Eljárás : 2018/2763(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0472/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0472/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 04/10/2018 - 7.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 349kWORD 53k
2.10.2018
PE624.150v01-00
 
B8-0472/2018

a B8-0402/2018., B8-0403/2018. és B8-0404/2018. számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a transznacionális vállalatokra és egyéb transznacionális jellegű üzleti vállalkozásokra az emberi jogok vonatkozásában kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott uniós hozzájárulásról  (2018/2763(RSP))


Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty, Emma McClarkin az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a transznacionális vállalatokra és egyéb transznacionális jellegű üzleti vállalkozásokra az emberi jogok vonatkozásában kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott uniós hozzájárulásról  (2018/2763(RSP))  
B8-0472/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 3., 21. és 23. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 207. és 208. cikkére,

–  tekintettel a Külügyek Tanácsa által 2012. június 25-én elfogadott, az emberi jogokról és a demokráciáról szóló uniós stratégiai keretre, valamint a Tanács által 2015. július 20-án elfogadott, az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó cselekvési tervre (2015–2019),

–  tekintettel az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekre, amelyeket az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa a 2011. június 16-i 17/4. sz. határozatában fogadott el,

–  tekintettel a Bizottságnak „A mindenki számára előnyös kereskedelem” elnevezésű stratégiájára,

–  tekintettel „Az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek végrehajtásának ágazati útmutatói” című bizottsági dokumentumra(1),

–  tekintettel Heiner Bielefeldtnek, a vallás és a meggyőződés szabadságának ügyével foglalkozó különleges ENSZ-előadójának az ENSZ Közgyűléséhez benyújtott időközi jelentésére, amely a vallási intolerancia és a munkahelyi megkülönböztetés felszámolására irányuló eszközökre összpontosított(2),

  tekintettel az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek végrehajtásának jelenlegi állásáról szóló, 2015. július 14-i bizottsági munkadokumentumra (SWD(2015)0144),

–  tekintettel a szociális és környezetvédelmi normákról, az emberi jogokról és a vállalati felelősségvállalásról szóló 2010. évi parlamenti ajánlások végrehajtásáról szóló, 2016. július 5-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) „A jogorvoslathoz való hozzáférés javítása az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségének területén uniós szinten” című véleményére(4),

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2014. június 26-i, 26/9. számú állásfoglalására, amelyben úgy határozott, hogy „létrehoz egy nyitott, kormányközi munkacsoportot, amely a transznacionális vállalatokkal és egyéb üzleti vállalkozásokkal foglalkozik az emberi jogok szempontjából, és amelynek az lesz a feladata, hogy kidolgozzon egy nemzetközi szinten kötelező érvényű eszközt, amely a nemzetközi emberi jogi jogszabályok területén szabályozza a transznacionális vállalatok és egyéb üzleti vállalkozások tevékenységeit”,

–  tekintettel az ENSZ Globális Megállapodására(5),

–  tekintettel az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó irányelveire,

–  tekintettel az OECD-nek a felelős üzleti magatartás tekintetében követendő kellő gondosságra vonatkozó útmutatására,

–  tekintettel az UNICEF által kidolgozott, a gyermekek jogainak üzleti vállalkozások általi tiszteletben tartására vonatkozó alapelvekre,

–  tekintettel az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó, 2016. június 20-án elfogadott tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel az Európa Tanács tagállamokhoz címzett, 2016. március 2-án elfogadott, az emberi jogokról és az üzleti vállalkozásokról szóló ajánlására,

–  tekintettel az uniós kereskedelmi megállapodásokban a nemek közötti egyenlőségről szóló, 2018. március 13-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című 2016. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2017. december 13-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel „Az EU–Afrika stratégia: a fejlődés fellendítése” című, 2017. november 16-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel a ruházati ágazatra irányuló kiemelt uniós kezdeményezésről szóló, 2017. április 27-i állásfoglalására(9),

–  tekintettel „Az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban” című, 2015. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2016. december 14-i állásfoglalására(10),

–  tekintettel a közös kereskedelempolitika végrehajtására vonatkozó éves jelentésről szóló, 2018. május 30-i állásfoglalására(11),

–  tekintettel a fejlesztési együttműködés hatékonyságának fokozásáról szóló, 2016. november 22-i állásfoglalására(12),

–  tekintettel a vállalatok harmadik országokban elkövetett súlyos emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatos felelősségéről szóló, 2016. október 25-i állásfoglalására(13),

–  tekintettel „Az emberkereskedelem ellen az uniós külkapcsolatok terén folyó küzdelem” című 2016. július 5-i állásfoglalására(14),

–  tekintettel az Emberi Jogi Albizottság megbízásából készült, „Az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-alapelvek végrehajtása” című tanulmányra(15),

–  tekintettel a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez, a Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett, a transznacionális vállalatokra és egyéb transznacionális jellegű üzleti vállalkozásokra az emberi jogok vonatkozásában kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott uniós hozzájárulásról szóló kérdésekre (O-000074/2018 – B8-0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 és O-000078/2018 – B8-0404/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió az emberi méltóság tiszteletben tartásának, a szabadságnak, a demokráciának, az egyenlőségnek, a jogállamiságnak, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul; mivel külső fellépéseit ezen elveknek kell vezérelniük;

B.  mivel a szabad kereskedelem és a befektetések bizonyítottan jelentősen hozzájárulnak a jólét megteremtéséhez és a szegénység csökkentéséhez;

C.  mivel az államoknak egyértelműen meg kell fogalmazniuk azt az elvárást, hogy az üzleti vállalkozások tartsák tiszteletben az alapvető emberi jogokat működésük során;

D.  mivel az ENSZ Globális Megállapodása felszólítja a vállalkozásokat egyes alapértékek felkarolására, támogatására, és saját hatókörükben történő megvalósítására az emberi jogok, a munkaügyi normák, a környezetvédelem, valamint a korrupció elleni küzdelem terén, amelyekre kötelezettséget vállalnak, és amelyeket önkéntes alapon üzleti tevékenységük részévé tesznek;

E.  mivel a vállalatok a gazdasági globalizáció, a pénzügyi szolgáltatások és a nemzetközi kereskedelem fő szereplői, és kötelességük eleget tenni valamennyi hatályos és alkalmazandó jogszabálynak és nemzetközi szerződésnek, valamint tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat;

F.  mivel az EU vezető szerepet játszott a globális felelősségvállalással kapcsolatos számos kezdeményezés megvitatásában és végrehajtásában, ami együtt jár az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó normák előmozdításával és tiszteletben tartásával;

G.  mivel az emberi jogok megsértésével kapcsolatos társasági jogi felelősség rendszeréről jelenleg folynak a tárgyalások az ENSZ-ben;

H.  mivel a következő három fő kérdésben továbbra sincs konszenzus: a felügyeleti mechanizmusok és jogorvoslatok kérdése; területen kívüli záradékok kidolgozása, amelyek megállapítják az állami felelősséget a saját nemzeti jog szerint létrehozott transznacionális vállalatok esetében; valamint az ENSZ-irányelvekben meghatározott kellő gondosságra vonatkozó kötelezettség tényleges mértéke;

1.  tudomásul veszi, hogy az üzleti tevékenységek és az ellátási láncok globalizációja és fokozódó nemzetközivé válása miatt fontosabbá válik a nemzetközi vállalatok szerepe az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása terén, és olyan helyzet alakul ki, ahol döntő fontosságú a nemzetközi normák és szabályok megléte ahhoz, hogy elkerülhető legyen az emberi jogok megsértése a harmadik országokban;

2.  meggyőződése, hogy a magánszektor fontos partner a fenntartható fejlesztési célok elérésében, és a további fejlesztési források mozgósítása terén; hangsúlyozza, hogy a fejlesztési együttműködésben játszott növekvő szerepükre tekintettel a magánszektor szereplőinek igazodniuk kell a fejlesztéshatékonysági alapelvekhez, és a projektek teljes időtartama alatt be kell tartaniuk a vállalati elszámoltathatóság alapelveit;

3.  úgy véli, hogy az államokat kell bármely jövőbeli rendszer középpontjában tartani, és kiemeli, hogy – figyelembe véve, hogy a szerződés legfőbb támogatói azok az országok, ahol lemaradás tapasztalható az emberi jogok betartása terén – a folyamat olyan helyzethez vezethet, amelyben a felek egymást hibáztatják, aminek következtében patthelyzet alakulhat ki;

4.  támogatja az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek teljes körű végrehajtását, és felhívja az összes államot, hogy dolgozzanak ki és fogadjanak el nemzeti cselekvési terveket az említett elvek gyors, hatékony és átfogó végrehajtására vonatkozóan;

5.  elismeri, hogy az ENSZ-irányelvek már előírták a kellő gondosságra vonatkozó kötelezettséget a transznacionális vállalatok számára, azonban azt tovább kell pontosítani, hogy leíró és működőképes legyen; amennyiben a vállalatok a nemzeti jogszabályok értelmében már széles körű felelősségi körrel rendelkeznek, úgy véli, hogy további elemzést kell végezni azon kiskapuk hatékony kezelése érdekében, amelyek lehetővé teszik a transznacionális vállalatok számára a felelősség elkerülését;

6.  megerősíti annak sürgető szükségességét, hogy valamennyi – többek között nemzeti, európai és nemzetközi – szinten hatékonyan és következetesen foglalkozni kell az emberi jogok transznacionális vállalatok általi megsértésével, valamint a területen kívüli dimenzióból adódó jogi problémákkal;

7.  megjegyzi, hogy több ország nem vesz részt a folyamatban; hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy egy ilyen kötelező erejű szerződés világviszonylatban hatékony legyen, azt az államok túlnyomó többségének ratifikálnia kell és tiszteletben kell tartania;

8.  úgy véli, hogy az EU-nak az ENSZ jogilag kötelező eszközéhez történő csatlakozásához arra van szükség, hogy ezen eszköz ne lépjen túl az uniós jogban foglalt rendelkezéseken;

9.  felhívja az ENSZ tagállamait annak biztosítására, hogy a szerződéshez vezető tárgyalásokat átlátható és elszámoltatható módon folytassák le, konzultálva a szerződés által esetlegesen érintett érdekelt felek széles körével;

10.  felszólítja az EU-t, hogy gondoskodjon arról, hogy az EU emberi jogokra és demokráciára vonatkozó stratégiai keretével és cselekvési tervével kapcsolatos bármely felülvizsgálat vagy jövőbeli stratégiai dokumentum egyértelmű célkitűzéseket és mérhető referenciaértékeket tartalmazzon az ENSZ-szerződésről folyó tárgyalásokon való uniós részvételre vonatkozóan;

11.  úgy dönt, hogy továbbra is szorosan figyelemmel követi a kormányközi munkacsoport tárgyalásait;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak.

 

(1)

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/european-commission-sector-guides-implementing-un-guiding-principles-business-and-hum-0_en

(2)

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/A.69.261.pdf

(3)

HL C 101., 2018.3.16., 19. o.

(4)

Az Alapjogi Ügynökség 1/2017. sz. véleménye [B-HR].

(5)

https://www.unglobalcompact.org/

(6)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0066.

(7)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0494.

(8)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0448.

(9)

HL C 298., 2018.8.23., 100. o.

(10)

HL C 238., 2018.7.6., 57. o.

(11)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0230.

(12)

HL C 224., 2018.6.27., 36. o.

(13)

HL C 215., 2018.6.19., 125. o.

(14)

HL C 101., 2018.3.16., 47. o.

(15)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf vagy http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29578031

Utolsó frissítés: 2018. október 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat