PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 379kWORD 48k
28.9.2018
PE624.149v01-00
 
B8-0471/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la încurajarea agriculturii biodinamice


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la încurajarea agriculturii biodinamice  
B8‑0471/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât tranziția agriculturii și a producției alimentare către un sistem care favorizează sustenabilitatea, calitatea și tehnologiile cu riscuri reduse este unul dintre obiectivele strategice ale UE;

B.  întrucât sistemele agricole ecologice și biodinamice constituie mijloace inovatoare de abordare a provocărilor cu care se confruntă UE în domeniul agriculturii și al producției alimentare;

C.  întrucât biodinamica este o formă de agricultură ecologică cu numeroase beneficii, printre care un sol mai sănătos, recolte mai bune și o ecologie mai dinamică;

D.  întrucât agricultura biodinamică ar putea juca un rol semnificativ în atenuarea impactului schimbărilor climatice,

1.  solicită Comisiei și statelor membre să promoveze reducerea pe cât de mult posibil a utilizării pesticidelor periculoase pentru sănătate și mediu și să elaboreze măsuri de protejare și sprijinire a agriculturii biodinamice și ecologice în cadrul PAC;

2.  îndeamnă autoritățile naționale, locale și regionale să promoveze lanțurile scurte de aprovizionare și să încurajeze copiii să consume fructe și legume locale și de sezon obținute prin utilizarea unor metode care respectă standardele agriculturii biodinamice și ecologice;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Ultima actualizare: 19 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate