ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 462kWORD 48k
2.10.2018
PE624.153v01-00
 
B8-0475/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно нападенията със сярна киселина


Доминик Билд

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно нападенията със сярна киселина  
B8‑0475/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (COM(2018)0209),

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че броят на нападенията със сярна киселина („киселина“) в Европейския съюз нараства и че според вестник „The Independent“ (брой от 7 декември 2017 г.) в Обединеното кралство се наблюдава най-голям брой нападения с киселина в света – 465 нападения в Лондон през 2017 г. в сравнение със 77 през 2012 г. (според информация на CNN от 26 януари 2018 г.);

Б.  като има предвид, че тези нападения често имат драматични последствия за жертвите, които оцеляват след тях, по-конкретно сериозно осакатяване и обезобразяване, и че тези нападения са улеснени от възможността за директна или онлайн продажба на киселината;

1.  приветства горепосоченото предложение за регламент, с което киселината с концентрация над 15% w/w се добавя към списъка на прекурсорите на взривни вещества;

2.  насърчава Комисията да изготви отделен отчет за извършените нападения с киселина в статистическите данни на Евростат;

3.  насърчава държавите членки незабавно да засилят контрола на продажбите на киселина и законодателните си инструменти относно притежанието на киселина, наказателноправната квалификация на нападенията с киселина и наказанията.

Последно осъвременяване: 19 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност