NÁVRH UZNESENIA
PDF 244kWORD 48k
28.9.2018
PE624.149v01-00
 
B8-0471/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o podpore biodynamického poľnohospodárstva


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore biodynamického poľnohospodárstva  
B8‑0471/2018

Európsky parlament,

–  zo zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže presadzovanie udržateľnosti, kvality a technológií s nízkou mierou rizika v poľnohospodárstve a potravinárskej výrobe je jedným z politických cieľov EÚ;

B.  keďže ekologické a biodynamické poľnohospodárske systémy predstavujú inovačné spôsoby riešenia problémov, ktorým EÚ čelí v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskej výroby;

C.  keďže biodynamika je formou ekologického poľnohospodárstva, z ktorej má poľnohospodársky podnik prínos v podobe zdravšej pôdy, lepšej úrody a dynamickejšej formy ekológie;

D.  keďže biodynamické poľnohospodárstvo môže plniť dôležitú úlohu pri zmierňovaní účinkov zmeny klímy;

1.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali obmedzenie používania pesticídov na minimum, pretože sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie, a aby v rámci SPP navrhli opatrenia na ochranu a podporu biodynamického a ekologického poľnohospodárstva;

2.  naliehavo vyzýva celoštátne, miestne a regionálne orgány, aby podporovali krátke dodávateľské reťazce a u detí konzumáciu miestneho a sezónneho ovocia a zeleniny pestovaných s využitím metód, ktoré sú v súlade s normami biodynamického a ekologického poľnohospodárstva;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Posledná úprava: 19. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia