ONTWERPRESOLUTIE
PDF 240kWORD 48k
28.9.2018
PE624.149v01-00
 
B8-0471/2018

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het bevorderen van biologisch-dynamische landbouw


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het bevorderen van biologisch-dynamische landbouw  
B8‑0471/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de EU zich in haar beleid ten doel stelt de landbouw en voedselproductie om te vormen tot duurzaam en hoogwaardig, waarbij technologieën met een gering risico gebruikt worden;

B.  overwegende dat biologische en biologisch-dynamische landbouwsystemen de uitdagingen van de EU op het gebied van landbouw en voedselproductie op innovatieve wijze aangaan;

C.  overwegende dat de biologisch-dynamische landbouw een vorm van biologische landbouw is die het landbouwbedrijf voordelen oplevert, waaronder een gezondere bodem, betere gewassen en een grotere ecologische verscheidenheid;

D.  overwegende dat de biologisch-dynamische landbouw een aanzienlijke rol kan spelen bij de tempering van de gevolgen van de klimaatverandering;

1.  verzoekt de Commissie en de lidstaten een minimaal gebruik van voor de gezondheid en het milieu schadelijke pesticiden te bevorderen en binnen het kader van het GLB maatregelen te ontwikkelen ter bescherming en ondersteuning van biologisch-dynamische en biologische landbouw;

2.  verlangt van de nationale, lokale en regionale autoriteiten dat zij korte toeleveringsketens aanmoedigen en bevorderen dat kinderen fruit en groenten van het seizoen eten die lokaal en in overeenstemming met de normen van de biologisch-dynamische en de biologische landbouw geteeld zijn;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Laatst bijgewerkt op: 18 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid