Eljárás : 2018/2853(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0450/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0450/2018

Viták :

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0383

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 294kWORD 57k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP))


Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

<<<


Az Európai Parlament állásfoglalása a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP))  
B8-0450/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Jemenről szóló határozataira,

–  tekintettel az ENSZ-főtitkár Jemenért felelős különmegbízottjának 2018. szeptember 6-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Jemennel foglalkozó elismert nemzetközi és regionális szakértőkből álló ENSZ-csoport elnöke, Kamel Dzsendubi által az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához benyújtott, a jemeni emberi jogi helyzetről szóló, 2018. augusztus 28-i jelentésére,

–  tekintettel a Tanács Jemenre vonatkozó, 2018. június 25-i következtetéseire,

–  tekintettel Federica Mogherini, a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) és Hrisztosz Sztilijanídisz, humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos által a hudajdai légicsapásokról 2018. augusztus 4-én tett közös nyilatkozatra,

–  tekintettel az Élelmezési Világprogram ügyvezető igazgatójának 2018. szeptember 19-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a jemeni helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2015. július 9-i,(1) a 2016. február 25-i(2), a 2017. június 15-i(3) és a 2017. november 30-i(4) állásfoglalására,

–  tekintettel a katonai robotrepülőgépek használatáról szóló, 2014. február 27-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára és a nemzetközi humanitárius jog alapelveire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a húszi lázadók és a jemeni kormány közötti, négy éve fennálló szembenállás súlyos humanitárius válságba sodorja az országot, és fennáll a véget érni nem akaró háborúskodás kockázata;

B.  mivel az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala szerint Jemen 2017 márciusa óta a világ legjelentősebb humanitárius válsággócpontjának tekinthető; mivel a 29,3 millió főnyi lakosságból 22,2 millióan humanitárius segítségnyújtásra, és ebből 11,3 millióan sürgős segítségre szorulnak minden területen, ideértve az egészségügyet, az élelmiszer-ellátást, a higiénés és vízellátó létesítményeket, a lakhatást és a védelmet;

C.  mivel 2015 márciusa és 2018 júniusa között az elismert szakértőkből álló, Jemennel foglalkozó csoport legalább 16 706 civil áldozatról számolt be, ebből 6 475 vesztette életét és 10 231 sebesült meg a konfliktus során; mivel a tényleges számadatok valószínűleg sokkal magasabbak – az ENSZ becslései szerint meghaladják az 55 000 főt;

D.  mivel a Szaúd-Arábia vezette – és az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Franciaország által támogatott – koalíció, amelynek tagjai még az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Kuvait, Szenegál, Jordánia, Egyiptom, Marokkó és Szudán, a 2015. március 26-án megkezdett, Abd Rabbu Manszúr Hádi elnök uralmának visszaállítását célzó légi támadások óta a jemeni civilek haláleseteinek fő okozója; mivel ez a koalíció többször súlyosan megsértette a nemzetközi humanitárius jogot, és e cselekedetek – például a lakóövezetekre, piacokra, kórházakra és iskolákra mért, többezer civil áldozatot, főként női és gyermekáldozatokat követelő csapások – háborús bűnöknek minősülnek;

E.  mivel 2018. június 13-án Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek elindították a „Golden Victory” műveletet, melynek célja a Vörös-tenger partján álló, 2014 óta húszi megszállás alatt álló jemeni Hudajda elfoglalása; mivel Hudajda Jemen legfontosabb kikötővárosa, és az országba áramló létfontosságú élelmiszer- és humanitárius segélyek 70%-a itt halad át; mivel az ENSZ szerint június eleje óta közel 470 000 ember menekült el a hudajdai kormányzóságból;

F.  mivel 2018. augusztus 9-én a szaúdi vezetésű koalíció által elkövetett légicsapás az északi Szaada tartomány egyik piacterén egy iskolabuszt talált el, és több tucat embert ölt meg, köztük legalább 40, többségében 10 év alatti gyermeket; mivel e támadást két héttel később, 2018. augusztus 24-én a szaúdi vezetésű koalíció újabb légicsapása követte, amelyben 27 polgári személy – túlnyomórészt gyermek – veszítette életét, akik az ostrom alatt álló déli Hudajda városban uralkodó erőszak elől menekültek;

G.  mivel a koalíció 2015 márciusa óta különböző fokú, komoly hajózási és légi korlátozásokat vezetett be Jemenben; mivel Jemen a konfliktust megelőzően élelmiszerkészletének, egészségügyi felszereléseinek és üzemanyagának közel 90%-át importálta; mivel ezek a de facto blokádok széles körű és pusztító hatással jártak a polgári lakosságra; mivel a polgárokra gyakorolt jelentős hatásaik ellenére nem valószínű, hogy ezek a korlátozások képesek lennének elérni kitűzött katonai céljaikat, mivel nem létezik egyételmű és nyilvánosságra hozott lista a tiltott termékekről; mivel három éve, amióta a hajózási korlátozások érvényben vannak, sem az ENSZ szállítmányellenőrző mechanizmusa, sem a koalíciós erők által végzett keresések nem találtak fegyvert;

H.  mivel több mint kétmillió ember kényszerült az országon belüli lakóhely-változtatásra; mivel Jemen jelenleg a világ legnagyobb élelmezésbiztonsági válságának középpontja; mivel több mint 17,8 millió ember élelmiszer-ellátása bizonytalan, illetve 8,4 millióan az éhínség szélén állnak; mivel az egészségügyi létesítmények nem működnek, nehéz tiszta vízhez jutni, és Jemen még mindig nem lábalt ki a közelmúlt legnagyobb kolerajárványából;

I.  mivel az ENSZ Jemenért felelős különmegbízottja 2018. szeptember 16-án Szanaa városába látogatott, hogy újraindítsa a béketárgyalásokat és ösztönözze a bizalomépítő intézkedéseket, például a szanaai repülőtér polgári és kereskedelmi járatok számára való teljes megnyitását és azt, hogy a kormány Jemen valamennyi részén folyósítsa a közalkalmazottak bérét; mivel az ENSZ által támogatott tárgyalásokat eddig nem vezettek eredményre, és a konfliktus politikai megoldását még messze nem sikerült elérni;

J.  mivel jelentések érkeztek a húszi lázadók által elkövetett szélsőséges jogsértésekről, például arról, hogy taposóaknákat alkalmaznak; mivel a kormánypárti erők, a szövetséges felek és a fegyveres csoportok bírósági eljárás nélküli kivégzéseket is végrehajtottak; mivel a konfliktusban érintett jemeni felek felelősek a polgári lakosság és a polgári létesítmények elleni, megkülönböztetés nélküli tüzérségi támadásokért, a humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáférés megtagadásáért, önkényes fogva tartásokért, erőszakos eltűntetésekért és kínzásokért;

K.  mivel az elismert szakértőkből álló, Jemennel foglalkozó csoport jelentős mennyiségű információt kapott arról, hogy a kormány, a koalíció által támogatott erők, valamint a húszi és a Szálehhez hű erők mind gyermekeket toboroztak és soroztak be fegyveres erőikbe, akik aztán aktívan részt vettek az összetűzésekben; mivel a konfliktust megelőzően meglévő 1,6 millió iskolaelhagyó mellett legalább további 1,8 millió gyermek kényszerült arra, hogy kimaradjon az iskolából;

L.  mivel Jemenben a nők hagyományosan fokozottan kiszolgáltatottak az olyan visszaéléseknek, mint a gyermekházasság és az erőszak, ugyanis az országban nem létezik törvényes minimális beleegyezési korhatár; mivel a nők a férfiaknál korlátozottabb mértékben férhetnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz, ingatlantulajdonhoz, oktatáshoz és szakképzéshez; mivel helyzetüket tovább súlyosbította a konfliktus, és a becslések szerint 2,6 millió nőt és lányt fenyeget a nemi alapú erőszak veszélye; mivel az elmúlt két évben jelentősen emelkedett a gyermekházasságok száma; mivel az otthonukat elhagyni kényszerülő családok közel 30%-ában a nő a családfő; mivel számos krónikus betegségre már nem áll rendelkezésre gyógyszer, és mivel Jemenben az egyik legmagasabb a gyermekágyi halálozások aránya; mivel az alultáplált terhes és szoptató nők nagyobb valószínűséggel fertőződnek meg kolerával, és nagyobb valószínűséggel alakul ki náluk vérzés, ami jelentősen növeli a komplikációk és a halálozás kockázatát szülés során;

M.  mivel közel 280 000, főleg Szomáliából érkező menekült van Jemenben, amely az egyetlen olyan ország az Arab-félszigeten, amely aláírta a menekültek jogállásáról szóló ENSZ-egyezményt és jegyzőkönyvét; mivel a konfliktus súlyosbodása miatt ezek a menekültek is védelemre szorulnak; mivel hozzávetőleg 30 600 szomáliai már visszatért Szomáliába, és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala visszatérést segítő irodákat hozott létre;

N.  mivel a konfliktus és az általa okozott biztonsági vákuum a szélsőséges csoportok veszedelmes terjeszkedéséhez vezetett az országban; mivel az Arab-félszigeten működő al-Kaida megszilárdította jelenlétét, és a Dáis folytatta támadás- és merényletsorozatát;

O.  mivel Jemen a világ egyik legszegényebb országa; mivel Jemen lakosságának fele már a háború kitörése előtt is a szegénységi küszöb alatt élt, a fiatalok kétharmada munkanélküli volt, az alapvető szociális szolgáltatások pedig az összeomlás szélén álltak;

P.  mivel a konfliktust a síiták és a szunniták közötti szembenállásnak próbálják beállítani, hogy elfedjék annak valós geopolitikai okait; mivel Szaúd-Arábia azzal vádolja a húszi lázadókat, hogy Irán támogatását élvezik, és Szaúd-Arábia biztonságát fenyegető erőnek tekinti őket; mivel az összetett jemeni konfliktus a kívülről támogatott háború néhány jellemzőjét is magán viseli; mivel a konfliktus elősegítette a Dáishoz kötődő csoportok terjeszkedését az országban;

Q.  mivel az Unió és az ENSZ fegyverembargóval sújtja Jement, és az Unió célzott szankciókat vezetett be a húszi vezetőkkel szemben; mivel az elmúlt évben a nyilvánosság nyomásának engedve néhány európai ország, köztük Belgium, Németország, Norvégia és Görögország részben vagy teljesen felfüggesztette a Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségekbe irányuló fegyverszállítást, ugyanakkor számos tagállam, például az Egyesült Királyság, Franciaország és Spanyolország a Fegyverkereskedelmi Szerződést és a 2008. december 8-i, 2008/944/KKBP közös tanácsi álláspontot megsértve növelte az említett országokba irányuló fegyverkereskedelmet;

R.  mivel az Egyesült Államok a dél-jemeni al-Húta városában üzemelteti az al-Annad katonai légitámaszpontot; mivel az Egyesült Államok által 2002 óta végrehajtott halálos kimenetelű drónműveletek és törvénytelen kivégzések száma a Trump-adminisztráció hivatalba lépése után jelentősen megnövekedett; mivel bizonyítékok állnak rendelkezésre a tekintetben, hogy egyes tagállamok – többek között az Egyesült Királyság, Olaszország és Németország – titkosszolgálati és egyéb műveleti támogatás révén közvetett és közvetlen támogatást nyújt az ilyen halálos műveletekhez;

S.  mivel a Szuezi-csatornához utat biztosító és az Ádeni-öbölre nyíló Vörös-tenger bejáratánál fekvő Jemen földrajzi helyzete révén fontos tengeri útvonalakhoz és energiaforrásokhoz kapcsolódó stratégiai jelentőséggel bír;

1.  a leghatározottabban elítéli a Jemenben folyó erőszakot és a polgári lakosság és infrastruktúra ellen irányuló támadásokat; mélységes aggodalmának ad hangot a jemeni konfliktusnak a jelenlegi humanitárius válsághoz vezető eszkalációja miatt, amelyet a Szaúd-Arábia általi de facto blokád folytatása és a Hudajda kikötőjéért vívott harcok tovább súlyosbítottak;

2.  elítéli a polgári személyekkel szembeni erőszak alkalmazását a konfliktusban részt vevő bármely fél, illetve a terroristák vagy más fegyveres csoportok részéről, mivel az ilyen cselekmények súlyos humanitárius válságba sodorták az országot, és több ezer polgári személy sérülését és halálát eredményezték, valamint több mint kétmillió személyt lakhelye elhagyására kényszerítettek; mélységes együttérzését és részvétét fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak;

3.  elítéli a szaúdi vezetésű koalíció által Jemenben indított, civilek ellen irányuló katonai támadásokat és válogatás nélküli légicsapásokat, valamint a de facto blokádot, ezek ugyanis továbbra is a civil halálozások legfőbb okának tekinthetők; elítéli továbbá a Szaúd-Arábia által Jemen ellen újból bevezetett blokádot, és sürgeti, hogy azt teljes mértékben szüntessék meg; felszólítja Szaúd-Arábiát és koalícióját, hogy biztosítsák a szabad hozzáférést valamennyi kikötőhöz és szárazföldi útvonalhoz, hogy sürgős humanitárius segítséget lehessen nyújtani a jemeni lakosság számára;

4.  figyelmeztet a Hudajda kikötője elleni ismételt katonai offenzíva következményeire, és úgy véli, hogy a kikötőnek nyitva kell maradnia; hangot ad azon aggodalmának, hogy a további zavarok éhínséghez és nagyszámú polgári személy – köztük gyermekek – kényszerű migrációjához vezetnének;

5.  elítéli az Unió és az Egyesült Államok képmutatását, békét és igazságot követel, valamint azt, hogy vessenek véget a jemeni nép ellen jelenleg elkövetett szörnyű bűntettnek; meg van győződve arról, hogy a jemeni konfliktus megoldása egyedül politikai úton lehetséges;

6.  emlékezteti valamennyi felet, különösen Szaúd-Arábiát és koalícióját arra, hogy felelősséget viselnek a nemzetközi humanitárius és emberi jogi normák betartásának biztosításáért, vagyis a polgári lakosság védelméért, a polgári infrastruktúra elleni támadásoktól való tartózkodásért, valamint a humanitárius szervezetek országba való biztonságos és akadálytalan bejutásának lehetővé tételéért;

7.  fájlalja, hogy a genfi egyeztetések 2018. szeptember 6. és 9. között zajló első fordulója nem járt sikerrel; teljes támogatásáról biztosítja az ENSZ, valamint a főtitkár Jemenért felelős különmegbízottjának erőfeszítéseit; ezért felszólítja a jemeni konfliktusban érintett valamennyi felet arra, hogy indítsák újra a béketárgyalásokat és a bizalomépítő intézkedéseket, valamint az ország békéjének helyreállítása érdekében a Jemen által vezetett inkluzív politikai tárgyalások felé vezető első lépésként sürgősen egyezzenek meg az ellenségeskedések ENSZ által felügyelt beszüntetéséről;

8.  pozitívan értékeli az elismert szakértőkből álló, Jemennel foglalkozó csoport megbízatásának megújítását, és felszólítja az összes tagállamot arra, hogy az ENSZ valamennyi releváns szerve, különösen az Emberi Jogi Tanács keretén belül nyújtsanak koherens, azonnali és hatékony támogatást e mechanizmusnak;

9.  felszólítja a konfliktusban érintett feleket, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést a polgári lakosság ellen irányuló erőszak minden formájának, így a szexuális és nemi alapú erőszaknak a megelőzése és az arra való reagálás érdekében; határozottan elítéli a gyermekek jogainak megsértését; mélyen aggasztónak tartja azokat a híreket, hogy a húszi és a kormánypárti erők gyermekkatonákat alkalmaznak, és hogy a gyermekek korlátozott mértékben férnek hozzá az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz és oktatáshoz; szorgalmazza, hogy az emberi jogi jogsértések és visszaélések, illetve a nemzetközi humanitárius jogi jogsértések elkövetőit vonják felelősségre tetteikért;

10.  felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy vessenek véget a gyermekek toborzásának és katonákként való alkalmazásának, illetve az ellenük a vonatkozó nemzetközi jog és normák áthágásával elkövetett egyéb súlyos jogsértéseknek; felszólítja valamennyi felet, hogy engedjék szabadon a már besorozott gyermekeket, és működjenek együtt az ENSZ-szel rehabilitációjuk és közösségbe való visszailleszkedésük érdekében;

11.  határozottan elítéli az uniós tagállamok, például az Egyesült Királyság, Spanyolország, Franciaország, Németország és Svédország által a régió különböző országaival folytatott intenzív fegyverkereskedelmet; kéri a Szaúdi-Arábiába és koalíciós partnerei felé irányuló fegyverszállítások és katonai támogatás haladéktalan felfüggesztését; megismétli a Tanácshoz intézett felhívását, hogy vezessen be Szaúd-Arábiával szemben uniós fegyverembargót, tekintettel azon súlyos vádakra, amelyek szerint Szaúd-Arábia Jemenben megsértette a nemzetközi humanitárius jogot, ami azt jelenti, hogy a fegyverek Szaúd-Arábia részére történő értékesítésének további engedélyezése sértené a 2008/944/KKBP tanácsi közös álláspontot;

12.  felszólítja a nemzetközi közösséget és különösen a tagállamokat – ezen belül az Egyesült Királyságot, Franciaországot, Spanyolországot, Németországot és Svédországot –, hogy hagyjanak fel a fegyvereladással az ország harcban álló felei számára, és következésképp a Jemenre kiszabott ENSZ-fegyverembargóval összhangban, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2216 (2015). számú határozatának (14) bekezdésében foglaltak szerint tegyék meg a szükséges lépéseket annak megelőzésére, hogy a jegyzékbe vett személyek és szervezetek, továbbá a nevükben vagy az irányításuk alatt Jemenben eljáró személyek és szervezetek részére vagy javára közvetlen vagy közvetett módon fegyverellátást, -eladást vagy -transzfert biztosítsanak;

13.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az arab-félszigeti al-Kaida és a Dáis hasznot húzhat a jemeni politikai és biztonsági helyzet romlásából; emlékeztet arra, hogy minden terrorcselekmény bűntett, és semmivel sem indokolható, függetlenül a cselekmény indítékától, és függetlenül attól, hogy ki, hol és mikor követi el azt;

14.  abbéli meggyőződésének ad hangot, hogy Szaúd-Arábia beavatkozásának célja, hogy megerősítse ellenőrzését a térség felett, és hogy ez csak további szenvedést hoz a jemeni nép számára, és elmélyíti a Közel-Kelet népei közötti megosztottságot;

15.  abbéli meggyőződésének ad hangot, hogy bármely hosszú távú megoldásnak foglalkoznia kell az országban tapasztalható szegénység és instabilitás kiváltó okaival, valamint teljesítenie kell a jemeni nép jogos követeléseit, és meg kell felelnie a törekvéseinek; újólag megerősíti, hogy támogat minden olyan békés politikai erőfeszítést, amely védi Jemen szuverenitását, függetlenségét és területi integritását;

16.  mélységesen sajnálja, hogy az elmúlt négy évben a nemzetközi közösség nem figyelt oda a jemeni humanitárius katasztrófára; elítéli, hogy a média nem tudósított a Jemenben elkövetett különféle háborús bűnökről, ami egyértelműen mutatja, hogy az Egyesült Államok, Franciaország és az Egyesült Királyság által támogatott háború tragikus következményeit igyekeznek eltussolni;

17.  ellenez minden külföldi katonai beavatkozást az országban, legyen akár szaúdi, akár iráni, arab vagy nyugati; rendkívül aggódik a régióban fennálló feszültségek eszkalálódása miatt; hangsúlyozza, hogy a jemeni háború nem egyszerűen a síiták és a szunniták közötti konfliktus; elítéli a vallási nézeteltérések eszközként való felhasználását politikai válságok és szektás háborúk előidézésére;

18.  elítéli, hogy az Európai Unió szemet huny a régió diktatúrái fölött, és összejátszik velük; határozottan bírálja az utóbbi években végrehajtott különböző nyugati beavatkozások szerepét a térségben zajló konfliktusok fokozásában; hangsúlyozza, hogy a térség konfliktusait katonai úton nem lehet megoldani; elutasítja a „védelmi felelősség” elvét, amelyet a jemeni konfliktusban érintett több fél ürügyként is felhasznált, mivel az sérti a nemzetközi jogot, és nem jelent megfelelő jogalapot az erő egyoldalú használatának indoklására;

19.  elítéli, hogy már az Obama-kormány is bevetett, a Trump-kormány pedig jelentősen növekvő mértékben vet be pilóta nélküli légi járműveket az Egyesült Államok felségterületén kívüli műveleteiben; határozottan ellenzi a pilóta nélküli légi járművek törvénytelen és felségterületen kívül elkövetett kivégzések céljából történő bevetését; követeli a pilóta nélküli légi járművek ilyen célú bevetésének betiltását a katonai robotrepülőgépek használatáról szóló, fent említett, 2014. február 27-i állásfoglalásának megfelelően, amely 2. bekezdésének a) és b) pontjában felszólítja a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt, a tagállamokat és a Tanácsot, hogy „szálljanak szembe a törvénytelen kivégzések gyakorlatával, és e kivégzéseket tiltsák be”, valamint hogy „biztosítsák, hogy a tagállamok a jogszabályokból eredő kötelezettségeiknek megfelelően ne hajtsanak végre törvénytelen célzott kivégzéseket, és ne segítsenek más államokat az ilyen kivégzések végrehajtásában”;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Jemen kormányának, az Öböl-menti Együttműködési Tanács tagjainak, az ENSZ Biztonsági Tanácsának, az ENSZ Közgyűlésének, valamint az ENSZ független, elismert nemzetközi és regionális szakértőkből álló, Jemennel foglalkozó csoportjának.

 

(1)

HL C 265., 2017.8.11., 93. o.

(2)

HL C 35., 2018.1.31., 142. o.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0273.

(4)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0473.

(5)

HL C 285., 2017.8.29., 110. o.

Utolsó frissítés: 2018. október 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat