PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 383kWORD 47k
28.9.2018
PE624.149v01-00
 
B8-0471/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl biodinaminio ūkininkavimo skatinimo


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl biodinaminio ūkininkavimo skatinimo  
B8-0471/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi didesnio žemės ūkio ir maisto gamybos tvarumo bei geresnės kokybės ir mažos rizikos technologijų naudojimo skatinimas šioje srityje yra ES politikos tikslas;

B.  kadangi ekologinės ir biodinaminės ūkininkavimo sistemos yra novatoriškos priemonės spręsti ES žemės ūkio ir maisto gamybos srityje kylančius uždavinius;

C.  kadangi biodinaminis ūkininkavimas yra ekologinio ūkininkavimo atmaina ir ji teikia ūkiui naudą: dirvožemis tampa sveikesnis, geriau dera pasėliai ir labiau klesti ekologija;

D.  kadangi biodinaminė žemdirbystė galėtų labai prisidėti prie klimato kaitos poveikio mažinimo;

1.  ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti sveikatai ir aplinkai kenkiančių pesticidų naudojimą sumažinti iki minimumo ir parengti BŽŪP priemones, kuriomis būtų apsaugota ir remiama biodinaminė ir ekologinė žemdirbystė;

2.  ragina nacionalines, vietos ir regionines valdžios institucijas skatinti trumpas tiekimo grandines, taip pat skatinti vaikus vartoti biodinaminio ir ekologinio ūkininkavimo standartus atitinkančiais metodais išaugintus vietinius ir sezoninius vaisius bei daržoves;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika