Procedūra : 2018/2853(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0449/2018

Pateikti tekstai :

B8-0449/2018

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0383

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 434kWORD 56k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.127v01-00
 
B8-0449/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Jemene  (2018/2853(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene  (2018/2853(RSP))  
B8-0449/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Jemene, įskaitant 2017 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją dėl padėties Jemene(1), 2017 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl humanitarinės padėties Jemene(2), 2016 m. vasario 25 d. rezoliuciją dėl humanitarinės padėties Jemene(3) ir 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl padėties Jemene(4),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 25 d., 2017 m. balandžio 3 d., 2015 m. lapkričio 16 d. ir 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Komisijos nario Christoso Stylianideso 2018 m. rugpjūčio 4 d. bendrą pareiškimą dėl aviacijos smūgių Chudaidoje,

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai 2018 m. rugpjūčio 10 d. pareiškimą dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pirmininko 2018 m. kovo 15 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Jemene 2018 m. rugsėjo 6 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės (GEE) Jemene pirmininko Kamelio Jendoubi 2018 m. rugpjūčio 28 d. ataskaitą JT Žmogaus teisių tarybai žmogaus teisių padėties Jemene klausimais,

–  atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių taryboje vykstančias derybas dėl GEE įgaliojimų pratęsimo,

–  atsižvelgdamas į Pasaulio maisto programos vykdomojo direktoriaus 2018 m. rugsėjo 19 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 3 d. JT, Švedijos ir Šveicarijos organizuotą Jemeno aukšto lygio paramos teikėjų renginį, kurio dalyviai įsipareigojo skirti 2 mlrd. USD, bet vis dar trūksta 1 mlrd. USD,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi konfliktas Jemene tebesitęsia jau ketvirtus metus, o šalis patiria didžiausią humanitarinę, politinę ir saugumo krizę šiuolaikinėje istorijoje; kadangi ginkluotas konfliktas perėjo į gilesnio susiskaidymo etapą, šalai gresia nesibaigiančio karo pavojus; kadangi dabartinis konflikto skilimas – aiškus yrančios valstybės vienybės ženklas; kadangi dėl padėties Jemene smarkiai rizikuojama ir stabilumu regione;

B.  kadangi ribota galimybė patekti į konflikto zonas ir duomenų rinkimo apribojimai apsunkina didėjančių humanitarinių poreikių sekimą tikruoju laiku; kadangi humanitarinė erdvė ir toliau mažėja, tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų skaičius tragiškai didėja, o konflikto poveikis civilių gyventojų vis stiprėja, prekių importo apribojimai ir ekonomikos krizės poveikis pablogėjo, o viešosios paslaugos didžiąja dalimi tebėra žlugimo stadijoje;

C.  kadangi 2018 m. rugpjūčio 9 d. Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos įvykdyto aviacijos smūgio taikiniu tapo mokyklos autobusas Sados šiaurės provincijos turgavietėje; dėl šio išpuolio žuvo daugybė žmonių, įskaitant mažiausiai 40 vaikų, kurių dauguma buvo jaunesni nei 10 metų; kadangi rugpjūčio 24 d., praėjus dviem savaitėms po šio išpuolio, per dar vieną Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos antskrydį žuvo 27 civiliai, daugiausia vaikai, bėgę nuo smurto pietinėje šalies dalyje apsiaustame Chudaidos mieste; kadangi, JT duomenimis, nuo 2018 m. birželio pradžios beveik 470 000 žmonių paliko Chudaidos guberniją;

D.  kadangi dėl Saudo Arabijos vadovaujamos kampanijos ir intensyvaus bombardavimo iš oro, įskaitant puolimą be atrankos tankiai gyvenamose vietovėse ir dėl blokados dar labiau gilėja karo sukelta humanitarinė krizė;

E.  kadangi, remiantis karo įstatymais, tyčinis civilių puolimas be atrankos ir išpuoliai prieš civilinius taikinius, pvz., mokyklas ir ligonines, draudžiamas; kadangi, remiantis GEE išvada, tokie išpuoliai gali būti prilyginami karo nusikaltimams, o juos įvykdę asmenys gali būti už juos persekiojami baudžiamąja tvarka; kadangi Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos atlikti tariamų karo nusikaltimų Jemene tyrimai neįtikina, be to, juos atlikus nukentėjusiems civiliams nebuvo sudaryta galimybių apginti savo teises;

F.  kadangi humanitarinės pagalbos reikia daugiau kaip 22 mln. žmonių, o 8,4 mln. žmonių, iš kurių pusė yra vaikai, atsidūrę ties bado riba; kadangi plinta tokios ligos kaip difterija ir gresia rimtas didelio choleros protrūkio pavojus; kadangi daugiau kaip 2 mln. žmonių perkelta šalies viduje; kadangi užsitęsus kovoms ypač kenčia moterys ir vaikai; kadangi, UNICEF duomenimis, mokyklos nelanko beveik 2 mln. vaikų, o tai kelia grėsmę visos Jemeno vaikų kartos ateičiai, nes dėl riboto švietimo arba nesant galimybių mokytis jie tampa pažeidžiami karinio verbavimo ir seksualinės prievartos bei smurto dėl lyties požiūriais;

G.  kadangi žmogaus teisių organizacijos dokumentais patvirtino dešimtis atvejų, kai Ansarul Allah (taip pat žinomo kaip Houthis) ir mirusiam prezidentui Ali Abdullah Saleh lojalios pajėgos vykdė savavališkus ir įžeidžiamus sulaikymus, taip pat priverstinį dingimą ir kankinimus; kadangi Jemeno konflikto metu Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE), JAE marionetės ir Jemeno vyriausybės pajėgos taip pat savavališkai sulaikydavo, kankindavo ir priverstinai dangino daugybę žmonių;

H.  kadangi 2017 m. Nyderlandai ir Kanada siekė įsteigti JT Žmogaus teisių taryboje nepriklausomą tyrimo komisiją, kuri nagrinėtų tebevykdomus žiaurumus; kadangi vėliau priimtoje rezoliucijoje šių nuostatų nebeliko dėl Saudo Arabijos, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos daromo spaudimo, tačiau buvo įsteigta GEE; kadangi Žmogaus teisių taryba savo 2018 m. rugsėjo 24 d. rezoliucijoje dėl žmogaus teisių padėties Jemene nusprendė pratęsti jos įgaliojimus dar vienerių metų kadencijai, kuriuos galima dar kartą pratęsti gavus Žmogaus teisių tarybos pritarimą;

I.  kadangi Kamel Jendoubi, vadovaujantis Vyriausybės ekspertų grupei, 2018 m. rugpjūčio 28 d. pateikusiai Žmogaus teisių tarybai ataskaitą apie žmogaus teisių padėtį Jemene, yra šmeižto kampanijos, kurios tikslas yra įbauginti žinomų ekspertų grupę ir priversti suabejoti jos išvadomis, auka; kadangi 2018 m. Vyriausybės ekspertų grupė padarė išvadą, kad Ansarul Allah, taip pat žinomas kaip Houthis, „įvykdė veiksmus, kurie gali būti laikomi karo nusikaltimais, įskaitant žiaurų elgesį, kankinimus [ir] asmens orumo įžeidimus“; kadangi ekspertai uždokumentavo, kad Ansarl Allah, taip pat žinomas kaip Houthis, sulaikydavo studentus, žmogaus teisių gynėjus, žurnalistus, politiniais oponentais laikomus asmenis ir bahajų bendruomenės narius, netinkamai elgdavosi su sulaikytaisiais ir kankindavo juos, taip pat Nacionalinio saugumo biuro ir Politinio saugumo biuro patalpose; kadangi ekspertai taip pat nustatė, kad Jemeno, Saudo Arabijos ir JAE pajėgos yra aiškiai susijusios su prievarta sulaikytųjų atžvilgiu, t. y. veiksmais, kurie gali būti laikomi karo nusikaltimais;

J.  kadangi Saudo Arabijos Karalystė kelis kartus darė spaudimą ES valstybėms narėms, kitoms valstybėms ir tarptautinėms organizacijas, įskaitant JT, dėl jų kritinės pozicijos Saudo Arabijos veiksmų konflikto Jemene atžvilgiu;

K.  kadangi Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos šalių piliečiai yra įkalinti Jemene;

L.  kadangi susirūpinimą kelia artėjantis Jemeno ekonomikos žlugimas; kadangi atlyginimai Jemeno viešojo sektoriaus darbuotojams, kurie nėra kariškiai, reguliariai nebemokami faktiškai nuo 2016 m. pabaigos; kadangi teisėta vyriausybė pasirinko mokėti pensijas pietų gubernijose gyvenantiems asmenims visų šiaurinėse gubernijose gyvenančių pensininkų sąskaita; kadangi dešimtys tūkstančių vyresnio amžiaus žmonių neturi bazinių pajamų šaltinio, o daugiau kaip 33 proc. yra priklausomi nuo vis brangstančių vaistų;

M.  kadangi nustatytas tarptautinis ginklų embargas prieš Irano remiamą Ansarul Allah (taip pat žinomas kaip Houthis); kadangi, remiantis 18-ąja ES metine ataskaita dėl ginklų eksporto, ES valstybės narės, visų pirma Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Vokietija, nuo konflikto eskalacijos pradžios ir toliau leidžia perduoti ginklus Saudo Arabijai; kadangi toks tiekimas pažeidžia 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/BUSP, nustatančią bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę(5), kurioje nedviprasmiškai atmetama galimybė išduoti ginklų licencijas, jeigu yra aiški rizika, kad eksportuojama karinė technologija ar įranga bus panaudota sunkiems tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimams vykdyti ir kenkti taikai, saugumui ir stabilumui regione; kadangi Parlamentas ne kartą ragino Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją pradėti iniciatyvą, kuria siekiama Saudo Arabijai nustatyti ES ginklų embargą, laikantis Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP;

N.  kadangi nuo 2017 m. sausio mėn. dramatiškai padidėjo JAV vykdomų ekstrateritorinių mirtinų operacijų skaičius Jemene; kadangi per šias mirtį nešančias kovos su teroru operacijas žūva, rimtų sužalojimų arba traumų patiria civiliai, įskaitant moteris, vaikus ir vyresnio amžiaus asmenis, ir reiškiamas susirūpinimas, kad tokiomis operacijomis pažeidžiami nusistovėję tarptautinės žmogaus teisių teisės principai; kadangi būtina skubiai atlikti nepriklausomus ir nešališkus šių mirtį nešančių operacijų, kurias vykdo koalicijos pajėgos ir per kurias galimai neteisėtai žudomi žmonės, tyrimus vadovaujantis vadinamuoju Minesotos protokolu; kadangi turima įrodymų, kad ES valstybės narės tiesiogiai ir netiesiogiai remia šias mirtį nešančias operacijas teikdamos žvalgybinę ir kitokią operatyvinę pagalbą;

O.  kadangi dauguma JAV pajėgų vykdomų atakų Jemene – mirtinos operacijos naudojant bepiločius orlaivius; kadangi sprendimas į bepiločiais orlaiviais vykdomų operacijų taikinių sąrašus įtraukti kai kuriuos asmenis dažnai priimamas neturint teismo įsakymo ar orderio; kadangi veiksmai prieš tam tikrus asmenis ir paskesnis jų žudymas vykdomi nesilaikant deramo proceso ir dėl šios priežasties tam tikromis aplinkybėmis gali būti laikomi neteisminėmis egzekucijomis;

P.  kadangi, nepaisant tarptautinio spaudimo rasti stabilų ir įtraukų politinį krizės sprendimą, konflikto šalims ir jų regioniniams bei tarptautiniams rėmėjams, įskaitant Saudo Arabiją ir Iraną, nepavyko pasiekti susitarimo dėl ugnies nutraukimo ar kaip nors išspręsti konflikto, taip pat kadangi toliau neslūgsta kovos ir bombardavimas be atrankos; kadangi karinės pergalės nepasiekė nė viena šalis ir nėra tikėtina, kad ateityje jos ją pasieks; kadangi ES ir visa tarptautinė bendruomenė turėtų teikti prioritetą siekiui rasti politinį konflikto sprendimą JT taikos iniciatyvos Jemene pagrindu;

Q.  kadangi ES yra įsipareigojusi laikytis visapusiško ir strateginio požiūrio, apimančio visus susijusius regioninius subjektus; kadangi ES tebėra įsipareigojusi toliau teikti gyvybiškai svarbią pagalbą visiems Jemeno žmonėms, kuriems jos reikia;

1.  griežčiausiai smerkia Jemene vykdomą smurtą ir visus išpuolius prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą; pabrėžia savo susirūpinimą dėl konflikto, kuris ir toliau veda prie vienos iš didžiausių šių dienų humanitarinių, politinių ir ekonominių krizių; visoms susijusioms šalims, įskaitant jų regioninius ir tarptautinius rėmėjus, primena, kad tyčiniai veiksmai prieš civilius ir civilinės infrastruktūros objektus, įskaitant ligonines ir medicinos personalą, vandens sistemas, uostus, oro uostus ir rinkas, yra šiurkštus tarptautinės teisės pažeidimas;

2.  ragina visas šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės principų ir, visų pirma, proporcingumo principo ir atskirti civilius ir ne karinius objektus nuo kovotojų ir karinių objektų, taip pat gerbti tarptautinę žmogaus teisių teisę, tarptautinę baudžiamąją teisę ir tarptautinę pabėgėlių teisę, siekiant imtis rimtų veiksmų civiliams gyventojams apsaugoti;

3.  pakartoja, kad vienintelis konflikto Jemene sprendimo būdas yra politinis; apgailestauja dėl to, kad žlugo pirmasis konsultacijų etapas Ženevoje (2018 m. rugsėjo 9 d. – 6 d.), ir ragina visas susijusias šalis nutraukti dabartinį eskalavimo procesą ir atnaujinti konstruktyvias taikos derybas bei pasitikėjimo stiprinimo priemones remiant JT specialiojo pasiuntiniui Martinui Griffiths‘ui; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir visas ES valstybes nares užtikrinti M. Griffiths‘ui politinę paramą, kad derybomis būtų pasiektas įtraukus susitarimas;

4.  primena visoms konflikto šalims, kad jos yra atskaitingos už bet kokius padarytus nusikaltimus pagal tarptautinę teisę; ragina tarptautinę bendruomenę numatyti nuostatas dėl asmenų, grupių ir organizacijų, įtariamų tokiais pažeidimais, nacionalinio ar tarptautinio baudžiamojo persekiojimo;

5.  ragina visas Jemene operacijas vykdančias šalis įgyvendinti tolesnes apsaugos priemones siekiant apsaugoti civilių gyventojų gyvybes; ragina JAV ir jų partneres užtikrinti, kad jų bepiločių orlaivių programai būtų taikoma teisminė priežiūra ir kad naudojant bepiločius orlaivius be deramo proceso nebūtų vykdomos jokios egzekucijos;

6.  ragina visas konflikto šalis nedelsiant nutraukti karo veiksmus; griežtai smerkia išpuolių ir kovos atnaujinimą ir dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą toliau atidžiai stebėti įvykius Jemene, visų pirma ataskaitas apie tolesnį karinių operacijų aktyvinimą Chudaidos mieste; įspėja apie karinio puolimo prieš Chudaidos miestą atnaujinimo padarinius; pabrėžia, kad Chudaida yra vienintelis likęs atviras įvežimo uostas maistui, medicinos reikmenims ir humanitarinei pagalbai didelėms šalies dalims; ragina visas konflikto šalis užtikrinti visapusišką ir veiksmingą oro uostų ir uostų veikimą ir sudaryti galimybes saugiai, greitai ir laisvai naudotis humanitarine pagalba, maistu, komercinėmis ir medicinos prekėmis; reiškia susirūpinimą tuo, kad dėl tolesnio tiekimo sutrikimo neleistinai nukentėtų žmonės, kiltų badas ir būtų perkeliama daug civilių gyventojų, įskaitant vaikus;

7.  ragina Saudo Arabiją ir kitus susijusius subjektus panaikinti Jemeno blokadą: ragina visas tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias valstybes ir atitinkamus dalyvius daryti didžiausią spaudimą visoms šalims, kad jos siektų deeskalavimo ir iš karto nutrauktų politinę, karinę ir finansinę paramą kariniams subjektams vietoje tiesiogiai arba per marionetes;

8.  teigiamai vertina tai, kad 2018 m. rugsėjo 16 d. JT specialusis pasiuntinys Jemene lankėsi Sanoje, siekdamas atnaujinti taikos derybas ir taikyti pasitikėjimo stiprinimo priemones, pvz., tai, kad Sanos oro uostas vėl būtų visiškai atvertas keleiviniams ir komerciniams skrydžiams, o vyriausybę paskatinti mokėti atlyginimus valstybės tarnautojams visose Jemeno srityse; atkreipia dėmesį į neseniai paskelbtus pranešimus apie siūlomą humanitarinių koridorių tarp Chudaidos ir Sanos miestų atidarymo;

9.  ragina visas susijusias šalis sudaryti galimybę visapusiškai humanitarinei pagalbai skubiai patekti į konfliktų apimtas vietoves, kad ji padėtų tiems, kuriems jos reikia; ragina Tarybą ir JT Saugumo Tarybą, įgyvendinant JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2216, nustatyti asmenis, trukdančius teikti humanitarinę pagalbą Jemenui, ir taikyti jiems tikslines sankcijas;

10.  reikalauja nedelsiant paleisti visus savavališkai sulaikytus asmenis, sustabdyti priverstinius dingimus, taip pat reikalauja, kad asmenų, atsakingų už visus pažeidimus ir už žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant lytinį ir kitokį smurtą prieš moteris, vyrus, mergaites ir berniukus, atžvilgiu būtų veiksmingai ir patikimai atliktas tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas pagal tarptautinius standartus; remia GEE veiklą ir prašo atnaujinti ir sustiprinti Tarptautinės tyrimo komisijos įgaliojimus, kad būtų galima rinkti Jemene įvykdytų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui įrodymus, siekiant patraukti tokių pažeidimų kaltininkus baudžiamojon atsakomybėn ir už juos nubausti; ragina, kad Jemeno atvejis būtų perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT); ragina Jemeną prisijungti prie TBT, nes tai leistų patraukti baudžiamojon atsakomybėn visus asmenis, atsakingus už konflikto metu padarytus nusikaltimus, kol nėra Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nuomonės šiuo klausimu;

11.  ragina visas konflikto šalis nutraukti vaikų verbavimą ir (arba) vaikų karių naudojimą ir kitus šiurkščius nepilnamečių atžvilgiu vykdomus pažeidimus nesilaikant taikytinos tarptautinės teisės ir standartų; ragina visas konflikto šalis paleisti jau užverbuotus vaikus ir bendradarbiauti su JT siekiant juos reabilituoti ir vėl integruoti į jų bendruomenes;

12.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad Jemene daugėja nusikalstamų ir teroristinių grupuočių, įskaitant Arabijos pusiasalio grupuotę „Al Kaida“ (AQAP) ir ISIS („Da’esh“); smerkia užsienio kovotojų buvimą šalyje ir ragina iš Jemeno pašalinti visus tokius kovotojus;

13.  apgailestauja dėl to, kad Jemene nepaprastai išaugo mirtinų kovos su terorizmu operacijų skaičius; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares pasmerkti neteismines egzekucijas, įskaitant naudojant dronus vykdomas egzekucijas, dar kartą patvirtinti ES poziciją pagal tarptautinę teisę ir užtikrinti, kad valstybės narės nevykdytų neteisėtų mirtinų operacijų, nesudarytų joms sąlygų arba kitaip jose nedalyvautų;

14.  dar kartą ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę pasiūlyti iniciatyvą, kuria siekiama įvesti ginklų embargą Saudo Arabijai; primena savo 2017 m. birželio 15 d. rezoliuciją, kurioje pabrėžiama, kad eksportas į Saudo Arabiją neatitinka bent dviejų kriterijų dėl šalies dalyvavimo kompetentingų JT institucijų nustatytuose šiurkščiuose humanitarinės teisės pažeidimuose; šiomis aplinkybėmis ragina visas valstybes nares susilaikyti nuo ginklų ir bet kokios karinės įrangos pardavimo Saudo Arabijai, JAE ir bet kuriam tarptautinės koalicijos nariui, taip pat Jemeno vyriausybei, tokiu būdu išlaikant esamą ginklų embargą, taikomą visoms konflikto šalims; ragina ES vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją parengti išsamią strategiją Jemenui siekiant atlikti prasmingą vaidmenį nutraukiant konfliktą Jemene ir pateikti aiškias gaires dėl dabartinio susiskaidymo kalbant apie pavienių ES valstybių narių pozicijas ir veiksmus, kurių jos imasi, įskaitant balsavimą prieš viena kitos rezoliucijas tarptautiniuose forumuose;

15.  palankiai vertina tai, kad ES toliau teiks paramą vystymuisi Jemene, teikdama pirmenybę veiksmams, kuriais siekiama stabilizuoti šalį, ir dirbs stabiliose vietovėse su vietos valdžios institucijomis, kad skatintų atsparumą, padėtų išlaikyti pagrindinių paslaugų teikimą ir skatintų bendruomenių tvarų pragyvenimą; primena, kad ES skyrė 233,7 mln. EUR humanitarinei pagalbai per savo partnerių organizacijas;

16.  palankiai vertina 2018 m. JT humanitarinės pagalbos teikimo Jemenui planą ir tai, kad 2018 m. Jemenui skirtame aukšto lygio paramos teikėjų renginyje tarptautiniai paramos teikėjai įsipareigojo skirti daugiau kaip 2 mlrd. JAV dolerių; tačiau apgailestauja dėl to, kad Jemenui vis dar trūksta finansavimo; teigiamai vertina tai, kad ES yra įsipareigojusi suteikti pagalbą nukentėjusiesiems nuo konflikto Jemene ir tuo tikslu numatė skirti 107,5 mln. EUR; ragina visus paramos teikėjus skubiai išmokėti įsipareigotas skirti sumas; nusprendžia toliau stebėti šį klausimą, kol derybų procese bus pasiektas sprendimas; paveda Žmogaus teisių pakomitečiui stebėti žmogaus teisių padėtį Jemene;

17.  ragina ES greitai išmokėti lėšas siekiant spręsti šalies viduje perkeltų asmenų problemą Jemene, kurių skaičius greičiausiai gerokai padidės, jei padėtis Chudaidoje dar pablogės;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Jemeno vyriausybei.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0473.

(2)

OL C 331, 2018 9 18, p. 146.

(3)

OL C 35, 2018 1 31, p. 142.

(4)

OL C 265, 2017 8 11, p. 93.

(5)

OL L 335, 2008 12 13, p. 99.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 3 d.Teisinė informacija - Privatumo politika