Postup : 2018/2853(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0450/2018

Predkladané texty :

B8-0450/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0383

NÁVRH UZNESENIA
PDF 290kWORD 52k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0444/2018
1.10.2018
PE624.128v01-00
 
B8-0450/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Jemene (2018/2853(RSP))


Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie‑Christine Vergiat, Marie‑Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene (2018/2853(RSP))  
B8‑0450/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Jemene,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Jemen zo 6. septembra 2018,

–  so zreteľom na správu predsedu skupiny významných medzinárodných a regionálnych odborníkov na Jemen Kamela Jendoubiho pre Radu OSN pre ľudské práva z 28. augusta 2018 o situácii v oblasti ľudských práv v Jemene,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady o Jemene z 25. júna 2018,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa zo 4. augusta 2018 o leteckých útokoch na mesto Hudajdá,

–  so zreteľom na vyhlásenie výkonného riaditeľa Svetového potravinového programu z 19. septembra 2018,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Jemene, najmä na uznesenia z 9. júla 2015(1), 25. februára 2016(2), 15. júna 201(3)7 a 30. novembra 2017(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel(5),

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov a zásady medzinárodného humanitárneho práva,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže už štvrtý rok trvá dlhodobá konfrontácia medzi povstalcami zo skupiny húthíov a jemenskou vládou, čo vedie krajinu k významnej humanitárnej kríze a hrozí, že sa dostane do nekonečnej vojny;

B.  keďže od marca 2017 považuje Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí Jemen za centrum najväčšej humanitárnej krízy na svete; keďže z 29,3 milióna obyvateľov potrebuje 22,2 milióna humanitárnu pomoc vrátane 11,3 milióna osôb v akútnej núdzi, vo všetkých sektoroch vrátane zdravotnej starostlivosti, potravín, sanitácie a vody, bývania a ochrany;

C.  keďže od marca 2015 do júna 2018 skupina významných odborníkov na Jemen vykázala minimálne 16 706 civilných obetí, z čoho 6 475 zabitých a 10 231 zranených v konflikte; keďže skutočný počet bude pravdepodobne podstatne vyšší – podľa odhadov OSN viac ako 55 000;

D.  keďže koalícia, ktorú vedie Saudská Arábia, za podpory Spojených štátov, Spojeného kráľovstva a Francúzska a za účasti Spojených arabských emirátov, Bahrajnu, Kuvajtu, Senegalu, Jordánska, Maroka a Sudánu, je od začiatku vzdušných útokov 26. marca 2015, ktorých cieľom je návrat prezidenta Abdurabbuha Mansúra Hádího k moci, zodpovedná za väčšinu úmrtí jemenských civilistov; keďže táto koalícia sa dopustila vážnych porušení medzinárodného humanitárneho práva, ktoré predstavujú vojnové zločiny, vrátane útokov na obytné oblasti, trhy, v nemocnice a na školy, ktoré viedli k mnohým tisíckam civilných úmrtí, väčšinou žien a detí;

E.  keďže 13. júna 2018 Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty začali operáciu Zlaté víťazstvo s cieľom obsadiť jemenský červenomorský prístav Hudajdá, ktorý od roku 2014 okupujú ozbrojené sily húthíovcov; keďže Hudajdá je najdôležitejší prístav v Jemene a je tranzitným bodom pre až 70 % kritickej potravinovej a humanitárnej pomoci krajiny; keďže podľa OSN od začiatku júna 2018 z oblasti Hudajdá utiekalo takmer 470 tisíc ľudí;

F.  keďže pri leteckom útoku, ktorý 9. augusta 2018 spáchala koalícia na čele so Saudskou Arábiou, bol zasiahnutý školský autobus na trhu v severnej provincii Sa´da, pričom zahynulo množstvo ľudí, medzi nimi najmenej 40 detí, pričom väčšina z nich bola vo veku do 10 rokov; keďže po tomto útoku o dva týždne 24. augusta 2018 nasledoval nový útok koalície pod vedením Saudskej Arábie, pri ktorom bolo zabitých 27 civilných obyvateľov, zväčša detí, ktoré boli na úteku pred násilím v obliehanom meste Hudajdá na juhu krajiny;

G.  keďže koalícia v rôznej miere uvaľuje od marca 2015 významné námorné a letecké obmedzenia na Jemen; keďže pred týmto konfliktom Jemen dovážal takmer 90 % svojich potravín, zdravotníckeho materiálu a paliva; keďže tieto de facto blokády majú rozsiahle a zničujúce účinky na civilné obyvateľstvo; keďže napriek ich významnému vplyvu na civilné obyvateľstvo je nepravdepodobné, že by tieto obmedzenia boli účinné pri dosahovaní stanovených vojenských cieľov vzhľadom na absenciu jasného a uverejneného zoznamu zakázaných položiek; keďže počas troch rokov platnosti námorných obmedzení nenašli zbrane žiadne prehliadky ani zo strany overovacích a kontrolných mechanizmov Organizácie Spojených národov, ani koaličných síl;

H.  keďže viac ako 2 milióny ľudí boli vnútorne vysídlené; keďže Jemen je v súčasnosti stredobodom najväčšej krízy v oblasti potravinovej bezpečnosti na svete; keďže humanitárnu pomoc potrebuje viac ako 17,8 milióna ľudí a 8,4 miliónu hrozí hladomor; keďže zariadenia zdravotnej starostlivosti nie sú funkčné, čistá voda je menej prístupná Jemen naďalej trpí najväčšou epidémiou cholery v nedávnej histórii;

I.  keďže osobitný vyslanec OSN pre Jemen navštívil 16. septembra 2018 mesto Saná s cieľom obnoviť mierové rozhovory a opatrenia na budovanie dôvery, ako napríklad úplné opätovné otvorenie letiska v Saná osobným a komerčným letom a vyplatenie platov štátnych zamestnancov zo strany vlády vo všetkých oblastiach Jemenu; keďže rozhovory pod záštitou OSN doposiaľ neboli úspešné a zdá sa, že dosiahnutie politického riešenia konfliktu je v nedohľadne;

J.  keďže sú hlásené rozsiahle prípady porušovania dohovorov zo strany húthíovských povstalcov vrátane využívania protipechotných nášľapných mín; keďže sa takisto vyskytli prípady mimosúdnych popráv provládnymi silami, pridruženými stranami a ozbrojenými skupinami; keďže jemenské strany konfliktu sú zodpovedné za bezhlavé ostreľovanie civilistov a civilných zariadení, odopieranie prístupu k humanitárnej pomoci, svojvoľné zadržiavania, nedobrovoľné zmiznutia a mučenie;

K.  keďže skupina významných odborníkov na Jemen získala významné informácie o tom, že vláda, sily podporované koalíciou a sily húthiovcov-salehovcov odvádzajú a naberajú do ozbrojených síl alebo skupín deti a aktívne ich využívajú v bojoch; keďže okrem 1,6 milióna detí, ktoré nechodili do školy pred tým, než sa konflikt začal, muselo zanechať školskú dochádzku ďalších najmenej 1,8 milióna detí;

L.  keďže ženy v Jemene sú tradične veľmi zraniteľné voči zneužívaniu, akým sú manželstvá maloletých a násilie, vzhľadom na to, že v krajine neexistuje minimálny zákonný vek na vyjadrenie súhlasu; keďže ženy majú v porovnaní s mužmi obmedzenejší prístup k zdravotnej starostlivosti, vlastníctvu majetku, vzdelávaniu či odbornej príprave; keďže ich situácia sa v dôsledku konfliktu ešte zhoršila a odhaduje sa, že 2,6 milióna žien a dievčat je vystavených nebezpečenstvu rodovo motivovaného násilia; keďže počet manželstiev maloletých za uplynulé dva roky výrazne vzrástol; keďže približne 30 % vysídlených domácností vedú ženy; keďže na mnoho chronických chorôb už nie sú k dispozícii lieky a keďže Jemen sa vyznačuje jednou z najvyšších úmrtností matiek; keďže pravdepodobnosť nákazy podvyživených tehotných a dojčiacich žien cholerou je vyššia, ako aj pravdepodobnosť krvácania, čo ešte zvyšuje riziko komplikácií a úmrtia pri pôrode;

M.  keďže v Jemene – jedinej krajine Arabského polostrova, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru OSN o právnom postavení utečencov a protokolu k nemu – je približne 280 000 utečencov, a to najmä zo Somálska; keďže títo utečenci v dôsledku zhoršujúceho sa konfliktu takisto potrebujú ochranu; keďže približne 30 600 Somálčanov sa už údajne vrátilo do Somálska a UNHCR zriadil poradenské centrá pre navrátilcov;

N.  keďže konflikt a bezpečnostné vákuum, ktoré vzniklo v jeho dôsledku, viedli k nebezpečnému rozšíreniu extrémistických skupín v krajine; keďže al-Káida na Arabskom polostrove upevnila svoju prítomnosť a Dá’iš pokračuje vo svojich útokoch a vraždení;

O.  keďže Jemen je jedna z najchudobnejších krajín na svete; keďže už pred začiatkom vojny žila polovica jemenských obyvateľov pod hranicou chudoby, dve tretiny mladých ľudí nemali zamestnanie a hrozilo zlyhanie základných sociálnych služieb;

P.  keďže v snahe zahmliť skutočné geopolitické dôvody konfliktu sa konflikt vykresľuje ako spor medzi šiitmi a sunitmi; keďže Saudská Arábia obviňuje húthíovských povstalcov z toho, že ich podporuje Irán, a považuje ich za hrozbu pre svoju bezpečnosť; keďže zložitý charakter konfliktu v Jemene vykazuje niektoré prvky zástupnej vojny; keďže konflikt podporil v krajine rozšírenie skupín naviazaných na Dá’iš;

Q.  keďže EÚ a OSN uvalili na Jemen zbrojné embargo a EÚ prijala cielené sankcie voči vodcom húthíov; keďže v minulom roku niektoré európske krajiny vrátane Belgicka, Nemecka, Nórska a Grécka reagovali na tlak verejnosti a čiastočne alebo úplne prerušili prevody zbraní do Saudskej Arábie a SAE, ale mnohé členské štáty, najmä Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Španielsko, zvýšili svoje prevody zbraní v rozpore so zmluvou o obchode so zbraňami a spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SBP z 8. decembra 2008;

R.  keďže USA ovláda vojenskú leteckú základňu al-Annad v Jemene v blízkosti južného mesta al-Hútha; keďže počet smrtiacich útokov dronmi a mimosúdnych usmrtení, ktoré vykonávajú USA v Jemene od roku 2002, sa od nastúpenia Donalda Trumpa do úradu prezidenta dramaticky zvýšil; keďže existujú dôkazy, že členské štáty ako Spojené kráľovstvo, Taliansko a Nemecko priamo aj nepriamo podporujú takéto smrtiace operácie poskytovaním spravodajských informácií a inej operačnej podpory;

S.  keďže geografická poloha Jemenu pri ústí Červeného mora, ktoré vedie k Suezskému prieplavu a vlieva sa do Adenského zálivu, má strategický význam z hľadiska dôležitých námorných ciest a energetických zdrojov;

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje pokračujúce násilie v Jemene a všetky útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru; vyjadruje hlboké znepokojenie nad eskaláciou konfliktu v Jemene, ktorá viedla k súčasnej humanitárnej kríze, pričom túto situáciu ešte zhoršilo pokračovanie de facto blokády Saudskej Arábie a boje o prístav Hudajdá;

2.  odsudzuje používanie násilia voči civilistom ktoroukoľvek stranou konfliktu alebo teroristami či inými ozbrojenými skupinami, keďže takéto činy krajinu priviedli do vážnej humanitárnej krízy a spôsobili, že tisíce civilistov bolo zranených a zabitých a viac ako dva milióny osôb bolo vysídlených; vyjadruje hlboký súcit a sústrasť rodinám obetí;

3.  odsudzuje vojenské útoky a nerozlišujúce letecké útoky proti civilnému obyvateľstvu, ktoré vykonala v Jemene koalícia vedená Saudskou Arábiou, a de facto blokádu, ktoré sú aj naďalej hlavnými príčinami úmrtí civilistov; okrem toho odsudzuje blokádu, ktorú Saudská Arábia opätovne uvalila na Jemen, a naliehavo vyzýva, aby sa úplne zrušila; vyzýva Saudskú Arábiu a jej koalíciu, aby zabezpečili, že všetky prístavy a pozemné trasy ostanú otvorené, aby bolo možné dopraviť naliehavú humanitárnu pomoc jemenskému obyvateľstvu;

4.  varuje pred dôsledkami obnovenej vojenskej ofenzívy na prístav Hudajdá, ktorý musí zostať otvorený; vyjadruje obavy, že ďalšie narušenie by podnietilo hladomor a vysídlenie veľkého počtu civilistov vrátane detí;

5.  vyjadruje poľutovanie nad pokrytectvom EÚ a USA a požaduje mier, spravodlivosť a ukončenie zločinov páchaných na jemenskom ľude; je presvedčený, že politické riešenie je jediný spôsob ukončenia konfliktu v Jemene;

6.  pripomína všetkým stranám, no najmä Saudskej Arábii a jej koalícii, ich zodpovednosť zabezpečiť dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, čo znamená chrániť civilistov, upustiť od útočenia na civilnú infraštruktúru a poskytnúť humanitárnym organizáciám bezpečný a nerušený prístup do krajiny;

7.  vyjadruje poľutovanie nad zlyhaním prvého kola konzultácií v Ženeve v dňoch 6. – 9. septembra 2018; vyjadruje plnú podporu úsiliu OSN a osobitného vyslanca generálneho tajomníka pre Jemen; dôrazne preto vyzýva všetky strany podieľajúce sa na situácii v Jemene, aby obnovili mierové rozhovory a opatrenia na budovanie dôvery, a aby sa urýchlene dohodli na zastavení bojov, ktoré bude monitorovať OSN, ako prvý krok smerom k inkluzívnym politickým rokovaniam vedených Jemenčanmi s cieľom obnoviť mier v krajine;

8.  berie pozitívne na vedomie obnovenie mandátu významných odborníkov na Jemen a vyzýva všetky členské štáty, aby poskytovali súdržnú, rýchlu a účinnú podporu tomuto mechanizmu vo všetkých príslušných orgánoch OSN, a najmä v Rade pre ľudské práva;

9.  vyzýva strany konfliktu, aby podnikli všetky potrebné kroky na zabránenie všetkým formám násilia proti civilnému obyvateľstvu vrátane sexuálneho a rodovo motivovaného násilia a reagovali na ne; dôrazne odsudzuje porušovanie práv detí; vyjadruje vážne znepokojenie nad správami o tom, že húthíovia i vládne jednotky využívajú detských vojakov, a nad obmedzeným prístupom detí k základnej zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu; požaduje, aby sa osoby zodpovedné za porušovanie práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva zodpovedali za svoje činy;

10.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby ukončili nábor a využívanie detí ako vojakov a iné vážne porušovanie ich práv páchané v rozpore s uplatniteľným medzinárodným právom a normami; vyzýva všetky strany, aby prepustili deti, ktoré už boli odvedené, a aby spolupracovali s OSN na ich rehabilitácii a opätovnom začlenení do ich komunít;

11.  dôrazne odsudzuje intenzívny obchod so zbraňami medzi členskými štátmi a rôznymi krajinami v regióne, ako je to v prípade Spojeného kráľovstva, Španielska, Francúzska, Nemecka a Švédska; vyzýva na okamžité zastavenie prevodov zbraní a vojenskej podpory Saudskej Arábii a jej koaličným partnerom; opakovane vyzýva Radu, aby uvalila zbrojné embargo EÚ na Saudskú Arábiu vzhľadom na vážne obvinenia z porušovania medzinárodného humanitárneho práva Saudskou Arábiou v Jemene, čo by znamenalo, že pokračujúce udeľovanie licencií na predaj zbraní do Saudskej Arábie je v rozpore so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP;

12.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, a najmä členské štáty, napríklad Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko Nemecko a Švédsko, aby ukončili transfery zbraní všetkým bojujúcim stranám v krajine, a teda prijali nevyhnutné opatrenia na zamedzenie ich priamej alebo nepriamej dodávke, predaju alebo transferu určeným jednotlivcom a subjektom, ako aj tým, ktorí konajú v Jemene v ich mene alebo na ich pokyn, alebo v ich prospech, v súlade so zbrojným embargom OSN voči Jemenu, ako je stanovené v odseku 14 rezolúcie BR OSN č. 2216 (2015);

13.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že al-Káida na Arabskom polostrove a Dá’iš môžu využiť zhoršujúcu sa politickú a bezpečnostnú situáciu v Jemene; pripomína, že všetky teroristické činy sú neospravedlniteľné zločiny bez ohľadu na to, ako sú motivované a kedy, kde a kým boli spáchané;

14.  je presvedčený, že cieľom saudskoarabskej intervencie je posilnenie jej kontroly v tomto regióne, a že táto intervencia povedie len k väčšiemu utrpeniu jemenského ľudu a hlbšiemu rozkolu medzi národmi na Blízkom východe;

15.  vyjadruje presvedčenie, že akékoľvek dlhodobé riešenie by malo byť odpoveďou na základné príčiny chudoby a nestability v krajine, a malo by takisto spĺňať legitímne požiadavky a túžby jemenského ľudu; opakuje, že podporuje každé mierové politické úsilie zamerané na ochranu suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti Jemenu;

16.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatkom pozornosti, ktorú venuje v posledných štyroch rokoch medzinárodné spoločenstvo humanitárnej katastrofe v Jemene; odsudzuje aj mlčanie médií o rôznych vojnových zločinoch páchaných v Jemene, čo poukazuje na jasné úsilie o ukrytie tragických následkov vojny, ktorú podporujú USA, Francúzsko a Spojené kráľovstvo;

17.  je proti akémukoľvek zahraničnému vojenskému zásahu v krajine, či už saudskoarabskému alebo iránskemu, arabskému alebo západnému; je veľmi znepokojený eskaláciou napätia v regióne, zdôrazňuje, že vojna v Jemene nie je jednoducho konfliktom medzi šiitmi a sunitmi; odsudzuje inštrumentalizáciu náboženských rozdielov s cieľom podnecovať politické krízy a sektárske vojny;

18.  odsudzuje tichý súhlas a spolupáchateľstvo EÚ s diktatúrami v tomto regióne; veľmi kriticky hodnotí úlohu, ktorú v posledných rokoch zohrali rôzne západné intervencie pri vyhrocovaní konfliktov v oblasti; vyhlasuje, že konflikty v tomto regióne nemožno riešiť vojenskou cestou; odmieta používanie pojmu „zodpovednosť za ochranu“, ktorý rôzne strany konfliktu v Jemene používajú aj ako zámienku, pretože porušuje medzinárodné právo a neposkytuje primeraný právny základ na odôvodnenie jednostranného použitia sily;

19.  odsudzuje častejšie používanie bezpilotných lietadiel pri extrateritoriálnych operáciách Spojenými štátmi za vlády prezidenta Obamu a ich ešte intenzívnejšie používanie za vlády prezidenta Trumpa; dôrazne nesúhlasí s používaním bezpilotných lietadiel pri mimosúdnych a extrateritoriálnych popravách; žiada, aby bolo používanie bezpilotných lietadiel na tieto účely zakázané podľa jeho uvedeného uznesenia z 27. februára 2014 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel, ktoré obsahuje v bode 2 písm. a) a b) výzvu adresovanú PK/VP, členským štátom a Rade, aby „sa postavili proti protizákonnému cielenému zabíjaniu a zakázali ho“ a aby „zaistili, aby členské štáty v súlade s ich právnymi záväzkami nepáchali nezákonné cielené zabíjanie ani nepomáhali pri takomto zabíjaní iným krajinám“;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov, vláde Jemenu, členom Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, Bezpečnostnej Rade OSN, Valnému zhromaždeniu OSN a Skupine významných medzinárodných a regionálnych odborníkov OSN na Jemen.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 93.

(2)

Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 142.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0273.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0473.

(5)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 110.

Posledná úprava: 3. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia