Procedură : 2018/2853(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0449/2018

Texte depuse :

B8-0449/2018

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0383

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 436kWORD 54k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.127v01-00
 
B8-0449/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Yemen (2018/2853(RSP))  
B8-0449/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Yemen, îndeosebi cea din 30 noiembrie 2017 referitoare la situația din Yemen(1), cea din 15 iunie 2017 referitoare la situația umanitară din Yemen(2), cea din 25 februarie 2016 referitoare la situația umanitară din Yemen(3) și cea din 9 iulie 2015 referitoare la situația din Yemen(4),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 25 iunie 2018, din 3 aprilie 2017, din 16 noiembrie 2015 și din 20 aprilie 2015 privind situația din Yemen,

–  având în vedere declarația comună din 4 august 2018 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, și a comisarului Christos Stylianides privind atacurile aeriene care au vizat orașul Hodeidah,

–  având în vedere declarația din 10 august 2018 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă privind situația din Yemen,

–  având în vedere declarația din 15 martie 2018 a președintelui Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere declarația trimisului special al Secretarului General al ONU în Yemen din 6 septembrie 2018,

–  având în vedere raportul din 28 august 2018 al președintelui Grupului ONU de experți eminenți internaționali și regionali pentru situația din Yemen (GEE), Kamel Jendoubi, adresat Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și referitor la situația drepturilor omului din Yemen,

–  având în vedere negocierile în curs din cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului cu privire la prelungirea mandatului GEE,

–  având în vedere declarația directorului executiv al Programului Alimentar Mondial din 19 septembrie 2018,

–  având în vedere evenimentul la nivel înalt al donatorilor organizat la 3 aprilie 2018 de ONU, Suedia și Elveția, în cadrul căruia au fost adunate 2 miliarde USD, însă mai este necesară o sumă de aproape 1 miliard USD,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Yemen,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât conflictul ce are loc în Yemen durează de aproape patru ani, această țară fiind pusă în fața celei mai grave crize umanitare, politice și de securitate din istoria sa modernă; întrucât conflictul armat a intrat într-o fază de fragmentare și mai gravă, care poate să declanșeze în țară un război fără sfârșit; întrucât fragmentarea actuală a acestui conflict demonstrează clar erodarea coeziunii statului; întrucât situația din Yemen reprezintă un risc puternic pentru stabilitatea regiunii;

B.  întrucât accesul limitat în zonele afectate și restricțiile aplicate colectării de date fac dificilă evaluarea în timp real a evoluției nevoilor umanitare; întrucât spațiul umanitar se micșorează, numărul încălcărilor dreptului umanitar internațional crește în mod tragic și impactul conflictului asupra populației civile se intensifică, restricțiile aplicate importurilor comerciale și impactul crizei economice s-au agravat, iar serviciile publice se află în mare măsură în stare de colaps;

C.  întrucât, la 9 august 2018, un atac aerian desfășurat de coaliția condusă de Arabia Saudită a lovit un autobuz școlar într-o piață din provincia Saada, în nordul țării, făcând multiple victime, inclusiv cel puțin 40 de copii, majoritatea având sub 10 ani; întrucât, cu două săptămâni mai târziu, la 24 august, a avut loc un nou atac al coaliției în frunte cu Arabia Saudită, care a făcut 27 de victime în rândul populației civile, majoritatea fiind copii, civili care se refugiau de violențele din orașul asediat Hodeidah, din sudul țării; întrucât, potrivit ONU, de la începutul lunii iunie 2018 aproape 470 000 de persoane au părăsit regiunea Hodeidah;

D.  întrucât campania condusă de Arabia Saudită și bombardamentele aeriene intense, inclusiv atacurile fără discernământ asupra zonelor des populate, agravează impactul umanitar al războiului aplicând o blocadă;

E.  întrucât regulile războiului interzic atacurile deliberate și fără discernământ asupra populației civile și a obiectivelor civile precum școlile și spitalele; întrucât, având în vedere constatările GEE, aceste atacuri pot constitui crime de război, iar persoanele care le comit pot fi trase la răspundere pentru aceste crime; întrucât anchetele desfășurate de coaliția în frunte cu Arabia Saudită privind presupusele crime de război comise în Yemen sunt lipsite de credibilitate și nu au condus la măsuri de reparare pentru populația civilă;

F.  întrucât peste 22 de milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară, iar 8,4 milioane se află într-o situație apropiată de foamete, jumătate dintre care sunt copii; întrucât se răspândesc bolile, precum difteria, existând și un risc real să izbucnească o epidemie de holeră; întrucât peste două milioane de persoane sunt strămutate intern; întrucât femeile și copiii sunt afectați în mod deosebit de aceste ostilități; întrucât, potrivit UNICEF, aproape două milioane de copii nu frecventează școala, ceea ce pune în pericol viitorul unei generații întregi de copii din Yemen din cauza accesului limitat sau inexistent la educație, fapt ce îi face vulnerabili în fața recrutării militare și a violenței sexuale și bazate pe sex;

G.  întrucât organizațiile pentru drepturile omului au documentat zeci de cazuri în care Ansarul Allah, cunoscuți și ca houthis, și forțele loiale fostului președinte Ali Abdullah Saleh, decedat, au practicat arestări arbitrare și abuzive, precum și răpiri și tortură; întrucât, în cursul conflictului din Yemen, Emiratele Arabe Unite (EAU), aliații săi și forțele guvernului din Yemen au comis de asemenea acte arbitrare de arestare, tortură și răpire în raport cu numeroase persoane;

H.  întrucât, în 2017, Țările de Jos și Canada au încercat să creeze o comisie de anchetă independentă în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului care să ancheteze atrocitățile ce au loc; întrucât rezoluția adoptată ulterior a fost puternic transformată în urma presiunilor exercitate de Arabia Saudită, Regatul Unit și Franța, însă a dus totuși la instituirea GEE; întrucât în rezoluția sa din 24 septembrie 2018 privind situația drepturilor omului din Yemen, Consiliul pentru Drepturile Omului a decis să-i prelungească mandatul pentru încă un an, care poate fi din nou prelungit de către Consiliul pentru Drepturile Omului;

I.  întrucât Kamel Jendoubi, președintele GEE, care a adresat Consiliului pentru Drepturile Omului la 28 august 2018 un raport cu privire la situația drepturilor omului din Yemen, este victima unei campanii de denigrare care urmărește să intimideze GEE și să pună sub semnul întrebării constatările acestuia; întrucât GEE a constatat în 2018 că Ansarul Allah, cunoscuți și ca houthis, au „comis acte ce pot să constituie crime de război, inclusiv tratamente cu cruzime și tortură și atacuri asupra demnității persoanelor”; întrucât experții au documentat cazuri în care Ansarul Allah, cunoscuți și ca houthis, rețin studenți, apărători ai drepturilor omului, jurnaliști, oponenți politici presupuși și membri ai comunității Baha’i și maltratează și torturează deținuții, inclusiv pe cei de la Biroul Securității Naționale și de la Oficiul Securității Politice; întrucât experții au constatat, de asemenea, că date credibile arată că forțele din Yemen, Arabia Saudită și EAU sunt implicate în acte de abuz față de persoanele reținute, care ar putea să constituie crime de război;

J.  întrucât Regatul Arabiei Saudite a exercitat în mai multe rânduri presiuni asupra statelor membre ale UE, a altor țări și organizații internaționale, inclusiv asupra ONU, din cauza poziției critice adoptate de acestea față de acțiunile Arabiei Saudite în cadrul conflictului din Yemen;

K.  întrucât în Yemen sunt încarcerați resortisanți ai țărilor care fac parte din coaliția condusă de Arabia Saudită;

L.  întrucât starea apropiată de colaps a economiei Yemenului trezește îngrijorare; întrucât de la sfârșitul lui 2016 nu se mai plătesc efectiv în mod regulat salariile celor aproape 1,4 milioane de funcționari publici din Yemen care nu fac parte din forțele armate; întrucât guvernul legitim plătește selectiv pensiile persoanelor care locuiesc în guvernoratele din sudul țării, în detrimentul tuturor pensionarilor din guvernoratele nordice; întrucât există zeci de mii de persoane în vârstă care nu au nicio sursă de venit de bază, iar peste 33% dintre acestea depind de medicamente, care devin din ce în ce mai scumpe;

M.  întrucât a fost instituit un embargo internațional pentru armament care vizează Ansarul Allah, cunoscuți și ca houthis, aceștia fiind sprijiniți de Iran; întrucât, potrivit celui de al 18-lea Raport anual al UE cu privire la exporturile de arme, de la escaladarea conflictului statele membre ale UE, mai ales Regatul Unit, Franța și Germania, autorizează în continuare transferuri de armament către Arabia Saudită; întrucât aceste transferuri încalcă Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar(5), în care se interzice explicit autorizarea licențelor pentru arme dacă există riscul evident că tehnologia sau echipamentele militare care urmează să fie exportate vor fi folosite pentru a comite încălcări ale dreptului umanitar internațional și pentru a submina pacea, securitatea și stabilitatea regională; întrucât Parlamentul i-a solicitat VP/ÎR în repetate rânduri să lanseze o inițiativă prin care UE să-i aplice Arabiei Saudite un embargou pentru armament, în conformitate cu Poziția comună 2008/944/PESC;

N.  întrucât din ianuarie 2017 încoace a crescut dramatic numărul operațiunilor letale extrateritoriale conduse de Statele Unite în Yemen; întrucât multe persoane, inclusiv femei, copii și bătrâni, au fost ucise, grav rănite sau traumatizate de astfel de operațiuni antiteroriste letale și întrucât s-au ridicat obiecții legate de faptul că aceste operațiuni încalcă unele principii consacrate de drept internațional al drepturilor omului; întrucât trebuie derulate urgent anchete independente și imparțiale privind astfel de operațiuni letale săvârșite de forțele coaliției, soldate cu omoruri potențial ilegale conform protocolului de la Minnesota; întrucât există dovezi că statele membre ale UE oferă sprijin direct și indirect pentru astfel de operațiuni letale furnizând informații strategice și alte forme de sprijin operațional;

O.  întrucât majoritatea atacurilor desfășurate de forțele armate ale SUA în Yemen sunt atacuri mortale cu drone; întrucât deciziile de a pune anumite persoane pe listele cu țintele operațiunilor cu drone sunt deseori luate fără mandate sau hotărâri judecătorești; întrucât luarea în vizor și uciderea ulterioară a anumitor persoane se face fără a trece printr-o instanță judecătorească și, prin urmare, pot fi considerate, în anumite circumstanțe, drept execuții extrajudiciare;

P.  întrucât, cu toată presiunea internațională pentru a găsi o soluție politică stabilă la criză, convenabilă tuturor părților, părțile beligerante și susținătorii lor regionali și internaționali, inclusiv Arabia Saudită și Iran, nu au reușit să ajungă la un acord de încetare a focului sau la vreo soluție, iar luptele și bombardamentele fără nicio reținere continuă în același ritm; întrucât niciuna dintre părți nu a obținut o victorie militară și este puțin probabil să reușească acest lucru în viitor; întrucât găsirea unei soluții politice la acest conflict, sub auspiciile inițiativei de pace a ONU în Yemen, ar trebui să fie o prioritate pentru UE și pentru întreaga comunitate internațională;

Q.  întrucât UE militează pentru o abordare globală și strategică, care să cuprindă toți actorii regionali relevanți; întrucât UE își menține angajamentul de a oferi în continuare ajutoare pentru a salva viețile tuturor oamenilor din Yemen aflați la ananghie;

1.  condamnă în termenii cei mai fermi violențele care au loc în Yemen și toate atacurile împotriva civililor și infrastructurilor civile; scoate în evidență îngrijorarea provocată de acest conflict care continuă să degenereze într-una dintre cele mai grave crize umanitare, politice și economice actuale; le reamintește tuturor părților implicate în conflict, inclusiv susținătorilor lor regionali și internaționali, că atacarea deliberată a populației și infrastructurii civile, inclusiv spitale și personal medical, sisteme de alimentare cu apă, porturi, aeroporturi și piețe, reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional;

2.  îndeamnă toate părțile să respecte principiile dreptului internațional umanitar și, în special, principiile proporționalității și deosebirii între populația și obiectivele civile, pe de o parte, și combatanți și obiectivele militare, pe de altă parte, și să respecte dreptul internațional umanitar, dreptul penal internațional și dreptul internațional în materie de refugiați și să ia măsuri serioase pentru a proteja populația civilă;

3.  afirmă încă o dată că conflictul din Yemen nu poate avea decât o soluție politică; regretă eșecul primei runde de consultări de la Geneva (6-9 septembrie 2018) și îndeamnă toate părțile implicate să pună capăt escaladării actuale și să reia negocierile constructive de pace și măsurile de reclădire a încrederii sub auspiciile trimisului special al ONU, Martin Griffiths; le cere VP/ÎR și tuturor statelor membre ale UE să îi acorde dlui Girffiths sprijinul politic necesar pentru a se ajunge la o rezolvare negociată a conflictului, acceptabilă de toate părțile;

4.  le reamintește tuturor participanților la conflict că pot fi trași la răspundere în temeiul dreptului internațional pentru orice crimă săvârșită; îndeamnă comunitatea internațională să ia măsuri pentru urmărirea penală națională sau internațională a oricăror persoane, grupuri și organizații suspectate de asemenea încălcări;

5.  invită toate părțile care desfășoară operațiuni militare în Yemen să ia noi măsuri de precauție și să garanteze protecția populației civile; invită SUA și partenerii săi să pună programul de drone sub supraveghere judiciară și să se asigure că nu au loc execuții prin atacuri cu drone fără intervenția instanțelor judiciare;

6.  face un apel la toate părțile implicate în conflict să înceteze imediat ostilitățile; condamnă în termeni duri reluarea luptelor și atacurilor și își reafirmă hotărârea de a urmări în continuare îndeaproape situația din Yemen, mai ales în lumina rapoartelor care indică o nouă intensificare a operațiunilor militare în orașul Hodeidah; atrage atenția asupra consecințelor reluării ofensivei militare asupra Hodeidah; subliniază că Hodeidah este singurul port rămas deschis pe unde pot intra alimentele, materialele medicale și asistența umanitară necesare pentru zone întinse ale țării; face un apel la toate părțile implicate în conflict să asigure funcționarea deplină și nestânjenită a aeroporturilor și porturilor și să faciliteze accesul sigur, rapid și nestingherit pentru ajutoarele umanitare și livrările de mărfuri și de materiale medicale; este îngrijorat de faptul că o altă întrerupere ar duce la suferințe omenești intolerabile, la foamete și la strămutarea unui număr mare de civili, inclusiv copii;

7.  îndeamnă Arabia Saudită și alți actori implicați să relaxeze și mai mult blocada actuală asupra Yemenului; face apel la toate statele și la toți actorii importanți implicați direct sau indirect să pună presiune maximă asupra tuturor părților, în sensul unor eforturi de dezamorsare, și să înceteze imediat să le ofere părților beligerante de la fața locului sprijin politic, militar și financiar, fie direct, fie prin interpuși;

8.  consideră binevenită vizita recentă a trimisului special al ONU la Sana’a din 16 septembrie 2018, cu scopul de a relua negocierile de pace și măsurile de reclădire a încrederii, cum ar fi redeschiderea completă a aeroportului din Sana’a pentru curse de pasageri și comerciale, și de a încuraja guvernul să plătească salariile funcționarilor publici din toate regiunile Yemenului; ia notă de relatările recente privind propunerea de a deschide coridoare umanitare între Hodeidah și Sana’a;

9.  solicită tuturor părților implicate să permită accesul total și imediat al convoaielor umanitare la zonele afectate de conflict, pentru a putea oferi ajutor celor care au nevoie; invită Consiliul și Consiliul de Securitate al ONU ca, la implementarea Rezoluției 2216 a Consiliului de Securitate al ONU, să identifice persoanele care blochează furnizarea asistenței umanitare în Yemen și să le aplice acestora sancțiuni pe măsură;

10.  cere eliberarea imediată a persoanelor deținute arbitrar, încetarea disparițiilor forțate și investigarea și urmărirea penală efectivă și credibilă a celor responsabili de toate încălcările și abuzurile la adresa drepturilor omului, inclusiv violența sexuală și de altă natură împotriva femeilor, bărbaților și copiilor, în conformitate cu standardele internaționale; susține munca depusă de GEE și cere reînnoirea și extinderea mandatului Comisiei Internaționale de Anchetă, incluzând strângerea probelor pentru crimele de război și crimele împotriva umanității comise în Yemen, pentru a-i aduce în fața instanței și a-i pedepsi pe cei care se fac vinovați de asemenea încălcări; cere să fie sesizată Curtea Penală Internațională (CPI) în legătură cu situația din Yemen; invită Yemenul să adere la CPI, fapt ce ar permite urmărirea penală a tuturor persoanelor răspunzătoare de crimele săvârșite în timpul conflictului în situația în care nu este sesizat Consiliul de Securitate al ONU;

11.  face apel la toate părțile implicate în conflict să pună capăt recrutării sau folosirii copiilor ca soldați și altor încălcări grave comise împotriva minorilor care încalcă dreptul internațional și standardele internaționale aplicabile; invită toate părțile să îi elibereze pe copiii care au fost recrutați deja și să coopereze cu ONU pentru reabilitarea și reintegrarea acestora în comunitățile lor;

12.  este profund îngrijorat de faptul că grupările criminale și teroriste, inclusiv Al-Qaida în Peninsula Arabă (AQAP) și ISIS/Daesh sunt din ce în ce mai prezente în Yemen; condamnă prezența mercenarilor străini și cere expulzarea acestor luptători din Yemen;

13.  deplânge înmulțirea dramatică a numărului de operațiuni antiteroriste soldate cu morți în Yemen; îndeamnă Consiliul, VP/ÎR și statele membre să se opună asasinatelor extrajudiciare, inclusiv utilizării dronelor, să reafirme poziția UE în temeiul dreptului internațional și să se asigure că statele membre nu săvârșesc și nu facilitează operațiuni letale ilegale și nici nu participă în alt mod la acestea;

14.  invită din nou VP/ÎR să lanseze o inițiativă menită să impună un embargo asupra armelor împotriva Arabiei Saudite; reamintește rezoluția sa din 15 iunie 2017, în care se reiterează că exporturile către Arabia Saudită nu respectă cel puțin două criterii legate de implicarea acestei țări în încălcări grave ale dreptului umanitar, consacrat de autoritățile competente ale ONU; în acest context le cere tuturor statelor membre ale UE să nu vândă arme și nici alte echipamente militare Arabiei Saudite, EAU și niciunui membru al coaliției internaționale, și de asemenea nici guvernului yemenit, în felul acesta aplicând embargoul actual asupra armelor tuturor părților beligerante; îi cere VP/ÎR să conceapă o strategie cuprinzătoare pentru UE în Yemen pentru a juca un rol determinant în terminarea conflictului din Yemen și a oferi îndrumări clare, punând capăt fragmentării actuale care există între pozițiile și acțiunile întreprinse de diferite state membre ale UE, care ajung chiar să voteze unele împotriva rezoluțiilor celorlalte în forurile internaționale;

15.  apreciază faptul că UE va oferi în continuare asistență pentru dezvoltare statului Yemen, dând prioritate intervențiilor care vizează stabilizarea țării, și că va conlucra în zonele stabile cu autoritățile locale pentru a promova stabilitatea, a ajuta la furnizarea serviciilor de bază și a susține mijloace de trai durabile pentru comunități; reamintește că UE a alocat 233,7 de milioane EUR sub formă de ajutor umanitar prin intermediul organizațiilor sale partenere;

16.  salută Planul Organizației Națiunilor Unite de reacție umanitară în Yemen pe 2018 și evenimentul la nivel înalt din aprilie 2018 unde donatorii au făcut angajamente pentru criza umanitară din Yemen, promițând peste două miliarde USD; regretă totuși că fondurile pentru Yemen sunt tot insuficiente; apreciază faptul că UE și-a anunțat hotărârea de a-i ajuta pe cei afectați de conflictul din Yemen și a angajat 107,5 milioane EUR; invită toți donatorii să își onoreze rapid angajamentele; decide să urmărească în continuare această chestiune până se va ajunge la o soluție negociată; încredințează subcomisiei pentru drepturile omului sarcina de a monitoriza evoluția situației drepturilor omului în Yemen;

17.  îi cere UE să elibereze fondurile repede pentru a trata problema persoanelor strămutate intern (PSI) în Yemen, al căror număr este probabil să crească simțitor dacă situația din Hodeidah se înrăutățește;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe și guvernului Republicii Yemen.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0473.

(2)

JO C 331, 18.9.2018, p. 146.

(3)

JO C 35, 31.1.2018, p. 142.

(4)

JO C 265, 11.8.2017, p. 93.

(5)

JO L 335, 13.12.2008, p. 99.

Ultima actualizare: 3 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate