NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 47k
28.9.2018
PE624.149v01-00
 
B8-0471/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o podpoře biodynamického zemědělství


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Návrh usnesení Evropského parlamentu o podpoře biodynamického zemědělství   
B8-0471/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prosazování udržitelnosti, kvality a technologií s nízkým rizikem v zemědělství a při výrobě potravin je jedním z politických cílů EU;

B.  vzhledem k tomu, že ekologické a biodynamické systémy zemědělské produkce představují inovativní nástroje k řešení problémů, jimž EU čelí v zemědělství a ve výrobě potravin;

C.  vzhledem k tomu, že biodynamika je formou ekologického zemědělství, která je přínosná pro zemědělský podnik a jejím výsledkem je současně i zdravější půda, lepší úroda a dynamičtější ekologický přístup;

D.  vzhledem k tomu, že biodynamické zemědělství by mohlo plnit významnou funkci při zmírňování dopadů změny klimatu;

1.  vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly snížení použití pesticidů na minimum, neboť jsou škodlivé pro zdraví i životní prostředí, a navrhly v rámci SZP opatření na ochranu a podporu biodynamického a ekologického zemědělství;

2.  naléhavě vyzývá vnitrostátní, místní a regionální orgány, aby podporovaly krátké dodavatelské řetězce a u dětí se zasazovaly o konzumaci místního a sezónního ovoce a zeleniny, které se pěstují za použití metod, jež odpovídají normám biodynamického a ekologického zemědělství;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

Poslední aktualizace: 19. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí