FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 157kWORD 48k
2.10.2018
PE624.153v01-00
 
B8-0475/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


Om svovlsyreangreb


Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om svovlsyreangreb  
B8‑0475/2018

Europa-Parlamentet,

–  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (COM(2018)0209),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at antallet af svovlsyreangreb ("syre") stiger i Den Europæiske Union, og at Det Forenede Kongerige ifølge The Independent (udgave af 7. december 2017) har et af de største antal angreb i verden med 465 angreb i London i 2017 sammenlignet med 77 i 2012 (CNN, 26. januar 2018);

B.  sådanne angreb har ofte dramatiske konsekvenser for de overlevende ofre, navnlig alvorlige lemlæstelser og vansiring, og at sådanne angreb lettes af adgangen til direkte eller onlinesalg af syre;

1.  glæder sig over ovennævnte forslag til en forordning, der tilføjer syre over en koncentration på 15 % w/w til listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer;

2.  tilskynder Kommissionen til at udarbejde en separat optælling over syreangreb i Eurostats statistikker;

3.  tilskynder medlemsstaterne til fra nu af at styrke kontrollen med syresalget og deres lovgivningsmæssige tiltag for at eje syre, den strafferetlige klassificering af syreangreb og de pålagte sanktioner.

Seneste opdatering: 19. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik