne družbe, ki sodelujejo v prizadevanjih za pomoč, in pozdravlja delo organizacij, ki se zavzemajo za človekove pravice in njihovo spodbujanje ter v zelo težkih razmerah zbirajo dokaze o kršitvah, ki so jih storile strani v konfliktu;

14.  poziva Svet, naj v skladu s smernicami EU dejansko spodbuja spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava; ponavlja, da morajo vse države članice EU strogo spoštovati zlasti pravila iz Skupnega stališča 2008/944/SZVP; v zvezi s tem želi spomniti na svoji resoluciji z dne 25. februarja 2016 in 30. novembra 2017 o humanitarnih razmerah v Jemnu, v katerih je podpredsednico/visoko predstavnico pozval, naj začne pobudo, da bi EU uvedla embargo na izvoz orožja v Savdsko Arabijo, saj se tej državi očitajo kršitve mednarodnega humanitarnega prava v Jemnu in bi bilo nadaljnje izdajanje dovoljenj za prodajo orožja Savdski Arabiji v nasprotju s Skupnim stališčem 2008/944/SZVP;

15.  poziva Komisijo, podpredsednico/visoko predstavnico ter Svet, naj si na mednarodnem prizorišču in dvostransko z vsemi potrebnimi ukrepi prizadevajo za oživitev pogajanj med stranmi;

16.  poudarja pomen vloge EU, odkar se je marca 2015 začel ta konflikt; želi spomniti, da je EU prek partnerskih organizacij dodelila 233,7 milijona EUR v obliki humanitarne pomoči; poziva Komisijo in države članice, naj še povečajo humanitarno pomoč prebivalcem Jemna;

17.  si pridružuje pravico, da zadevo ponovno preuči, dokler se s pogajanji ne doseže rešitev; priporoča, naj Pododbor za človekove pravice spremlja spremembe na področju človekovih pravic v Jemnu in pripravi poročilo o kršitvah človekovih in državljanskih pravic v Jemnu;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vlade in parlamente držav članic, generalnega sekretarja Združenih narodov, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav in vladi Jemna.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0473.

(2)

UL C 331, 18.9.2018, str. 146.

(3)

UL C 35, 31.1.2018, str. 142.

Zadnja posodobitev: 3. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov