NÁVRH UZNESENIA
PDF 244kWORD 47k
19.9.2018
PE624.148v01-00
 
B8-0470/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zavedení príspevkov pre rodiny na školské výdavky


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zavedení príspevkov pre rodiny na školské výdavky   
B8‑0470/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia má podľa zásady subsidiarity a proporcionality právomoc vykonávať činnosti na podporu, koordináciu a doplnenie v strategickej oblasti vzdelávania;

B.  keďže všetkým rodinám sa každoročne zvyšujú výdavky na zápis do školy, učebné pomôcky a knihy (v Taliansku sa podľa monitorovacieho centra združenia spotrebiteľov Federconsumatori na každé dieťa vynaloží priemerne 526 EUR na školské potreby, t. j. o viac 0,8 % oproti predchádzajúcemu roku, a 456,90 EUR na knihy a slovníky);

C.  keďže členské štáty už podporujú rodiny prostredníctvom daňových výhod a úľav s cieľom znížiť výdavky spojené so školou;

D.  keďže vzdelávanie je mimoriadne dôležité pre rast, vývin a odbornú prípravu každého dieťaťa;

1.  vyzýva na zváženie možnosti zavedenia príspevkov, finančných výhod alebo iných opatrení, ktoré by mohli prispieť k zníženiu nákladov, ktorým musia rodiny (hlavne tie s finančnými ťažkosťami) čeliť, aby zabezpečili svojim potomkom dobré a primerané vzdelanie, čím by sa dopĺňala a koordinovala činnosť členských štátov.

Posledná úprava: 19. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia