PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 47k
19.9.2018
PE624.148v01-00
 
B8-0470/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la introducerea unor ajutoare destinate familiilor pentru cheltuielile de școlarizare


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la introducerea unor ajutoare destinate familiilor pentru cheltuielile de școlarizare  
B8‑0470/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană are, în temeiul principiilor subsidiarității și proporționalității, competențe de sprijin, coordonare și completare în domeniul educației, care este un sector strategic;

B.  întrucât se înregistrează anual o creștere a cheltuielilor pe care trebuie să le suporte familiile cu taxele de înscriere la școală, materiale didactice și manuale (în Italia, potrivit datelor furnizate de Osservatorio della Federconsumatori, pentru fiecare copil se vor cheltui, în medie, 526 euro pe echipamentul școlar – reprezentând o creștere cu 0,8 % față de anul trecut – și 456,90 euro pe cărți și dicționare);

C.  întrucât statele membre susțin deja familiile prin intermediul unor avantaje și deduceri fiscale, în scopul de a reduce cheltuielile cu educația;

D.  întrucât educația este un sector esențial pentru creșterea, dezvoltarea și formarea tuturor copiilor,

1.  invită să se ia în considerare posibilitatea introducerii unor alocații, avantaje economice sau alte măsuri care să poată contribui la reducerea costurilor pe care familiile, mai ales cele aflate în dificultate, trebuie să le suporte pentru a garanta o educație corectă și adecvată copiilor lor, completând și coordonând astfel acțiunea statelor membre.

Ultima actualizare: 19 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate