FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 240kWORD 48k
28.9.2018
PE624.149v01-00
 
B8-0471/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om fremme af biodynamisk landbrug


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om fremme af biodynamisk landbrug  
B8‑0471/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at bæredygtighed og kvalitet samt anvendelse af lavrisikoteknologier inden for landbrugs- og fødevareproduktionen er et politisk mål for EU;

B.  der henviser til, at økologiske og biodynamiske landbrugssystemer er innovative midler til at tackle EU's udfordringer hvad angår landbrugs- og fødevareproduktion;

C.  der henviser til, at biodynamik er en form for økologisk landbrug, som giver fordele til bedrifterne, herunder en sundere jordbund, bedre afgrøder og rigere økosystemer;

D.  der henviser til, at biodynamisk landbrug kan spille en betydelig rolle med hensyn til at afbøde virkningerne af klimaændringer;

1.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik at fremme minimeringen af brugen af pesticider, der er sundheds- og miljøskadelige, og til at udvikle foranstaltninger til at beskytte og støtte biodynamisk og økologisk landbrug;

2.  opfordrer indtrængende de nationale, lokale og regionale myndigheder til at fremme korte forsyningskæder og til at efterstræbe, at børn spiser lokale og sæsonbetingede frugter og grøntsager, der er produceret ved hjælp af metoder, som overholder standarderne for biodynamisk og økologisk landbrug;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Seneste opdatering: 19. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik