Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0449/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0449/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a jemeni helyzetről

1.10.2018 - (2018/2853(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström az ALDE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0444/2018

Eljárás : 2018/2853(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0449/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0449/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0449/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni helyzetről

(2018/2853(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Jemenről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a jemeni helyzetről szóló 2017. november 30-i[1], a jemeni humanitárius helyzetről szóló 2017. június 15-i[2], a jemeni humanitárius helyzetről szóló 2016. február 25-i[3] és a jemeni helyzetről szóló 2015. július 9-i állásfoglalására[4],

–  tekintettel a Tanács Jemenről szóló, 2018. június 25-i, 2017. április 3-i, 2015. november 16-i és 2015. április 20-i következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini és Hrisztosz Sztilianidesz biztos a hudajdai légicsapásokról szóló, 2018. augusztus 4-i közös nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat szóvivőjének a jemeni helyzetről szóló, 2018. augusztus 10-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének Jemenről szóló, 2018. március 15-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ-főtitkár Jemenért felelős különmegbízottjának 2018. szeptember 6-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Jemennel foglalkozó elismert nemzetközi és regionális szakértőkből álló ENSZ-csoport (GEE) elnöke, Kamel Dzsendubi által az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához benyújtott, a jemeni emberi jogi helyzetről szóló, 2018. augusztus 28-i jelentésére,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsán belül a GEE megbízatásának megújításáról folyó tárgyalásokra,

–  tekintettel az Élelmezési Világprogram főigazgatójának 2018. szeptember 19-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ, valamint Svédország és Svájc által 2018. április 3-án szervezett magas szintű adományozói konferenciára, amelyen 2 milliárd USD gyűlt össze, de csaknem 1 milliárd USD finanszírozási hiány maradt;

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Jemenről szóló határozataira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a jelenlegi jemeni konfliktus immár a negyedik évébe lépett, és az ország modernkori történelmének legsúlyosabb humanitárius, politikai és biztonsági válságával néz szembe; mivel a fegyveres konfliktus a mélyebb megosztottság szakaszába lépett, ami véget nem érő háborúba sodorhatja az országot; mivel a konfliktus jelenlegi széttagoltsága egyértelműen az állam egységének erózióját mutatja; mivel a jemeni helyzet a térség stabilitására nézve is komoly kockázatokat hordoz magában;

B.  mivel az érintett területekhez való korlátozott hozzáférés és az adatgyűjtés korlátozása megnehezíti a humanitárius szükségletek bővülésének valós idejű nyomon követését; mivel a humanitárius tér tovább szűkül, drámai módon szaporodnak a nemzetközi humanitárius jog megsértésének esetei és a konfliktus egyre intenzívebben hat a polgári személyekre, a kereskedelmi importkorlátozások és a gazdasági válság hatásai súlyosbodnak, a közszolgáltatásokat pedig továbbra is jórészt az összeomlás jellemzi;

C.  mivel 2018. augusztus 9-én a szaúdi vezetésű koalíció által elkövetett légicsapás az északi Szaada tartomány egyik piacterén egy iskolabuszt talált el, és több tucat embert ölt meg, köztük legalább 40, többségében 10 év alatti gyermeket; mivel e támadást két héttel később, augusztus 24-én a szaúdi vezetésű koalíció újabb légicsapása követte, amelyben 27 polgári személy – túlnyomórészt gyermek – veszítette életét, akik az ostrom alatt álló déli Hudajda városban uralkodó erőszak elől menekültek; mivel az ENSZ szerint 2018. június eleje óta közel 470 000 ember menekült el a hudajdai kormányzóságból;

D.  mivel a szaúdi irányítású kampány és az intenzív légibombázások, többek között sűrűn lakott területek ellen válogatás nélkül indított támadások egy blokád révén súlyosbítják a háború humanitárius hatását;

E.  mivel a háborús jog tiltja a polgári személyek és polgári célpontok, például iskolák és kórházak elleni önkényes és válogatás nélküli támadásokat; mivel a GEE megállapításai szerint e támadások háborús bűncselekményeknek minősülhetnek, és elkövetőiket e bűncselekmények miatt bíróság elé lehet állítani; mivel a szaúdi vezetésű koalíció által az állítólagos jemeni háborús bűncselekményekkel kapcsolatos vizsgálatok nélkülözték a hitelességet, és nem biztosították a jogorvoslatot a polgári áldozatok számára;

F.  mivel több mint 22 millió ember szorul humanitárius segítségre, illetve 8,4 millióan az éhezés szélén állnak, és ezek mintegy fele gyermek; mivel egyre terjednek az olyan betegségek, mint a diftéria, és fennáll a komoly kockázata, hogy súlyos kolerajárvány tör ki; mivel a belső menekültek száma meghaladja a kétmillió főt; mivel a jelenlegi ellenségeskedések a nőket és a gyermekeket különösen súlyosan érintik; mivel az UNICEF szerint közel kétmillió gyermek nem jár iskolába, ami jemeni gyermekek egész nemzedékének jövőjét veszélyezteti, minthogy az oktatáshoz nem vagy csak korlátozottan férnek hozzá, ami kiszolgáltatottabbá teszi őket a hadseregbe való besorozásnak és a szexuális és nemi alapú erőszaknak;

G.  mivel emberi jogi szervezetek több tucat olyan esetet dokumentáltak, amikor a húszikként is ismert Anszar Allah és az Ali Abdullah Száleh volt elnökhöz hű erők önkényes és visszaélésszerű letartóztatásokhoz, valamint erőszakos eltüntetésekhez és kínzásokhoz folyamodtak; mivel az Egyesült Arab Emírségek (EAE), az EAE megbízásából beavatkozó erők és a jemeni kormányerők a jemeni konfliktus során szintén rengeteg embert tartottak önkényesen fogva, kínoztak meg és tüntettek el erőszakosan;

H.  mivel Hollandia és Kanada 2017-ben független vizsgálóbizottságot próbált felállítani az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában a jelenlegi atrocitások kivizsgálására; mivel az ennek nyomán elfogadott határozatot Szaúd-Arábia, az Egyesült Királyság és Franciaország nyomására erőteljesen felhígították, de létrehozták a GEE-t; mivel az Emberi Jogi Tanács a jemeni emberi jogi helyzetről szóló, 2018. szeptember 24-i határozatában úgy határozott, hogy a GEE megbízatását egy évvel meghosszabbítja, amely időszak az Emberi Jogi Tanács engedélyével megújítható;

I.  mivel Kamel Dzsendubi, a 2018. augusztus 28-án a jemeni emberi jogi helyzetről az Emberi Jogi Tanács elé jelentést terjesztő GEE elnöke ellen lejárató kampány folyik, amelynek célja a GEE megfélemlítése és megállapításaival kapcsolatban kételyek ébresztése; mivel 2018-ban a GEE arra a következtetésre jutott, hogy a húszikként is ismert Anszar Allah „olyan cselekményeket követett el, amelyek háborús bűncselekményeknek minősülhetnek, ideértve a kegyetlen bánásmódot, a kínzást [és] az emberi méltóság megsértését is”; mivel a szakértők dokumentálták, hogy a húszikként is ismert Anszar Allah diákokat, emberijog-védőket, újságírókat, politikai ellenzéknek vélt személyeket és a bahái közösség tagjait tartotta fogva, a foglyokat embertelen bánásmódban részesítette és kínozta többek között a Nemzetbiztonsági Hivatalban és a Politikai Biztonsági Irodában; mivel a szakértők azt is megállapították, hogy jemeni, szaúd-arábiai és egyesült arab emírségekbeli erők feltehetőleg részt vesznek a fogva tartottak bántalmazásában, ami háborús bűncselekménynek minősülhet;

J.  mivel a Szaúd-arábiai Királyság több alkalommal is nyomást gyakorolt uniós tagállamokra, más országokra és nemzetközi szervezetekre, többek között az ENSZ-re amiatt, hogy bírálattal illették a Szaúd-Arábia által a jemeni konfliktusban tett lépéseket;

K.  mivel a szaúdi vezetésű koalíció országainak állampolgárait Jemenben bebörtönzik;

L.  mivel aggodalomra ad okot, hogy Jemen gazdasága az összeomlás szélén áll; mivel 1,4 millió, nem a hadseregben dolgozó jemeni közalkalmazott bérének rendszeres folyósítása 2016 végén megszűnt; mivel a legitim kormány a déli kormányzóságokban élő emberek nyugdíját önkényesen az északi kormányzóságokban élő nyugdíjasok kárára folyósítja; mivel több tízezer idős nem rendelkezik semmilyen jövedelemforrással, és több mint 33%-uk az egyre jobban dráguló gyógyszerekre szorul;

M.  mivel a húszikként is ismert, iráni támogatású Anszar Allah ellen nemzetközi fegyverembargó van érvényben; mivel a fegyverkivitelről szóló 18. uniós éves jelentés szerint egyes uniós tagállamok, kiváltképp az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország a konfliktus elharapózása óta továbbra is engedélyezik fegyverek szállítását Szaúd-Arábiába; mivel e szállítmányok sértik a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontot[5], amely kifejezetten tiltja a fegyverszállítás engedélyezését olyan esetekben, amikor egyértelműen fennáll annak kockázata, hogy az exportált katonai technológiát vagy felszereléseket a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő tevékenységekre, a regionális béke, biztonság és stabilitás aláásására használják fel; mivel a Parlament több ízben felhívta az alelnököt/főképviselőt, hogy a 2008/944/KKBP közös állásponttal összhangban kezdeményezze a Szaúd-Arábia elleni uniós fegyverembargót;

N.  mivel 2017 januárja óta drámai mértékben emelkedett az Egyesült Államok által Jemenben végrehajtott halálos áldozatokkal járó, felségterületen kívüli műveletek száma; mivel ezekben a terrorizmus elleni, halálos műveletekben polgári személyek, köztük nők, gyermekek és idősek vesztették életüket vagy szenvedtek el súlyos sérülést vagy traumát, és aggályok merültek fel azt illetően, hogy ezek a műveletek sértik a nemzetközi emberi jog bevett elveit; mivel sürgősen szükség van a koalíciós erők által végrehajtott olyan, halálos áldozatokat követelő műveletek független és pártatlan kivizsgálására, amelyek a Minnesotai Jegyzőkönyv értelmében potenciális élet elleni bűncselekménynek minősülnek; mivel bizonyíték van arra, hogy uniós tagállamok titkosszolgálati és egyéb műveleti támogatás révén közvetett és közvetlen támogatást nyújtanak az ilyen, halálos áldozatokkal járó műveletekhez;

O.  mivel az Egyesült Államok erői által Jemenben végrehajtott támadások nagyrészt halálos áldozatokat követelő dróntámadások; mivel az arra vonatkozó döntéseket, hogy bizonyos embereket felvesznek a drónműveletek célpontjainak listájára, gyakran bírósági végzés vagy határozat nélkül hozzák meg; mivel az egyes személyek célpontnak való kijelölésére és ezt követő likvidálására megfelelő bírósági eljárás nélkül kerül sor, és ezért ez bizonyos körülmények között bírósági eljárás nélküli kivégzésnek tekinthető;

P.  mivel annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség nyomást gyakorol a válság stabil és inkluzív politikai megoldása érdekében, a konfliktusban részes felek és azok regionális és nemzetközi támogatói, többek között Szaúd-Arábia és Irán képtelenek voltak tűzszünetet elérni vagy a helyzetet bármilyen módon rendezni, míg a harcok és a válogatás nélküli bombázások változatlanul folytatódnak; mivel egyik fél sem aratott katonai győzelmet, és nem is valószínű, hogy ez a jövőben megtörténik; mivel az Unió és az egész nemzetközi közösség számára prioritásnak kell lennie, hogy az ENSZ-békekezdeményezés égisze alatt sikerüljön politikai megoldást találni a jemeni konfliktusra;

Q.  mivel az Unió elkötelezte magát egy átfogó és stratégiai megközelítés mellett, amely minden érintett regionális szereplőt magában foglal; mivel az Unió továbbra is elkötelezett amellett, hogy minden jemeni rászoruló számára életmentő segítséget biztosítson;

1.  a leghatározottabban elítéli a Jemenben folyó erőszakot és a polgári lakosság és infrastruktúra ellen irányuló támadásokat; hangsúlyozottan hangot ad azon aggodalmának, hogy a konfliktus a jelenlegi egyik legsúlyosabb humanitárius, politikai és gazdasági válsággá fajul; emlékezteti valamennyi érintett felet és azok regionális és nemzetközi támogatóit arra, hogy a polgári személyek és infrastruktúra, többek között a kórházak és az orvosi személyzet, a vízellátó rendszerek, kikötők, repülőterek és piacok elleni önkényes célzott támadások a nemzetközi jog súlyos megsértésének minősülnek;

2.  felszólítja valamennyi felet a nemzetközi humanitárius jog elveinek és különösen az arányosság elvének tiszteletben tartására, valamint a polgári személyek és objektumok, illetve a harcoló felek és katonai célpontok közötti különbségtételre, valamint a nemzetközi emberi jogi normák, a nemzetközi büntetőjog és a nemzetközi menekültjog tiszteletben tartására annak érdekében, hogy komoly lépések történjenek a polgári lakosság védelmében;

3.  ismételten hangsúlyozza, hogy a jemeni konfliktus megoldása egyedül politikai úton lehetséges; fájlalja, hogy a genfi egyeztetések első fordulója (2018. szeptember 6–9. között) nem járt sikerrel, és nyomatékosan felszólítja valamennyi érintett felet, hogy vessenek véget a helyzet jelenlegi elharapózásának, és az ENSZ különmegbízottja, Martin Griffiths irányítása alatt folytassák az építő jellegű béketárgyalásokat és bizalomépítő intézkedéseket; felhívja az alelnököt/főképviselőt és valamennyi uniós tagállamot, hogy biztosítsák Griffiths urat politikai támogatásukról annak érdekében, hogy tárgyalások útján, minden fél részvételével megoldás szülessen;

4.  emlékezteti a konfliktusban részes valamennyi felet, hogy a nemzetközi jog értelmében az általuk elkövetett bűncselekmények miatt felelősségre vonhatók; nyomatékosan felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy alkossanak az ilyen jogsértések elkövetésével gyanúsított személyek, csoportok és szervezetek számára a nemzeti vagy nemzetközi büntetőeljárásokra vonatkozó rendelkezéseket;

5.  felszólítja a Jemenben katonai műveleteket végrehajtó valamennyi felet, hogy léptessenek életbe további biztosítékokat, és védjék meg a polgári lakosság életét; felhívja az Egyesült Államokat és annak partnereit, hogy helyezzék drónprogramjaikat bírósági felügyelet alá, és biztosítsák, hogy megfelelő eljárás nélkül ne kerülhessen sor dróntámadások útján történő kivégzésekre;

6.  felszólítja a konfliktusban részes valamennyi felet az ellenségeskedések haladéktalan felfüggesztésére; határozottan elítéli a harcok és támadások újraindítását, és megerősíti azon kötelezettségvállalását, hogy továbbra is nyomon követi a jemeni fejleményeket, különös tekintettel a Hudajda városában folyó katonai műveletek intenzívebbé válására vonatkozó jelentésekre; óva int a Hudajda elleni ismételt katonai offenzíva következményeitől; hangsúlyozza, hogy Hudajda maradt az egyetlen nyitott kikötő, amelyen keresztül az ország jelentős részébe élelmiszer, orvosi felszerelés és humanitárius segítség juthat el; felszólítja a konfliktusban részes valamennyi felet a repülőterek és kikötők teljes körű és hatékony működésének biztosítására a humanitárius segély, az élelmiszer, a kereskedelmi és orvosi felszerelések biztonságos, gyors és akadálytalan bejuttatása érdekében; hangot ad azon aggodalmának, hogy a további zavarok elviselhetetlen emberi szenvedéshez, éhínséghez és nagyszámú polgári személy – köztük gyermekek – kényszerű migrációjához vezetnének;

7.  nyomatékosan felszólítja Szaúd-Arábiát és a többi érintett szereplőt, hogy szüntessék meg a Jemen elleni blokádot; felszólítja a közvetlenül vagy közvetetten érintett államokat és érdekelt szereplőket, hogy a lehető legnagyobb nyomást gyakorolják valamennyi félre annak érdekében, hogy törekedjenek az eszkalálódás megállítására és arra, hogy haladéktalanul szüntessék be a helyszínen jelen lévő katonai szereplők számára közvetlenül vagy közvetetten nyújtott politikai, katonai és pénzügyi támogatást;

8.  üdvözli az ENSZ különmegbízottjának közelmúltbeli, 2018. szeptember 16-i szanaai látogatását, amelynek célja a béketárgyalások és bizalomépítő intézkedések folytatása, többek között a szanaai repülőtér polgári és kereskedelmi járatok számára való teljes megnyitása és a kormány arra való buzdítása, hogy Jemen valamennyi részén folyósítsa a közalkalmazottak bérét; tudomásul veszi a Hudajda és Szanaa közötti humanitárius folyosók javasolt megnyitásával kapcsolatos közelmúltbeli beszámolókat;

9.  felszólítja az érintett feleket, hogy haladéktalanul és korlátlanul tegyék lehetővé a humanitárius hozzáférést a konfliktus által érintett területekhez, hogy segíteni lehessen a rászoruló lakosságon; felhívja a Tanácsot és az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2216. határozatát végrehajtva határozzák meg azokat a személyeket, akik akadályozzák a humanitárius segítség Jemenbe való eljuttatását, és rójanak ki velük szemben célzott szankciókat;

10.  kéri az önkényesen fogva tartottak azonnali szabadon engedését, az erőszakos eltüntetések beszüntetését és az emberi jogi jogsértések és visszaélések elkövetéséért felelős személyek elleni hatékony és hiteles, a nemzetközi normáknak megfelelő nyomozást és büntetőeljárást, ideértve a nők, férfiak, lányok és fiúk elleni szexuális és egyéb erőszak eseteit is; támogatja a GEE munkáját, és kéri a nemzetközi vizsgálóbizottság megbízatásának megújítását és megerősítését olyan módon, hogy a Jemenben elkövetett háborús bűncselekményekkel és emberiesség elleni bűncselekményekkel kapcsolatos bizonyítékok gyűjtésére is kiterjedjen a jogsértésekben bűnös személyek bíróság elé állítása és felelősségre vonása érdekében; kéri, hogy a jemeni helyzetet utalják a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elé; nyomatékosan felszólítja Jement, hogy csatlakozzon az ICC-hez, ami az ENSZ Biztonsági Tanácsának beavatkozása hiányában lehetővé tenné a konfliktus során elkövetett bűncselekmények felelőseinek bíróság elé állítását;

11.  felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy vessenek véget a gyermekek toborzásának és/vagy katonákként való alkalmazásának, illetve a kiskorúakkal szemben a vonatkozó nemzetközi jog és normák áthágásával elkövetett egyéb súlyos jogsértéseknek; felszólítja valamennyi felet, hogy engedjék szabadon a már besorozott gyermekeket, és működjenek együtt az ENSZ-szel a rehabilitációjuk és a közösségükbe való visszailleszkedésük érdekében;

12.  mélységes aggodalmának ad hangot amiatt, hogy egyre nagyobb mértékben vannak jelen Jemenben a bűnözői és terroristacsoportok, többek között az arab-félszigeti al-Kaida csoport (AQAP) és az ISIS/Dáis; elítéli a külföldi harcosok jelenlétét, és kéri valamennyi ilyen harcos Jemenből való kivonását;

13.  sajnálatát fejezi ki a halálos áldozatokat követelő, terrorizmus elleni műveletek számának drámai növekedése miatt; nyomatékosan kéri a Tanácsot, az alelnököt/főképviselőt és a tagállamokat, hogy lépjenek fel a törvénytelen – többek között drónok bevetésével történő – kivégzésekkel szemben, erősítsék meg az EU pozícióját a nemzetközi jog alapján, és biztosítsák, hogy a tagállamok ne hajtsanak végre és ne segítsék elő a halálos áldozatokat követelő jogellenes műveleteket, illetve más módon se vegyenek részt ilyenekben;

14.  ismételten felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy kezdeményezze a Szaúd-Arábiával szembeni fegyverembargó bevezetését; emlékeztet 2017. június 15-i állásfoglalására, amelyben ismételten rámutatott, hogy a Szaúd-Arábiába irányuló kivitelek legalább két kritériumnak nem felelnek meg az ország súlyos humanitárius jogsértésekben való, az ENSZ illetékes hatóságai által megállapított részvétele miatt; ezzel összefüggésben felhívja valamennyi uniós tagállamot, hogy tartózkodjon a fegyverek és mindennemű katonai felszerelések Szaúd-Arábiának, az EAE-nek és a nemzetközi koalíció bármely tagjának, illetve a jemeni kormánynak való értékesítésétől, ezáltal fenntartva a konfliktusban részes valamennyi félre vonatkozó fegyverembargót; felhívja az alelnököt/főtitkárt, hogy dolgozzon ki átfogó uniós stratégiát Jemenre vonatkozóan annak érdekében, hogy az Unió észszerű szerepet vállalhasson a jemeni konfliktus lezárásában, valamint hogy egyértelmű iránymutatással szolgáljon a különböző uniós tagállamok álláspontjai és fellépései közötti jelenlegi széttagoltsággal kapcsolatban, ideértve azt is, hogy a nemzetközi fórumokon egymás állásfoglalásai ellen szavaznak;

15.  üdvözli, hogy az Unió továbbra is nyújt fejlesztési segélyt Jemennek, elsőbbségben részesítve az ország stabilizálását célzó beavatkozásokat, valamint hogy a helyi hatóságokkal együttműködik majd a stabil területeken az ellenálló képesség javítása, az alapvető szolgáltatások biztosításának támogatása és a közösségek fenntartható megélhetésének elősegítése érdekében; emlékeztet arra, hogy az Unió 233,7 millió eurót különített el a partnerszervezetein keresztüli humanitárius segítségnyújtásra;

16.  üdvözli az ENSZ Jemenre vonatkozó 2018. évi humanitárius reagálási tervét és a jemeni humanitárius válsággal kapcsolatos 2018. évi magas szintű adományozói konferenciát, amelyen a nemzetközi adományozók több mint kétmilliárd USD-t ajánlottak fel; sajnálatának ad ugyanakkor hangot amiatt, hogy Jemen esetében még finanszírozási hiány áll fenn; üdvözli, hogy az Unió elkötelezett amellett, hogy segítséget nyújtson a jemeni konfliktus által sújtott lakosságnak, és 107,5 millió eurót ajánlott fel; felhívja valamennyi adományozót, hogy a felajánlott összegeket mielőbb folyósítsa; úgy határoz, hogy a tárgyaláson alapuló megoldás megtalálásáig továbbra is tájékozódik az ügyben; utasítja az Emberi Jogi Albizottságot, hogy kövesse nyomon a jemeni emberi jogi fejleményeket;

17.  felhívja az Uniót, hogy a forrásokat mielőbb bocsássa rendelkezésre a jemeni belső menekültek problémájának kezelése érdekében, akiknek a száma feltehetőleg jelentősen emelkedni fog, ha a hudajdai helyzet rosszabbodik;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az Öböl-menti Együttműködési Tanács főtitkárának, az Arab Államok Ligája főtitkárának, valamint Jemen kormányának.

Utolsó frissítés: 2018. október 3.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat