Postopek : 2018/2853(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0449/2018

Predložena besedila :

B8-0449/2018

Razprave :

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0383

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 348kWORD 49k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.127v01-00
 
B8-0449/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP))


Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta  o razmerah v Jemnu (2018/2853(RSP))  
B8-0449/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Jemnu, vključno z resolucijami z dne 30. novembra 2017(1), 15. junija 2017(2) in 25. februarja 2016 o humanitarnih razmerah v Jemnu(3) in z dne 9. julija 2015 o razmerah v Jemnu(4),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 25. junija 2018, 3. aprila 2017, 16. novembra 2015 in 20. aprila 2015 o Jemnu,

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja Hristosa Stilianidisa z dne 4. avgusta 2018 o zračnih napadih na Hudajdo,

–  ob upoštevanju izjave uradne govorke Evropske službe za zunanje delovanje z dne 10. avgusta 2018 o razmerah v Jemnu,

–  ob upoštevanju izjave predsednika Varnostnega sveta OZN z dne 15. marca 2018,

–  ob upoštevanju izjave posebnega odposlanca generalnega sekretarja OZN za Jemen z dne 6. septembra 2018,

–  ob upoštevanju poročila predsednika skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN Kamela Džendubija Svetu OZN za človekove pravice z dne 28. avgusta 2018 o razmerah na področju človekovih pravic v Jemnu,

–  ob upoštevanju pogajanj, ki tečejo v Svetu OZN za človekove pravice, o podaljšanju mandata skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN,

–  ob upoštevanju izjave izvršnega direktorja Svetovnega programa za hrano z dne 19. septembra 2018,

–  ob upoštevanju donatorske prireditve na visoki ravni, ki so jo organizirale OZN, Švedska in Švica dne 3. aprila 2018, na katerem sta bili zbrani 2 milijardi USD, vendar še vedno ostaja vrzel v financiranju v višini 1 milijarde USD,

–  ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta OZN o Jemnu,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker konflikt v Jemnu poteka že četrto leto in ker je to za državo najhujša humanitarna, politična in varnostna kriza v sodobni zgodovini; ker je oboroženi konflikt prešel v fazo še večje razdrobljenosti, zaradi katere se bo morda država pogreznila v vojno brez konca; ker je sedanja razdrobljenost konflikta jasen znak, da se državna enotnost zmanjšuje; ker razmere v Jemnu resno ogrožajo tudi stabilnost regije;

B.  ker je zaradi omejenega dostopa do prizadetih območij in omejitev pri zbiranju podatkov težko slediti naraščanju humanitarnih potreb v realnem času; ker se humanitarni prostor še naprej krči, število kršitev mednarodnega humanitarnega prava se tragično povečuje, posledice konflikta za civilno prebivalstvo so vse hujše, omejitve trgovinskega uvoza in posledice gospodarske krize so vse ostrejše ter ker so javne službe večinoma razpadle;

C.  ker je bil v zračnem napadu na tržnico v severni provinci Sada, ki ga je 9. avgusta 2018 izvedla savdska koalicija, zadet šolski avtobus, v napadu pa je umrlo na desetine ljudi, med njimi vsaj 40 otrok, od katerih je bila večina mlajših od 10 let; ker je temu napadu dva tedna kasneje, 24. avgusta 2018, sledil nov napad savdske koalicije, v katerem je bilo ubitih 27 civilistov, večinoma otrok, ki so bežali pred nasiljem iz obleganega mesta Hudajda na jugu države; ker je po podatkih OZN od začetka junija 2018 približno 470.000 oseb zbežalo iz province Hudajda;

D.  ker so zaradi vojaške kampanje pod vodstvom Saudove Arabije in intenzivnega bombardiranja, tudi neselektivnih napadov na gosto poseljena območja, posledice, ki jih ima vojna na humanitarne razmere zaradi blokade, še hujše;

E.  ker so namerni in neselektivni napadi na civiliste ter civilne tarče, kot so šole in bolnišnice, prepovedani z vojnim pravom; ker bi glede na ugotovitve skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN ti napadi lahko pomenili vojna hudodelstva in bi se lahko posamezniki, odgovorni zanje, kazensko preganjali; ker preiskave domnevnih vojnih hudodelstev v Jemnu, ki jih izvaja savdska koalicija, niso dovolj verodostojne in niso zagotovile pravnih sredstev za žrtve;

F.  ker potrebuje humanitarno pomoč več kot 22 milijonov ljudi, 8,4 milijona ljudi pa je tik pred izstradanjem, od teh je polovica otrok; ker se širijo bolezni, kot je davica, in obstaja resno tveganje za izbruh kolere; ker je več kot dva milijona ljudi notranje razseljenih; ker so zaradi nenehnih sovražnosti še posebej prizadete ženske in otroci; ker po podatkih Unicefa skoraj dva milijona otrok ne obiskuje šole, kar v Jemnu ogroža prihodnost cele generacije otrok, ki imajo do šolanja omejen dostop ali ga sploh nimajo, zaradi česar so dovzetni za vojaško novačenje ter izpostavljeni spolnemu nasilju in nasilju na podlagi spola;

G.  ker so organizacije za človekove pravice dokumentirale na desetine primerov, ko so sile Ansarul Alah, znane tudi kot hutijevci, in privrženci pokojnega predsednika Alija Abdulaha Saleha zakrivili samovoljna in nasilna pridržanja ter prisilna izginotja in mučenje; ker so tudi Združeni arabski emirati, njihovi zavezniki in jemenska vlada krivi za več deset primerov samovoljnih pridržanj, mučenja in prisilnih izginotji med jemenskim konfliktom;

H.  ker sta leta 2017 Nizozemska in Kanada poskušali ustanoviti neodvisno preiskovalno komisijo pri Svetu OZN za človekove pravice, ki bi preiskala grozodejstva; ker je bila pozneje sprejeta resolucija zelo omiljena zaradi pritiskov Saudove Arabije, Velike Britanije in Francije, čeprav se je z njo oblikovala skupina uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN; ker se je Svet za človekove pravice v resoluciji z dne 24. septembra 2018 o humanitarnih razmerah v Jemnu odločil, da za eno leto podaljša mandat te skupine, ki se z njegovo odobritvijo lahko še podaljša;

I.  ker je predsednik skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN, ki je 28. avgusta 2018 Svetu za človekove pravice izdala poročilo o razmerah na področju človekovih pravic v državi, Kamel Džendubi žrtev blatenja z namenom ustrahovanja te skupine in sejanja dvoma v njene ugotovitve; ker je skupina leta 2018 ugotovila, da so sile Ansarul Alah, znane tudi kot hutijevci, zagrešile dejanja, ki lahko pomenijo vojna hudodelstva, vključno s krutim ravnanjem in mučenjem ter napadi na osebno dostojanstvo; ker so strokovnjaki zbrali dokazno gradivo, da so sile Ansarul Alah, znane tudi kot hutijevci, pridržale študente, zagovornike človekovih pravic, novinarje, domnevne politične nasprotnike in pripadnike bahajske skupnosti, ter slabo ravnale s priporniki in jih mučile, tudi v prostorih službe nacionalne varnosti in urada za politično varnost; ker so strokovnjaki ugotovili tudi, da so sile Jemna, Saudove Arabije in Združenih arabskih emiratov verjetno vpletene v zlorabe pripornikov, ki bi lahko pomenile vojna hudodelstva;

J.  ker je Kraljevina Saudova Arabija večkrat izvajala pritisk na države članice EU, druge države in mednarodne organizacije, vključno z OZN, glede njihovega kritičnega stališča do ravnanja Saudove Arabije v konfliktu v Jemnu;

K.  ker so v Jemnu zaprti državljani držav, ki so v savdski koaliciji;

L.  ker je skorajšnji zlom jemenskega gospodarstva zaskrbljujoč; ker se je redno izplačevanje plač za 1,4 milijona jemenskih nevojaških javnih uslužbencev dejansko ustavilo konec leta 2016; ker legitimna vlada selektivno izplačuje pokojnine tistim, ki so v južnih provincah, na škodo vseh upokojencev v severnih provincah; ker je na desettisoče starejših brez vira osnovnega dohodka, od tega jih je več kot 33 % odvisnih od vse dražjih zdravil;

M.  ker od avgusta za Ansarul Alah, znane tudi kot hutijevce, ki jih podpira Iran, velja mednarodni embargo na prodajo orožja; ker v skladu z 18. letnim poročilom EU o izvozu orožja, države članice EU, zlasti Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija, tudi po zaostritvi konflikta še naprej odobravajo dobavo orožja Saudovi Arabiji; ker so te pošiljke kršitev Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008 , ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme(5) in ki državam članicam izrecno prepoveduje izdajanje licenc za orožje, če obstaja očitno tveganje, da bi se izvožena vojaška tehnologija ali oprema lahko uporabila za povzročitev hujših kršitev mednarodnega humanitarnega prava ter ogrožala mir, varnost in stabilnost v regiji; ker je Parlament večkrat pozval podpredsednico/visoko predstavnico, naj oblikuje pobudo, da bi EU uvedla embargo na izvoz orožja v Saudovo Arabijo v skladu s Skupnim stališčem 2008/944/SZVP;

N.  ker se je število smrtonosnih izventeritorialnih operacij, ki so jih od januarja 2017 v Jemnu izvedle ZDA, drastično povečalo; ker so te protiteroristične operacije povzročile smrtne žrtve med civilisti, vključno z ženskami, otroki in starejšimi, ali so bili ti v njih hudo ranjeni ali travmatizirani, izraženi pa so bili tudi pomisleki, da take operacije kršijo uveljavljena načela mednarodnega prava na področju človekovih pravic; ker je nujno treba neodvisno in nepristransko preiskati te smrtonosne operacije koalicijskih sil, pri katerih je prišlo do morebitnih nezakonitih smrti na podlagi protokola iz Minnesote; ker obstajajo dokazi, da države članice EU te smrtonosne operacije posredno ali neposredno podpirajo z obveščevalnimi podatki in drugo operativno podporo;

O.  ker je bila večina napadov, ki so jih ameriške sile izvedle v Jemnu, smrtonosnih napadov z brezpilotnimi zrakoplovi; ker se odločitev, da se določena oseba doda na seznam ciljev operacij z brezpilotnimi zrakoplovi, pogosto sprejme brez sodnega odloka ali naloga; ker se izbira in uboj takih posameznikov izvaja brez dolžnega pravnega postopanja in bi zato lahko v določenih okoliščinah štela za zunajsodno usmrtitev;

P.  ker se strani, udeležene v konfliktu, vključno s svojimi regionalnimi in mednarodnimi podporniki, med drugim Saudovo Arabijo in Iranom, kljub mednarodnemu pritisku, da bi dosegli stabilno in vključujočo politično rešitev krize, niso dogovorile o premirju ali poravnavi, in ker se spopadi in vsesplošna bombardiranja nemoteno nadaljujejo; ker še nobeni strani ni uspela vojaška zmaga, kar je malo verjetno tudi v prihodnje; ker bi moralo biti iskanje politične rešitve konflikta pod okriljem mirovne pobude OZN za Jemen prednostna naloga EU in mednarodne skupnosti kot celote;

Q.  ker je EU zavezana celovitemu in strateškemu pristopu, ki zajema vse pomembne regionalne akterje; ker se bo EU še naprej zavzemala za dostavljanje nujne pomoči vsem ljudem v Jemnu, ki jo potrebujejo;

1.  najostreje obsoja še vedno trajajoče nasilje v Jemnu in vse napade na civilno prebivalstvo in civilno infrastrukturo; poudarja svojo zaskrbljenost zaradi konflikta, ki se vse bolj in bolj spreminja v eno od najhujših humanitarnih, političnih in gospodarskih kriz danes; želi spomniti vse vpletene strani, pa tudi njihove regionalne in mednarodne podpornike, da so načrtni napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, vključno z bolnišnicami in zdravstvenim osebjem, vodooskrbnimi sistemi, pristanišči, letališči in tržnicami, groba kršitev mednarodnega prava;

2.  poziva vse strani, naj spoštujejo načela mednarodnega humanitarnega prava in zlasti načela sorazmernosti in razlikovanja med civilisti in civilnimi objekti ter borci in vojaškimi cilji, pa tudi mednarodno pravo na področju človekovih pravic, mednarodno kazensko pravo in mednarodno pravo o beguncih, da bi sprejeli resne ukrepe za zaščito civilistov;

3.  ponovno poudarja, da je za konflikt v Jemnu možna le politična rešitev; obžaluje neuspešnost prvega kroga posvetovanj v Ženevi (od 6. do 9. septembra 2018) in poziva vse udeležene strani, naj prenehajo s sedanjim zaostrovanjem konflikta ter obudijo konstruktivna mirovna pogajanja in ukrepe za krepitev zaupanja pod okriljem posebnega odposlanca OZN Martina Griffithsa; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico in vse države članice EU, naj Martinu Griffithsu nudijo politično podporo, da bo mogoče doseči sporazumen in vključujoč dogovor;

4.  opominja vse udeležene strani v konfliktu, da so v skladu z mednarodnim pravom odgovorne za vsa storjena kazniva dejanja; poziva mednarodno skupnost, naj zagotovi nacionalni ali mednarodni kazenski pregon vseh posameznikov, skupin in organizacij, osumljenih tovrstnih kršitev;

5.  poziva vse strani, ki izvajajo vojaške operacije v Jemnu, naj uvedejo nadaljnje ukrepe za zagotavljanje zaščite civilnega prebivalstva; poziva ZDA in njihove partnerje, naj uvedejo sodni nadzor za svoj program brezpilotnih zrakoplovov ter zagotovijo, da se brez dolžnega pravnega postopanja ne izvajajo usmrtitve z napadi brezpilotnih zrakoplovov;

6.  poziva vse strani v konfliktu, naj nemudoma prenehajo vse sovražnosti; strogo obsoja ponoven začetek bojev in napadov ter ponovno poudarja svojo zavezo, da bo še naprej natančno spremljal razvoj dogodkov v Jemnu, zlasti poročila o nadaljnjem zaostrovanju vojaških operacij v mestu Hudajda; svari pred posledicami obnovljene vojaške ofenzive na Hudajdo; poudarja, da je Hudajda za velik del države edino preostalo odprto pristanišče, kjer lahko v državo pride hrana, medicinska oprema in humanitarna pomoč; poziva vse strani v konfliktu, naj zagotovijo popolno in dejansko delovanje letališč in pristanišč ter omogočijo varen, hiter in neoviran dostop za humanitarno pomoč, hrano, komercialno in medicinsko opremo; izraža zaskrbljenost, da bi nadaljnje oviranje delovanja prineslo nesprejemljivo trpljenje ljudi, stradanje in razseljevanje velikega števila civilistov, tudi otrok;

7.  poziva Saudovo Arabijo in druge udeležene strani, naj še bolj sprostijo sedanjo blokado Jemna; poziva vse neposredno ali posredno udeležene države in ustrezne akterje, naj na vse strani izvajajo maksimalen pritisk, da bi si prizadevali za umiritev napetosti, in naj nemudoma prenehajo politično, vojaško in finančno podpirati vojaške akterje na terenu, naj si bo neposredno ali prek zaveznikov;

8.  pozdravlja nedavni obisk posebnega odposlanca OZN, ki je 16. septembra 2018 obiskal Sano, da bi oživil pogajanja in ukrepe za krepitev zaupanja, kot so popolno ponovno odprtje letališča v Sani za potniške in komercialne lete, ter spodbudil vlado k izplačilu plač javnim uslužbencem povsod po državi; je seznanjen z nedavnimi poročili o predlaganem odprtju humanitarnih koridorjev med Hudajdo in Sano;

9.  poziva vse vpletene strani, naj dovolijo takojšen in popoln humanitarni dostop do območij, ki jih je prizadel konflikt, da bo mogoče pomagati prebivalcem v stiski; poziva Svet in Varnostni svet OZN, naj pri izvajanju resolucije VS OZN št. 2216 ugotovita, kateri posamezniki ovirajo dostavo humanitarne pomoči v Jemnu, in proti njim uvedeta usmerjene sankcije;

10.  poziva k takojšnji izpustitvi samovoljno pridržanih oseb, k prenehanju izvajanja prisilnih izginotij ter k učinkoviti in verodostojni preiskavi in pregonu tistih, ki so odgovorni za vse kršitve in zlorabe človekovih pravic v skladu z mednarodnimi standardi, tudi za spolno in drugo nasilje nad ženskami, moškimi, dekleti in fanti; podpira delo skupine uglednih mednarodnih in regionalnih strokovnjakov za Jemen pri OZN in poziva k obnovitvi in okrepitvi mandata mednarodne preiskovalne komisije, ki bo vključeval iskanje dokazov za vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost, storjena v Jemnu, da bi preganjali in kaznovali tiste, ki so zagrešili ta hudodelstva; poziva k temu, da mora o razmerah v Jemnu presojati Mednarodno kazensko sodišče (MKS); poziva Jemen, naj se pridruži MKS, kar bi omogočilo pregon vseh oseb, odgovornih za kazniva dejanja, storjena med konfliktom, tudi brez napotitve Varnostnega sveta OZN;

11.  poziva vse strani, vpletene v konflikt, naj prenehajo z novačenjem in/ali uporabo otrok vojakov in z drugimi hudimi zlorabami otrok, s katerimi kršijo veljavno mednarodno pravo in standarde; prav tako jih poziva, naj izpustijo otroke, ki so jih že rekrutirale, in v sodelovanju z OZN poskrbijo za njihovo rehabilitacijo in ponovno vključitev v njihove skupnosti;

12.  je globoko zaskrbljen zaradi povečane prisotnosti kriminalnih in terorističnih skupin v Jemnu, vključno z Al Kaido na Arabskem polotoku in ISIS/Daiš; obsoja prisotnost tujih borcev in vse te borce poziva k umiku iz Jemna;

13.  obžaluje močno povečanje števila smrtonosnih protiterorističnih dejavnosti v Jemnu; poziva Svet, podpredsednico/visoko predstavnico in države članice, naj se uprejo zunajsodnim pobojem, tudi uporabi brezpilotnih zrakoplovov, naj ponovno poudarijo stališče EU v okviru mednarodnega prava in zagotovijo, da države članice ne bodo izvajale ali spodbujale nezakonitih smrtonosnih operacij ali kako drugače sodelovale pri njih;

14.  ponovno poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj sproži pobudo za uvedbo embarga na izvoz orožja Saudovi Arabiji; opozarja na svojo resolucijo z dne 15. junija 2017, v kateri je ponovno poudaril, da je izvoz v Saudovo Arabijo neskladen vsaj z dvema meriloma glede vpletenosti države v hude kršitve humanitarnega prava, kot so jih določili pristojni organi OZN; s tem v zvezi poziva vse države članice EU, naj se vzdržijo prodaje orožja in vojaške opreme Saudovi Arabiji, Združenim arabskim emiratom in kateri koli članici mednarodne koalicije, pa tudi jemenski vladi, s tem pa branijo veljavni embargo na izvoz orožja vsem stranem v konfliktu; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj oblikuje celostno strategijo EU za Jemen, da bi imela EU pomembno vlogo pri zaključku konflikta v Jemnu in kazala jasen zgled glede na trenutno neusklajenost stališč in ukrepov različnih držav članic EU, vključno z glasovanjem nekaterih članic proti resolucijam drugih članic v mednarodnih forumih;

15.  pozdravlja dejstvo, da bo EU še naprej zagotavljala razvojno pomoč Jemnu, pri čemer bo dajala prednost ukrepom, namenjenim stabilizaciji države, in bo z lokalnimi oblastmi sodelovala na stabilnih področjih pri spodbujanju odpornosti, pomoči pri ohranjanju zagotavljanja osnovnih storitev in spodbujanju trajnostnih življenjskih pogojev za skupnosti; želi spomniti, da je EU prek partnerskih organizacij dodelila 233,7 milijona EUR v obliki humanitarne pomoči;

16.  pozdravlja načrt OZN za humanitarni odziv v Jemnu iz leta 2018 in donatorsko prireditev na visoki ravni za humanitarno krizo v Jemnu iz leta 2018, na kateri so se mednarodni donatorji zavezali pomoči v višini več kot 2 milijardi USD; obžaluje pa, da še vedno ni dovolj finančnih sredstev za Jemen; pozdravlja prizadevanja EU za pomoč tistim, ki jih je prizadel konflikt v Jemnu, in njeno zavezo v višini 107,5 milijona EUR; poziva vse donatorje, naj hitro izplačajo svoje zaveze; namerava še naprej spremljati to zadevo, dokler se s pogajanji ne doseže rešitev; naroči Pododboru za človekove pravice, naj spremlja dogodke na področju človekovih pravic v Jemnu;

17.  poziva EU, naj hitro izplača sredstva, namenjena notranje razseljenim osebam v Jemnu, katerih število bo najbrž znatno naraslo, če se razmere v Hudajdi poslabšajo;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje  Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov, generalnemu sekretarju Sveta za sodelovanje v Zalivu, generalnemu sekretarju Lige arabskih držav in vladi Jemna.

 

 

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0473.

(2)

UL C 331, 18.9.2018, str. 146.

(3)

UL C 35, 31.1.2018, str. 142.

(4)

UL C 265, 11.8.2017, str. 93.

(5)

UL L 335, 13.12.2008, str. 99.

Zadnja posodobitev: 3. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov