ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 47k
19.9.2018
PE624.148v01-00
 
B8-0470/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de invoering van financiële steun aan gezinnen voor schoolkosten


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de invoering van financiële steun aan gezinnen voor schoolkosten  
B8‑0470/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese Unie op het belangrijke gebied van onderwijs een ondersteunende, coördinerende en aanvullende bevoegdheid heeft, op grond van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid;

B.  overwegende dat voor elk gezin de inschrijfkosten en de kosten voor didactisch materiaal en schoolboeken elk jaar steeds hoger worden (volgens het waarnemingscentrum van Federconsumatori (Italiaanse consumentenvereniging) kosten schoolspullen in Italië gemiddeld 526 EUR per kind, een stijging van 0,8 % ten opzichte van vorig jaar, en kosten boeken en woordenboeken gemiddeld 456,90 EUR per kind);

C.  overwegende dat de lidstaten gezinnen reeds ondersteunen door middel van belastingvoordelen en aftrekregelingen teneinde de schoolkosten te verlagen;

D.  overwegende dat onderwijs zeer belangrijk is voor de groei, ontwikkeling en vorming van elk kind;

1.  verzoekt de invoering van tegemoetkomingen, economische voordelen of andere maatregelen te overwegen om met name voor gezinnen die moeilijk rond kunnen komen de kosten voor goed en geschikt onderwijs te verlagen, ter aanvulling en coördinatie van de inspanningen van de lidstaten.

Laatst bijgewerkt op: 17 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid